..: Route 130 Bratislava - Štúrovo; Palárikovo - Šurany - Slovensko :..
Back to list of routes | Photos from this route (27) | Service alterations for today | Train compositions on this route (8)Route map 130
kmkmtypestation  
0 Bratislava hlavná stanica [B1] 100 110 120 132odjezdyFoursquare
4 Bratislava-Vinohrady [B1] 120odjezdyFoursquare
10 Bratislava-Vajnory [B3]odjezdy 
0 Bratislava-Nové Mesto [B3] 120 131 132odjezdyFoursquare
2 Bratislava predmestie [B1] 120odjezdy 
7 Bratislava-Vajnory [B3]odjezdy 
14 Ivanka pri Dunaji [SC]odjezdyFoursquare
18 Bernolákovo [SC]odjezdyFoursquare
22 Veľký Biel [SC]odjezdyFoursquare
26 Senec [SC]odjezdyFoursquare
29 Reca [SC]odjezdyFoursquare
36 Pusté Úľany [GA]odjezdy 
42 Sládkovičovo [GA]odjezdyFoursquare
49 Galanta [GA] 133odjezdyFoursquare
55 Topoľnica [GA]odjezdy 
60 Šaľa [SA] 134odjezdyFoursquare
66 Trnovec nad Váhom [SA]odjezdyFoursquare
73 Jatov [NZ]odjezdy 
77 Tvrdošovce [NZ]odjezdyFoursquare
81 Palárikovo [NZ]odjezdyFoursquare
0 Palárikovo [NZ]odjezdyFoursquare
8 Šurany [NZ] 140 150 151odjezdyFoursquare
85 Ľudovítov [NZ]odjezdy 
91 Nové Zámky [NZ] 135 140 150 151odjezdyFoursquare
97 Dvory nad Žitavou [NZ]odjezdyFoursquare
103 Pribeta [KN]odjezdyFoursquare
111 Strekov [NZ]odjezdy 
117 Nová Vieska [NZ]odjezdy 
121 Gbelce [NZ]odjezdyFoursquare
129 Mužla [NZ]odjezdy 
135 Štúrovo [NZ] 152odjezdyFoursquare
147 Chľaba [NZ]odjezdy 
149 Štúrovo štátna hranica [NZ]odjezdy 
150 Szobodjezdy 
© 2001 - 2024 ŽelPage - Webmaster
ZelPage bears no responsibility for accuracy of this information.
Sources ČD and ZSSK.