..: EP je pro urychlení liberalizace osobní železniční dopravy :..

130Štrasburk - Evropský parlament (EP) se vyslovil pro rychlejší liberalizaci osobní železniční dopravy. Evropská komise počítá s liberalizací mezinárodní přepravy od roku 2010, pro vnitrostátní linky nemá určen bližší termín. Evropský parlament navrhuje pro mezinárodní dopravu rok 2008 a pro vnitrostátní dopravu rok 2012. Návrhem EP se nyní budou zabývat jednotlivé členské státy EU. Například ČR zatím nesouhlasí s liberalizací vnitrostátní dopravy. Pro rychlejší liberalizaci hlasovalo v EP 402 poslanců (zejména pravicových), proti bylo 203 zástupců (zejména levicových) a hlasování se zdrželo 60 poslanců.

Evropský parlament schválil také návrh směrnice, která sjednocuje pravidla pro vydávání řidičských průkazů strojvedoucím, aby mohli jezdit ve všech zemích EU. Kromě toho pozměnil návrh směrnice zvyšující práva cestujících v železniční dopravě. Poslanci navrhli, aby kompenzace cestujícím za škody a za zpoždění vlaků platily nejen na mezinárodních, ale i na vnitrostátních linkách. V případě zpoždění 60 minut požadují vrácení 1/4 ceny jízdenky, při 120 minutách 50% a při zpoždění 3 a více hodin 75% z ceny jízdenky. Výše uvedená opatření se označují jako třetí železniční balíček.

Mezinárodní nákladní železniční doprava bude liberalizována od 1.1.2006 a vnitrostátní o rok později. Smyslem je vytvořit jednotný železniční trh, posílit pružnost a konkurenceschopnost drah, aby dokázaly lépe konkurovat silniční dopravě.

Zdroj: České noviny (ČTK), článek na webu Evropského parlamentu


CSPSV | 28.9.2005 (21:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Legislativa

More from Evropa


  1 2 3      Zpráv na stránku:   
01.10.2005 (21:36)  
ad Sergej : máte svatou pravdu v tom, že kraj nebude platit dvěma dopravcům…
A to zásadní, ve Švýcarsku neexistuje žádná liberalizace v osobní dopravě, protože liberalizace má fungovat jako konkurence a ve Švýcarsku žádná konkurence není; švýcarská veřejná doprava funguje tak dobře proto, že tam v dopravě existuje tvrdá diktatura = žádná konkurence autobusů; autobus jede podle okolností jako alternativa vlaku; jenže tohle se "liberálním" ekonomům nezamlouvá neboť je to v rozporu s bláboly jimi napsaných učebnic ekonomie; podobně ovšem funguje "liberalizace" v Německu;
V Česku rozumí kopané, hokeji a železnici "každý", kdo to viděl v TV nebo jel jako konec v kočárku vlakem nebo si hrá s vláčky; zajímavé, že železniční inženýr nekafrá do řemesla zemědělskému inženýrovi nebo hutnímu inženýrovi, ale naopak to jde … místo toho, aby se hledalo to pozitivní ze švýcarského dopravního systému (on taky není 100 % dokonalý), tak se tu vymýšlí blbosti na základě konkurence a hledá "česká" cesta – už v roce 1993 se nejmenovací stratégové ČD a hlavně ministertav dopravy ČR viděli na železničním Olypmu jako první v Evropě, kteří dokáží transformovat železnici … po 12 letech je to horší než v tom roce 1993 …
Registered user Sergej
01.10.2005 (20:15)  
MZ: hmm... zajímavé povídání, ale poněkud zavádějící. Úplná liberalizace by měla umožnit, aby na tom 10 km "cancourku" mohli dopravu provozovat různí dopravci zároveň, tedy i ČD. Pak ať si zákazník vybere, jestli využije množstevní slevy, nebo si radši zaplatí, ale místo 810 pojede např. desirem. Ale tohle je jistě v intencích současné představy liberalizace prakticky nereálné. Navíc asi sotva budou ochotni kraje platit dvěma dopravcům za provozování ZDO na stejné trati, navíc by tu byla i otázka návaznosti spojů atd. Ale i když bude na onom cancourku provozovat dopravu jen jeden jediný (soukromý) dopravce, pořád zde bude pravděpodobnost, že použije moderní vozidlo (i když třeba vypůjčené), které bude stále lepší než v budoucnu zmodernizovaná 814 a tudíž zde bude ochota cestujících si klidně za tuto jizdu speciálně zaplatit. Nehledě na to, že by moderní vozy sloužily do jisté míry i jako pull-efekt pro cestující, takže by výsledně mohly být i větší tržby z přepravy, které by byly ještě zesíleny tím, že by byly speciálně vybírány pro tuto trať a tudíž by se nerozplynuly do celé sítě. Pak by nemusely být nutné takové dotace na ZDO a železniční doprava by tak byla mnohem konkurenceschopnější v porovnání s autobusovou dopravou. Navíc neopomíjejme jeden ze základních aspektů soukromého podnikání, a to je především orientace na zákazníka a snaha mu vycházet vstříc, co nejvíce ho nalákat a pokud možno udržet, což se v případě státních ČD ani při nejlepší snaze říci nedá. Dále soukromý dopravce se logicky o svůj majetek stará s mnohem větší odpovědností, než jakýkoliv státní podnik atd atd. Takže liberalizace železnic, pakliže je správně provedena, může pro zákazníka představovat jedině zlepšení. Koneckonců sám potvrzujete, že ve Švýcarsku může cestující na jedinou jízdenku jezdit u desítek dopravců, z čehož logicky vyplývá, že liberalizace automaticky neznamená hrozbu pro cestujícího. Je ale faktem, že v českých podmínkách je velké riziko, že dopadne podobným způsobem, jako privatizace v Anglii. Zároveň ale by kvůli tomu neměla být zavrhována. Jiná situace by samozřejmě byla, jestliže by ČD byly jako nebo DB (a měly také stejné postavení, nezapomínejme, že v Německu dálková autobusová doprava prakticky neexistuje), v takovém případě bych ani já po liberalizace tolik nevolal.
To, že kraje mnohdy řídí lidé pochybných kvalit a podle pak také rozhodování krajů vypadá = katastrofálně, je nesporný fakt. Možná se to s tím přenosem pravomocí poněkud přehnalo. Jak je vidno, zřízení krajů se zcela nenaplnil základní předpoklad, který vedl k jejich vzniku, a to ten, že tak bude rozhodování blíže k lidem a budou tím více vyslyšeny jejich problémy a požadavky. Aspoň v případě dopravní obslužnosti je to spíše naopak.
01.10.2005 (0:31)  
Jediným, kdo doplatí na "liberalizaci" železniční dopravy bude cestující (jemuž měla přinést zlepšení služeb), který bude za tutéž přepravní službu platit více.
Jede–li dnes cestující po trase dlouhé 249 km s ČD, tak zaplatí z kartou "Z" 168 Kč. Pokud na začátku a konci cesty bude 10 km cancourek, na kterém bude "jiný" dopravce, tak za 229 po tratích ČD zaplatí s kartou "Z" rovněž 168 Kč a za předpokladu, že každý "jiný" dopravce bude vybírat za 10 ujetých km "jen" 10 Kč, tak cestující zaplatí 188 Kč …
Soudruzi z Bruselu totiž pomíjí základní skutečnost, že ceníky jízdného po železnici nejsou lineární, ale s ujetou vzdáleností se cena za ujetý km snižuje = cestujícímu se poskytuje množstevní sleva. Pokud dopravu liberalizujeme pod praporem " zlepšení služeb", tak o tuto výhodu cestující přijde, protože místo "uceleného jízdného" bude zákazník platit lomené jízdné, které je vyšší než ucelené …
Kraje se v případě organizace regionální dopravy chovají jako sobci, kteří neberou ohled na občany sousedních krajů. Kraje se domnívají, že občané cestují pouze v rámci kraje a patrně si myslí, že pro cestování mezi hraničními stanicemi dvou krajů bude objednávat "dálkovou" dopravu MD. Kraj nezajímá, jak se dostane občan (jeho občan) bydlící v kraji A do zaměstnání v kraji B, protože sám mu zaměstnání v rámci kraje nezajistil. Například geniální vynález IDS JMK osekat dopravu Křenovice horní – Vyškov … mezi těmito stanicemi pojede autobus v rámci IDS = cestující z Ivanovic na Hané do Zbýšova pojede vlakem do Vyškova na Moravě, tam přestoupí na BUS, tím pojede do Křenovic, tam si sedna do vlaku a pojede jednu zastávku do Zbýšova … vlakem s jedním přestupem ve Vyškově to zvládne dnes za 56 minut, s kartou Z za 32 Kč. Jak dlouho mu to bude trvat podle modelu IDS JMK a za kolik ? Za dvě samostatné jízdenky ČD zaplatí 18 Kč, kolik zaplatí za IDS JMK nevím … Jízdenka ČD v rámci IDS totiž v autobuse neplatí …
Ta chvála na Zürich a okolí mne těší. Bohužel ve Švýcarsku nejsou u koryta sobci; tam se doprava organizuje ke spokojenosti daňového poplatníka = občana, obce, kantonu, konfederace a všech subjektů podnikajících v dopravě = každému se z koláče dostane tolik, že se nejen nasytí, ale dostane se mu takového podílu na rozinkách, jako se mu dostává podílu na "okraji" koláče . Základem ovšem je, že tam do dění v dopravě nekecají ekonomičtí teoretici, počínaje hradním profesorem, nikdo tam neprosazuje konkurenci na železnici; doprava se tam řídí zdravým rozumem, ne hloupými poučkami zemědělských či strojních inženýrů, kteří se dali na politiku "v té správné straně" a mají možnost svoje názory o železniční dopravě plácat v médiích.
Ve Švýcarsku se dá jezdit na síťovou jízdenku General Abo na cca 18 000 km dopravních tras desítek dopravců … u nás to nejde, protože každý dopravce se bude ptát, jak to bude s tržbami za takovéhoto zákazníka …
Za bolševika, kdy bylo všechno všech a jízdenka MHD stála v jísté době 1 Kčs v každém městském DP, a těch DP bylo tuším 20. Nebylo možné, aby košická jízdenka za 1 Kčs platila v Praze a naopak. Každý dopravce musel plnit plán tržeb, neboť plnění plánu tržeb bylo kritériem pro přiznání prémií pro soudruha ředitele a jeho suitu … každý si hrál pěkně na vlastním písečku a na tuhle blbost doplácela celá republika. Přitom se jednalo o socialistické peníze patřící všem …
A tohle debilní myšlení stále přetrvává … každý si hraje na vlastním písečku a ostatní jej nezajímají …
30.09.2005 (18:48)  
vvx: A hopla, tomu říkám trefa...
Registered user vvx
30.09.2005 (11:47)  
ad zdo: ... byl jsem požádán, abych se podílel na projektu na provozování jistých tratí (na přání zástupce firmy nebudu sdělovat o koho jde ani o které tratě, díky za pochopení). Učinil jsem dotaz, zda ona firma nemá zájem o něco v okresech poblíž Prahy. Bylo mi sděleno, že ne, důvodem má být pole působnosti PID. Přeložím do češtiny - PID je pěkný bo.del, který na železnici kašle a krmí ostatní. Bém a jeho kumpáni mají "důležitější" starosti - vždyť skoro všichni obyvatelé jezdí autem, tak není co řešit a v rytířské si úředníčci také musí udržet teplá korýtka, občas vymyslí nějakou kravinu a všichni jsou spokojeni, .... až na cestující.
Kouknul jsem namátkově na některé tratě a jejich vazby na PIDbusy (resp. přípoje busů k vlakům), škoda mluvit!
Jsem rád, že budu alespoň trochu nápomocný na jakékoliv trati, protože na všech je třeba velmi mnoho práce udělat, aby alespoň některé přežily čd. Na gvd 06-07 budou již vyhlašována výběrová řízení (některé i dřív - viz www.rail.cz). Je sice tristní, že až nyní, ale zaplať pánbůh za to. Ministerstvo vypisuje výběrová řízení pomalu i na nákup propisek, ale zakázku na zdo za miliardy dostávají automaticky čd a jak to vypadá víte sami, přitom zákon o drahách umožňuje výběrová řízení přes 10 let ...
Registered user Sergej
29.09.2005 (22:27)  
To Waszyn: Ono je to také o osobní zhýčkanosti každého jedince. Já dojíždím každý den a ani mi nevadí. že jezdím 30 let starým pantografem. Pořád ten čas ve vlaku můžu využít třeba četbou novin, což bych v případě jízdou autem asi sotva mohl dělat.
Řízení auta je strašná ztráta času. Možná, že bych byl v Praze rychleji, ale neměl bych přečtené noviny (nebo cokoliv jiného), které bych stejně četl někdy v průběhu dne, takže by výsledná časová bilance jednoznačně vyšla v neprospěch použití auta.
Jenže tohle si spoustu lidí neuvědomuje.
Ale tím samozřejmě nechci říct, že by snad neměl zlepšovat stav vozového parku. Jenže na něj holt nejsou prachy. A situace se o moc nezlepší, dokaď se neudělá něco s narovnáním přepravních podmínek (viz příspěvek Qěcy). A možná, že hejtmani za ODS jsou schopni jako jediný s tím bordelem něco dělat, ale bohužel od centrlního vedení ODS jsem neslyšel jediný návrh, jak něco udělt s tím bordelem, který způsobuje nevyrovnané podmínky mezi silniční a železniční přepravou. Přitom by si právě ODS měla uvědomit, že vyrovnané podmínky jsou tím nejlepším předpokladem pro to, aby na českých želznicích bylo co nejvíce soukromých dopravců, kteří by zkvalitnily přepravu.
Registered user Nothing
29.09.2005 (21:59)  
Moje zkusenost s vracenim priplatku pri zpozdeni nejsou dobre (bylo to sice v Italii, ale bez jazykove bariery). Zpozdeni IC vlaku bylo 40 minut, mel jsem tedy narok na vraceni ne maleho priplatku. Nevratili mi nic, protoze vlak mel uredne zpozdeni jen 29 minut (presto jsem zmeskal pripoj odjizdejici za 40 minut po prijezdu). S tim jsem se nesmiril a probojoval jsem se az k urednimu zapisu o prijezdu vlaku - tam skutecne stalo zpozdeni jen 29 minut. Obdobnou zkusenost ma kamarad z Francie u TGV. Mam silny pocit, ze u nas to bude obdobne.
Registered user Morgenstern
29.09.2005 (21:57)  
Všechno proti ODS!
Registered user comar 
29.09.2005 (21:08)  
Semela: v Nemecku to funguje tak, ze si zajdete na informace a tam vam daji na jizdenku razitko a pripisou cislo vlaku a zpozdeni. To same myslim muze udelat i pruvodci ve vlaku. Nedavno jsem toho vyuzil a uvolnil se tak od jizdenky SparPreis (vazana na konkretini vlak) a mohl jsem tak udelat jeste jedno delsi preruseni cesty a pokracovat vlakem podle svoji potreby. Pokud neumite mistni jazyk, tak je to samozrejme tezke, ale s tim toho moc nenadelate. Navic za sitove jizdenky ty kompenzace stejne neplati.

Jinak ty poplatky za parkovani jsou v nekterych velkomestech opravdu silene. Napr. v Londyne musite platit jen za to, abyste mohli vjet do centra. Diky tomu nevidite v centru skoro nic jineho nez autobusy a taxiky (ti platit nemusi). Londynska radnice si to docela chvali. Neco podobneho se planuje i v centru Vidne (jen 1. okres - centrum), ale to bude asi jeste chvili trvat.

Jeste neco k liberalizaci: ne vzdycky to dopadne dobre. Odstrasujici pripad je Britanie. British Raylways se rozpadly na spoustu malych spolesnosti a nez se situace ustalila, tak to bylo dost chaoticke - sileny jizdni rad bez navaznosti, obrovsky system cen, ve kterem se nikdo nevyzna, SRAZKY VLAKU kvuli spatne organizaci site (ruzne spolecnosti proste mezi sebou nekomunikovaly) apod. Spousta lidi tehdy prestala jezdit vlakem. Ted uz je to pry o dost lepsi, ale porad to jeste neni ono. Ale na druhou stranu musim uznat, ze to byl jeden z prvnich statu, ktery provedl liberalizaci zeleznice. V te dobe asi jeste nebyly zkusenosti. Proc mam pocit, ze u nas se z toho stejne nepouci a skonci to podobnou katastrofou?....
Registered user Jan Semela
29.09.2005 (17:03)  
Mě by spíš zajímalo vracení jízdného za zpoždění. Třeba jak prokážu, že jsem přijel zpožděným vlakem třeba 300min. Když musím x krát přestupovat a ten poslední vlak, kterým pojedu přijede na čas. Konkrétně když jsem kdysi jel rychlíkem z Bukurešti příjezd Budapest 06:00, ale do Budapešti jsem přijel až v 11:00 a protože v 11:10 mi jel další vlak a neumím maďarsky tak jsem hned přestoupil a odjel. Na euro domino mně žádný průvodčí datum ani číslo vlaku nenapsal.
  1 2 3      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko