..: ČD KCOD Zlín - Kalendár železničných podujatí :..
Informácie o usporiadateľi
ČD KCOD Zlín
telefón: 972725485
e-mail: sustal@kcod.cd.cz
www:

© 2001 - 2020 ŽelPage - správcovia
Aktualizácie zasielajte na kalendar@zelpage.cz.
Informácie o podujatiach sú spracovávané na základe podkladov poskytnutých usporiadateľmi. V žiadnom prípade nezodpovedáme za správnosť uvedených informácií a prípadné chyby pri ich spracovaní a neposkytujeme ďalšie informácie o podujatiach, ktoré sami neusporiadáme.