..: Televizní seriál o železnici? Proč ne… :..

BBC logo, foto: Wikimedia commons Komentář autora, Londýn — Jsou tomu přibližně dvě hodiny, co jsem se „prochechtal“ k závěru jednoho z minulých dílů pořadu Top Gear, jehož pojetí – tradičně stejné a přesto nepřekonané – se týkalo trojboje. Ano, trojboje. Jeremy Clarkson šéfoval parní lokomotivě, James May se k cíli řítil v dobově stylovém Jaguáru a Richard Hammond trpěl v sedle neméně dobového motocyklu. A já jsem – plně si užívajíc příjemného pocitu na mé bránici – s uznáním kvitoval čistou profesionalitu a nenápadnou moudrost, s jakou se provozovatel veřejnoprávního vysílání, společnost BBC (British Broadcast Corporation) věnuje tomuto druhu dopravy. Je to totiž docela neuvěřitelné, ale pořadů o železnici ve Velké Británii existuje více. A jsou veřejnosti předkládány s poměrně přesnou pravidelností. A jako by překvapení nebylo dost, nebude od věci zmínit, že rozhodně není žádný problém dohledat v archivu BBC, případně na internetu seriály, které se věnují i ostatním druhům veřejné dopravy. Ano, všimli jste si správně – seriály.

Bůh žehnej královně. Vážně

Nebýt totiž institutu Koruny Královské, která je vlastníkem BBC, s velkou pravděpodobností bychom o mašinkách, letadlech a kamiónech moc pořadů na kanálu BBC 2 nenašli. Institut Koruny Královské, je – v přeneseném slova smyslu – správce, který dbá na dodržování všech náležitostí, jež k danému subjektu, v našem případě BBC, patří. A jakkoliv netuším, zda stávající úředník, který je pověřený vedením kanceláře Koruny Královské v ohledu k BBC, má či nemá vůbec nějaký vztah k železnici, musím s hlubokou poklonou konstatovat, že železnice dostává v BBC víceméně pravidelně tolik prostoru, jako snad nikde na světě. A že je rozhodně na co se dívat!

Váš vůz je řazen za žlutým banánem

Váš vůz je řazen za dalším banánem, foto: BBC2 Ne, to není vtip. Toto skutečně zaznělo v reálu. A to v pořadu, který v osmi dílech divákům představil hlavní železniční regiony ve Velké Británii. Série nesla vyzývající název The Railway: Keeping Britain on track (v přeneseném překladu by to mohlo znít takto: Železnice: Udržujeme Británii v provozu, „na trati“). Šestidílná série diváky seznámila nejen s regionem, ve kterém se daný díl odehrávál, ale neotřelým a vtipným způsobem přiblížila divákům i realitu života těch, kteří na železnici pracují. Odtud onen záznam o „banánu“, skutečně to v jednom díle zaznělo. A díky faktu, že se v tomto pořadu nikdo nevyhýbá ani nepříjemným tématům, občas byly k vidění pasáže, u nichž si člověk musel chtě nechtě uvědomit, jak náročné zaměstnání je být kupříkladu průvodčím, který musí vždy a za každých okolností zachovat profesionalitu. A je jedno, zda se jde o okamžik, kdy jedná s arogantním opilým cestujícím, nebo pasažérem, který je příjemně vtipný a zábavný, leč profesionální čest velí udržet nervy a zejména pak ústa na uzdě. Ne, není to lehké zaměstnání. A my ostatní si to ne vždy uvědomujeme. Ale zpět k železnici a pořadům o ní.

V dnešní hodině si probereme propagaci železnice

V perexu se zmiňuji o pořadu Top Gear a o jednom z dílů, ve kterém jde o to, kdo se dřív dostane z Londýna do skotského Edinburghu. Trasa je to poměrně dlouhá, čítá přibližně 400 mil a je soubojem spolehlivé parní lokomotivy Tornádo, Jaguáru XK120 a motocyklu Vincent Black Shadow. A tady je nutné se na malý okamžik zastavit.

Jeremy Clarkson je celebrita. Skutečná celebrita. Je to člověk, který dokázal to, co se nikdy a nikde nepovedlo reklamním agenturám, které se snaží propagovat dopravní techniku – jakoukoliv. Ono slovo „jakoukoliv“ jsem přidal zcela záměrně, neboť díky talentu Jeremyho Clarksona bylo v pořadu Top Gear k vidění – co se dopravní techniky týče – snad vše, co lze za dopravní prostředek považovat. A přesto, že nemám k dispozici žádnou statistiku, která by jakkoliv dokazovala, o kolik vzrostl počet cestujících na železnici ve Velké Británii poté, co se na obrazovkách televizorů objevil mnou zmiňovaný díl o trojboji mezi vlakem, motocyklem a automobilem, jsem si jist, že v komplexním pohledu je takový druh propagace železnice prostě k nezaplacení. Kdo z nás – fanoušků železnice a v době, kdy jsme ještě byli kluci – by nechtěl po shlédnutí tohoto dílu zkusit totéž?

Cíl pro další pětiletku: co dva roky nová série o dopravě

Ale není to jen Top Gear, který nenásilnou formou „instaluje“ do povědomí občanů dopravní techniku a její okolí. Pořadů s tímto tématem, tedy dopravou jako celkem a nikoliv pouze železnicí, je v ostrovní zemi k nalezení mnohem více. A díky serveru You Tube je mohou zhlédnout i diváci v jiných zemích – byť s mnohdy kolísavou kvalitou záznamu. Ale k nalezení jsou a není jich málo. A pokud mohu na některé z nich poukázat, začnu kontroverzní fikcí katastrofické situace, kdy zkolabovala doprava na nejdůležitějších tepnách Anglie, s názvem Den, kdy se Británie zastavila. Se zadostiučiněním doporučuji i diskuzi pod článkem zde na ŽelPage, který se tohoto tématu dotkl. Následovat může série o železnici, zmíněná výše. Osm dílů (každý jeden v trvání přibližně 48 minut), které seznamují nejširší možnou veřejnost s tím, jaké je „popředí“ a „pozadí“ železniční dopravy. Není od věci zmínit, že vložené reklamní bloky, jsou tematicky blízké – třeba k propagaci modelů železničních lokomotiv.

Za zmínku stojí i série pořadů o dvou nejvytíženějších letištích ve Velké Británii vůbec, a to o Heathrow a Gatwick. Oba seriály jsou si podobné jak vejce vejci a velmi se podobají sérii pořadů o železnici, kterou jsem zmínil výše. A z mého pohledu to rozhodně není špatný formát. Naopak. I přes stejnou režijní linii je celá série zajímavým pohledem do zákulisí provozu velkých mezinárodních letišť.

Pro mne bylo celkem překvapení, že na Channel 5 v dnešních dnech běží série věnovaná soukromému silničnímu dopravci, společnosti Eddie Stobart, která podniká v silniční dopravě a která zaujímá jedno z čelních míst mezi dopravci ve Spojeném království. Jakkoliv může být takový počin nepochopitelný (proboha, proč se natočilo pět sérií po osmi dílech o kamionech?), lze i zde najít malé vodítko k vysvětlení – velmi často je popisována přeprava závodních strojů formule 1 pro Mercedes GP Petronas F1 Racing Team. Takže si dokáži živě představit, kolik za tuto „nenápadnou“ reklamu producenti inkasovali do rozpočtu. Nemluvě o faktu, že F1 je v Británii velice populární.

No a co, tak tam mají nějaký seriály, ale ty železnici „neudělají“

Opravdu? V tom případě jsem rád, že se konečně dostane ke slovu můj tradičně kontroverzní pohled na danou věc. Pokud tedy existuje někdo, kdo pochybuje o tom, že cílená propagace jakéhokoliv druhu dopravy může fungovat, tak já jsem oponentem, který tvrdí, že propagace jakéhokoliv druhu dopravy, pokud je provedena profesionálně, s citem pro detail (zázemí provozu, osobní příběh) a inteligentní formou humoru, musí nutně vést ke zvýšenému zájmu cestujících o daný typ dopravy. Pokud je ovšem cestujícím předkládána v dostatečném množství.

Přeplněný vůz, foto: BBC - Keeping Britain on the track I v tomto případě je však nutné počítat s rizikem „paradoxu“: obyvatelé, namlsaní televizním seriálem, v reálu a v praxi zjistí, že realita je zásadně (negativně) odlišná od toho, co bylo prezentováno médii, a v takovém případě dojde k poklesu zájmu o daný typ dopravy. Opakem pak bude stav, kdy obyvatelé, do nichž stát pumpoval ve víceméně pravidelném tempu seriály o železnici, v reálu zjistí, že se skutečně jedná o příjemný typ dopravního řešení, který je sice nechutně drahý, ale má své kouzlo, jedná se o rychlý druh dopravy, velmi pohodlný a velmi bezpečný. Tak proč jej nepoužívat?

Kdysi v minulosti jsem měl možnost pročíst několik knih, které se věnovaly psychologii. V některých se opakovaně objevovalo tvrzení, že osobnost jedince je nenásilnou formou ovlivněna jeho okolím tak, že daný jedinec ani netuší, že se jeho zvyky a chování mění. V obecné rovině lze použít definici „formování osobnosti“. Já samozřejmě netuším, zda tvůrci pořadů, které se týkaly dopravních prostředků ve Velké Británii, prošli psychologickou průpravou a psychologické působení na „dav“ bylo jejich jediným záměrem.

Nic takového nevím a ani nic takového nechci tvrdit. Ovšem jsem si jistý, že pokud se na obrazovce veřejnoprávní televize objevuje s železnou pravidelností pořad, který se velmi podrobně a s vysokou kvalitou provedení, věnuje železniční dopravě, pak člověk, který takový pořad sleduje, začne tento typ dopravy využívat ve svůj prospěch (viděno optikou právě toho cestujícího, který raději použije rychlý a bezpečný typ dopravního prostředku, než aby se stresoval ve svém automobilu v zácpě na okruhu M25).

Jak do popsaného scénáře zapadá fakt, že počet cestujících v železniční dopravě se ve Spojeném království pravidelně zvyšuje, a to již od roku 2006? Navzdory faktu, že úroveň vozového parku je v mnoha případech více, než tristní? Vždyť co lze říci na skutečnost, že průměrné stáří dopravní techniky dopravce Merseyrail Electrics 2002 je 34,25 roku? First Great Western – o němž pojednává již zmíněná série na Channel 5 – je na tom podobně, a s průměrným stářím 30,39 let rozhodně nepatří ke hvězdám železničního nebe. Takže, v čem tkví onen nárůst cestujících? V denně přeplněných příměstských jednotkách? V ceně ročního jízdného ve výši 2.344 liber šterlinků v úseku Slough – Londýn Waterloo (vzdálenost přibližně 45 kilometrů)? Nezapadá! Do popsaného scénáře prostě nezapadá. Ona situace na trhu železniční dopravy ve Spojeném království je velmi nepochopitelná. A ani sebelepší statistika nám tuto otázku nezodpoví. Přitom nárůst cestujících rozhodně není zanedbatelný – jde o miliony cestujících ročně. Podobně je na tom i nákladní železniční doprava – každým rokem je přepraveno více nákladu, než v roce předcházejícím. Nicméně, jakkoliv je statistika zajímavá, ponechám si její přesné znění do příštího článku, který bude pojednávat o nárůstu výkonů na železnici ve Velké Británii v ohledu ke každoročně se zvyšujícím cenám jízdného.

Logo pořadu stanice Channel5, foto: Channel5 UKNo a perlička na závěr. Na jaře tohoto roku byla odvysílána repríza výše zmíněného pořadu o železnici, a od 29. srpna budu mít možnost sledovat nový pořad na kanálu Channel 5: The Railway: First Great Western. Takovému stavu se ve zkratce říká „ta pravá žranice pro příznivce železnice“.

Několik zdrojů na You Tube (v anglickém jazyce, bez titulků):

The Railway: Keeping Britain on track

British Railways: Steam

The Golden age of steam railway

British Rail documentary

Nově uvedený seriál First Great Western na Channel 5 UK

Pokud Vás zajímají dokumentární pořady o železnici ve Velké Británii, pak stačí do (vašeho oblíbeného) vyhledávače zadat jednoduchou frázi railway documentary uk a jistě dojdete k uspokojení svého železničářského libida. Nicméně je nutno počítat s tím, že producenti oněch pořadů tak nějak nepočítali se zájmem šotouštva z České republiky a zcela nepochopitelně zapomněli do oněch dokumentů implementovat titulky v jazyce českém.

Zdroje: BBC 2, YouTube (viz odkazy výše v textu), Channel 5 UK 


rpet Poslat mail autorovi Ohodnotit na Flattru | 19.10.2013 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Komentáře

More from Spojené království


  1 2      Zpráv na stránku:   
Registered user lbc 
20.10.2013 (19:56)  
Top Gear
seriálový pořad, který mě v podání těchto tří pánů uměl vždy zaujmout na danné téma, které zvolili. A jako divák jsem se se ještě i bavil náhodnými sitaucemi ,které při tom vznikli. Ostatně jako i tito pánové se bavili přímo při natáčení těchto dílu. Viděl jsem jen některé díly, na další už nebyl čas.
Některé části dílů/scénky jsem si musel pustit několikrát a rád jsem se od srdce zasmál. A já jim za to osobně děkuji a klaním se před nimi. Palec nahoru.
20.10.2013 (19:52)  
http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN06384
Předpokládám, že onen budoucí ČLÁNEK se bude točit kolem tohoto. Rád si počkám, až bude publikován, a pak se třeba nad tím "nepochopitelným" a "nezapadajícím" zamyslím svým, tradičně kontroverzním pohledem na věc (koukám, že vám stoupá tlak už teď). Zatím jsem se toho dotkl jen okrajově v P.S., ale kdoví - třeba to pak dá na další článek, jestli bude pro Zelpage stravitelný.
Registered user rpet  mail  
20.10.2013 (19:28)  
@ Bohumil Stejskal:

je mi lito, ale na tvoji provokaci nemam (a ani nehledam) odpoved. uz jen proto, ze CLANEK o narustu objemu prepravy na zeleznici v UK je zatim rozepsan v systemu, zatim co toto je KOMENTAR, ktery se tematu okrajove dotyka.

to, ze BBC neni strujcem narustu asi vime vsichni. ovsem jako zajimave tema k okomentovani stavu mi to prislo jako zajimave a hlavne: ze strany BBC je to profesionalne udelane.

pokud mas neco ve stylu kontruktivni kritiky, sem s tim, rad si sve nazory obhajim.

pokud te ovsem napadlo, ze bys v ramci sveho nedeleniho zoufalstvi mohl lehce zaprovokovat, tvoje volba na niz mas pravo. ja se vsak takove debaty nezucastnim - na to je muj cas prilis drahy.
20.10.2013 (18:51)  
Samozřejmě že to má svou vysvětlitelnou podstatu a nesmyslného na tom není vůbec nic - ale nepočkáte si na diskuzi u příštího článku, kdy se třeba dostane ke slovu můj tradičně kontroverzní pohled na věc? (Nehledě na to, že to nelze shrnout do tří vět.)
Ne, nárůst počtu cestujících opravdu není způsoben seriály o železnici z produkce BBC :-)
Registered user rpet  mail  
20.10.2013 (12:07)  
@ Bohumil Stejskal:

O tom, v čem tkví nárůst počtu cestujících v Británii, se zmíním pod příštím článkem :) (Jistě, je to krom investic do infrastruktury hlavně v likvidaci prudce nekvalitních "státních" drah a nástupu konkurence.)

priznam se, ze teto vete tedy vubec nerozumim. ma to nejakou logicky vysvetlitelnou podstatu? krom toho: vysvetleni v zavorce, je - mimochodem - dost nesmyslne, pokud znate stav zeleznicni dopravy v UK...
20.10.2013 (7:13)  
Nej... díl Top Gearu se železničním námětem je 4. epizoda 17. série, u té jsem fakt řval smíchy. A navíc byl hostem Rowan Atkinson, mimochodem obrovský fanda do aut a člověk, který fakt jezdit umí.
Bohužel, u nás se točí jen nepokrytě reklamní, ČD placené "Světy na kolejích" se Žmolíkem (samá pozitiva a sociální jistoty, ČD jsou vždycky nejlepší, vagóny nové a naleštěné, jiní dopravci neexistují), a jediným koukatelným zpracováním železničního námětu je paradoxně AŽD série "Pozor vlak", ale o tu v mainstreamu nezavadíte - leda na youtube.
P.S. O tom, v čem tkví nárůst počtu cestujících v Británii, se zmíním pod příštím článkem :) (Jistě, je to krom investic do infrastruktury hlavně v likvidaci prudce nekvalitních "státních" drah a nástupu konkurence.)
19.10.2013 (12:46)  
Díky za tip.
Registered user stoupa  mail  
19.10.2013 (12:42)  
Pro Rabín:

Pravdu díš, Honzo. Mně mrzí zejména MDR, (Sasko), které vyrábělo vlastní slušné pořady (o "úzké", o modelech), to zbrzdili (snad úplně) a vkládají mašinky do "národopisných čehosi, s lokálními pěvci šlágrů. Ještě že přebírají od SWR Eisenbahnromatik (začne za 45 minut). A RBB už ode mne dostal Hausverbot... :-) Zbývá doufat, že komerčáci krom Top Gearu pustí i "UK mašinky"... :-)
Correspondent or Member of ŽelPage Rabín 
19.10.2013 (11:50)  
stoupa/rpet: sice naše TV se s Bahn-TV nebo BBC a stoupou jmenovanými pořady určitě nedá srovnávat, ale občasné vlaštovky se tu taky dají najít - vzpomínám na seriál Svět na kolejích moderovaný před pár lety Václavem Žmolíkem nebo celkem nedávná Tajemství železnice moderovaná Martinem Dejdarem. A občas se téma historie železnic nebo veřejné dopravy dá najít i v jiných seriálech - třeba Retro, Zašlapané projekty nebo Hledání ztraceného času...
Registered user stoupa  mail  
19.10.2013 (8:59)  
Kdysi dávno jsem pořizoval satelit, abych mohl sledovat Eisenbahnromantik, Die schönsten Bahnstrecke ... a podobné.

Bohužel, stanice (regionální-Berlin, Brandenburg) jejich vysílání potlačuje, a (vláčkůmvěrné) SWR zde není ve standardní nabídce a Die schönsten Bahnstrecken.. ARD dává v noci, opakované díly a nove se netočí.

Přeji UK, aby Jeho Výsost Princ George byla brzy a kvalifikovaně senámena s "Thomas and his Friends" - pak to půjde samo ... :-)

PS: Pěkně jste to, Sire, pojednal... (Spree zdraví Thames)
  1 2      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko