..: Leo Express se prezentoval veřejnosti v Pardubickém kraji :..

Jednotka Stadler Flirt po příjezdu do Letohradu, foto: Matouš Danielka Pardubice — Společnost Leo Express se v sobotu 5. ledna 2019 představila veřejnosti v Letohradu, Lichkově a Jablonném nad Orlicí. Přivezla jednu ze svých jednotek Stadler Flirt, nabídla prohlídku vlaku, konzultace se svými zaměstnanci, i svezení ve vlaku. Trať 024 se stala cílem dopravce na základě uzavřené smlouvy mezi Pardubickým krajem a společností Leo Express Tenders. Společnost se ve smlouvě zavázala k provozování regionální železniční dopravy na tratích 024 Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr a 025 Dolní Lipka – Hanušovice po dobu 10 let za částku přibližně 3,5 miliardy korun. Kontrakt byl uzavřen napřímo, bez výběrového řízení a provoz má být zahájen již v prosinci letošního roku, kdy končí Českým drahám desetiletá smlouva. V Pardubickém kraji jde o vůbec první soukromou společnost, která bude zajišťovat železniční dopravu v závazku veřejné služby. Podle slov krajských zástupců nabídl dopravce lepší vozidla, než současné České dráhy s motorovými vozy řady 810. Dopravce nabídl nízkopodlažní motorové jednotky Alstom Coradia Lint.

LINT 41, Harz–Elbe–Express (HEX), Quedlinburg, 28. 2. 2010, foto: Tomáš KrausLeo Express si v minulém roce pronajal celkem 15 motorových jednotek Alstom Coradia Lint, bez předchozího plánu jejich nasazení. Pronajaté jednotky pochází od společnosti Beacon Rail Leasing a jsou zhruba 15 let staré. Desetiletý pronájem obsahuje opci na dalších 5 let. 11 kusů dvoudílných jednotek je typu Lint 41 s kapacitou 130 míst k sezení a 4 jednodílné typu Lint 27 vybavená 52 sedadly. Oba typy mají shodnou maximální rychlost 120 km/h. Dosud byly jednotky provozovány v Německu dopravcem Transdev Sachsen-Anhalt a nesou nápisy HarzElbeExpress (HEX), což je název souboru linek, kde byla vozidla nasazena. 14 jednotek dorazilo z Německa do Čech v noci z 19. na 20. prosince 2018, poslední bude do Česka dovezena později. Vozidlům bude v ČMŽO - elektronika instalováno zařízení Mirel, jakožto vozidlová část liniového vlakového zabezpečovače LS. Dále budou instalovány elektrické zásuvky 230 V pro potřeby cestujících a zřejmě také Wi-Fi připojení k internetu, které dopravce přislíbil Pardubickému kraji. Vozidla mimo jiné dále dostanou nový lak ve firemních barvách LE a novou podlahovou krytinu.

Noční průjezd 14 přepravovaných jednotek Alstom Coradia Lint z Německa skrz Pečky, foto: CharyDopravce v danou chvíli využil výhodnou nabídku pronájmu vozidel. Generální ředitel Petr Köhler při našem rozhovoru zmínil, že nemá žádné obavy o využití pronajatých vozidel, protože na trhu vidí velký převis poptávky dopravců po vozidlech nad jejich nabídkou. V současnosti má LE rozjednáno nasazení většiny motorových jednotek u společnosti Arriva vlaky, která do své nabídky v Zlínském kraji zahrnula také tyto motorové jednotky pronajaté Leo Expressem. Arriva v tržní konzultaci s předpokládanou smlouvou na 10 let, se zahájením provozu v prosinci 2019, uspěla. Pokud by se Leo Express nakonec nedohodl s Arrivou na přepronájmu vozidel Arrivě, má v záloze vlastní plán, který představuje nabídku provozu vlaků Jihočeskému kraji. Aktuálně je však již téměř jisté, že 3 jednodílné jednotky Coradia Lint 27 a 7 dvoudílných jednotek Coradia Lint 41 zamíří do Zlínského kraje, kde by měly pro Arrivu zajišťovat dopravu osobních vlaků na linkách Rožnov pod Radhoštěm – Vsetín – Bylnice, Vsetín – Velké Karlovice, Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Bylnice / Luhačovice. Zbývajících 5 jednotek by s jistotou mělo připadnout provozu v Pardubickém kraji.

Leo Express v Jablonném nad Orlicí, foto: Matouš DanielkaJednu z pěti elektrických jednotek Stadler Flirt uvolnil Leo Express z běžného provozu v dálkové dopravě (480.003), aby mohla být součástí prezentace. Zájemci si mohli v sobotu 5. ledna prohlédnout interiér vlaku, který však v pravidelném provozu v regionální dopravě pravděpodobně příliš nesetkají. Větší přínos měla prezentace zřejmě pro současné zaměstnance Českých drah, se kterými personalisté probrali možnost změny zaměstnavatele, aby mohli svou práci vykonávat na stejných tratích i po změně dopravce. Za vedení Českých drah se akce zúčastnil Michal Štěpán, který je nejen kariérně spjatý s Pardubickým krajem. Akce se zúčastnili i představitelé regionálních center dopravce. Prezentaci si nenechal ujít také například Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. Jednotka nejdříve vyčkávala zhruba 2 hodiny v Letohradu, následně se přesunula na podobný čas do Lichkova a hodinovou pauzu si poté odbyla v Jablonném nad Orlicí. Po přesunu do Ústí nad Orlicí doplnila posádku a pokračovala do Pardubic v trase vlaku LE 1364 Leo Express a následně jako běžný spoj s přepravou platících cestujících do Prahy. Akce se, navzdory účasti zástupců obou konkurenčních dopravců, nesla v pohodové a přátelské atmosféře.

Jedna z tabulí u nástupních dveří, která poskytuje příchozím informaci, na koho mohou obrátit se svými dotazy v dané problematice., foto: Matouš DanielkaCEO společnosti Leo Express, Petr Köhler, po našem rozhovoru, foto: Matouš DanielkaJednotka Leo Expressu v Letohradu ve společnosti zde končícího vlaku Os 7155, foto: Matouš DanielkaZ Letohradu do Lichova právě odjíždí víkendový Sp 1653 Kyšperk, foto: Matouš DanielkaJednotka 480.003 LE přijíždí do Lichkova, foto: Matouš DanielkaJednotka 480.003 LE přijíždí do Lichkova, foto: Matouš Danielka

Rozsah provozu

V současnosti na 024 Ústí nad Orlicí - Mlýnický Dvůr/Międzylesie působí pestrá směsice vozidel. Primárně jsou zde do Lichkova/Międzylesie nasazovány dvě klasické soupravy v řazení 163 + BDs449 + B249 + B249 a 162 + Bdmtee275 + Bdmtee275 + Bfhpvee295. O víkendech druhou ze souprav nahrazuje jednotka 440 RegioPanter, která se na páru vlaku Sp 1653/1652 Kyšperk naváží z/do Pardubic. Přítomnost jednotky umožňuje omezený víkendový provoz na trati 031 Pardubice – Jaroměř, kde běžně působí. Na trati se rovněž v omezené míře vyskytují Regionovy a souprava ve složení 854 + Bdtn757 + ABfbrdtn795, která zajíždí až do Králík. Na trati 025 Dolní Lipka - Hanušovice je zajišťován pouze víkendový provoz tvořený čtyřmi páry vlaků s nasazením Regionovy nebo motoráku řady 810. Pro následující GVD se ze strany Pardubického kraje očekává objednávka obdobného rozsahu provozu. Ten by tak měl přejít pod nového dopravce. Bude zajímavé sledovat, do jaké podoby se finálně ustálí koncepce provozu a zda předpokládané 4 dvoudílné jednotky Coradia Lint 41 a jednu jednodílnou Coradia Lint 27 doplní alespoň jedna z pětice elektrických jednotek Stadler Flirt řady 480 jejím stáhnutím z kombinované dálkové linky Praha – Uherské Hradiště/Kraków/Košice. Jednotky řady 480 jsou už v současnosti plně vytížené současným rozsahem provozu a v případě výpadku již první z jednotek dochází k odříkání spojů. Ne jinak tomu bylo i v prezentovaný den. Spoje však zůstaly zachovány alespoň v části trasy. Co se týká tarifní integrace, dopravce bude nabízet zónově-relační tarif IREDO, který je společný pro Pardubický a Královéhradecký kraj a platí ve vlacích i autobusech (mimo MHD s jistými výjimkami). Obyčejné jízdné v tomto tarifu při přepočtu na ujetou vzdálenost přibližně odpovídá tarifu Českých drah se slevou IN25. Nabízeny jsou také sítové jízdenky.

Jednotka LE 480.003 v Lichkově, foto: Matouš DanielkaJednotka LE 480.003 v Lichkově, foto: Matouš DanielkaHejtman PK Martin Netolický při svém prvním svezení jednotkou Flirt LE si se strojvedoucím Michalem Miklendou pochvaluje krásy zdejší jednokolejné elektrifikované trati 024., foto: Matouš DanielkaVyhřívání výměn výhybek ve stanici Jablonné nad Orlicí v aktivním stavu., foto: Matouš DanielkaPoslední místo prezentace LE – Jablonné nad Orlicí, foto: Matouš Danielka

Ambiciozní prodloužení linky do Polska

Setkání dvou moderních regionálních elektrických jednotek v Lichově, foto: Matouš DanielkaDopravce spolu se zahájením provozu motorových jednotek v Pardubickém kraji avizoval plán nasadit elektrické jednotky pro elektrifikovaný úsek z Ústí nad Orlicí do Lichkova, případně pro spěšné vlaky v rozšířené relaci Pardubice – Wrocław, které by LE rád zavedl. Spojení spěšnými vlaky Pardubice – Wrocław není novou myšlenkou. S různými přerušeními se uskutečňovalo několik let s vozidly dopravce Przewozy Regionalne. Snaha o zavedení rychlého spěšného vlaku s minimem zastavení vždy však spíše končila u modelu osobní vlak na dlouhou vzdálenost, který pro přeshraniční cestování mezi velkými centry mnoho pozitiv nikdy nenabízel. Leo Express je ochotný zajišťovat toto spojení pouze v závazku veřejné dopravy a v rámci tohoto modelu je tedy nutné zajistit financování i ze strany Dolnoslezského vojvodství, případně polského Ministerstva dopravy. Financování polským Ministerstvem dopravy se nejeví příliš reálné, podobně tak se nejeví příliš reálné navyšování subvencovaných spojů Dolnoslezským vojvodstvím, se kterým primárně probíhají jednání ze strany LE. Generální ředitel LE Petr Köhler připouští, že spojení do Wrocławi zajišťované Leo Expressem se aktuálně nejeví příliš reálně, případně půjde o běh na dlouhou trať, přičemž LE nesleduje primárně záměr nabídnout rychlejší spojení mezi většími centry a spokojí se se stavem, kdy bude mít pokryté náklady na provoz, takže by se případnému rozšíření provozu v současné podobě zastávkových vlaků nebránil. To je viděno optikou současných ekonomických výsledků společnosti pochopitelné, ale pro cestující by tak případné vítězství Leo Expressu v rozšíření provozu do centra Dolního Slezska nutně nemuselo přinést kýžený přínos lepšího spojení na delší vzdálenost.

Křižování s Os 7169 v Lanšperku, foto: Matouš DanielkaOdjezd z Ústí nad Orlicí v trase vlaku LE 1364 Leo Express, foto: Matouš DanielkaOdjezd z Ústí nad Orlicí v trase vlaku LE 1364 Leo Express, foto: Matouš DanielkaPrůjezd Chocní, foto: Matouš Danielka

Leo Express očekává v první polovině letošního roku přistavení do Česka nových elektrických jednotek od čínské firmy CRRC, kterých má napevno objednáno 3 kusy s opcí na dalších až 30 jednotek. Aktuálně tedy ještě probíhá výroba těchto 3 kusů na základě smlouvy z roku 2016. Do provozu však zasáhnou se značným časovým odstupem, protože budou muset projít kompletním schvalovacím procesem ve VUŽ. V současnosti tedy není ani zřejmé jejich následné využití.

Zdroj: Leo Express, Pardubický kraj, Zlínský kraj


Matouš Danielka Poslat mail autorovi | 9.1.2019 (18:40)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Dopravci Vozidla

More from ČR Pardubický


  1 2 3 4 5 6      Zpráv na stránku:   
Registered user (gp) 
22.01.2019 (16:13)  
Aha. Takže pro čtvrtinu 65+ on-line nákup není problém. A pro skoro polovinu to není nepřekonatelný problém, když vyjdu z Tvých čísel. To jsou ale výrazně lepší čísla, než jsem převzal od ČSÚ.
22.01.2019 (8:27)  
Já mám jiné zkušenosti - ze statistik věřím jen těm co sám zfalšuji :) ve věku nad 65 let při otázce zda používají internet ono procento odpoví že ano - ale když se zjistí jak tak z nich vyleze že jim vnuk na něm kdysi něco ukázal, ldyž vezmu psychologický moment že při podobný otázce kde se většinou dělá dotaz pomocí škálování - ev volby z několika nabídek tak výsledek je evidentně příznivější než je skutečnost. Takže nám tu klíny tluče do hlavy buď čsu nebo gp.
A když si dosadíme fakta z psychologie starých lidí - tak pro přes 50% je nějaký nákup jízdenky on line neřešitelný problém, pro 75% problém.
21.01.2019 (17:03)  
(gp): vtipné :-) jen to neurčuje ten výpravči na nástupišti, ale řidí to ten u počítače, se kterým já cestující nepřijdu do styku. A taky má předem stanoveno, který vlak jak dlouho čeká...
Laborec425: ten problém s čekáním vlaků na sebe navzájem není jen mezi soukromníky a ČD, ale i mezi vlaky ČD. A mám drobnou otázku: není zbytečné nechat jízdenku propadnout, když ji můžu stornovat a dostat peníze zpět?
Registered user (gp) 
21.01.2019 (14:54)  
To neurčuje soukromník, ale výpravčí, proto má na plácačce kříž, aby všichni věděli, že návěst odjezd je svaté přikázání a když se ukáže, tak vlak pojede, i kdyby nechtěl.
Registered user Laborec425  mail  
21.01.2019 (13:08)  
GW Train by měl především místo nápisů ve vlaku a na vlaku "Neplatí zde jízdenky ČD." především napsat někam, že průvodčí občas nechodí a v tu chvíli si musí cestující koupit jízdenku v automatu.
Moje začátky v GW Train byly takový, že několikrát průvodčí přišel a normálně mi prodal jízdenku i z obsazené stanice (např. Volary). Pak jsem zažil pár jízd, kdy jsem za tmy nastoupil někde uprostřed Šumavy a opravdu mě nenapadlo hledat automat na jízdenky, když jsem měl zkušenosti s tím, že průvodčí má přijít. A nebyl jsem sám jako cestující, který takhle přemýšleli (uvědomme si, že desítky a desítky let lidi jezdili vlaky ČD, kde prostě průvodčí z 95 % chodí a když nechodí, je to tam důrazně napsané). Docela by mě zajímalo, kolik takhle GW Train prodělal, když jen já jsem projel několik tras zadarmo s tím, že jsem čekal, až mi průvodčí přijde prodat jízdenku.
Druhá zkušenost se soukromníky:
Jel jsem trasu České Budějovice - Brno - Břeclav - Staré Město - Uherské Hradiště. V Idosu jsem si všiml, že trasa Brno - Břeclav je se soukromou společností (všiml jsem si toho, protože s Idosem dělám denně, chtěl bych vidět, jak si toho všimne nezkušený cestující..). Proto jsem najel na stránky soukromníka a koupil jsem si jízdenku Brno - Břeclav.
Po příjezdu do Brna jsem zjistil, že soukromník má zpoždění tak jsem se šel zeptat do jejich pokladny, jestli bude spoj ČD v Břeclavi čekat. Bylo mi odpovězeno (spíš se mi paní vysmála), že fakt se čekat nikde nebude, .. že na sebe soukromníci a ČD a naopak nečekají.
Nechal jsem proto propadnout jízdenku a jel jsem jinou trasou. Zajímalo by mě, jak by tyto komplikace spojené se soukromníky v ČR, řešil člověk, který jede vlakem pětkrát do roka, a který se o cestování nezajímá (a chce jen dojet do cíle). Myslím, že by skončil v Břeclavi, kdy by mu o pět minut ujel přípoj ČD, protože soukromník měl pět minut zpoždění a naschvál na sebe nečekají. Fakt pokrok na české železnici.
Registered user (gp) 
21.01.2019 (10:40)  
ČSÚ tvrdí, že ve věku 65+ umí on-line nakupovat 13 % a Internet používá denně/téměř denně 20 %, občas 38 %.
Správná čísla tedy jsou: o 90 % 65+ nevíme, jestli zvládnou on-line nakupovat, protože to nikdy nedělali. Čtyřpětinová většina 65+ není na Internetu denně a třípětinová skoro vůbec.
Podle mého názoru nepředstavuje nutnost opatřit si jízdenku on-line žádnou překážku, čistě proto, že najít si spoj jinak než on-line už dneska prakticky nejde.
21.01.2019 (7:55)  
Nádherná argumentace gp - vyjímkou když to 90% lidí starších 60ti let nezvládá a většina ani nemá internet.
Registered user (gp) 
21.01.2019 (0:50)  
Neviditelná ruka to zatím řeší tak, že Pendolíno jezdí bez příplatku a místenka je k on-line jízdence zadax. To je podle mě jednoznačně k lepšímu. Blbý je to jenom v případě, že cestující přestupuje z vlaku soukromníka na vlak čD a jede jenom kousek, aby se mu nevyplatilo koupit si u soukromníka integrovanou. Ale to je problém čD, že neustále trvají na tom, že si člověk musí koupit lístek v kase.


Co se kreditových jízdenek týče, on to není problém ani na opačném konci republiky. To se řeší přes Internet a umí to i moje maminka, která jezdila na režijku v době, kdy to bylo opravdu jízdné za režijní cenu.
20.01.2019 (17:54)  
743 010-1: Je fakt, že to hlášení by bylo dobré, ještě jsem to nezažil, ale jak se kupuje návazná jízdenka na jiného dopravce jsem četl ve vývěsce na nádraží už v době, kdy zrušili prodej jízdenek na ty jiné dopravce (lomené jízdné) - stejné oznámení, kterým oznamovali to ukončení prodeje.
20.01.2019 (17:50)  
Minulý rok se sliby spojení Pardubice - Wrocław projevovali činitelé jak Východních Čech tak v Dolnoslezském vojvodství. A sliby chyby? Na Sp Pardubice - Wrocław, jezdící do r. 2014 se pamatuji, do Polska jezdím leta a často.
Jsem rozhodně pro, aby toto spojení bylo obnoveno, jenže aby uspělo, muselo by splnit řadu požadavků, které v minulosti splněny nebyly, a to:
Na polské straně návaznost na další spoje. Konkrétně: Ve Wrocławi na dálkové rychlíky do vnitrozemí, hlavně k Baltu.K Pro revitalizaci Sp by to byl především pár PKP IC "Heweliusz" v relaci Wrocław - Poznań - Bydhošť - Gdaňsk - Sopoty - Gdynia Główna (ráno Wrocław odj. 10.47, Gdynia příj. 16.39, zpět Gdynia 11.37 - Wrocław příj. 17.34) a i sezonní "Pirania" Wrocław 10.22 - Zielona Góra - Štětín - Kolobřeh... Dále pak přípoje v Kłodzku Miasto směr Kudowa i bus Łądek Zdrój - Král. Sněžník z druhé strany. Tenhle aspekt byl v Polsku v minulosti zanedbaný. Na české straně by tenhle spoj klidně mohl aspoň v Sob a Ne jet i z Prahy, do Pardubic v okně R861 "Svitava", a večer zpět až do Prahy také v okně R860 "Svitavy". Nebylo by nerozumné, kdyby tenhle pár /z hlediska vytížení souprav/ vedly Koleje Dolnośląskie...tedy večer do Prahy a obrácení na ranní spoj do Polska. A LEO klidně večer do Polska a ráno obrat do Prahy a nasazení na denní linky.
Za stejných podmínek návaznosti spojů v Polsku: Ráno kolem páté mají příjezd noční rychlíky od Baltu /i varšavské Karkonosze/, takže pokud by se vešel do okna z Lichckova tak, aby dojel do Prahy 10 až 10.25, i dříve (kdyby stihl Západní Expres na Mnichov)...to by byl jeden z potenciálu cestujících, a druhý: Z polských lázní na jednodenní zájezd do Prahy by byl obrovský - tj. návaznost spoje z větve Kudowa v Kłodzku Miasto a bus Sněžník. A večer dtto, na směr Kudowa (i bus Łądek Zdrój - K. Sněžník). Do Ústí n.O.i kdysi do Pardubice jezdívaly na tomhle páru PKP Przewozy Regonalne se stařičkými EN57 "dřevolíno". To by bylo pro LEO. V ČR pak pokud jde o další přípoje, byl problém dojezd z/do Prahy, jinak vcelku to v českých uzlových stanicích nebylo tak zoufalé jako na polské straně.
Osobní vlak Wrocław - Pardubice zastavující v Polsku i v ČR v každé zastávce byl neuvěřitelnám archaismem, a spoj k nepotřebě, nehledě na to, že v Polsku jsem pozoroval řadu zastávek, kde nebylo cestujících...A pak jako zastávkový vlak o cca 16.45 z Wrocławi, kdy se vracejí občané dojíždějící do práce, to s českými B-čky bylo velmi nepraktické, v prac. dny minimálně do Strzelina, ale obvykle do Ziębic bývala frekvence, která zdržovala...
Páry So, koncipované tak jak výše navrhuji (tedy především co do přípojů), v ČR klidně i R, by nabyly teprve na užitečnosti. Nakonec na Dolním Slezsku si řada obcí žádala rychlejší spojení do Varšavy, to by jim tyhle spoje zaručovaly také...a nejen Varšavu, ale i také větev Częstochova - Krakov - Przemyśl, ty jsem zvlášť nezmínil, protože do téhle části Polska je z ČR velice dobré spojení přes Bohumín, zatímco spojení přes Wrocław je opravdu krom Wrocławi relevantní hlavně pro Gdaňsk a Kolobřeh, levnější a o i časově kratší než přes Bohumín. Spoje by v červenci a srpnu mohly jezdit denně, jinak aspoň v soboty neděle a svátky, a nejezdit mohou v nějakém tom "turisticky mrtvém období" roku, pokud ekonomika provozu.
  1 2 3 4 5 6      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2019 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko