..: Závěry konference Eurotraffic 2006 :..

ilustracni obrazekPraha - Od 7. do 8. března 2006 se v Praze konal 2. ročník mezinárodní konference o dopravě Eurotraffic 2006. Organizátory akce byly Ministerstvo dopravy ČR, ČVUT v Praze a ABF, a. s. Závěry konference, které souvisí s železniční dopravou, přinášíme v článku.

Letošní ročník konference probíhal v úterý 7.3.2006 v pražském hotelu Don Giovanni a ve středu 8.3.2006 formou workshopu na Letišti Praha Ruzyně. Konferenci zahájil státní tajemník a 1. náměstek ministra dopravy Ing. Antonín Tesařík. Železniční dopravě byl letos věnován IV. blok prvního dne nazvaný Železniční doprava a logistika. Na konferenci vystoupili Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D. z MD ČR s příspěvkem Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR, Ing. Jan Komárek ze SŽDC hovořil na téma Strategie Správy železniční dopravní cesty v čerpání finančních zdrojů Evropské unie a Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. měl příspěvek na téma Aplikace logistických systémů do nákladní dopravy.

Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.
Rozvoj železnice v návaznosti na novou dopravní politiku České republiky

Transevropské sítě vycházejí z rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES a 884/2004/ES. V druhém jmenovaném rozhodnutí je stanoveno 30 projektů, z nichž 3/4 tvoří projekty na železnici. České republiky se týkají 2 projekty – č. 22: železniční osa Atény – Sofie – Budapešť – Vídeň – Praha – Norimberk/Drážďany/Linec (s uvažovanou návazností ve směru Graz – Maribor – Záhřeb) a č. 23: železniční osa Gdaňsk – Varšava – Brno/Bratislava – Vídeň (s uvažovanou návazností ve směru Graz – Maribor – Záhřeb).

Problematika udržitelného rozvoje dopravy je jednou z priorit EU i OECD. Globálním cílem Dopravní politiky je vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy zaměřené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady v rámci principů udržitelného rozvoje a položit reálné základy pro nastartování změn proporcí mezi jednotlivými druhy dopravy. Výkony nákladní dopravy rostou rychlejším tempem než ekonomika, naopak dělba přepravní práce mezi druhy dopravy v osobní dopravě se vyvíjí v ČR nepříznivým směrem pro zachování možnosti udržitelného rozvoje v odvětví dopravy.

Hlavním cílem Dopravní politiky v oblasti železniční dopravy je:

 • Dokončit proces transformace železničního prostoru
 • Vyžadovat a kontrolovat důsledné naplňování zákonných pravidel o nediskriminačním a transparentním přidělování kapacity železniční dopravní cesty a udělování licencí železničním dopravcům
 • Zajistit rozvoj železniční sítě s ohledem na mezinárodní závazky a soudržnost regionů
 • Zavádět bezpečností pravidla podle TSI, modernizace a zavádění zabezpečovacího zařízení a zvyšování bezpečnostních parametrů na přejezdech
 • Transponovat do právního řádu železniční legislativu ES obsaženou v 2. a 3. balíčku
 • Snížit hlukovou zátěž vyvolanou železničním provozem tam, kde přesahuje stanovené limity
 • Na základě komplexního posouzení využitelnosti jednotlivých tratí regionálních drah zvážit změnu vlastníka tratí (privatizace, převod na kraj), ve vazbě na změnu vlastníka zajistit změnu financování infrastruktury, aby nedocházelo k odnímání infrastruktury jejím dopravním funkcím
 • V případech nevyužívané, neperspektivní a nepotřebné kapacity železniční infrastruktury v rovných podmínkách jejího využívání s jinými druhy dopravní infrastruktury neodnímat železniční infrastruktuře dopravní funkci a zajistit její provozování v omezeném rozsahu popř. zajistit změnu dopravní funkce (využití infrastruktury pro cyklostezky)

Modernizace železniční infrastruktury v ČR je zaměřena na modernizaci III. a IV. tranzitního železničního koridoru, rekonstrukci nekoridorových tratí, obnovení některých přeshraničních spojení, přípravu vysokorychlostních tratí a interoperabilitu.

Hlavním záměrem Dopravní politiky je vytvořit tahy s přednostním využitím pro osobní dopravu – dálkovou a příměstskou, vytvořit tahy s přednostním využitím pro nákladní dálkovou dopravu se zachováním osobní dopravy regionálního charakteru, pokračovat v přípravě vysokorychlostních tratí, dokončit modernizaci železničních koridorů, připravovat podmínky pro napojení všech krajů na kvalitní železniční síť, posilovat přeshraniční vazby, vytvářet podmínky při přípravě modernizace železniční infrastruktury pro maximální využití dotací z Fondu soudržnosti a rozvojových fondů EU, rekonstruovat další tratě zařazené do mezinárodních dohod (síť TEN-T, AGC, AGTC), pokračovat v programu elektrizace tratí, na ostatních celostátních tratích zabezpečit uvedení do normového stavu, vyhodnotit koncepci dopravní obsluhy letiště Praha a širší oblasti včetně návrhu optimálních kolejových systémů, zajistit interoperabilitu a dálkové řízení provozu jako rozvoj v oblasti technologií zajišťujících bezpečné řízení jízdy vlaků, a to v souladu s celoevropskými trendy a provádět technická opatření na minimalizaci vlivů výstavby na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví.

Cíle v oblasti železniční dopravy jsou následující:

 1. dálkové propojení se zahraničními centry sousedních zemí
 2. dálkové spojení krajských měst
 3. kvalitní příměstská a městská doprava
 4. zvýšení podílu nákladní dopravy na přepravním trhu
 5. rozvoj kombinované dopravy

Ing. Jan Komárek
Strategie SŽDC v čerpání finančních zdrojů EU

Zapojení železniční infrastruktury na evropskou železniční síť se týká prioritních projektů evropského zájmu, které procházejí územím České republiky. Jedná se o:

 1. 22D: státní hranice Rakousko/Slovensko – Břeclav – Brno – Česká Třebová – Praha – Ústí nad Labem – Děčín – státní hranice Německo a Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice Německo
 2. 22E: Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště – státní hranice Rakousko
 3. 23B: státní hranice Polsko – Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav (a rovněž trať Přerov – Brno)

Z fondu PHARE čerpala SŽDC finanční prostředky na tyto projekty: Modernizace trati Brno – Vranovice (1,1 mld. Kč), Modernizace žst. Vranovice (175 mil. Kč), Modernizace železničních mostů v úseku Choceň – Ústí nad Orlicí (167 mil. Kč). Z předstupních zdrojů ISPA bylo čerpáno na následující projekty: Optimalizace železničního úseku Ústí nad Orlicí – Česká Třebová, Modernizace železničního úseku Záboří – Přelouč, Optimalizace železničního úseku Zábřeh na Moravě – Krasíkov.

V současnosti se čerpají prostředky z Fondu soudržnosti: Modernizace traťového úseku Břeclav – státní hranice ČR/SR a z operačního programu Infrastruktura. Ministerstvo dopravy ČR schválilo prioritní projekty pro financování železniční infrastruktury z fondů EU pro léta 2007 – 2013.

Železniční dopravě se na konferenci věnoval i doc. Cempírek s příspěvkem na téma Aplikace logistických systémů do nákladní dopravy a ing. Kopecký hovořil o Telematice a železniční dopravě. Nepřímo o železnici hovořili i další přednášející na konferenci.

Na závěr tohoto článku je nutno doplnit, že Dopravní politiku České republiky pro léta 2005 - 2013 schválila Vláda České republiky 13. července 2005. Dopravní politika je strategický dokument resortu dopravy.

Zdroj: Sborník a CD z konference Eurotraffic 2006 konané 7. - 8. 3. 2006, Dopravní politika České republiky pro léta 2005 - 2013, Ministerstvo dopravy České republiky, Archiv ŽelPage (Johník)


CSPSV | 11.3.2006 (21:57)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Legislativa

Další z regionu Česká republika (celá)


13.03.2006 (17:24)  
V "Gepardech":) je zhruba to, co by se CHTĚLO dělat (co jednotlivé subjekty navrhují), ale jestli se to BUDE dělat, není vůbec jisté, když v tomtéž dokumentu jsou opět vyzdvihovány dálnice - na oboje peníze nebudou...
Jinak se mi v těch závěrech konference líbí jedna myšlenka, kterou myslím Gepardi neobsahují - zachování funkce drážních těles - když už se většina společnosti rozhodne, že dráhu nechce, těleso může sloužit pěší turistice, cyklistice anebo v zimě běžkařům. Podle mě je to dost podstatná věc, i když je zatím navrhována jen okrajově. Zachovat stopy drah je velmi záslužné.
registrovaný uživatel Lenny 
13.03.2006 (14:38)  
Twix: projdi si Gepardi tam je výčet toho, co se bude dělat.
13.03.2006 (13:30)  
Co jsme se z toho článku dozvěděli? To že se s železniční dopravou do budoucna počítá a že by se "něco mělo nějak dělat", snad napadne každého i bez konference. Kromě jakýchsi "projektů" (není řečeno co se tím slovem projekt myslí, jestli modernizace tratí nebo co), které se naší republiky týkají, nazvaných přibližně jako "důležitá osa Rejkjavík - Kapské Město s odbočkou do Islámábádu" tam není nic konkrétního. Přímo to vybízí k otázkám: Které české nekoridorové tratě se mají modernizovat? A které elektrizovat? A čím po těch koridorech budeme jezdit, když se zatím nic nekoupilo-kromě Pendolin, která s koridory nejsou moc kompatibilní?
registrovaný uživatel comar 
13.03.2006 (11:54)  
kvasican -> forum - kategorie "nehody a mimoradnosti"
http://forum.zelpage.cz/viewtopic.php?t=100
12.03.2006 (22:57)  
nepatří to sem. Nevíte někdo, co se dělo dnes v Praze Vítkově? že všechny vlaky přes Vítkov měly alespoň 45 minut sekeru?

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Logowanie
 
 
  
 
   Zarejestruj się

© 2001 - 2022 ŽelPage - administratorzy


Info
informacni okenko