..: Televizní seriál o železnici? Proč ne… :..

BBC logo, foto: Wikimedia commons Komentář autora, Londýn — Jsou tomu přibližně dvě hodiny, co jsem se „prochechtal“ k závěru jednoho z minulých dílů pořadu Top Gear, jehož pojetí – tradičně stejné a přesto nepřekonané – se týkalo trojboje. Ano, trojboje. Jeremy Clarkson šéfoval parní lokomotivě, James May se k cíli řítil v dobově stylovém Jaguáru a Richard Hammond trpěl v sedle neméně dobového motocyklu. A já jsem – plně si užívajíc příjemného pocitu na mé bránici – s uznáním kvitoval čistou profesionalitu a nenápadnou moudrost, s jakou se provozovatel veřejnoprávního vysílání, společnost BBC (British Broadcast Corporation) věnuje tomuto druhu dopravy. Je to totiž docela neuvěřitelné, ale pořadů o železnici ve Velké Británii existuje více. A jsou veřejnosti předkládány s poměrně přesnou pravidelností. A jako by překvapení nebylo dost, nebude od věci zmínit, že rozhodně není žádný problém dohledat v archivu BBC, případně na internetu seriály, které se věnují i ostatním druhům veřejné dopravy. Ano, všimli jste si správně – seriály.

Bůh žehnej královně. Vážně

Nebýt totiž institutu Koruny Královské, která je vlastníkem BBC, s velkou pravděpodobností bychom o mašinkách, letadlech a kamiónech moc pořadů na kanálu BBC 2 nenašli. Institut Koruny Královské, je – v přeneseném slova smyslu – správce, který dbá na dodržování všech náležitostí, jež k danému subjektu, v našem případě BBC, patří. A jakkoliv netuším, zda stávající úředník, který je pověřený vedením kanceláře Koruny Královské v ohledu k BBC, má či nemá vůbec nějaký vztah k železnici, musím s hlubokou poklonou konstatovat, že železnice dostává v BBC víceméně pravidelně tolik prostoru, jako snad nikde na světě. A že je rozhodně na co se dívat!

Váš vůz je řazen za žlutým banánem

Váš vůz je řazen za dalším banánem, foto: BBC2 Ne, to není vtip. Toto skutečně zaznělo v reálu. A to v pořadu, který v osmi dílech divákům představil hlavní železniční regiony ve Velké Británii. Série nesla vyzývající název The Railway: Keeping Britain on track (v přeneseném překladu by to mohlo znít takto: Železnice: Udržujeme Británii v provozu, „na trati“). Šestidílná série diváky seznámila nejen s regionem, ve kterém se daný díl odehrávál, ale neotřelým a vtipným způsobem přiblížila divákům i realitu života těch, kteří na železnici pracují. Odtud onen záznam o „banánu“, skutečně to v jednom díle zaznělo. A díky faktu, že se v tomto pořadu nikdo nevyhýbá ani nepříjemným tématům, občas byly k vidění pasáže, u nichž si člověk musel chtě nechtě uvědomit, jak náročné zaměstnání je být kupříkladu průvodčím, který musí vždy a za každých okolností zachovat profesionalitu. A je jedno, zda se jde o okamžik, kdy jedná s arogantním opilým cestujícím, nebo pasažérem, který je příjemně vtipný a zábavný, leč profesionální čest velí udržet nervy a zejména pak ústa na uzdě. Ne, není to lehké zaměstnání. A my ostatní si to ne vždy uvědomujeme. Ale zpět k železnici a pořadům o ní.

V dnešní hodině si probereme propagaci železnice

V perexu se zmiňuji o pořadu Top Gear a o jednom z dílů, ve kterém jde o to, kdo se dřív dostane z Londýna do skotského Edinburghu. Trasa je to poměrně dlouhá, čítá přibližně 400 mil a je soubojem spolehlivé parní lokomotivy Tornádo, Jaguáru XK120 a motocyklu Vincent Black Shadow. A tady je nutné se na malý okamžik zastavit.

Jeremy Clarkson je celebrita. Skutečná celebrita. Je to člověk, který dokázal to, co se nikdy a nikde nepovedlo reklamním agenturám, které se snaží propagovat dopravní techniku – jakoukoliv. Ono slovo „jakoukoliv“ jsem přidal zcela záměrně, neboť díky talentu Jeremyho Clarksona bylo v pořadu Top Gear k vidění – co se dopravní techniky týče – snad vše, co lze za dopravní prostředek považovat. A přesto, že nemám k dispozici žádnou statistiku, která by jakkoliv dokazovala, o kolik vzrostl počet cestujících na železnici ve Velké Británii poté, co se na obrazovkách televizorů objevil mnou zmiňovaný díl o trojboji mezi vlakem, motocyklem a automobilem, jsem si jist, že v komplexním pohledu je takový druh propagace železnice prostě k nezaplacení. Kdo z nás – fanoušků železnice a v době, kdy jsme ještě byli kluci – by nechtěl po shlédnutí tohoto dílu zkusit totéž?

Cíl pro další pětiletku: co dva roky nová série o dopravě

Ale není to jen Top Gear, který nenásilnou formou „instaluje“ do povědomí občanů dopravní techniku a její okolí. Pořadů s tímto tématem, tedy dopravou jako celkem a nikoliv pouze železnicí, je v ostrovní zemi k nalezení mnohem více. A díky serveru You Tube je mohou zhlédnout i diváci v jiných zemích – byť s mnohdy kolísavou kvalitou záznamu. Ale k nalezení jsou a není jich málo. A pokud mohu na některé z nich poukázat, začnu kontroverzní fikcí katastrofické situace, kdy zkolabovala doprava na nejdůležitějších tepnách Anglie, s názvem Den, kdy se Británie zastavila. Se zadostiučiněním doporučuji i diskuzi pod článkem zde na ŽelPage, který se tohoto tématu dotkl. Následovat může série o železnici, zmíněná výše. Osm dílů (každý jeden v trvání přibližně 48 minut), které seznamují nejširší možnou veřejnost s tím, jaké je „popředí“ a „pozadí“ železniční dopravy. Není od věci zmínit, že vložené reklamní bloky, jsou tematicky blízké – třeba k propagaci modelů železničních lokomotiv.

Za zmínku stojí i série pořadů o dvou nejvytíženějších letištích ve Velké Británii vůbec, a to o Heathrow a Gatwick. Oba seriály jsou si podobné jak vejce vejci a velmi se podobají sérii pořadů o železnici, kterou jsem zmínil výše. A z mého pohledu to rozhodně není špatný formát. Naopak. I přes stejnou režijní linii je celá série zajímavým pohledem do zákulisí provozu velkých mezinárodních letišť.

Pro mne bylo celkem překvapení, že na Channel 5 v dnešních dnech běží série věnovaná soukromému silničnímu dopravci, společnosti Eddie Stobart, která podniká v silniční dopravě a která zaujímá jedno z čelních míst mezi dopravci ve Spojeném království. Jakkoliv může být takový počin nepochopitelný (proboha, proč se natočilo pět sérií po osmi dílech o kamionech?), lze i zde najít malé vodítko k vysvětlení – velmi často je popisována přeprava závodních strojů formule 1 pro Mercedes GP Petronas F1 Racing Team. Takže si dokáži živě představit, kolik za tuto „nenápadnou“ reklamu producenti inkasovali do rozpočtu. Nemluvě o faktu, že F1 je v Británii velice populární.

No a co, tak tam mají nějaký seriály, ale ty železnici „neudělají“

Opravdu? V tom případě jsem rád, že se konečně dostane ke slovu můj tradičně kontroverzní pohled na danou věc. Pokud tedy existuje někdo, kdo pochybuje o tom, že cílená propagace jakéhokoliv druhu dopravy může fungovat, tak já jsem oponentem, který tvrdí, že propagace jakéhokoliv druhu dopravy, pokud je provedena profesionálně, s citem pro detail (zázemí provozu, osobní příběh) a inteligentní formou humoru, musí nutně vést ke zvýšenému zájmu cestujících o daný typ dopravy. Pokud je ovšem cestujícím předkládána v dostatečném množství.

Přeplněný vůz, foto: BBC - Keeping Britain on the track I v tomto případě je však nutné počítat s rizikem „paradoxu“: obyvatelé, namlsaní televizním seriálem, v reálu a v praxi zjistí, že realita je zásadně (negativně) odlišná od toho, co bylo prezentováno médii, a v takovém případě dojde k poklesu zájmu o daný typ dopravy. Opakem pak bude stav, kdy obyvatelé, do nichž stát pumpoval ve víceméně pravidelném tempu seriály o železnici, v reálu zjistí, že se skutečně jedná o příjemný typ dopravního řešení, který je sice nechutně drahý, ale má své kouzlo, jedná se o rychlý druh dopravy, velmi pohodlný a velmi bezpečný. Tak proč jej nepoužívat?

Kdysi v minulosti jsem měl možnost pročíst několik knih, které se věnovaly psychologii. V některých se opakovaně objevovalo tvrzení, že osobnost jedince je nenásilnou formou ovlivněna jeho okolím tak, že daný jedinec ani netuší, že se jeho zvyky a chování mění. V obecné rovině lze použít definici „formování osobnosti“. Já samozřejmě netuším, zda tvůrci pořadů, které se týkaly dopravních prostředků ve Velké Británii, prošli psychologickou průpravou a psychologické působení na „dav“ bylo jejich jediným záměrem.

Nic takového nevím a ani nic takového nechci tvrdit. Ovšem jsem si jistý, že pokud se na obrazovce veřejnoprávní televize objevuje s železnou pravidelností pořad, který se velmi podrobně a s vysokou kvalitou provedení, věnuje železniční dopravě, pak člověk, který takový pořad sleduje, začne tento typ dopravy využívat ve svůj prospěch (viděno optikou právě toho cestujícího, který raději použije rychlý a bezpečný typ dopravního prostředku, než aby se stresoval ve svém automobilu v zácpě na okruhu M25).

Jak do popsaného scénáře zapadá fakt, že počet cestujících v železniční dopravě se ve Spojeném království pravidelně zvyšuje, a to již od roku 2006? Navzdory faktu, že úroveň vozového parku je v mnoha případech více, než tristní? Vždyť co lze říci na skutečnost, že průměrné stáří dopravní techniky dopravce Merseyrail Electrics 2002 je 34,25 roku? First Great Western – o němž pojednává již zmíněná série na Channel 5 – je na tom podobně, a s průměrným stářím 30,39 let rozhodně nepatří ke hvězdám železničního nebe. Takže, v čem tkví onen nárůst cestujících? V denně přeplněných příměstských jednotkách? V ceně ročního jízdného ve výši 2.344 liber šterlinků v úseku Slough – Londýn Waterloo (vzdálenost přibližně 45 kilometrů)? Nezapadá! Do popsaného scénáře prostě nezapadá. Ona situace na trhu železniční dopravy ve Spojeném království je velmi nepochopitelná. A ani sebelepší statistika nám tuto otázku nezodpoví. Přitom nárůst cestujících rozhodně není zanedbatelný – jde o miliony cestujících ročně. Podobně je na tom i nákladní železniční doprava – každým rokem je přepraveno více nákladu, než v roce předcházejícím. Nicméně, jakkoliv je statistika zajímavá, ponechám si její přesné znění do příštího článku, který bude pojednávat o nárůstu výkonů na železnici ve Velké Británii v ohledu ke každoročně se zvyšujícím cenám jízdného.

Logo pořadu stanice Channel5, foto: Channel5 UKNo a perlička na závěr. Na jaře tohoto roku byla odvysílána repríza výše zmíněného pořadu o železnici, a od 29. srpna budu mít možnost sledovat nový pořad na kanálu Channel 5: The Railway: First Great Western. Takovému stavu se ve zkratce říká „ta pravá žranice pro příznivce železnice“.

Několik zdrojů na You Tube (v anglickém jazyce, bez titulků):

The Railway: Keeping Britain on track

British Railways: Steam

The Golden age of steam railway

British Rail documentary

Nově uvedený seriál First Great Western na Channel 5 UK

Pokud Vás zajímají dokumentární pořady o železnici ve Velké Británii, pak stačí do (vašeho oblíbeného) vyhledávače zadat jednoduchou frázi railway documentary uk a jistě dojdete k uspokojení svého železničářského libida. Nicméně je nutno počítat s tím, že producenti oněch pořadů tak nějak nepočítali se zájmem šotouštva z České republiky a zcela nepochopitelně zapomněli do oněch dokumentů implementovat titulky v jazyce českém.

Zdroje: BBC 2, YouTube (viz odkazy výše v textu), Channel 5 UK 


rpet Poslat mail autorovi Ohodnotit na Flattru | 19.10.2013 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Komentáře

More from Spojené království


  1 2      Zpráv na stránku:   
23.10.2013 (22:11)  
rpet: v diskusi si v dobrem tykam s kazdym
Holt asi nejsem ten správnej frikulín popř. nádražák, ti taky hned tykali každému na potkání, ale "stará škola", v níž je vykání neznámému člověku základním projevem SLUŠNOSTI... no jo, asi už patřím do šrotu.
pokud se chces pustit do jakeho koliv sporu se mnou - neprodavam svoji kuzi lacino
Já si ovšem hlavně počkám na ten článek a nebudu se bát předem nějakého bezobsažného vyhrožování ve zbytečných postech. Třeba s ním budu souhlasit, třeba ne - já to ještě nevím, zato hysterie na druhé straně stoupá.
michawel: IvaA mě předběhla
Kdyby jen IvaA, ale dokonce i Bohumil Stejskal vás předběhl... no jo, fakt je to ten 4. díl 17. série. Na uloz.to ke stažení dokonce i v češtině: http://www.uloz.to/x8e6eYE/top-gear-17x04-cz-dabing-avi
Registered user rpet  mail  
23.10.2013 (18:41)  
@ michawel, IvvA, Ross:

ano, tenhle dil je taky vynikajici. a je pravda, ze jsem ho zminit mohl. lec jsem si na nej vubec nevzpomel, coz je moje chyba, uznavam.

na druhou stranu, tech perfektnich dilu je tolik, ze si je nelze vsechny pamatovat. treba zkouska prostorovych parametru skody fabia je take nezapomenutelna ;)

a na ty negativa, ktere jste malinko nakousli, dojde hned v dalsim clanku, ktery je rozepsany...
Registered user Ross  mail  
23.10.2013 (6:50)  
Škoda, že zde chybí zmínka o tom, jak se hoši z Top Gearu pokoušeli udělat svůj vlak z auta a karavanů. Jeremy se potom naštval a vymyslel si svůj sportovní vlak :)
22.10.2013 (21:42)  
IvaA mě předběhla, chtěl jsem přesně na tento díl s vlakem taženým autem, první třídou pro VIP, druhou pro běžné cestující a třetí pro nuly (se slámou), taky upozornit.

Na VIASAT History teď dávají (tuším každou sobotu) právě ten dokument, zmíňovaný Lubosem237 tj. jízda dle Bradshaw´s guide. Velmi zajímavé.

Pak taky doporučuju Laboratoř pro chlapy Jamese Maye a jeho závod s modeláři z Miniatur Wunderlandu. Taky velmi povedené. http://www.youtube.com/watch?v=S9fjrmn1jy0
Registered user IvaA 
22.10.2013 (19:14)  
Ano, tento díl je skvělý. Odkazuje ovšem na heroickou minulost. O současnosti a kombinaci (nesmyslně vysoká)cena/(mizerná) kvalita na britských železnicích pak spíše vypovídá tento satiricky laděný díl:http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmkpCzp0CmjY&ei=77BmUvC8D8uShgevgYH4Aw&usg=AFQjCNGHoh4YfAVmEL4_WKdNdqHnLA1CIg&bvm=bv.55123115,d.ZG4
Registered user rpet  mail  
21.10.2013 (20:24)  
v diskusi si v dobrem tykam s kazdym. vykam pouze tem, kterych si nevazim.

to za prve.

za druhe, uz jednou jsem annoncoval, ze se neminim zucastnit FLAME pod vlastnim clankem.

ano, data ORR maji mnohem vice detailu, nez ona parlamentni zprava. coz by jsi mel vedet, pokud se chces pustit do jakeho koliv sporu se mnou - neprodavam svoji kuzi lacino, to bys mel uz vedet.

takze pokud mas neco k veci - krom zbytecnych postu, ktere nemaji zadny zaklad - sem s tim. pokud ne, uz toho prosim te nech, nebo me otravis natolik, ze ti fakt zacnu vykat.
21.10.2013 (18:34)  
rpet: "zatim mely tvoje pripominky hodnotu nula"
Těžko můžou být nenulové připomínky k článku, který ještě nebyl zveřejněn.
Teď jsem zvědav, jak se "surová data, ke kterým máte přístup u ORR" budou výrazně lišit od oficiálních parlamentních a jak se vám je podaří zasadit do "nepochopitelných" a "nezapadajících" souvislostí. Případná reakce bude až na základě tohoto textu, co je na tom divného?
P.S. Netykáme si.
Registered user rpet  mail  
20.10.2013 (23:08)  
@ Lubos237:

A musím říct, že dokumentární pořady má BBC špičkové.

to byla jedna z veci, na kterou jsem chtel poukazat - na perfektne zpracovane tema ze strany verejnopravni televize. coz ne vsichni - jak je videt - pochopili.

Ale zas tak moc těch vyloženě železničních pořadů na BBC není. Dokud jsem chytali Channel 5, tak tam byl velmi zajímavý dokument Fastest train in the World o AGV.

dovolim si nesouhlasit - nejde jen o soucasnost. snazil jsem se poukazat na fakt, ze BBC se zeleznicnim tematum venuje uz pomerne dlouhou dobu, a tech serialu - zejmena pak v konotaci s historii zeleznice v UK - je na "nase" pomery vice, nez dost. mozna jsem mel jeste na konec pridat povzdech ve smyslu "kez by to slo u CT...", pak by ten zamer asi vynikl vice...
Registered user rpet  mail  
20.10.2013 (23:03)  
@ Bohumil Stejskal:

tlak mi nestoupa - nema z ceho. tvoje informace jsou zoufale nicotne, kdybych mel vychazet z doporuceneho odkazu, byla by to aktualitka na pet radku - a to neni muj styl. ja pri priprave toho clanku vychazim ze surovych dat, ke kterym mam pristup u ORR.

to, co me u lidi tveho typu rozciluje (a proc to nepriznat??) je neschopnost se vyjadrit strucne a jasne. jestli mas co komentovat, tak komentuj. jestli chces vyvolavat FLAME, zkus jinej clanek a debatu.

zatim mely tvoje pripominky hodnotu nula. tim se fakt mam zabejvat??
20.10.2013 (21:44)  
Já se svým metrovým satelitem u Brna chytnu jen BBC, ITV, Channel 4 a všechny jejich podprogramy. A musím říct, že dokumentární pořady má BBC špičkové. Top Gear, který se věnuje hlavně auťákům, moc nemusím, raději mám Great British Railway Journeys od bývalého ministra Michaela Portilla. Jezdí po Británii vlakem pole starého viktoriánského železničního průvodce - knihou Bradshaw’s Guide, a porovnává jaké to bylo tehdy a jaké je to teď. A jak železnice ovlivnila krajinu a města.

Ale zas tak moc těch vyloženě železničních pořadů na BBC není. Dokud jsem chytali Channel 5, tak tam byl velmi zajímavý dokument Fastest train in the World o AGV.
  1 2      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko