..: Dálkové řízení provozu na severu Moravy spuštěno :..

ŽST Hranice na Moravě - nákladní obvod, foto: zirecek Přerov - Na konci měsíce dubna vznikla další část centrálního dispečerského pracoviště dálkového řízení v Přerově. K současnému dálkově ovládanému úseku tratě 330 do Břeclavi tak přibyla severní část tratě 270 z Přerova do Hranic na Moravě. Do konce května se zároveň předpokládá prodloužení až do stanice Polanka nad Odrou. O zavedení "dálkoviny" v dalším úseku ve směru Ostrava se zatím neuvažuje z důvodu vyšší koncentrace navazujících stanic většího rozsahu, které jsou řízeny místně výpravčím.

Zavádění koordinace úseku z Přerova do Hranic v dálkovém režimu řízení vlakové dopravy je prozatím realizováno formou zkušebního provozu. Po určitou dobu zůstávají výpravčí ve stávajících stanicích pro případou potřebu řízení provozu z konkrétního místa. Výhledově se počítá na větvi Přerov - Polanka nad Odrou pouze se stálými pohotovostními výpravčími v určitých stanicích. Pohotovostní výpravčí nebude za normálních okolností řídit provoz. K řízení provozu kdekoliv na tomto úseku bude povolán při výlukových pracích, mimořádných událostech, apod., kdy se může přesunout do potřebné stanice, odkud bude nutné řídit provoz, když to bude situace vyžadovat.

CDP Přerov

CDP Přerov, foto: AŽD Praha s.r.o.Centrála se všemi potřebnými zaměstnanci, kteří se podílí na zajištění dálkového řízení provozu, je umístěna v Přerově. V současném stavu jsou dva hlavní sály umístěny v budově nedaleko přerovského vlakového nádraží v těsné blízkosti autobusového terminálu. Jeden sál slouží pro již zavedený úsek Břeclav - Přerov, druhý právě pro novou část Přerov - Polanka nad Odrou.

Stávající CDP Přerov (centrální dispečerské pracoviště) však dle studií neumožňuje efektivní rozvoj pro pokrytí cílového stavu (více než 10 sálů). Tedy z původního záměru rozšíření stávající budovy (výstavba dalších pater) došlo k rozhodnutí vybudovat nové objekty zhruba o půl kilometru jižněji ve stávajícím drážním areálu, kde je umístěn již v současné době centrální elektrodispečink (dálkové řízení a správa napájení trakčního vedení) a další složky SŽDC, s.o. Stávající budova CDP by pak mohla sloužit jako školící centrum, případně jako záložní pracoviště. Budova má být postavena odhadem do dvou let a po ukončení připravované realizace rekonstrukce železničního uzlu Přerov by řízení stanice převzali dispečeři již v nové lokalitě.

Výhled do budoucna

V České republice se nyní uvažuje o dvou hlavních dispečerských pracovištích pro koridorové tratě s dálkovým řízením v Praze a v Přerově. Z druhého jmenovaného má být ovládána "dálkovina" na Moravě; z hlavního města pak dálkový provoz v Čechách. Výhledově tedy lze očekávat, že pro přerovské pracoviště přibude úsek Olomouc - Česká Třebová, a otázkou je také úsek Brno - Česká Třebová a ostatní. Na většině stávajících koridorových tratí je prozatím využíváno úsekové řízení provozu, kdy z hlediska organizace drážní dopravy jsou sloučeny navazující stanice do jednoho řídícího pracoviště, jako Zábřeh na Moravě s Hoštejnem a Lukavicí na Moravě, Brodek u Přerova s Grygovem a další.

Situace ohledně dálkového řízení koridorových tratí se postupně vyvíjí, včetně termínů realizace jednotlivých dotčených staveb. Nechme se překvapit, jakou podobu nakonec bude mít výsledek, jakým tempem a v jakém rozsahu se bude časem rozšiřovat efektivnější dálkové řízení železničního provozu našich hlavních tratí.

Fotografie: autor, AŽD Praha

Další informace:

zirecek | 21.5.2009 (7:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Reportáže

More from ČR Olomoucký


  1 2 3      Zpráv na stránku:   
Registered user Egap 
28.03.2012 (13:42)  
Dobrý den. Při stavbě koridoru jižní části žst Přerov a výstavbě CDP těžká siniční vozidla, která přemísťovala
zeminu, používala souběžnou cestu u výpadovky na Moštěnici,
vedoucí kolem zahrádek a garáží v blízkosti CDP. Tato cesta byla těžkými vozy Tatra náležitě zdevastována a já se ptám, kdy ČD toto uvedou do původního stavu.
27.05.2009 (19:01)  
-sl-: Díky za info. Tak nějak mě napadlo, že ona zmiňovaná místa jsou jakoby izolovaná polodálkovina/dálkovina s tím, že nejsou nyní na takové úrovni, že by je šlo v budoucnu "jen přesunout".
Snad se v blízkém budoucnu dočkáme koridorů dálkově.
Registered user -sl- 
26.05.2009 (23:10)  
zirecek: nevim a mám pocit, že to teď jistě neví nikdo - je moc názorových proudů a CDP Praha nestojí..

pokud mám správné info, měly by být z CDP koridory s tím, že významné stanice s odbočnou tratí budou obsazeny člověkem, který si bude (zálohován z CDP) řídit odbočnou trať a v případě poruchy v jeho okolí popojede zrestartovat nebo zamknout neobsazenou stanici.. na druhou stranu často se uvažuje umístění pracoviště pro odbočné tratě právě na CDP, i proto, že to není kam dát z hlediska vztahu k prostorám pro "RDP" (regionální) a v našich poměrech jsou RDP luxus..

obecně, pokud bude optika, není problém ovládání čehokoliv (ES s DOZ) odkudkoliv.. osobně se mi zamlouvá řešení se vším na CDP a provozními dispečery na několik stanic, kteří ve volných chvílích mažou výhybky, ale to je daleká budoucnost..

Dvořiště nevim, neznám a mám pocit, že tam je ta dálkovina trochu specifická, což souvisí se zařízeními v některých stanicích.. jestli by šla přesunout a hlavně jestli by to bylo přínosem nevim.. Pelhřimov, stejně jako další dispečerská pracoviště, která teď rostou po republice v rámci racionalizací, by za patřičné finance přesunout šel až bude hotový koridor Praha - Tábor s optikou..
26.05.2009 (11:01)  
Nevíte někdo jak to bude konkrétně v pražské oblasti? Aneb zprávy říkají, že má být CDP Praha s komplet dálkovinou v Čechách. Avšak nyní je například okolí Českých Budějovic + trať na Horní Dvořiště řízena dálkově z ČB. To bude toto pracoviště "přesunuto" do Prahy?
Podobně je určitá forma dálkoviny tuším v úseku Havlíčkův Brod - Jihlava, atd..
Máte někdo přesnější, ověřenější informace?
Registered user -sl- 
25.05.2009 (19:20)  
lopatnik: netvrdim, že "spatlanina" je něco co nefunguje.. pouze konstatuju, že to sice je dálkové ovládání, ale bez příslušných papírů a tedy s lidma ve stanicích + že zařízení ve stanicích ani ta dálkovina není zapojitelné do CDP bez zahození toho, co tam je.. ;-)
25.05.2009 (10:57)  
Netvrdil bych, že dálkovina Holešovice-Kralupy je spatlanina. Jednak slouží už mnoho let a to spolehlivě, fungovalo už za dob, kdy ještě o žádné Ese nikdo nevěděl... Sloužil jsem na té trati nějakou dobu, ted sloužím rok na Esa11 a můžu říct, že je v některých věcech daleko před Esa11.
Registered user -sl- 
24.05.2009 (21:58)  
Průša: jen doplním zkratkovitý výrok Sparty..

K dálkovému řízení je potřeba trošku víc než jen koridorizaci. Co se týče 091, nebyly tam použity ESy, ale nějaká spatlanina, která nesplňuje požadavky na dálkové řízení. I proto, ač jsou řízeny stanice "dálkovinou" z Holešovic, se v Roztokách, Libčicích a do stavby i na Bubenči slouží. Pro dálkové řízení Roztok a Libčic z CDP bude potřeba překuchat vnitřní část zařízení, což bude stát hodně..

091 je ale extrém... předpokládám, že tam, kde je ESA, bude stačit "jen" doplnit skříň DOZ (dálkové ovládání zařízení), baterii s dobíječem a udělat nějaké úpravy na stojanech..

problém je, že pro dálkové ovládání je ještě potřeba pár drobností v jiných profesích než zabzař, které leckde chybí.. počínaje informačním systémem pro cestující, kamerkami, dálkovým rozhlasem, stavebním zabezpečením opuštěných nezálohovaných pracovišť JOP, která tam pochopitelně zůstanou, EPS, EZS, občas i ohřevy na výhybkách, nejsou-li nebo je-li nějaký problém, a konče navýšením kapacity optiky, pokud není dostatek vláken...

v okolí Prahy je tak na dálkovinu postupně připravena opravdu jen 221 + dál se rýsuje 231, časem po koridorizaci Bubeneč - Holešovice, možná racionalizované tratě typu 070, dojde-li k racionalizaci, příp. 200 by šla asi taky..

CDP Praha je ale podstatné pro řízení úseků na 170 a 220, které jsou/začínají být připravené, takže čím dříve bude, tím líp, bez ohledu na to, zda se někdo rozhodne investovat stovky milionů do přizpůsobení stanic na 010 a 090..
Registered user Sparta 
22.05.2009 (12:09)  
ad Průša: ...je částečně připraveno(011,091,221)...

Zase takový nesmysly. Doproručil bych psat jen to, o čem víte, a ne takovéto hovadiny.. Na dálkovinu je připravena částečně 221 !
22.05.2009 (9:48)  
Ad Martin Grill:
Kam Taurusy smí nebo nesmí, nerozhoduje způsob řízení dopravy, ale to, jak je vybavena infrastruktura, především jaké jsou kde použity kolejové obvody a zab. zař. a nakolik je může jízdy lokomotivy ovlivnit. Na dálkově ovládané trati Přerov - Polanka (resp. Břeclav - Polanka) se zab. zař. neměnilo, pouze se jeho ovládání integrovalo do jednoho místa místo x stanic. Důvodem je úspora pracovních sil.
Nevím, co je na tom za povyšování...?
22.05.2009 (8:44)  
CityFrog: Bohužel "lidé nahoře" jsou na dráze poměrně hodně odtrženi od znalosti skutečné reality. Díky přezaměstnanosti jednotlivých stupňů vedení drážního podniku je třeba k udržení svého vedoucího místa předávat nadřízenému dobré informace. Touto kaskádou jsou lidé nahoře v domnění, že vše je OK, vše šlape.
Názorný příklad z minulosti je jízda GŘ na stanovišti Pendolina v ose Pha-Ova, kdy se divil, že Pendolino jezdí ještě i po starých nezrekonstruovaných úsecích tratě. Lidé nahoře občas dostanou pozvání do nižších sfér, bohužel toho příliš nevyužívají; asi se bojí konfrontace s realitou.
  1 2 3      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko