..: Otrokovice - Vizovice: elektrifikace odložena :..

810.271, Zlín-Střed – Zlín-Prštné, 2. 9. 2008, foto: KuTomZlín/Vizovice — Další stavbou, která bude z nedostatku financí odložena, se pravděpodobně stane plánovaná elektrifikace trati 331, respektive úseku Otrokovice – Zlín. Ministerstvo dopravy se snaží i tuto stavbu odložit na neurčito a tím zabránit prohlubování státního dluhu investicemi. Ovšem toto stanovisko zní pro některé zcela nepochopitelně, pokud realizace stavby (v ceně 3,8 miliard korun) je z 80 % financována z fondů Evropské unie — a tedy jen 20 % ze státní pokladny. Pro stát představuje realizace náklady 760 milionů korun. Není to sice nejméně, ale přesto jen zlomek celkové částky. S odložením projektu by mohlo dojít k tomu, že EU na stavbu již nepřispěje a veškeré náklady tak budou muset být hrazeny pouze z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Aktuálně probíhá finalizace přípravné dokumentace, která bude hotová do konce srpna. Realizace byla prozatím naplánována na roky 2011 až 2013, kdy končí současný schválený rozpočet EU.

Vlak plný úsměvů 2008, 471.039 tažená 754.012, Otrokovice - Zlín, foto: KuTom Původní plány hovořily o elektrifikaci celé trati z Otrokovic do Vizovic navazující na elektrifikovanou trať 330 druhého tranzitního koridoru, avšak později byl tento záměr redukován a dnes bychom byli rádi, pokud by se zrealizovala alespoň elektrifikace do Zlína. Ke zdvoukolejnění tratě také nedojde, jelikož tento plán místní obyvatelé odmítli v referendu pro vysoký hluk provozu, což zní absolutně nesmyslně a může je omluvit jen, že hlasující Zlíňané neznají podrobněji železniční provoz. Zdvoukolejněním trati by se nejen snížili náklady přepravy a cestovní časy, ale také pro místní obyvatele možná paradoxně i snížil hluk, jelikož by nemusely vlaky zastavovat kvůli křižování skoro v každé dopravně. V dřívějších plánech je také navrhováno prodloužení trati až do Horního Lidče a propojení s tratí 280, čímž by význam této dosud lokální trati ještě výrazněji vzrostl.

Nejen obyvatelé obce Želechovice nad Dřevnicí nebudou ještě dlouho spát klidněji. Díky četné zástavbě podél trati jsou lidé, žijící v přilehlých domech, obtěžováni hlukem, duněním, ba dokonce jim na domech praskají zdi, i když zde došlo ke snížení rychlosti projíždějících vlaků. Rekonstrukce trati by tento problém částečně odstranila, pomineme–li sporné použití protihlukových stěn, třeba instalací zvukotěsných oken nebo jen novým svrškem trati, který sám o sobě poskytuje tižší provoz. Můžeme jen konstatovat, že je třeba konat, trať je dnes ve velmi špatném stavu. Zásadní rekonstrukci prodělala naposledy v letech 1962 a 1963.

Zdroj: ČTK/Finanční noviny, Zlínský Deník


Matouš Danielka Poslat mail autorovi | 5.8.2010 (7:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

  1 2 3 4 5 ... 11      Zpráv na stránku:   
06.08.2010 (19:18)  
petřík, Jugy: Vy vidíte přeplněné silnice a nevyužité železnice a uvažujete tak, jako by tyto dvě věci spolu nesouvisely - tj. je přecpaná silnice, je potřeba ji rozšířit, je nevyužitá železnice, není třeba do ní investovat (ideálně je třeba ji zrušit). Jenže přesně takhle se dostává doprava z opomíjených železnic na podporované silnice. Pokud byste naopak investovali do tratě a ponechali silnici užší, je reálná šance, že lidé nechtějící čekat v zácpách a směřující v hlavním směru přejdou do vlaků, eventuelně při větší časové ztrátě budou ochotni i přestoupit mezi vlakem a trolejbusem někde dál. Dá se předpokládat, že při vhodné nabídce budou omezeny i jízdy automobilů, díky čemuž se bude moci zlepěit průjezd trolejbusů (to je však možné již dnes - vyhrazením pruhů). Naopak pokud investujete dále jen do silnic, dá se čekat nárůst automobilové dopravy provázený poklesem cestujících na železnici (a bez preference i v trolejbusech). Přitom pomocí semaforů lze - byť oemezeně - preferovat trolejbusy i ve dvoupruhovém úseku. Netvrdím, že ze železničních staveb je tato životně důležitá, nicméně přijde mi za daných okolností z dlouhodobého hlediska prospěšnější než jen další rozšiřování silnic, které nakonec nic neřeší.
06.08.2010 (18:53)  
Nevím, tak se ptám: když se peníze EU nepoužijí na zde diskutovanou investici, která zjevně není úplně jednoznačně smysluplná, znamená to, že je už nelze použít někde jinde?
06.08.2010 (18:17)  
IR : Housacar to jezdí do Luhačovic za 30 minut včetně zastávek, takže bez zastávek tak těch 25 minut .... Housa měl už v letech 1993/1994 snahu spolupracovat s ČD ... například tím, že by zajišťoval taktovou dopravu Vsetín - Vizovice žst. a cestující by dále jezdili vlakem (jeden BUS by jel přes Liptál, druhý přes Polanku), podobně návoz cestujících do Zádveřic na zastávku ... dokonce se podařilo „obnovit" někdejší zastávku ČSAD u vizovického nádraží bez zbytečných administrativních tahanic, jenže drážní Brnocentristé, pod které trať spadala, měli „moudřejší" názor ... taktový GVD nepřipadal v úvahu ...
Tarif ČD by samozřejmě musel platit, svým způsobem se to týká i cestujících z Brna od plánovaných spojů Brno - Zlín...
Zezadu se dá dostat k Nemocnici přes lávku ze zastávky Dřevnická od trolejbusu co jezdí dlouhá léta na Bartošovu čtvrt.

J.U. Ray : smysluplný přestupní uzel by třebas byl v Prštném > směr Lesní čtvrt.
Nově vybudované nádraží by mělo být posunuto směrem k nadjezdu, takže ta docházková vzdálenost by se k zastávce U zámku zkrátila. Na Náměstí Práce je to přece jen daleko.
Pokud by se trať do Vizovic zahloubila, tak dalším přestupním uzlem > směr Vršava / Kostelec / Štípa / Veliková, by mohla být zastávka Dlouhá. Ze strany železnice by to byla podzemní zastávka, zanikl by "podjezd", na cigánovský most přes Dřevnice by se jezdilo nad zahloubenou tratí, v prostoru podjezdu by byla zastávka povrchová MHD Dlouhá, stávající zastávka by se přejmenovala na Divadlo.
Z válečného grafikonu 1941, kde jsou i zjednodušené nákresy staničních kolejí, včetně vlečky v Malenovicích, není patrný žádný dvojkolejný úsek.
Dále vybudovat zastávku Hormomlýnská v cca km 12 (zastávka Dlouhá přesunuta zpět cca o 150 metrů k Otrokovicím do km 11,1) > v místech dnešního přejezdu se světly Kvítková / Hormomlýnská.
Současně by se tím vyřešila tarifní absurdita, kdy „doprava" ve Zlíně stojí v km 10,140, ale tarifně je to z Otrokovic 11 km ...

rpet : ale peníze jsou ... stačí se vzdát vojenských dobrodružství v Asii, která slouží jen k ukájení politických chtíčů pánů Vondrů a podobných nýmandů, kteří bolševikovu modlu MOSKVA nahradili modlou amerického WASHINGTONU a lísají se k Bílému domu jako BOLŠEVIK ke Kremlu.
Vy snad dostáváte od zaměstnavatele příspěvek na ubytování, jako vojáci ? Taky zbytečný výdaj z kapsy daňového poplatníka.
Poslanci si zdanili cestovní náhrady ? Kolik přinese 15 % zdanění řekněme 22 000 Kč měsíčně státní kase ? Nepřineslo by vyšší úsporu zakoupení jedné IN-GOLD za 22 000 Kč pro „bezplatné cestování" vlakem na celý rok a jedné pražské tramvajenky za 4 750 Kč a žádné cestovní náhrady poslanci a senátoři dostávat nebudou. Početní úkol hodný žáka páté třídy základní školy ... Politicky ovšem přes všechny velkohubé proklamace neprůchodné ...

Být sedlák, jemuž stát nabídne, že mu na rekonstrukci statku za 1 000 000 dá 800 000 a budu muset doplatit „jen 200 000" - který nemá na účtu ani korunu, udělám všechno proto, abych těch 200 000 získal, i kdybych se měl doslova upsat čertu ...
„Spasitel" Bárta podává na Bazalu trestní oznámení, protože má pocit, že Jožka „tuneloval Cargo" (a působil tak škodu), ale zaražení stavby, protože „jako nemám peníze" a připravím se tak o dotaci z Bruselu, takže nakonec to budu muset zaplatit celé, je úplně totéž ...
Ziskem vy smyslu vaší úvahy „pro honzatvs" je dotace ve výši 80 % nákladů, pokud vy „investujete" zbylých 20 %. Kterápak investice - snad s výjimkou obchodu s narkotiky, přinese 400 % zisk ?

Nevím s tím zaspáním, jaký návrh zákona je připraven do Parlamentu. Zákon, kterým se mění zákon o dani silniční a ruší se osvobození vozidel, která nejsou určena k podníkání a vozidel jednostopých od placení daně, resp. absurdní katalyzátorové výjimky ?

Vláda zatím nemá důvěru, o tom, že by se měla zvýšit cena dálniční známky jsem z úst Bárty neslyšel, VV dokonce chtějí úplně zrušit silniční daň pro osobní vozidla, ačkoli ročně by mohla přinášet o nějakých 30 miliard navíc proti současnému stavu...
Zvýšení ceny dálniční známky / sazby mýtného není změna systémového řešení ... Nějak jste přehlédl, že pro část víkendu se pro vozidla nad 3,5 tuny už mýto zvedlo a ze strany Kapsche nic ...

Proč bych měl podávat já nějaké trestní oznámení, já neproklamuji „padni komu padni". Když tak, já si počkám na naplnění skutkové podstaty, až Bárta veřejně vyhlásí, že některá firmu souhlasila se snížením ceny o korunu ... a odměnou jí budou zakázky ...

***
Taktová doprava Otrokovice - Zlín by měla jezdit v taktu 15 minut. Jít pod tuto hranici je zbytečné, 30 minutový interval je dlouhý. Při taktu 15 minut není třeba čekat na „zpožděné" vlaky na Ferdinandce, protože do 15 minut jede další spoj, 30 minut je psychologicky moc - zatímco jízdenku MHD lze použít ve vlaku, opačně nelze železniční jízdenku použít při cestě MHD, která by nahradila ujetý vlak.
Přestupní doba v Otrokovicích (interval mezi příjezdem a odjezdem) 5 minut, což vyhovuje i psychologicky - cestující nemá strach, že mu přípoj ujede. U vlaku směrem Zlín je vyrozuměn, že se nečeká. Čekání v Otrokovicích v případě jednokolejky s výhybnami má vždy dopad na protijedoucí vlak, který musí čekat. V případě protaženého zhlaví žst. Zlín-Malenovice a křižování „někde U mlýna" se může jezdit v 15 minutovém intervalu ... v případě protažení zhlaví i v Otrokovicích směrem na zastávku Trávníky by se zvýšila i propustnost tratě ... Do Vizovic by stačil 30 minutový interval - 60 minut je už moc, nicméně část vlaků by mohla být prodloužena až na Podvesnou .... takže tam by byl zachován 15 minutový takt, ovšem potřeba prodlouženého zhlaví až za zastávku Dlouhá ... případně až na Podvesnou.
Nelze uvažovat s vozidly typu 471, tohle je zbytečné. Být trať „pod dráty" jíž dnes, bylo by odpovídajícím vozidlem třídílný žabotlam s možností zdvojení ...
Na tratě tohoto typu je třeba jiný typ vozidla, dvojdílná vozidla s kapacitou kolem 150 míst k sezení, s možným zdvojováním nebo ztrojováním souprav.
06.08.2010 (15:52)  
Admin >
Busman) V tomto podpořím rpet–a. Komentáře pod články rozhodně neslouží jako institut univerzální diskuse. Na to jsme vám tu už dávno nainstalovali diskusní fórum a doteď ho neodpískali, abyste měli kde debatovat o tématech přesahujících jeden konkrétní článek. Tak šup do něj. Tady bych rád viděl Zlín, Zlín, Zlín... a taky Otrokovice. Děkuji.
Registered user rpet  mail  
06.08.2010 (15:48)  
@ honzatvs:

NE,NE A JESTE JEDNOU NE - nezpochybnuji nvestici do zeleznicni dopravy. pokud bych neco takoveho zamyslel, u tohoto clanku bych se odprezentoval vetou "nedelejte to, je to zbytecny" a sel bych vesele kompletovat dokumenty a pripravovat ucetni doklady pro ucetni firmu.

jen tvrdim, ze chapu ministra dopravy, ze za stavajici situace zvolil zmrazeni investic do celeho resortu, jako prvni krok, po nemz bude nasledovat krok dalsi - a ten nezname.

ovsem povazuju to za rozumne a ciste reseni. lepsi, nez rozdavat penize na projekty, ktere nejsou nezbytne nutne. a je jedno, jestli se to tyka zeleznice, silnic, nebo co ja vim parasutismu...
Registered user rpet  mail  
06.08.2010 (15:45)  
@ Busman

Liberalizace železniční dopravy, to je co, zas nějaké líbivé heslo?

nikoliv. ale aby te to mohlo iritovat o neco konkretneji, pouziji termin "skutecne konkurecnci prostredi v osobni zeleznicni doprave na uzemi CR".

Bavím se o osobní dopravě.

ale to ja taky.

Jestli to je zrušení institutu smluv závazku veřejné služby, z čehož výjde pár ziskových spojů v modelu Estonska, tak to prosím ne.

ano, je to o zruseni naprosto zbytecneho a prekonaneho institutu ZVS. ne, neni to o modelu nekolika malo ziskovych spoju [estonsko nemohu srovnavat, jejich reseni neznam presne] - je to o modelu POUZE A VYHRADNE ziskovych spoju, do nihz stat nenaleje ani jednu ceskou korunu na dotaci cehokoliv.

Jestli to je konkurence na kolejích v podobě polostátních dopravců jako v Polsku, nebo u nás v případě ČSAD v blahé paměti 90. let: vzájemné podjíždění spojů, aby to nakonec zavřeli oba, tak to prosím taky NE.

nikoliv, neni to o paskvilech polostatnich dopravcu. neni to o podjizdeni spoju, ci jinych zvirecich metodach, jejihz naznak lze nalezt v navrhu pristiho grafikonu ve vztahu CD a RJ [predjedeme nekde RJ, nebo nepredjedeme?? -:)]

Jestli to je konkurence v podobě nabídek do výběrového řízení na ZVS, tak to ano...

ano, je to o VR na zajisteni osobni zeleznicni dopravy, nikoliv vsak v rezimu ZVS.

P. S. Do obecného fóra nejdu, protože rád diskutuju k věci na článkem úzce vymezené téma - i tak je to občas "dobrá" ztráta času.

na druhou stranu ti nedela problem meni tema diskutovaneho - tato diskuze ti budiz primym dukazem. nemame se nahodou bavit o elektrifikaci neajke trati?? a neni to o tom, ze pod timhle clankem o elektrifikaci zaniknou tvoje odlisne nazory na jina temata, ktera se tu proste potkala? on je pod timto clankem totiz nikdo hledat nebude... a psani prispevku ve foru ti zabere stejny cas, jako tady. nehlede na to, ze ve foru muzes libovolne menit smer diskuse podle toho, jak se vyvyji, coz je fajn. ale nesnasej to lidi, ktery nemaji vlastni, jasny a uceleny nazor na vec. i to se bohuzel stava...
06.08.2010 (15:41)  
rpet

To ber s nadsázkou, sorry :-)
Ale je fakt, že se mi původně zdálo. že jsi zásadně zpochybnil smysl investec do železnice obecně - a to je z dlouhodobého hlediska podobné...prostě úpadek železnice u nás.
Registered user rpet  mail  
06.08.2010 (15:32)  
@ honzatvs

jen jediny podotek: slysel jsi nekdy ode mne, ze uvazuju o ruseni zeleznice? vyjadril jsem se nekdy v podobnem smyslu? tak co to je za podsunuty argument????
Registered user Busman 
06.08.2010 (14:27)  
Rpet:

Liberalizace železniční dopravy, to je co, zas nějaké líbivé heslo?

Bavím se o osobní dopravě.

Jestli to je zrušení institutu smluv závazku veřejné služby, z čehož výjde pár ziskových spojů v modelu Estonska, tak to prosím ne.

Jestli to je konkurence na kolejích v podobě polostátních dopravců jako v Polsku, nebo u nás v případě ČSAD v blahé paměti 90. let: vzájemné podjíždění spojů, aby to nakonec zavřeli oba, tak to prosím taky NE.

Jestli to je konkurence v podobě nabídek do výběrového řízení na ZVS, tak to ano...

P. S. Do obecného fóra nejdu, protože rád diskutuju k věci na článkem úzce vymezené téma - i tak je to občas "dobrá" ztráta času.
06.08.2010 (14:19)  
to rpet

No, já si právě nemyslím, že je tohle druh rizikové investice. Tedy za předpokladu, že věřím v budoucí ekonomický růst (to jsem tím myslel, ne dostupnost půjčky). A samozřejmě za předpokladu že investice do železnice jsou obecně správnou věcí...
Riziko naopak je (ne jistota,ale riziko), že v budoucnu EU nepřispěje, nebo přispěje mnohem méně..
  1 2 3 4 5 ... 11      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2019 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko