..: Co přinese nový jízdní řád do Plzeňského kraje :..

Mapa Plzeňského kraje, foto: České dráhy a. s. Plzeňský kraj — V návaznosti na nedávný článek o jízdním řádu a tarifu pro rok 2010 bych rád podrobněji zrekapituloval jízdní řád v Plzeňském kraji a zejména změny v řazení vlakových souprav. Mnozí z vás jistě zaregistrovali mimo jiné pozitivní změny v řazení rychlíků z Prahy přes Plzeň do Německa a zpět. Právě ty patří mezi ty významnější, stejně jako ukončení využívání výlukového jízdního řádu od 16. prosince na trati z Plané u Mariánských Lázní do Chebu. I přesto nás díky stavebním činnostem na III. tranzitním koridoru čekají změny. Především pak v časových posunech odjezdů a příjezdů dotčených vlaků. A v neposlední řadě se nám na trati z Rokycan do Nezvěstic ukáží častěji Regionovy. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé tratě podrobněji.

Trať č. 170 (Praha–) Beroun – Plzeň – Cheb

Vůz ARmpee, foto: Marek Bičandálkové dopravě se nejpodstatněji projeví již výše uvedené změny v řazení vlaků R 350/353 Karel Čapek a R 354/357 Franz Kafka. Na mezinárodní části vlaků R 350/353 budou namísto stávajících vozů Aee a Bee řazeny vozy Ampz a Bpee, stejně tak si polepší i cestující zmíněných vlaků R 354/357, u nichž se dokonce dočkáme vozů Bmz spolu s Ampz. Pravděpodobně nejočekávanější novinkou je u těchto dvou párů mezinárodních rychlíků nasazení nejnovějších vozů ČD – bistrovozů ARmpee. Tyto vozy by se na těchto vybraných vlacích měly objevit od 11. ledna 2010; vozy Ampz jsou dočasnou náhradou před jejich dodáním z ŽOS Vrútky. Malá změna se dotkne také vlaků R 351/352 Jan Hus, kde se od 13. prosince setkáme s vozy společnosti Arriva, namísto vozů DB. Řazení vlaků R 355/356 Albert Einstein zůstává stejné. V čele výše zmíněných vlaků stane z/do Plzně lokomotiva řady 223 společnosti Arriva. Tak či onak, půjde po dlouhé době o jedno z největších zkvalitnění čtyř párů rychlíků na relaci Praha – Plzeň – Domažlice – SRN. Řazení vnitrostátní části soupravy z Prahy hl.n. do Plzně hl.n. dozná také určitých změn. Na R 351/352 Jan Hus budou namísto vozů BDs, B a Bc řazeny vozy AB a 2× B249 a podobná změna v řazení čeká i vlaky a R 350/353 Karel Čapek, R 354 Franz Kafka a R 355/356 Albert Einstein. Z vlaku R 357 Franz Kafka budou odstraněna skupina přímých vozů B, Bc a WLAB(ZSSK) z Plzně do Košic. Nově pojedou tyto vozy na R 767. Zato na rychlících z Prahy do Chebu přes Plzeň si vozů B užijeme dosytosti.

Vůz WLABee, foto: Richard Jakl I nadále budou vedeny do Plzně, kde budou v tomto jízdním řádu končit, přímé lůžkové a lehátkové vozy z Košic. Do Prahy přijedou na R 440 Excelsior, pokračovat budou na R 750 do Plzně. V opačném směru z Plzně pojedou tyto vozy, jak již bylo zmíněno, na R 767 a z Prahy do Košic budou pokračovat na R 441.

Na rychlících vedených na trati 170 dojde také k mírným časovým posunům z důvodu budování III. tranzitního koridoru za plného provozu na této trati. Namísto odjezdu z Prahy v XX:11 budou odjíždět v XX:04, z Plzně na Prahu bude odjezd namísto v XX:08 v XX:10. Bude také zachován pravidelný hodinový interval pro rychlíky z Prahy do Plzně a zpět, pokračující v čtyřhodinovém intervalu do Německa, dvouhodinovém do Chebu (už nikoliv do Františkových Lázní) a čtyřhodinovém do Klatov, popřípadě do Železné Rudy–Alžbětína. Paralelně budou odjezdy ze zmíněných konečných stanic těchto rychlíků. Mimo tento rychlíkový takt bude pouze vypadne poslední noční rychlík z Prahy do Plzně, který odjede z pražského hlavního nádraží až ve 23:24 hod. Pro lepší názornost se můžete podívat do následující tabulky:

Č. vlaku Praha Plzeň Přes Cílová stanice
R 750 4:04 5:50 — 6:06   Cheb (7:47)
R 350 5:04 6:50 — 7:00 Domažlice (7:44) Nürnberg (9:56)
R 752 6:04 7:50 — 8:06   Cheb (9:47)
R 962 7:04 8:50 — 9:02 Klatovy (10:02) Ž. Ruda (11:15)
R 754 8:04 9:50 — 10:06   Cheb (11:47)
R 354 9:04 10:50 — 11:00 Domažlice (11:44) München (15:02)
R 756 10:04 11:50 — 12:06   Cheb (13:47)
R 964 11:04 12:50 — 13:02 Klatovy (14:02) Ž. Ruda (15:15)
R 758 12:04 13:50 — 14:06   Cheb (15:47)
R 352 13:04 14:50 — 15:00 Domažlice (15:44) Nürnberg (17:56)
R 760 14:04 15:50 — 16:06   Cheb (17:47)
R 966 15:04 16:50 — 17:02   Klatovy (17:52)
R 762 16:04 17:50 — 18:02   Cheb (19:47)
R 356 17:04 18:50 — 19:00 Domažlice (19:44) München (23:06)
R 764 18:04 19:50 — 20:06   Cheb (21:47)
R 968 19:04 20:50 — 21:02   Klatovy (21:52)
R 766 20:04 21:50 — 22:06 Plzeň – Cheb nejede v sobotu Cheb (23:47)
R 970 21:04 22:50   Plzeň (22:50)
R 960 23:34 1:18 jede pouze v pracovní dny Plzeň (1:18)

Regionální doprava: Ráno bude prvním osobním vlakem Os 7800 z Berouna na Plzeň odjíždějící až v 4:12 a nikoliv v 3:30, jak tomu bylo doposud. Další osobní vlaky budou na Plzeň odjíždět ve dvouhodinovém intervalu každou sudou hodinu v XX:07. První vlak z Rokycan do Plzně pojede v 4:45. Posledním osobním vlakem se z Berouna do Plzně dostaneme ve 20:07 a z Rokycan pak ještě ve 22:45. První vlak z Plzně ve směru na Cheb vyjede ve 4:20 a poslední do Svojšína ve 22:56. V opačném směru pojede jako první ze Svojšína do Plzně osobní vlak ve 4:39. Na Rokycany se z Plzně osobním vlakem dostanete ve 4:20 a do Berouna až v 5:57. Tolik první a poslední vlaky, na kterých mladí lidé jedoucí se bavit z/do Plzně tolik lpí.

Celkově zůstává rozsah osobní dopravy nezměněn jak počtem spojů, tak i kvalitou. Nadále se tedy můžete těšit na vozy Bt a motorové vozy řady 810.

Trať č. 183 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda–Alžbětín

Spicak, foto: Martin Hanzal Jak bylo napsáno již u tratě 170, z Prahy do Klatov a Železné Rudy–Alžbětína zůstávají zachovány 4 páry rychlíků jedoucí přes Plzeň. V řazení těchto vlaků se nic nemění. Beze změny zůstává stejná jako v předchozím jízdním řádu i regionální doprava, včetně nasazení motorových vozů řady 650 (RS1 RegioShuttle) zajíždějících z Alžbětína na Špičák.


Trať č. 190 Plzeň – Horažďovice–předměstí – České Budějovice

Bp, foto: Aleš Petrovský Dálková doprava: V nastávajícím jízdním řádu 2009/2010 zůstává na trati 190 zachován dvouhodinový interval rychlíků z Plzně na České Budějovice. Všechny tyto rychlíky také dále pokračují až do Brna, až na R 925 Hejtman, který z Jihlavy jede do Havlíčkova Brodu, kde končí a R 923 Josef Skupa a R 921 Karel Klostermann končící již v Českých Budějovicích. Rozloučit se musíme s párem R 660/1 Rožmberk z Plzně do Bohumína a zpět. Nově totiž pár R 660/1 Rožmberk pojede pouze v úseku Brno – Plzeň a zpět. Ve směru z Českých Budějovic do Plzně jsou vlaky vedeny analogicky jako v opačném směru; tedy rychlíky jsou výchozí z Brna, kromě výše zmíněného R 920 Karel Klostermann z Českých Budějovic, R 922 Josef Skupa z Jihlavy a R 924 Hejtman z Havlíčkova Brodu. Zajímavá změna se nám objeví v řazení těchto rychlíků. Na některé z nich budou nasazeny v úseku Plzeň – České Budějovice vozy B255, které budou řazeny pouze v některé dny na konci vlaku. Na rychlících R 667 Petr Vok a R 668 Junák budou nasazeny dokonce vozy B249 s nově potaženými sedačkami, které rekonstruovala firma Janoza CZ. Bohužel také pouze jen v některé dny. Novou povinností cestujícího–cyklisty bude zarezervovat si v těchto rychlících místo pro úschovu jízdního kola během přepravy.

Regionální doprava: Žádné změny se vyjma menších časových posunů odjezdů jednotlivých vlaků na této trati na území Plzeňského kraje nekonají. Nadále bude na většině vlaků řazena souprava složená z klasických vozů Bt.

Trať č. 180 Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

Alex Arriva 223, foto: Aleš Petrovský Již zmíněné 4 páry mezinárodních rychlíků, které jsou provozované na této trati v čtyřhodinovém intervalu, mají na sobě řazené nejmodernější vozy v kraji. Táhne je také moderní dieselová lokomotiva řady 223 společnosti Arriva. Tím ovšem výčet kvalit této trati končí. Pohlédneme–li do dopravy regionální, nenalezneme zde, kvůli omezeným možnostem křižování, žádný rozumný takt. Opět, až na neznatelné odchylky na odjezdech z Plzně či Domažlic, nenajdeme v regionální dopravě výraznější změny. Na většině vlaků se opět objeví motorové vozy 842 či 854 s přípojnými vozy Btn či Bdtn. Na nejvíce exponovaných vlacích potkáme Brejlovce s vozy řady Bt.

Trať č. 160 Plzeň – Žatec

843.017-5 27.10.2003 v Chomutově V dálkové dopravě zůstávají na rychlících motorové soupravy 843 + 943 jedoucí celkem na všech pěti párech. Všechny z Plzně zajíždějí až do Mostu. Odjezdy z Plzně jsou v 6:05, 10:05, 14:05, 16:05, 20:05. Z Žatce se dostanete v tyto časy: 7:53, 9:53, 13:53, 17:53 a 19:53. Ve stejném čase jako v minulém jízdním řádu odjíždí i jediný Sp 1990 do Mostu (přes Žatec západ) v 18:05, který se zpět vrací v 5:47 z Žatce západ (vyjíždí z Mostu) do Plzně. Regionální doprava je na stejná jako minulý rok a potkáme zde opět motoráky řady 842 a 854 s přípojnými vozy. Občas se zde také může objevit kocour s něčím, „co se v depu najde“, což dokazují četné případy v letošním jízdním řádu.

A jak se nám bude jezdit na ostatních tratích regionálního charakteru?

Regionova, foto: Aleš Petrovský Největší změny pravděpodobně čekají trať 175 Rokycany – Nezvěstice, která se nám díky používání jednotek 814+914 Regionova společnosti České dráhy rozdělí de facto na dvě vozební ramena. Rokycany – Příkosice a Příkosice - Nezvěstice. Relace Rokycany – Příkosice bude ve většině případů v režii Regionov, na ostatních vlacích nás opět čekají osmsetdesítky. V Příkosicích se bude muset tedy přestupovat. Zdali je to čistě z provozních důvodů (trať Příkosice – Nezvěstice je teoreticky méně vytížená) nebo kvůli technických parametrům jednotek Regionova (náročnost trati Příkosice - Nezvěstice), necháme spekulantům. Celkově se na této trati také zvýší počet vlaků, což, na rozdíl od přestupování v Příkosicích, cestující rozhodně ocení.

Na ostatních tratích Plzeňského kraje zůstává provoz, nepočítáme–li malé časové odchylky, stejný, 185 Domažlice – Horažďovice – předměstí (odebrány Regionovy z některých spojů), 191 Nepomuk – Blatná, 162 Rakovník – Mladotice, 177 Pňovany – Bezdružice, 178 Svojšín – Bor, 184 Planá u Mar. Lázní – Domažlice (nasazen jeden pár Regionov místo 810), 182 Staňkov – Poběžovice, 181 Nýřany – Heřmanova Huť (přidán 1 pár vlaku v 4:02 směr Heřm. Huť a ve 23:41 z Heřm. Hutě na Nýřany) a trať 176 Chrást u Plzně - Radnice).

810, foto: Aleš Petrovský

Tímto posledním výčtem uzavřeme tento článek, který měl za úkol shrnout informace o dopravě GVD 2010 v Plzeňském kraji a hlavně jejich změny. 

Zdroje: Jízdní řády pro rok 2009 a 2010, částečně doplněno podle tiskové zprávy ČD, místní galerie ŽelPage, archiv autora, vlastní pozorování, Fotogalerie serveru vagonweb.cz; autoři: Richard Jakl, Marek Bičan 


Aleš Petrovský | 10.12.2009 (11:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Vozidla Jízdní řád

More from ČR Plzeňský


  1 2      Zpráv na stránku:   
Registered user Sim 
14.12.2009 (11:11)  
Par postrehu k hlaseni a pragotronu (nejen) z tohoto vikendu:

- ve Svinove zmenili hlaseni u 440, uz nehlasi cisla vagonu, ale jen "prime vozy do stanice Plzen hlavni nadrazi" a podobne ... super, je to kratsi.

- 440 mel vcera na prijezdu +5, previdelny prijezd 23:40. Prvni hlaseni (o zpozdeni) spustilo okolo 23:42 - i kdyz jsem videl na ceduli stale sviticich +5, moc jistotu sem nepocitoval (navyklej na to, ze plechova huba jede uz 5 minut predem). Mel jsem dokonce nutkani se jit zeptat k pokladne, v okamziku kdy jsem se zvedl plechova huba spustila - krasne nacasovane.

- lituju, ze jsem se do pokladny zeptat nesel - docela by me zajimalo, jestli aspon v pokladne vedeli, jak je to razeny. Po prijezdu vlaku se ukazalo, ze je razen opacne, takze jsem si dal "pulnocni ctvrtkilometr" podel 12tivozove soupravy od prvniho k predposlednimu vagonu.

- takhle muzu jen spekulovat, co bych delal v pripade, ze bych se vcas dozvedel na pokladne neco jineho nez od plechove huby... asi bych zustal uprostred.

A ted obecne k pragotronu - v Praze na hlavnim jsou na nastupistich vyveseny vlaky vcelku sikovne, az na jeden detail. Pokud si pamatuju spravne, je tam cilova stanice a prubezne problikava, pres co to jede.

Tim detailem je fakt, ze nejvetsim pismem je nazev vlaku. I kdyz takova cilova stanice samosebou neni, vzdy kdyz hledam vlak do Ziliny a vidim na ceduli Hradcany, ponekud znejistim. A klidne si dovedu predstavit, ze nekdo v Pardubicich nenastoupi do vlaku do Ostravy s nazvem Praha, protoze preci do Prahy nechce...
Registered user junkrs 
13.12.2009 (11:39)  
Po dokončení reko Plzeň-Cheb, by se rychlíky do "Frantovek" mohly ale vrátit, ne? JD do Chebu by měla být do 1:30, takže na obrat ve FL by mohlo být cca 25-30 minut, což by mělo teoreticky stačit a nemusely by se přidávat další soupravy......
11.12.2009 (22:14)  
Ty prašivé hnusné Pragotrony vykazují spotřebu energie pouze když se na nich mění údal. Ty supermoderní LED LCD PLAZMA SUPER HI-FI berou energii pořád, chladič na zadní straně hovoří za vše.
11.12.2009 (14:24)  
PPP: Kolonka "přes" samozřejmě na panelech je, a vždy se podle ní dá rozlišit kudy ten vlak jede, ale ne každý cestující se na ni asi podívá. Kolonka "cílová stanice" poutá větší pozornost. Jinak na těch hrozných poruchových pragotronech na Smíchově mají u vlaků na trati 173 napsáno "Beroun přes Rudnou" rovnou v kolonce "cílová stanice", protože tady už je to riziko zmatení cestujícího dost velké a navíc na peronech žádná kolonka "přes" není. Jsem zvědavý, kdy tento systém konečně doslouží - hlavně že tam visí nové LCD monitory s reklamami na železnici, ale aby se udělalo něco pro informovanost cestujících... (na odjezdové tabuli bývá obvykle aspoň jeden údaj špatně)
Ad Příkosice: Já nevím kolik stojí samovrat, ale návratnost odhaduji dost krátkou. Ačkoliv jestli je ale účelem vyhnání cestujících z úseku Nezvěstice - Příkosice, aby se před veřejností "ospravedlnila" náhrada autobusy, jsem celkem pro...
Registered user Kakov 
11.12.2009 (13:47)  
MZ: no ja osobne to hlaseni o platnosti PID (nebo jineho IDS) vitam, stejne tak i hlaseni, ze v R plati doklady jako v Sp, protoze nahodny cestujici to nevi, a takhle se to snadno dozvi bez namahy, druha vec je, ze pak je to hlaseni moc nabujele...
11.12.2009 (12:29)  
PPP : poslouchal jste někdy obsah hlášení na HLN a jinde.
S tak stupidními a opakovanými hlášeními, které jsou určeny spíše pro mentálně zaostalé (v podstatě totéž se mele až 5 x za sebou
1. na nástupiště přijede vlak ze směru, který pokračuje ve směru
2. na nástupiště přijel vlak ze směru, který pokračuje ve směru
3. na nástupišti nastupujte do vlaku ve směru
4. na nástupišti je připraven k odjezdu vlak ve směru
5. na nástupišti ukončete nástupu do vlak ve směru),
jsem se nikde nesetkal.
Několikrát opakují, že vlaku jede "ve směru ..." xyz, ačkoli vlak nejede v žádném směru, ale do stanice ...
Že jede vlak "přes" Ústí nad Labem / Plzeň nebo do Brna přes Českou Třebovou / Havl. Bdor se srozumitelně nehlásí ...
Dále se hovoří o pravidelném příjezdu a odjezdu, což je taky nesmysl, správná terminologie je plánovaný... Stejně tak je nesmyslné hlášení, že ve vlaku platí tarif ČD a ze stanice A do B tarif PID (hlavně je to důležité v případě platnosti v úseku HLN - Vršovice). V Rakousích, Německu, Švýcarech jsem nikdy neslyšel, že by se hlásilo, jaký tarif u toho či ono vlaku platí. Podobně je důležité hlášení na Smíchově u vlaku končícího na HLN, že do označených vozů si lze zakoupit místenku.
V těchto slátaninách zahuštěných hlášením v němčině nebo angličtině pak zaniká to podstatné ... Nicméně na světelných panelech je zřetleně napsáno směrování vlaku. Pokud to holt neumí někdo přečíst, tak má zkrátka smůlu.
Registered user PPP 
11.12.2009 (10:27)  
Twix: Ad 175: Právě že ty samovraty nejsou a dokud nebudou, tak se bude v Příkosicích přestupovat. Stejně skrz jezdí poměrně málo lidí. Ale necháme se překvapit, co to v praxi udělá.
Ad rychlíky na Cheb: proč se nedá s oriantací v Praze nic dělat? Prostě by se tam mohla bez problémů zobrazovat Cílová stanice: Cheb, Přes: Beroun, Plzeň, ... Vždyť je tam ten systém elektronický, tak snad zobrazí cokoliv se do něj zadá, ne? Pravda, i když jsem v Praze každou chvíli, nevšiml jsem si nikdy, v jakém formátu se vlastně orientace vypisuje, ale neříkejte mi, že se tam nedá zadat nové směrování...
11.12.2009 (10:06)  
Jirka Panther: Zdůvodnění ohledně Příkosic chápu, ale dá se aspoň očekávat opětovné zavedení přímých vlaků, až "bude" další RegioNova? Mně přijde pořád lepší vozit Regionovu až do Nezvěstic (ačkoliv se nezaplní), než nutit lidi k přestupu - myslím že tohle povede k dalšímu poklesu poptávky mezi Nezvěsticemi a Příkosicemi. Křižování by vyřešily samovratné výhybky.
S orientací v Praze hl.n. se asi nedá nic dělat, každopádně vždycky se hlásí jestli to jede přes Ústí nebo Plzeň, a cestující snad trkne i rozdílný čas odjezdu. Kromě toho přes Plzeň se do Chebu jezdí v sudé hodiny a přes Ústí v liché, tak to je snad dostatečně rozlišené. Horší bylo, když ze Vsetína přijel Vsacan a v Praze se rozpojil na dvě části (do Chebu a do Chebu), které samozřejmě stály na stejném nástupišti. To už jsem zažil, jak se někdo na Smíchově ptá, jestli jede správně na Chomutov.
11.12.2009 (9:44)  
Ad Františkovy Lázně - myslím, že je to rozumné - tedy pokud R z Prahy má na naše poměry ostrý obrat 23minut v Chebu. To je pak úspora. V obou směrech navazuje volně Desiro, nebo 810 do Aše. To by mělo fungovat i pro případ 20min zpoždění z výluk.

Jediné co bude zajímavé - hlášky v Praze hl.n. Nyní tam byl Cheb a FrLázně. Teď tam bude Cheb a Cheb. Už vidím ty dotazy - jede to na Plzeň? se bude dotyčný ptát v Nelahozevsi, protože si vzpomene, že na Plzeň žádný tunel není.
11.12.2009 (7:36)  
Ke 175: Podle mě postačí, aby člověku jednou ten přípoj ujel, dá si pivo, párek, druhé pivo, třetí pivo, zajde si ulevit, odjede a už se nevrátí! Protože riziko ztráty přípoje při tomto intervalu je řekl bych rozhodující. Největší chyba je, že se s každou potřebnou věcí čeká jen na přifaření k jiné investici a/nebo na peníze z EU, zatímco na spoustu p*vin se dávají z rozpočtu hned. Místo krásných protihlukových stěn ve volné krajině se mohla dát do pořádku právě třeba tato trať. Jenže to ne. Mimochodem, ještě jsem se nedíval, zda jsou opět tak skvělé "přípoje" v Rokycanech směrem do Prahy (ujetí o pár minut, čekání dvě hodiny). Pokud ano, tak tam asi zas na výlet nepojedu. Chápu, že přednost mají pravidelné cesty, ale i tak by se neměly vytvářet takovéto nepřípoje ve vedlejších směrech. To už ať tam radši jede 2x810 (jedna už z Nezvěstic). Při tom omezování jistě nějaká zbude.
  1 2      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko