..: Aktuální průběh rekonstrukce Negrelliho viaduktu :..

Negrelliho viadukt z pískovcových kvádrů na Štvanici, foto: Matouš Danielka Praha — 9. června 2017 byla slavnostně zahájena rekonstrukce 1110 metrů dlouhého Negrelliho viaduktu. Ta se v současnosti pomalu blíží ke svému konci. Přesto dokončovací práce potrvají skrz termín opětovného zahájení železničního provozu 1. června 2020 (aktuální předpoklad) až do konce roku 2020 a navázat by na ně měly aktuálně připravované vestavby pod palcem hlavního města Prahy, pro které již SŽDC připraví inženýrské sítě. Mělo by se jednat o kombinaci komerčního i nekomerčního využití v podobě např. kavárny, bistra, knihovny, divadelní scény, senior klubu apod. V rámci akce Den otevřené stavby na Negrelliho viaduktu v neděli 29. září 2019 bylo možné se projít po viaduktu zhruba od místa větvení trati za autobusovým nádražím Florenc ve směru stanice Praha-Bubny na ostrov Štvanice. Na Štvanici byla připravena řada informačních stánků státních institucí souvisejících s dopravou. Zároveň bylo již po několikáté možné navštívit remorkér Beskydy. Podle informací SŽDC si akci nenechalo ujít více než 11 tisíc zájemců.

Trocha historie

Negrelliho viadukt na konci dubna roku 2016, foto: Matouš DanielkaSoučasná podoba Negrelliho viaduktu mezi Štvanicí a Bubny, foto: Matouš DanielkaViadukt spojující Masarykovo nádraží s nádražím Praha-Bubny vznikl v letech 1846 až 1850 pod taktovkou stavitele Aloise Negrelliho, který projekt převzal po zesnulém Janu Pernerovi. Vystavěn byl z pískovcových (77 oblouků) a žulových (8 oblouků nad Vltavou) kvádrů. V roce 1873 stavbu doplnil „Karlínský spojovací viadukt“ tvořený 10 kamennými a 16 cihlovými oblouky plus dvěma nýtovanými příhradovými mosty. Tato rozšiřující stavba měří celkem 351 metrů a bezúvraťově spojuje koleje pod Vítkovem s Bubenčí. V důsledku silného provozu pod viaduktem v ulici Křižíkova byly v roce 1954 tři klenby ubourány a nahrazeny mostní konstrukcí z předem předpjatého betonu. Podobně nahradil oblouky na Bubenském nábřeží v roce 1981 most dvoupólové nosné konstrukce z dodatečně předpjatých nosníků KT. Ve 30. až 50. letech 20. století pak došlo k přezdění některých oblouků s využitím nových pískovcových kvádrů a nakonec několik pískovcových a cihlových kleneb nahradily železobetonové oblouky. Negrelliho viadukt je v současnosti i s hradlem nad Křižíkovou ulicí zapsán na Státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Místo začátku prohlídky Dne otevřené stavby na Negrelliho viaduktu 29. 9. 2019, foto: Matouš DanielkaNegrelliho viadukt v rekonstrukci dne 29. 9. 2019, foto: Matouš DanielkaNegrelliho viadukt v rekonstrukci dne 29. 9. 2019, foto: Matouš DanielkaZaplněný Negrelliho viadukt v Den otevřené stavby, foto: Matouš DanielkaRozhraní mezi vrstvou asfaltu a svrchní antivibrační rohoží, foto: Matouš DanielkaV podélné ose Negrelliho viaduktu jsou patrné odvodňovací otvory, foto: Matouš DanielkaZaplněný Negrelliho viadukt v Den otevřené stavby, foto: Matouš Danielka

Současná rekonstrukce

Panoramatičtější fotka s hotelem Hilton, foto: Matouš DanielkaZhotovitel rekonstrukce – sdružení Společnost „Negrelliho viadukt“ (HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby – vedoucí sdružení; STRABAG Rail a.s., AVERS, spol. s r.o.) postupuje podle projektu SUDOP PRAHA a.s., který má za cíl především opravu památky po technické stránce a sjednocení vzhledu celého díla. Celková hodnota projektu se blíží částce 1,5 miliardy korun, z čehož téměř 1 miliardu představuje schválený příspěvek EU. Během rekonstrukce bylo kompletně rozebráno a znovu sestaveno celkem 18 kamenných oblouků. Dále byl stržen a znovu vystavěn jeden železobetonový oblouk. Vybudovány byly 2 nové mosty – přes Křižíkovu ulici a ulici Prvního pluku. Část mostu nad ulicí Křižíkova směřující pod Vítkov je nově pouze jednokolejná a druhá kolej je ze směru od Vítkova kusá, ukončena před mostem nad Pernerovou ulicí, s ohledem na malé dopravní využití této spojky. Stavědlo, které již po zahájení rekonstrukce mostu vyhořelo, je nakonec do samotné rekonstrukce viaduktu také zahrnuto. Po dokončení prací by však mělo nadále zůstat mimo reprezentativní funkce ve formě kulisy bez využití a veřejnosti nepřístupné. Zbývající části mostu v zachovalejším stavu jsou sanovány. Prostor nad klenbami je vyplňován podkladovým betonem, na kterém vzniká železobetonová roznášecí deska tvořící jeden celek s průběžnou betonovou římsou. Na betonovou desku navazuje litý asfalt, antivibrační rohože a nakonec přijde štěrkové lože s kolejemi. Na betonových římsách vyrostlo nové ocelové zábradlí, na karlínském spojovací viaduktu je obnoveno cihlové zábradlí na původní kamenné římse. Nové bude samozřejmě také trolejové vedení s návěstidly umístěnými na návěstních lávkách s trakční bránou. Stožáry by měly být na české poměry atypické, městského typu – sloupy HEB (profil ve tvaru písmene H). Maximální rychlost jízdy vlaků se po rekonstrukci zvýší z původních 40 km/h na 60 km/h.

Negrelliho viadukt při pohledu od slalomového kanálu Štvanice, foto: Matouš DanielkaNegrelliho viadukt při pohledu z Nového spojení, foto: Matouš DanielkaKarlínský spojovací viadukt při pohledu od Vítkova, foto: Matouš DanielkaNový most nad ulicí Prvního pluku, foto: Matouš DanielkaSanovaný most nad Pernerovou ulicí, foto: Matouš DanielkaNegrelliho viadukt při pohledu od autobusového nádraží Florenc, foto: Matouš DanielkaNegrelliho viadukt při pohledu od autobusového nádraží Florenc v dosud nejvíce rozpracovaném stavu vlivem kompletního rozebrání několika oblouků na tomto místě, foto: Matouš Danielka

Navazující stavby k letišti

Pohled na Negrelliho viadukt ze Štvanice do Bubnů, foto: Matouš DanielkaNa tuto stavbu by v počátku roku 2022 měla navázat stavba Modernizace trati Praha-Bubny(včetně) – Praha-Výstaviště(včetně) v předpokládané hodnotě přes 2,8 miliardy korun s plánovaným dokončením na konci roku 2024. Náplní stavby je zdvoukolejnění a elektrifikace traťového úseku v délce 1,3 km a vybudování zastávky Praha-Výstaviště. V plánech SŽDC na tuto stavbu plynule navazují další akce s cílem vybudování rychlodráhy na Letiště Václava Havla. V lednu roku 2025 by tak měla být zahájena Modernizace trati Praha-Výstaviště(mimo) – Praha-Veleslavín(mimo) za zhruba 10,7 miliardy korun. Přitom by na nově dvoukolejné elektrifikované trati měla vzniknout zahloubená stanice Praha-Dejvice s vedením trasy převážně v tunelech. Dokončení je plánováno v polovině roku 2029. Poslední navazující stavbou, v předpokládané hodnotě přes 14,4 miliard korun, je Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín(včetně) – Praha-Letiště Václava Havla. V rámci této stavby by mělo dojít k modernizaci stávající trati do stanice Praha-Ruzyně a výstavbu navazující trati a stanice Praha-Letiště Václava Havla. Letištní železniční stanice by měla vzniknout jako podzemní, poblíž terminálu 2, v rámci rozsáhlého přestupního terminálu Dlouhá Míle. Tato stavba by měla nepatrně časově předbíhat předchozí úsek s jejím termínem zahájení v červenci roku 2024 a ukončením v závěru roku 2029.

Aktuálně, 3. října spustila SŽDC webovou stránku s přehledem probíhajících a připravovaných staveb v interaktivní mapě. Zatím obsahuje pouze stručný přehled informací k jednotlivým stavbám, ale u významnějších staveb by se v budoucnu měly objevit i podrobnější informace.

Zdroj: SŽDC, rekonstrukce-negrelliho-viaduktu.cz, Stavitel 12/2018


Matouš Danielka Poslat mail autorovi | 4.10.2019 (6:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Stavby a projekty Reportáže

More from ČR Praha


16.10.2019 (9:59)  
Jelikož se plánuje velká část mimo stávající trasu (ponechám teď stranou, že tunel je dosti nesmyslnou úlitbou hysterii lidí, kteří neuznávají fakta, a může celou věc ještě úspěšně "zazdít"), očekával bych spíše minimální zásahy do provozu. I druhá kolej se dá přidávat bez velkých přerušení.
04.10.2019 (23:32)  
Borovička: Myslíte si, že se za současného stavu u oněch zmíněných stavbách vůbec kopne do země?
Kdybychom věřili všemu, co kde nějaký ministr utrousí, tak už ta rychlodráha je třikrát postavená.
Registered user stoupa  mail  
04.10.2019 (12:50)  
Z histericko-historické dejepravy Stvanice a Negreláku:

- ano, jen náhodou jsme ze "zálohou" z Buben jezdili se koukat jak se hraje tenis
- ano, hriste pro TV na prumyslovce jsme meli také na Stvanici.
- co je (tedy tehdy) mezi ÚV KSC a SPK? (Ostrov) Stvanice!
Registered user (gp) 
04.10.2019 (9:47)  
Přerušena bude doprava jen do Prahy. Ve směru Kalešice-Doubí-Vrábel zůstane zachována. A přes Kralupy je to sice delší, ale stále ve třetím pásmu.
04.10.2019 (7:52)  
Jestli jsem správně pochopil bude na několik let přerušena železniční doprava na Kladno, které prakticky přejde na plně autobusovou dopravu do Prahy. Semmering to asi nezachrání, protože se chystá i rekonstrukce Smíchova a hlavně v té době už těžko dále odkladatelná výměna mostu přes Vltavu. A pokud na to naváže modernizace za Hostivice, tak Kladenští zapomenou, že mají ve městě nádraží.

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko