..: Leo Express se prezentoval veřejnosti v Pardubickém kraji :..

Jednotka Stadler Flirt po příjezdu do Letohradu, foto: Matouš Danielka Pardubice — Společnost Leo Express se v sobotu 5. ledna 2019 představila veřejnosti v Letohradu, Lichkově a Jablonném nad Orlicí. Přivezla jednu ze svých jednotek Stadler Flirt, nabídla prohlídku vlaku, konzultace se svými zaměstnanci, i svezení ve vlaku. Trať 024 se stala cílem dopravce na základě uzavřené smlouvy mezi Pardubickým krajem a společností Leo Express Tenders. Společnost se ve smlouvě zavázala k provozování regionální železniční dopravy na tratích 024 Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr a 025 Dolní Lipka – Hanušovice po dobu 10 let za částku přibližně 3,5 miliardy korun. Kontrakt byl uzavřen napřímo, bez výběrového řízení a provoz má být zahájen již v prosinci letošního roku, kdy končí Českým drahám desetiletá smlouva. V Pardubickém kraji jde o vůbec první soukromou společnost, která bude zajišťovat železniční dopravu v závazku veřejné služby. Podle slov krajských zástupců nabídl dopravce lepší vozidla, než současné České dráhy s motorovými vozy řady 810. Dopravce nabídl nízkopodlažní motorové jednotky Alstom Coradia Lint.

LINT 41, Harz–Elbe–Express (HEX), Quedlinburg, 28. 2. 2010, foto: Tomáš KrausLeo Express si v minulém roce pronajal celkem 15 motorových jednotek Alstom Coradia Lint, bez předchozího plánu jejich nasazení. Pronajaté jednotky pochází od společnosti Beacon Rail Leasing a jsou zhruba 15 let staré. Desetiletý pronájem obsahuje opci na dalších 5 let. 11 kusů dvoudílných jednotek je typu Lint 41 s kapacitou 130 míst k sezení a 4 jednodílné typu Lint 27 vybavená 52 sedadly. Oba typy mají shodnou maximální rychlost 120 km/h. Dosud byly jednotky provozovány v Německu dopravcem Transdev Sachsen-Anhalt a nesou nápisy HarzElbeExpress (HEX), což je název souboru linek, kde byla vozidla nasazena. 14 jednotek dorazilo z Německa do Čech v noci z 19. na 20. prosince 2018, poslední bude do Česka dovezena později. Vozidlům bude v ČMŽO - elektronika instalováno zařízení Mirel, jakožto vozidlová část liniového vlakového zabezpečovače LS. Dále budou instalovány elektrické zásuvky 230 V pro potřeby cestujících a zřejmě také Wi-Fi připojení k internetu, které dopravce přislíbil Pardubickému kraji. Vozidla mimo jiné dále dostanou nový lak ve firemních barvách LE a novou podlahovou krytinu.

Noční průjezd 14 přepravovaných jednotek Alstom Coradia Lint z Německa skrz Pečky, foto: CharyDopravce v danou chvíli využil výhodnou nabídku pronájmu vozidel. Generální ředitel Petr Köhler při našem rozhovoru zmínil, že nemá žádné obavy o využití pronajatých vozidel, protože na trhu vidí velký převis poptávky dopravců po vozidlech nad jejich nabídkou. V současnosti má LE rozjednáno nasazení většiny motorových jednotek u společnosti Arriva vlaky, která do své nabídky v Zlínském kraji zahrnula také tyto motorové jednotky pronajaté Leo Expressem. Arriva v tržní konzultaci s předpokládanou smlouvou na 10 let, se zahájením provozu v prosinci 2019, uspěla. Pokud by se Leo Express nakonec nedohodl s Arrivou na přepronájmu vozidel Arrivě, má v záloze vlastní plán, který představuje nabídku provozu vlaků Jihočeskému kraji. Aktuálně je však již téměř jisté, že 3 jednodílné jednotky Coradia Lint 27 a 7 dvoudílných jednotek Coradia Lint 41 zamíří do Zlínského kraje, kde by měly pro Arrivu zajišťovat dopravu osobních vlaků na linkách Rožnov pod Radhoštěm – Vsetín – Bylnice, Vsetín – Velké Karlovice, Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Bylnice / Luhačovice. Zbývajících 5 jednotek by s jistotou mělo připadnout provozu v Pardubickém kraji.

Leo Express v Jablonném nad Orlicí, foto: Matouš DanielkaJednu z pěti elektrických jednotek Stadler Flirt uvolnil Leo Express z běžného provozu v dálkové dopravě (480.003), aby mohla být součástí prezentace. Zájemci si mohli v sobotu 5. ledna prohlédnout interiér vlaku, který však v pravidelném provozu v regionální dopravě pravděpodobně příliš nesetkají. Větší přínos měla prezentace zřejmě pro současné zaměstnance Českých drah, se kterými personalisté probrali možnost změny zaměstnavatele, aby mohli svou práci vykonávat na stejných tratích i po změně dopravce. Za vedení Českých drah se akce zúčastnil Michal Štěpán, který je nejen kariérně spjatý s Pardubickým krajem. Akce se zúčastnili i představitelé regionálních center dopravce. Prezentaci si nenechal ujít také například Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. Jednotka nejdříve vyčkávala zhruba 2 hodiny v Letohradu, následně se přesunula na podobný čas do Lichkova a hodinovou pauzu si poté odbyla v Jablonném nad Orlicí. Po přesunu do Ústí nad Orlicí doplnila posádku a pokračovala do Pardubic v trase vlaku LE 1364 Leo Express a následně jako běžný spoj s přepravou platících cestujících do Prahy. Akce se, navzdory účasti zástupců obou konkurenčních dopravců, nesla v pohodové a přátelské atmosféře.

Jedna z tabulí u nástupních dveří, která poskytuje příchozím informaci, na koho mohou obrátit se svými dotazy v dané problematice., foto: Matouš DanielkaCEO společnosti Leo Express, Petr Köhler, po našem rozhovoru, foto: Matouš DanielkaJednotka Leo Expressu v Letohradu ve společnosti zde končícího vlaku Os 7155, foto: Matouš DanielkaZ Letohradu do Lichova právě odjíždí víkendový Sp 1653 Kyšperk, foto: Matouš DanielkaJednotka 480.003 LE přijíždí do Lichkova, foto: Matouš DanielkaJednotka 480.003 LE přijíždí do Lichkova, foto: Matouš Danielka

Rozsah provozu

V současnosti na 024 Ústí nad Orlicí - Mlýnický Dvůr/Międzylesie působí pestrá směsice vozidel. Primárně jsou zde do Lichkova/Międzylesie nasazovány dvě klasické soupravy v řazení 163 + BDs449 + B249 + B249 a 162 + Bdmtee275 + Bdmtee275 + Bfhpvee295. O víkendech druhou ze souprav nahrazuje jednotka 440 RegioPanter, která se na páru vlaku Sp 1653/1652 Kyšperk naváží z/do Pardubic. Přítomnost jednotky umožňuje omezený víkendový provoz na trati 031 Pardubice – Jaroměř, kde běžně působí. Na trati se rovněž v omezené míře vyskytují Regionovy a souprava ve složení 854 + Bdtn757 + ABfbrdtn795, která zajíždí až do Králík. Na trati 025 Dolní Lipka - Hanušovice je zajišťován pouze víkendový provoz tvořený čtyřmi páry vlaků s nasazením Regionovy nebo motoráku řady 810. Pro následující GVD se ze strany Pardubického kraje očekává objednávka obdobného rozsahu provozu. Ten by tak měl přejít pod nového dopravce. Bude zajímavé sledovat, do jaké podoby se finálně ustálí koncepce provozu a zda předpokládané 4 dvoudílné jednotky Coradia Lint 41 a jednu jednodílnou Coradia Lint 27 doplní alespoň jedna z pětice elektrických jednotek Stadler Flirt řady 480 jejím stáhnutím z kombinované dálkové linky Praha – Uherské Hradiště/Kraków/Košice. Jednotky řady 480 jsou už v současnosti plně vytížené současným rozsahem provozu a v případě výpadku již první z jednotek dochází k odříkání spojů. Ne jinak tomu bylo i v prezentovaný den. Spoje však zůstaly zachovány alespoň v části trasy. Co se týká tarifní integrace, dopravce bude nabízet zónově-relační tarif IREDO, který je společný pro Pardubický a Královéhradecký kraj a platí ve vlacích i autobusech (mimo MHD s jistými výjimkami). Obyčejné jízdné v tomto tarifu při přepočtu na ujetou vzdálenost přibližně odpovídá tarifu Českých drah se slevou IN25. Nabízeny jsou také sítové jízdenky.

Jednotka LE 480.003 v Lichkově, foto: Matouš DanielkaJednotka LE 480.003 v Lichkově, foto: Matouš DanielkaHejtman PK Martin Netolický při svém prvním svezení jednotkou Flirt LE si se strojvedoucím Michalem Miklendou pochvaluje krásy zdejší jednokolejné elektrifikované trati 024., foto: Matouš DanielkaVyhřívání výměn výhybek ve stanici Jablonné nad Orlicí v aktivním stavu., foto: Matouš DanielkaPoslední místo prezentace LE – Jablonné nad Orlicí, foto: Matouš Danielka

Ambiciozní prodloužení linky do Polska

Setkání dvou moderních regionálních elektrických jednotek v Lichově, foto: Matouš DanielkaDopravce spolu se zahájením provozu motorových jednotek v Pardubickém kraji avizoval plán nasadit elektrické jednotky pro elektrifikovaný úsek z Ústí nad Orlicí do Lichkova, případně pro spěšné vlaky v rozšířené relaci Pardubice – Wrocław, které by LE rád zavedl. Spojení spěšnými vlaky Pardubice – Wrocław není novou myšlenkou. S různými přerušeními se uskutečňovalo několik let s vozidly dopravce Przewozy Regionalne. Snaha o zavedení rychlého spěšného vlaku s minimem zastavení vždy však spíše končila u modelu osobní vlak na dlouhou vzdálenost, který pro přeshraniční cestování mezi velkými centry mnoho pozitiv nikdy nenabízel. Leo Express je ochotný zajišťovat toto spojení pouze v závazku veřejné dopravy a v rámci tohoto modelu je tedy nutné zajistit financování i ze strany Dolnoslezského vojvodství, případně polského Ministerstva dopravy. Financování polským Ministerstvem dopravy se nejeví příliš reálné, podobně tak se nejeví příliš reálné navyšování subvencovaných spojů Dolnoslezským vojvodstvím, se kterým primárně probíhají jednání ze strany LE. Generální ředitel LE Petr Köhler připouští, že spojení do Wrocławi zajišťované Leo Expressem se aktuálně nejeví příliš reálně, případně půjde o běh na dlouhou trať, přičemž LE nesleduje primárně záměr nabídnout rychlejší spojení mezi většími centry a spokojí se se stavem, kdy bude mít pokryté náklady na provoz, takže by se případnému rozšíření provozu v současné podobě zastávkových vlaků nebránil. To je viděno optikou současných ekonomických výsledků společnosti pochopitelné, ale pro cestující by tak případné vítězství Leo Expressu v rozšíření provozu do centra Dolního Slezska nutně nemuselo přinést kýžený přínos lepšího spojení na delší vzdálenost.

Křižování s Os 7169 v Lanšperku, foto: Matouš DanielkaOdjezd z Ústí nad Orlicí v trase vlaku LE 1364 Leo Express, foto: Matouš DanielkaOdjezd z Ústí nad Orlicí v trase vlaku LE 1364 Leo Express, foto: Matouš DanielkaPrůjezd Chocní, foto: Matouš Danielka

Leo Express očekává v první polovině letošního roku přistavení do Česka nových elektrických jednotek od čínské firmy CRRC, kterých má napevno objednáno 3 kusy s opcí na dalších až 30 jednotek. Aktuálně tedy ještě probíhá výroba těchto 3 kusů na základě smlouvy z roku 2016. Do provozu však zasáhnou se značným časovým odstupem, protože budou muset projít kompletním schvalovacím procesem ve VUŽ. V současnosti tedy není ani zřejmé jejich následné využití.

Zdroj: Leo Express, Pardubický kraj, Zlínský kraj


Matouš Danielka Poslat mail autorovi | 9.1.2019 (18:40)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Dopravci Vozidla

More from ČR Pardubický


  1 2 3 4 5 6      Zpráv na stránku:   
15.01.2019 (16:19)  
Zpočátku to fungovalo naprosto v pohodě, později začali přirážku vyžadovat. Fakt nevím, co si o tom myslet.

A je úplně jedno, jestli to je přírážka dopravce nebo kraje, je vyžadována na přání kraje.
Registered user (gp) 
15.01.2019 (16:01)  
Nikoliv. Tarif DUK zná dvě přirážky: městskou pro černé pasažéry v MHD a vlakovou za nástup do vlaku čD ve stanici bez pokladny, to ale není výmysl Ústeckého kraje, ale drážní tradice. Těžko tvrdit, že přirážku kraj striktně vyžaduje, když se platí jen u čD a u GW ne.
15.01.2019 (11:10)  
gp: Tu možnost občas využívám, zde je problém v Ústeckém kraji, který ke svému tarifu striktně přirážky vyžaduje, bez ohledu na to, zda navazuju na jinou jízdenku nebo ne.
15.01.2019 (0:02)  
M474: kódu stanice by mohl být ekvivalentem název stanice, který označovač vypíše. Jestli si to dobře pamatuju, tak tam bylo něco jako tohle

(číslo vlaku) (název zastávky) (datum, čas).

Tohle by mělo podle všeho přece stačit. Tomu revizorovi, co seděl u toho označovače a rovnou mě nabádal, abych tam PID lístek ani nestrkal a koupil si lístek od něj (je to vlak se samoodbavením), to tenkrát zjevně nestačilo. Pravda, bylo to na podzim krátce potom, co naposledy rozšiřovali PID. Revizor se mohl mýlit nebo se nyní situace změnila a začali uznávat i ty jiné označovače.

Jsem rád, že ve Velvarech mají rozum. Popravdě - musím upřesnit, že jezdím z Rejkovic a ne z Jinců. V Jincích by nebyl problém - pokladní tam umí prodat šestipásmovou PID jízdenku. Ale i tam se mi stalo, že byla pokladna neobsazená a já měl smůlu a musel doplatit.

Další věc je - a dlužno říci, že k dobru věci - že se nyní dají lístky čerstvě kupovat telefonem, takže mnoha lidem tahle starost odpadne.


Kave: děkuju za vyjádření k té věci. Postup, který uvádíte, dává zcela smysl a já mu tak rozuměl od samého začátku.

Zpět k tématu článku: v souvislosti s integrací tarifu jsem zvědavý, jak to dopadne s Arrivou na Rakovníkách. Snad už to odbavení bude do té doby odladěné. Ale mám pocit, že soukromníci jsou k uznávání integrovaného jízdného vstřícnější. Kokořínský rychlík provozuje myslím KHKD nebo KŽC. A ve vlaku bez mrknutí oka prodají PID lístek pro jednotlivou jízdu. Ve vlaku ČD jsem opakovaně mohl koupit jen celodenní pro vnější pásma za 150,-.

Mohli bychom se učit u Holanďanů. Mají tam univerzální čipovou kartičku s nahraným kreditem a člověk si vždy odpípne při nástupu i při výstupu. Platí ve vlacích, autobusech i MHD všech měst.
Registered user kave 
14.01.2019 (21:50)  
V obou Vámi zmiňovaných stanicích (Velvary, Jince) je povoleno u osobních vlaků provést označení jízdenky PID v označovači ve vlaku. V Jincích u rychlíků provede náhradní označení jízdenky PID obsluha vlaku. Musí se to ale vždy provést neprodleně po nástupu do vozidla. Informace revizora nebyla přesná.
14.01.2019 (18:46)  
743 010-
Zajímavé, ve Velvarech je možné označit jízdenku pouze ve vlaku a nevadí, že tam není pásmo? Podle mně tam pásmo je. Nebo je tam kod stanice.
14.01.2019 (17:31)  
Bude-li možno jet na integrovanou jízdenku koupenou u pokladny nebo ve vlaku, případně možnost označit předem koupenou jízdenku, je vše v pořádku.

Bohužel zrovna tohle nefunguje na mnoha žel. zastávkách Středočeského kraje.

Modelová situace: dojíždím na domeček ze Smíchova do Jinců. V automatu si koupím 2 lístky na 6 pásem (doplatek k legitce - schválně nepoužívám toho zavleklého slova). První označím na nástupišti a jedu. Při cestě zpátky to udělat nelze. Ve vlaku je sice označovač, který mi bez problémů natiskne na lístek, že jsem si jej označil tehdy a tehdy v tom a tom vlaku v té a té zastávce, ale prý to neuznávají. To mi řekl revizor. Když jsem se jej na to speciálně ptal, sdělil mi nějaké důvody - že prý tam není označené pásmo. Ale to mě jako cestujícího pramálo zajímá. Pásma mají mít kontroloři v malíku - ne-li v malíku, pak v telefonu.
Registered user (gp) 
14.01.2019 (17:26)  
55p: aby Tě nevyšel blábol, musíš negovat podle De Morganových zákonů! Ve skutečnosti u čD i u GW prodat navazující jízdenku umějí, akorát se cestující musí chovat jako člověk a ne jako šotouš.
14.01.2019 (16:50)  
Samozřejmě také každý kraj si vás na hranicích zkásne ještě o manipulační přirážku, protože tarif dopravce ve vlaku neplatí a mimo kraj vám IDS jízdenku nikdo neprodá.

Viz DÚK, jedu přímým R přes krajské hranice a jejich integrovaný lístek mi nesmí, ani když mám jízdenku do hraniční stanice kraje, prodat bez přirážky. Bravo, super, cestující skáče radostí!
Registered user (gp) 
14.01.2019 (13:14)  
Kdyby ses, Ledoborec, pohyboval obydlenějšími kraji, než moři severního ledového Slovenska, tak bys věděl, že ve vlaku vládne místo prachů a reklamy celkem klid a pohoda, bez rozdílu dopravce. Nikde žádný votravný nahaněči, žádný kolotočářský vyvolávání, nic.
  1 2 3 4 5 6      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2019 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko