..: KŽM Hradec Králové - Kalendár železničných podujatí :..
Informácie o usporiadateľi
KŽM Hradec Králové
telefón: +420 602 406 236
e-mail: framo120@volny.cz

© 2001 - 2021 ŽelPage - správcovia
Aktualizácie zasielajte na kalendar@zelpage.cz.
Informácie o podujatiach sú spracovávané na základe podkladov poskytnutých usporiadateľmi. V žiadnom prípade nezodpovedáme za správnosť uvedených informácií a prípadné chyby pri ich spracovaní a neposkytujeme ďalšie informácie o podujatiach, ktoré sami neusporiadáme.