..: Vlak 6022, 9. června 2031 :..

vlak6022, foto: zdenek sindlauerUž si nevzpomenu, proč mě napadlo jet vlakem.

Na českolipské Střelnici už neprodávají jízdenky z toho okýnka v čekárně. Čekárnu zrušili, protože její velikost nesplňovala Nařízení Evropského Svazu číslo 198/2024 Sbírky, o minimálních rozměrech veřejných vyčkávacích prostor pro občany na stanicích a zastávkách regionálních železničních tratí, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu. Okýnko taky není, protože bylo skleněné a nesplňovalo Nařízení Evropského Svazu číslo 1645/2025 Sbírky, o kontaktních místech pro styk mezi úřady Evropského Svazu a občany, část druhá: Zařízení a vybavení pro kontaktní místa – bezpečnostně-ochranné prvky, ekologická a hygienická nezávadnost, antidiskriminační ergonomie, stanovené revize a ekologicky šetrná likvidace, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu. Ostatně, za tím někdejším sklem už dávno nejsou zaměstnanci dráhy, ale Eurointranet a platit penězi by i tak byl problém, jelikož obstarání Ujištění, že finanční hotovost … nových eur, občanem Zdeňkem Šindlauerem identifikační znak 5v3:Bz76§?=6g@1!Hw osobně fyzicky předaná právnímu subjektu Evropské dráhy v České Lípě Střelnici dne … za účelem úhrady za sjednanou službu: jízda vlakem z … do … na základě Smlouvy číslo …, byla jmenovaným občanem nabyta způsobem, který je v souladu se všemi zákonnými normami Evropského Svazu ve znění platném ke dni vydání tohoto Ujištění, by bylo neúnosně zdlouhavé.

V posledních pěti letech mám vůči Evropskému Svazu zaplacené všechny daně, pojištění, odvody, poplatky, splátky a úhrady; mám ověřené Ujištění, že nechovám žádné nepřátelské úmysly vůči občanům jiných pohlaví, ras, barev a odstínů pleti, očí, vlasů a zubů, jiného tělesného vzhledu, jiných sexuálních orientací, jiných tradic, jazyků, hygienických návyků, oblékání a obouvání, sociálních postavení, zdravotního stavu, zaměstnání, náboženských vyznání, politických přesvědčení a jiných názorů, a svým vědomým jednáním jim s ohledem na výše jmenované vlastnosti, odlišnosti a postoje nezpůsobím žádné újmy na životě, zdraví a majetku; Evropský Svaz proti mně nevede žádné správní řízení, a tak mám povolen základní přístupový balíček na Eurointranet a můžu si na něm jízdu vlakem nechat povolit a koupit.

Mám Eurointernet, co se ovládá jen hlasem, ale bohužel moje protéza je z doby ještě před vydáním Nařízení Evropského Svazu číslo 2481/2027 Sbírky o zubních protézách část 4: fonetické charakteristiky občanských zubních protéz – navrhování a ověřování, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu, takže moje šišlavá artikulace neodpovídá Nařízení Evropského Svazu číslo 359/2028 Sbírky o akustickém obsluhování komunikačního prostředí Eurointernet, část 4: Požadavky na srozumitelnost fonetického projevu, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu, a jsem nucen používat starobylou klávesnici.

Abychom se pohnuli dál…

Do chlívečku jsem dychtivě napsal: Vlak.

Na obrazovce zamrkalo: Systém prověřuje, zda Vám bude uděleno oprávnění použít vlak. A hned nato: Systém prověřil, že Vaše výška: 198 centimetrů a Vaše hmotnost: 110 kilogramů nevyhovují Nařízení Evropského Svazu číslo 668/2029 Sbírky, o používání soukromých dopravních prostředků, část 4. Požadavky na bezpečnost, část 4.2.2.: Stanovené rozměry a hmotnosti uživatelů soukromých dopravních prostředků, a že tedy nemůžete použít soukromého dopravního prostředku. Vzhledem k uvedeným zjištěním máte oprávnění použít veřejného dopravního prostředku: vlak. Tímto prověřováním nejsou v žádném případě dotčena Vaše práva, vyplývající z Nařízení Evropského Svazu číslo 665/2025 Sbírky, o ochraně občanských údajů ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu. Použitím mužského rodu v tomto textu nejsou v žádném případě dotčena práva občanů, pokud se na ně vztahují rody ženský nebo střední.

V tabulce jsem vyplnil: Z: Česká Lípa Střelnice. Do: Česká Lípa hl. n.

Vyskočil chlívek s textem: Neměl jste na mysli „Česká Lípa hlavní nádraží“? Použitím mužského rodu v tomto textu nejsou v žádném případě dotčena práva osob, pokud se na ně vztahují rody ženský a střední. Slovo „Česká“ v názvu výše jmenovaného nádraží v žádném případě neznamená, že by jmenované nádraží bylo jakýmkoli způsobem nadřazováno nad nádraží obsahující slovo „Lípa“ ve spojitosti se slovy, upomínajícími na jiné národnosti nebo národy.

Aha, zapomněl jsem, že na základě nějakého nařízení Evropského Svazu byly zkratky v psaných textech zrušeny, protože občanům ubíraly právo na celistvost, srozumitelnost a nezaměnitelnost psaného textu. Odsouhlasil jsem: Do: Česká Lípa hlavní nádraží.

Neúnavný chlíveček zazářil: Opravdu jste si jist, že cílem Vaší jízdy je Česká Lípa hlavní nádraží? Tímto dotazem nejsou v žádném případě dotčena Vaše práva vyplývající z Nařízení Evropského Svazu číslo 21/2024 Sbírky, o nedotknutelnosti práv občanů ne vlastní vinou nižší mentálně-inteligenční vyspělosti, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu. Použitím mužského rodu v tomto textu nejsou v žádném případě dotčena práva občanů, pokud se na ně vztahují rody ženský nebo střední.

Odkliknul jsem, že si jsem jist.

Vámi udaná místa zahájení a ukončení Vaší cesty jsou v oblasti působnosti dopravce: Městská veřejná doprava města Česká Lípa, městská společnost. Použití vlaku není dovoleno. Prosíme, kontaktujte stanoveného dopravce. Slovo „Česká“ v názvu výše jmenovaného města v žádném případě neznamená, že by jmenované město bylo jakýmkoli způsobem nadřazováno nad města obsahující slovo „Lípa“ ve spojitosti se slovy, upomínajícími na jiné národnosti nebo národy, vece na to chlíveček.

Ale já chci jet vlakem. Zašvindloval jsem: Do: Srní u České Lípy.

Vyskočil chlíveček s textem: Opravdu jste si jist, že cílem Vaší jízdy je Srní u České Lípy? Tímto dotazem nejsou v žádném případě dotčena Vaše práva vyplývající z Nařízení Evropského Svazu číslo 21/2024 Sbírky, o nedotknutelnosti práv občanů ne vlastní vinou nižší mentálně-inteligenční vyspělosti, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu. Použitím mužského rodu v tomto textu nejsou v žádném případě dotčena práva občanů, pokud se na ně vztahují rody ženský nebo střední.

Ale no jo, furt. Musím napsat Srní, ale vystoupím na hlaváku.

Datum Vaší jízdy. Poctivě jsem vyplnil: 4. 3. 2031

Důvod Vaší jízdy. Ve stařecké dobrosrdečnosti jsem vypsal: Chci se projet vlakem.

Systém škodolibě oznámil: Vámi uvedený důvod není obsažen v nabídce. Prosím, vyberte důvod Vaší cesty z nabídky: úřední výkon / výkon zaměstnání / turistika.

Turista nejsem, ale ty první dvě nabídky jsou taky totální pitominy.

Prosím, uveďte úplný název a identifikační znak právního subjektu oprávněného Vámi z nabídky vybranou činnost provozovat, a identifikační znak, pod nímž jste u tohoto právního subjektu registrován. Použitím mužského rodu v tomto textu nejsou v žádném případě dotčena práva občanů, pokud se na ně vztahují rody ženský nebo střední.

Je to sice už hodně dávno, ale zkusím to: Okresní dům pionýrů a mládeže Česká Lípa.

Vámi uvedený právní subjekt není obsažen v platném Věstníku právních subjektů Evropského Svazu.

Tak tudy ne, přátelé. Vrátil jsem se k nabídce: Úřední výkon.

Prosím, uveďte název a identifikační znak úřadu.

Ale vždyť je to proboha jedno! Hbitě píšu: Městský úřad Česká Lípa.

Zjevil se další chlíveček: Vámi uvedený úřad je dosažitelný ze stanice: Česká Lípa Střelnice. Vzdálenost: 887,423 metrů, převýšení -11,245 metrů, doba chůze 0 hodin 12 minut 18 sekund. Trasa: viz mapa. Tímto textem nejsou v žádném případě dotčena práva občanů, vykonávajících Vámi zvolenou trasu jinak než pěší chůzí. Vámi uvedený důvod použití vlaku Vás neopravňuje k použití vlaku. Slovo „Česká“ v názvu výše jmenované stanice v žádném případě neznamená, že by jmenovaná stanice byla jakýmkoli způsobem nadřazována nad stanice obsahující slovo „Lípa“ ve spojitosti se slovy, upomínajícími na jiné národnosti nebo národy.

Tak holt nějaký úřad v Srní: Evropský Svaz, zastoupení pro obec Provodín, územní pracoviště Srní u České Lípy.

Ha, zrada: Vámi uvedený úřad dne 4. 3. 2031 nemá úřední pracovní dobu pro styk s občany. Vámi uvedený důvod použití vlaku Vás neopravňuje k použití vlaku.

Dobře – tak pojedu o den později. Datum Vaší cesty: 5. 3. 2031.

To prošlo. A jedem dál: Počet cestujících: jeden. Národnost: česká. Pohlaví: muž. Rasa: europoidní. Odstín pleti: světlý. Sexuální orientace: heterosexuál. Vzhled: normální. Tradice: středoevropské, křesťanské. Jazyk: český. Hygienické návyky: více než 5x denně, teplá a studená voda. Sociální postavení: zaměstnanec. Náboženské vyznání: pravoslavné. Politické přesvědčení: Evropská strana (to sice není pravda, ale jinak mě to dál nepustí. Když jsem byl mlád, také se v dotazníku muselo psát: do roku 1969 KSČ, po roce 1969 bez politické příslušnosti). Alergie na nátěrové, obkládací a podlahové hmoty či látky: Ne. Alergie na textilní sedačky: Ne. Alergie na osoby a/nebo zvířata (uveďte konkrétně; berte prosím úvahu Nařízení Evropského Svazu číslo 1947/2026 Sbírky, o zákazu diskriminačních projevů alergenního charakteru vůči občanům a zvířatům): Ne. Alergie na jízdu vlakem: Ne. Prosím, zadejte Vaše bankovní spojení. To už je naštěstí rutinní obřad, takže se rozsvítil chlívek a odkaz: Prosím, přečtěte si Smlouvu o přepravě, uzavřenou mezi Vámi a Evropskými drahami, v souladu s Nařízením Evropského Svazu číslo 387/2028 Sbírky, o podmínkách přeprav občanů hromadnými dopravními prostředky část 2: železnice, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu.

Smlouva a 446 příloh čítaly celkem 4540 stran; no takovou ptákovinu přece louskat nebudu. Ihned jsem odpráskl políčko: Souhlasím se Smlouvu o přepravě, uzavřenou mezi Zdeňkem Šindlauerem a Evropskými drahami, vypracovanou v souladu s Nařízením Evropského Svazu číslo 154/2030 Sbírky, o podmínkách přeprav občanů hromadnými dopravními prostředky část 2: železnice, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu. Tímto stvrzuji, že jsem se se zněním této Smlouvy řádně seznámil, že je mi toto znění bezvýhradně srozumitelné, že s ním bez jakýchkoli výhrad souhlasím, a že mi tímto souhlasem může vzniknout omezení práva případného uplatnění pozdějších reklamací plnění této Smlouvy.

Leč bestie systém zahlásil: Podle Nařízení Evropského Svazu číslo 892/2026 Sbírky, o právech občanů na poskytnutí dostatečného času pro seznámení se s obsahem smluvních dokumentů ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu, nemůžete dokument: „Smlouva o přepravě, uzavřená mezi Zdeňkem Šindlauerem a Evropskými drahami, v souladu s Nařízením Evropského Svazu číslo 154/2030 Sbírky, o podmínkách přeprav občanů hromadnými dopravními prostředky část 2: železnice, ve znění platných předpisů Evropského Svazu“ přečíst v době: 0 hodin 0 minut, 6 sekund, která vyplývá ze způsobu Vaší komunikace se systémem. V souladu s Nařízením Evropského Svazu číslo 65/2027 Sbírky, o způsobech navrhování, seznamování se s obsahem a ověřování smluv o podmínkách přeprav občanů veřejnými dopravními prostředky část 2: železnice, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu, příloha číslo 78, část 4.4.3., potřebujete k přečtení výše uvedeného dokumentu minimální dobu: 2186 hodin, 21 minut, 57 sekund, včetně zohlednění Vašich práv v souladu s Nařízením Evropského Svazu číslo 661/2029 Sbírky, o právech občanů na poskytnutí dostatečného času pro spánek, odpočinek a vykonávání základních hygienických potřeb ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu. Výše uvedená minimální doba je průměrnou hodnotou vyplývající ze statistického sledování na základě Nařízení Evropského Svazu číslo 220/2028 Sbírky, o zjišťování rychlosti čtení psaného textu v rodném jazyce průměrného občana ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu, čímž nejsou v žádném případě dotčena práva občanů, potřebujících na přečtení stejného textu dobu delší. Tímto sdělením nejsou v žádném případě dotčena Vaše práva vyplývající z Nařízení Evropského Svazu číslo 21/2024 Sbírky, o nedotknutelnosti práv občanů ne vlastní vinou nižší mentálně-inteligenční vyspělosti ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu. Výše uvedená minimální potřebná doba k přečtení výše uvedeného dokumentu je kratší, než doba mezi dnešním dnem a dnem Vámi uvedené přepravy, proto tuto přepravu není možné uskutečnit dne: 5. 3. 2031, ale nejdříve dne: 5. 6. 2031. Použitím mužského rodu v tomto textu nejsou v žádném případě dotčena práva občanů, pokud se na ně vztahují rody ženský nebo střední.

Že bych šel raději pěšky? Hergot – vždyť já ale nechci na úřad, já se chci projet vlakem!

Datum Vaší jízdy. Tak dobře: 5. 6. 2031

Zase to nevyšlo: Vámi uvedený úřad dne 5. 6. 2031 nemá úřední pracovní dobu pro styk s občany. Vámi uvedený důvod použití vlaku Vás neopravňuje k použití vlaku.

Tohle kolečko už jsem popisoval, tak to trochu zkrátím. Po dalších dvou hodinách jsem konečně vytiskl několik listů A4:

SMLOUVA číslo 152411460810576-14085504/2031 o přepravě v souladu s Nařízením Evropského Svazu číslo 930/2029 Sbírky, o podmínkách přeprav občanů veřejnými dopravními prostředky část 2: vlak, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany:

Občan: Zdeněk Šindlauer, identifikační znak 5v3:B?z76§?=6g@1!Hw

Přepravce: Evropské dráhy, identifikační znak 24m!E6@1q0?ß8i?k4:t

Vlak: ED 6022. Odjezd: Česká Lípa Střelnice, 9. 6. 2031, 8 hodin 23 minut. Příjezd: Srní u České Lípy, 9. 6. 2031, 8 hodin 44 minut. Číslo vozu: 2. Číslo dveří: 4. Sedadlo: 25. Smluvená rychlost přepravy: do 80 kilometrů za hodinu.

Cena přepravy: 49,37 nových eur. Tato cena zahrnuje: jízdné, poplatek za použití systému pro objednávání přepravy, poplatek za autorská práva (systémy pro objednávání dopravy, grafické provedení Smlouvy, systémy pro hlasové a textové informační služby, design infrastruktury, vozidel, pracovních oděvů a obuvi zaměstnanců Evropských drah, a design zařízení pro výrobu a distribuci energií z obnovitelných zdrojů), poplatek za archivaci Smlouvy, poplatek za ekologickou likvidaci archivní složky Smlouvy, poplatek na dotace poskytovatelů energií z obnovitelných zdrojů, poplatek za poskytnutí slev, daň z odebrané hodnoty, daň na nápravu škod z povodní, vichřic, tornád, požárů, zemětřesení, mrazů, veder, sucha, mokra, neúrod a přemnožení škůdců, daň na splátky dluhů včetně úroků bývalé Evropské unie a bývalé České republiky, daň na důchody a výsluhové náhrady úředních zaměstnanců Evropského Svazu, bývalé Evropské Unie a bývalé České republiky včetně rodinných příslušníků těchto zaměstnanců.

Čísla vozů, dveří a sedadel, uvedená v této Smlouvě, jsou náhodně vybrána systémem v souladu s Nařízením Evropského Svazu číslo 316/2028 Sbírky, o systémech náhodného výběru pořadových čísel vozů, dveří a sedadel v soupravách regionálních vlaků ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu, a v žádném případě neznamenají, že čísla vozů, dveří a sedadel, která jsou v pořadí dřívější, jsou více významná nebo nadřazená.

Slovo „Česká“ v názvu výše jmenovaných zastávky a stanice v žádném případě neznamená, že by jmenované zastávky a stanice byly jakýmkoli způsobem nadřazovány nad zastávky a stanice obsahující slovo „Lípa“ ve spojitosti se slovy, upomínajícími na jiné národnosti nebo národy.

Tato Smlouva byla vytištěna na papíru, vyrobeném z ekologicky recyklovaných surovin způsobem, šetrným k životnímu prostředí a splňujícím všechny zákonné normy Evropského Svazu.

Energie, potřebná na sjednanou přepravu pochází z 64 procent z obnovitelných zdrojů.

Tato smlouva byla v okamžiku jejího vzájemného odsouhlasení oběma stranami přenesena do datové schránky v Průkazu občana. Evropské dráhy v žádném případě nenesou odpovědnost za možné chyby přenosu této Smlouvy.

Občan se dostaví na výše uvedené místo odjezdu k odbavení v 8 hodin 03 minut. Odbavení proběhne v souladu s Nařízením Evropského Svazu číslo 17/2029 Sbírky, o povinnostech občanů při vstupu do veřejných dopravních prostředků a s nimi souvisejících prostorů, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu. Použitím mužského rodu ve všech těchto textech nejsou v žádném případě dotčena práva občanů, pokud se na ně vztahují rody ženský nebo střední.

Příloha číslo 1: Daňový doklad ke Smlouvě číslo 152411460810576-14085504/2031 (pro úsporu textu neuvádím)

Příloha číslo 2: Ujištění o shodě ke smlouvě číslo 152411460810576-14085504/2031 (pro úsporu textu neuvádím)

Dalších osmnáct příloh pro úsporu textu neuvádím.

Konečně nastal ten slavný den, 9. června 2031. Cestou mne na okamžik chytla myšlenka dát si v hospodě Na Střelnici jedno Eurobeer, ale hned jsem si vzpomněl, jak jsem ho tuhle vzápětí vrhnul do záhonku v parčíku a musel pak na Evropském úřadu pro navrhování, výstavbu, údržbu a likvidaci okrasného parkového biotopu vysvětlovat, co jsem takovým počínáním sledoval.

Střelnická zastávka byla obehnána pět metrů vysokou protihlukovou bariérou a vešel jsem do malého průchodu s bezpečnostním rámem, jemuž vévodila tabule: Vážení cestující občané, v souladu s Nařízením Evropského Svazu číslo 1287/2028 Sbírky, o povinnostech občanů při vstupu do veřejných dopravních prostředků a s nimi souvisejících prostorů, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu, budete při vstupu do vyhrazeného prostoru Evropských drah zkontrolování bezpečnostním zařízením. Toto zařízení vyhovuje všem zákonným normám Evropského Svazu, zejména … (pro úsporu textu neuvádím). Tímto postupem sledujeme zvýšení Vaší občanské bezpečnosti a uplatnění tohoto postupu v žádném případě není v rozporu s Nařízením Evropského Svazu číslo 665/2025 Sbírky, o ochraně občanských údajů ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu. Nápis pokračoval stejným textem v romštině, slovenštině a vietnamštině s dovětkem, že použitým pořadím jednotlivých jazykových verzí tohoto oznámení není v žádném případě míněno, že v pořadí později použité jazyky jsou jakýmkoli způsobem méně významné nebo podřadné. Pořadí je dáno platnou evropskou abecedou a bylo schváleno Evropským úřadem pro stanovování pořadí jazykových mutací informačních sdělení v psané či hlasové podobě.

Vtom odkudsi vyletěly zádržné čelisti a nějaká plechová huba zakvičela: „Občane Zdeněk Šindlauer (blbec systém, pořád se nenaučil skloňovat…), kontrolní zařízení u vás identifikovalo neznámý předmět. Nyní vám tento neznámý předmět bude dálkově řízeným odebíracím zařízením odebrán. Prosíme, zaujměte postoj mírně rozkročný, ruce vzpažte nad úroveň vašich ramen a nehýbejte se, dokud vám nebude pokynem pohyb dovolen. Upozorňujeme, že jakýkoli váš pohyb v době před tímto pokynem může být vyhodnocen jako útok. V takovém případě nenesou Evropské dráhy jakoukoli odpovědnost za případné škody, které by vám mohly vzniknout v důsledku přiměřeného použití donucovacích prostředků proti vám. Tímto postupem nejsou v žádném případě dotčena vaše práva vyplývající z Nařízení Evropského Svazu číslo 751/2028 Sbírky, o právech občanů zadržených kontrolními zařízeními při vstupu do vyhrazeného prostoru Evropských drah ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu.“ Nějaký mechanický opancéřovaný bazmek mi z kapsy obstarožních kaťat zručně vytáhl starou pentelku, prosvítil ji, vyklepal z ní tuhu, odšrouboval kovovou posouvací patronu a vytiskl protokol, že nalezený předmět neobsahuje výbušné, snadno zápalné, jedovaté a jinak zdraví škodlivé látky, a při manipulaci a jiném používání v souladu s originálním návodem pro používání není nebezpečný vůči bezprostřednímu okolí.

Až teď z hermetického opancéřovaného úkrytu zavyl nějaký nádražák, obepnut oranžovo-žluto-zlato-stříbrnou reflexní vestou: „Občane, proč jste na nádraží přinesl neznámý předmět?“

„Já už ty gatě asi dvacet let nenosil, kdysi jsem si zapisoval lokomotivy a vlaky…“ drolil jsem vyplašeně, jda k drážnímu zaměstnanci.

„Nepřibližujte se ke mně! Mohlo by to být bezpečnostním systémem vyhodnoceno jako zahájení konání zamýšlení předání úplatku! Chlape! Víte, co byste z toho mohl mít za průser, kdyby vás někdo viděl, jak si na nádraží něco zapisujete?“ polidštil se nádražák. Ale byl solidní. Podepsal jsem protokol. Já, Zdeněk Šindlauer, identifikační znak 5v3:Bz76§?=6g@1!Hw tímto prohlašuji, že neznámý předmět podlouhlého tvaru a bílé barvy, který u mne byl nalezen dne 9. 6. 2031 při vstupu do vyhrazeného prostoru Evropských drah v zastávce Česká Lípa Střelnice, neměl v žádném případě být použit proti jakýmkoli občanům a/nebo zaměstnancům či majetku Evropských drah s úmyslem poškodit zdraví nebo majetek jmenovaných občanů či právního subjektu. Současně prohlašuji, že o výše uvedeném neznámém předmětu v pravé kapse spodního dílu mého oblečení jsem neměl žádného tušení a v souladu Nařízením Evropského Svazu číslo 698/2027 Sbírky, o ekologicky šetrné likvidaci předmětů nalezených při kontrolách občanů vstupujících do vyhrazených prostorů v držení právních subjektů, zabývajícími se veřejnou dopravou občanů, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu, souhlasím s odevzdáním výše uvedeného neznámého předmětu Evropským drahám v místě nálezu, a současně se zavazuji, že v budoucnu na Evropských drahách nebudu žádným způsobem vymáhat jakoukoli náhradu případných škod, vzniklých mně nebo třetím stranám pozbytím výše uvedeného neznámého předmětu. Stvrzuji tímto dále, že nález a odebrání výše jmenovaného neznámého předmětu nepovažuji za diskriminaci s pohlavnostním, národnostním, rasovým, vzhledovým, sexuálním, sociálním a/nebo politickým podtextem. V České Lípě dne 9. 6. 2031. Slovo „Česká“ v názvech výše jmenovaných zastávky a obce v žádném případě neznamená, že by jmenované zastávka a obec byly jakýmkoli způsobem nadřazovány nad zastávky a obce obsahující slovo „Lípa“ ve spojitosti se slovy, upomínajícími na jiné národnosti nebo národy.

„No dobře, tak běžte k tý žlutý čáře venku“ propustil mne Kerberos. Jako lasička zastavila v oblouku podél hrany peronu souprava 814/914.086 + 814/914.127 + další dvě regionovy, které jsem už ale nestačil přečíst. Šermoval jsem před dveřmi Průkazem, ale nijak nereagovaly, zato plechová huba na peronu zavřískala:

„Litujeme, toto nejsou dveře, které jsou uvedeny ve vaší smlouvě. Prosíme, použijte dveří číslo 4. Dveře, u nichž se právě nalézáte, jsou určeny jiným občanům. Tímto sdělením v žádném případě není míněno, že jsou jiní občané jakýmkoli způsobem méně významní nebo podřadní. Použitím mužského rodu v tomto sdělení v žádném případě nejsou dotčena práva občanů, pokud se na ně vztahují rody ženský nebo střední.“

Vstoupil jsem do zvýšeného oddílu se čtyřmi liduprázdnými dvojsedačkami v nemotorovém voze a napjatě zasedl vpravo vzadu po směru jízdy. Okamžitě mě zvedl reproduktor: „Litujeme, toto není sedadlo, které je uvedeno ve vaší smlouvě. Prosíme, použijte sedadlo číslo 25. Sedadlo, na němž se právě nalézáte, je určeno jiným občanům. Tímto sdělením není v žádném případě míněno, že jsou jiní občané jakýmkoli způsobem méně významní nebo podřadní. Použitím mužského rodu v tomto sdělení nejsou v žádném případě dotčena práva občanů, pokud se na ně vztahují rody ženský nebo střední.“

Samozřejmě, sedadlo 25 u uličky bylo zády ke směru jízdy. Aspoň jsem si sklopil loketní opěrku, hodil nohu přes nohu a otočil se nepříliš pohodlně dozadu, abych aspoň trochu viděl, jak to okolo vypadá. Ihned jsem se stal středem zájmu: „Prosíme, zaujměte pro jízdu v tomto vlaku polohu v souladu s Nařízením Evropského Svazu číslo 1872/2027 Sbírky, o povolených polohách občanů při jízdě ve veřejných dopravních prostředcích ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu, část 1: Polohy vsedě, část 2: Vlaky, článek 2.7.2.: Sedadla pro občany vzrůstu 190 až 200 centimetrů, tabulka 2.7.2.8.: Pro hmotnosti 110 až 120 kilogramů. V rámci optimalizace našich služeb vám uvedený dokument nyní bude doručen do vaší datové schránky.“

Ustrnul jsem vsedě v pozoru a konečně se vlak pohnul. Musel jsem uznat, že poté, co regionova dostala nový motor, novou převodovku, nový pojezd, nový rám, novou podlahu, nové stěny, nové dveře, nová okna a novou střechu, aby splnila požadavky Nařízení Evropského Svazu číslo 248/2021 Sbírky, o úpravách úprav upravených železničních motorových jednotek řady 814 ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu, opravdu už připomíná moderní vozidlo pro začátek jednadvacátého století. Akorát už nejdou otvírat okna, protože to nařídil Nejvyšší soud Evropského Svazu na základě stížnosti nějakého občana, který se cítil poškozen tím, že nepochopil systém jejich otvírání.

Za oknem se míhaly protihlukové stěny, tu a tam oživené malbami výtvarníků, registrovaných v Evropské organizaci výtvarných umělců oprávněných na svislých plochách do předem schválených obrazců nanášet omyvatelné barvy balené v bezpečnostních rozprašovacích tlakových láhvích v objemu do 1 litru a plnícího tlaku do 25 kilopascalů; pouze na přejezdech vždycky kousek zdi chyběl. Každých asi sto metrů jsme před každým přejezdem skoro zastavili, než projela auta (od té doby, co Nejvyšší soud Evropského Svazu na základě stížnosti nějakého občana, který se cítil diskriminován tím, že mu v jízdě jeho soukromým dopravním prostředkem může bránit červenobílá závora, nařídil závory v pondělí, středu, pátek a liché soboty spouštět před vlakem, rapidně poklesl počet nehod na přejezdech) Všiml jsem si, že fíra se pečlivě střehl jakýchkoli zvukových návěstí, aby neporušil právo žádného občana nebýt obtěžován hlukem. Možná jsme pak po mostě přejeli přes Ploučnici, ale nevím, přes zdi to nebylo vidět.

Od posledního přejezdu k vjezdovému návěstidlu se vlak stačil rozjet na asi padesátku, ale hned u šajby jsme přibrzdili na čtyřicítku, k čemuž reproduktor v češtině, romštině, slovenštině a vietnamštině poznamenal: „Vážení cestující občané, snížením rychlosti tohoto vlaku nedošlo v žádném případě k omezení vašeho práva být přepraven smluvenou rychlostí, uvedenou ve vaší smlouvě. Snížení rychlosti bylo zapříčiněno vjezdem vlaku do stanice na jinou než hlavní kolej. Tímto v žádném případě není míněno, že jiná než hlavní kolej je méně významná či podřadná. Volba koleje pro tento vlak je dána platným staničním řádem stanice, do níž tento vlak vjíždí, a tento staniční řád byl vypracován v souladu s Nařízením Evropského Svazu číslo 1540/2025 Sbírky, o navrhování, změnách a schvalování staničních řádů na tratích Evropských drah, ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu. Použitým pořadím jednotlivých jazykových verzí tohoto hlášení není v žádném případě míněno, že v pořadí později jmenované jazyky jsou jakýmkoli způsobem méně významné nebo podřadné. Pořadí je dáno platnou evropskou abecedou a bylo schváleno Evropským úřadem pro stanovování pořadí jazykových mutací informačních sdělení v psané či hlasové podobě.“

Stanuli jsme u peronu, ale na můj Průkaz dveře nereagovaly. Šťastnou náhodou je nějaký chlap, co nastupoval, otevřel zvenčí a já jimi proklouzl ven, zatímco se reproduktor vzepjal: „Toto není stanice, která je uvedena ve vaší smlouvě. Stanice Srní u České Lípy bude teprve následovat. Prosíme, vraťte se na své místo. V případě neuposlechnutí tohoto pokynu nenesou Evropské dráhy jakoukoli odpovědnost za případné škody, které by vám mohly vzniknout v důsledku přiměřeného použití donucovacích prostředků proti vám. Tímto postupem nejsou v žádném případě dotčena vaše práva vyplývající z Nařízení Evropského Svazu číslo 916/2028 Sbírky, o právech občanů zadržených kontrolními zařízeními při opouštění vyhrazeného prostoru Evropských drah ve znění pozdějších předpisů Evropského Svazu.“

Ten konec už jsem neslyšel, statečně ťapkaje spoře zalidněným peronem a provázen místní plechovou hubou. „Vážení cestující občané, stanice Česká Lípa hlavní nádraží. Na kolej číslo 3 u nástupiště číslo 2 zastavil osobní vlak Evropských drah číslo 6022. Uvedenými čísly nástupiště a koleje není v žádném případě míněno, že toto nástupiště a tato kolej jsou jakýmkoli způsobem méně významné ve srovnání s nástupišti a kolejemi v pořadí nižších pořadových čísel. Vlak dále pokračuje ve směru Srní u České Lípy, Jestřebí, Staré Splavy a Doksy, a zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Upozorňujeme, že uvedené pořadí stanic a zastávek je dáno místními geografickými poměry a v žádném případě jím není míněno, že v pořadí později jmenované stanice a zastávky jsou jakýmkoli způsobem méně významné nebo podřadné. Nástup do vlaku je povolen pouze občanům s platnou smlouvou. Tímto sdělením nejsou v žádném případě diskriminování občané, kteří v době tohoto sdělení takovou smlouvu nemají a…" a něco dalšího a pak to samé ještě romsky, slovensky a vietnamsky. Nádraží ze všech stran obepínala protihluková okrasná zeď, takže jsem neměl jinou šanci, než odejít nástupištním podchodem.

Na vedlejším peronu klečel chlap v blembáku a ochranné reflexní vestě a vydloubával betonové okrasné dlaždice. A hele - Franta. "Čau vole, co to tam rejpáš?" zahlaholil jsem z vesela. "Ále, v pondělí tu byl nějakej vůl…“ zarazil se oslovený a zašilhal po bezpečnostních kamerách na peronu, „…nějaký inspektor Bruselu a změřil, že na délce 137 centimetrů máme nástupištní hranu o 2 až 4 milimetry níž, než má bejt." Mávl jsem přátelsky rukou a směřoval ke schodům, nad nimiž informační tabule informovala, že Toto nádraží bylo revitalizováno za finanční prostředky Evropského úřadu pro revitalizaci železničních nádraží, a současně za významné podpory náčelníka Evropského Svazu ing. št. gen. Vladimíra Vladimíroviče Putina… Nějak jsem se na to potměšile zadíval a najednou mě na prvním schodu držely dvě uniformované gorily. "Občane, jste zadržen pro neoprávněné předčasné vystoupení z vlaku. Tímto zadržením v žádném případě nejsou narušena vaše práva…“

Leknutím jsem se posadil. Vedle na peřiňáku dupal budík a jeho minutovka byla sedm dílků za dvanáctkou. Otevřeným oknem jsem zaslechl, jak na střelnické zastávce zastavujou katry na rychlíku 1111 do Kolína.

Už dlouho jsem nešel do práce tak rád, jako onoho červencového rána roku 2011. Jda kolem zastávky, zahlédl jsem nahoru jedoucí 814/914.086 na Os 6022.


Zdeněk Šindlauer | 23.7.2011 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Fikce a vtipy

More from Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   
03.08.2011 (20:19)  
Ááááá tady někdo vidí do budoucnosti,já pořád říkám že se eurocivilizace zahubí sama díky množství všech možných i nemožných a hlavně nesmyslných regulací,omezení,nařízení. Vůbec se nedivím že jste se vzbudil s úlevou,byl bych na vašem místě stejně rád že to byl sen a nemusím utíkat do Jižní Ameriky. Super článek.
31.07.2011 (21:07)  
Děkuji uživateli P_V za tip na super knihu, Neschopnost od Roberta Granta. Už jsem ji stihnul celou přečíst a rozhodně ji všem (tedy ne těm, kdo považují "kritiku" EU málem za Velezradu za kterou by se mělo trestat minimálně smrtí...) doporučuji. V duchu této knihy je článek autora dalším střípkek do možné vize budoucnosti.
Registered user Bartisko  mail  
31.07.2011 (18:24)  
Tak tohle je výtečné! Moc se mi to líbí (samozřejmě článek, ne ta vize :).
30.07.2011 (11:08)  
To už mi připomíná kreslený vtip od Renčína, kde dva klauni stojí před grafem a jeden říká druhému: "Plán humoru jsme splnili ve všech ukazatelích. Drobným nedostatkem zůstává, že se nám zatím vůbec nikdo nesmál".

Pokud si dobře vzpomínám, byl dokonce přetištěn v popřevratových učebnicích dějepisu v kapitole o dějinách Československa.

Když si ovšem nahradíte ukazatele indikátory, můžete mít problém... Takže si kladu otázku, jestli od doby mého pobytu na ZŠ (první třída v roce 89) zmíněný vtip z učebnic zase nezmizel...
Registered user Etienne  mail  
29.07.2011 (20:44)  
Na základě směrnice c. a k. Evropského svazu č. 8472??/2020 se tento článek POVOLUJE zveřejnit za účelem humoru a parodie, a to jednou pro server zelpage.cz. Zároveň se potvrzuje, že tento článek nijak neznevažuje vážnost c. a k. Evropského svazu dle směrnice č. 5623?/2012. Toto povolení je hotoveno ve třech stech kopiích vyhotovených na ekologickém vyběleném chlorovaném papíře somálské výroby, který splňuje veškeré ekologické limity dle somálského práva Šaría a nijak nepoškozuje životní prostředí c. a k. Evropského svazu.
29.07.2011 (11:06)  
tenzor) No vůbec sem netaháme politiku a nepíšeme o politických tématech – stejně jako v případě, kdykoliv píšeme o krocích ministrů dopravy, dopravních politikách států popř. té EU, komentujeme třeba lokální politické spory ohledně dopravy... Ne, prostě bez politiky to nejde, ona je všude.

Je ale rozdíl psát o politice a jménem magazínu se politicky vyjadřovat. Tohle není žádné politické prohlášení, pouze autorský satirický text na politické téma. Tedy zcela v normě.
Registered user tenzor 
28.07.2011 (15:04)  
Jinak clanek napsany vyborne, dovedeny skoro v kazde veci ad absurdum - tak by to ale melo byt :) Politicky samozrejme jakozto nemilosrdna kritika EU a jejiho smerovani samozrejme je, ale take se zabyva vlaky, ze.. ;)
Registered user tenzor 
28.07.2011 (15:02)  
Martin Grill 23.07.2011 (16:36)

Myslím to jinak - já rozhodně s EU nesympatizuji a protože je to zločinecká organizace jako každá jiná, poukazuji na metody, které právě tyto zločinecké organizace běžně používají k odstranění nepohodlných... :o)


Prominte, ale v cem je EU zlocinecka organizace? Jake zlociny provadi? Ktere nase zakony pri tom porusuje? A proc tedy nenechala odstranit vsechny sve kritiky?
Myslim, ze se ponekud (hodne) shazujete. A to vam rikam jako clovek, ktery hlasoval proti vstupu do EU.
P.S.: porad chcete tvrdit, ze sem redakce Zelpage netaha politiku?
Registered user kobros 
28.07.2011 (10:12)  
Samir Lepara:
Hm, Cesi jsou mozna tak euroskepticti, protoze v prostoru mezi Baltem a Jadranem neni Evropska unie nic jineho, nez unie nemecka. A co se tyce Putinu a spol., tak zrona nemecko-ruske spojenectvi je v soucasnosti to vubec nejsilnejsi v Evrope. Da-li se to vubec nazvat spojenectvim. Protoze Nemecko je vuci Rusku v podrizenem vztahu a s nemeckou energetickou politikou to bude do budoucna jedine horsi. Nemecko totiz momentalne usilovne buduje energetiku zalozenou na plynu z Nordstreamu.
28.07.2011 (9:59)  
Není náhodou autor článku bratrem pana Václava z Pražského hradu?
FRK
  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko