..: Přejezdy a statistika za rok 2008 :..

Ilustrační obrázek Česko – V těchto dnech vydala Drážní inspekce statistiku nehod na železničních přejezdech za rok 2008. Z ní vyplývá, že za uplynulý rok došlo k 247 střetům na přejezdech, při kterých zemřelo 47 lidí. Dalších 127 osob vyvázlo s různě závažnými poraněními. Oproti roku 2007 doznala statistika 4% poklesu počtu nehod, došlo ovšem k růstu počtu osob usmrcených i zraněných. Konkrétně počet usmrcených osob se zvýšil o 39 % a počet zraněných o 9 %. V průměru tak za rok 2008 dle statistiky připadá jeden mrtvý na šest střetnutí.

Příčiny střetů

Příčiny střetů jsou stále stejné jako v letech minulých, tedy nerespektování výstražného světelného zařízení a neopatrnost nebo dokonce ignorace základních pravidel, která jsou nutná k vyhodnocení situace na přejezdech vybavených pouze výstražnými kříži. V loňském roce se 53% procent střetů odehrálo na přejezdech zabezpečených světelnou signalizací, nebo přejezdech zabezpečených signalizací i závorami. Tímto přejezdovým zabezpečovacím zařízením je v rámci celého státu vybaveno pouze 34 % přejezdů. Z výše uvedeného vyplývá, že pro některé účastníky silničního provozu červeně blikající výstražná světla, zvuková signalizace nebo dokonce stažené závory stopku rozhodně neznamenají. Chybou, které se také spousta řidičů dopouští, je rovněž pokus přejet přes přejezd ihned po průjezdu drážního vozidla i přestože výstraha stále bliká. Tímto si však řidiči neuvědomují, že může dojít k situaci, kdy ve velmi krátkém časovém sledu může po stejné nebo druhé, u vícekolejných tratí, projíždět další vlak. V těchto případech nepomůže ani sebelépe zabezpečený přejezd.

Jak se chovat na přejezdech

Chování účastníků silničního provozu na železničních přejezdech upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně § 28. Jeho znění je následující:

 1. Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
 2. Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.
 3. Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
 4. Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať,17) a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
 5. Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Ustanovení odst. 1 se týká všech typů přejezdů. Nelze se tedy po případném střetu vymlouvat například na to, že přejezdové zařízení neblikalo, případně, že byl řidič oslněn sluncem. Ustanovení odst. 3 také málokdo dodržuje a před přejezdem prostě nebrzdí. Před železniční tratí, po které projíždí vlak pak nestačí dobrzdit a výsledkem je často boční náraz do drážního vozidla. V souvislosti s odst. 4 vydala Drážní inspekce provozovateli dráhy bezpečnostní doporučení k zavedení takového označení přejezdů, které by umožnilo jejich jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci. Uvedené doporučení však nebylo dodnes realizováno s odůvodněním ekonomické náročnosti.

Dále je chování na železničních přejezdech upraveno v § 29, jehož znění je následující:

 1. Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,

  1. je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.
  2. je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení.
  3. sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory.
  4. je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.
  5. dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem.
  6. nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.
 2. V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy11) k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.

Řidič dále nesmí předjíždět, nesmí se s vozidlem otáčet, couvat, zastavit a stát na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním. Řidiči v blízkosti železničních přejezdů také nesmí používat dálková světla, přičemž zákon zakazuje i použití potkávacích světel v případě, že by mohl oslnit řidiče v protisměru.

Důsledky nerespektování pravidel

Ačkoliv člověk mnohdy argumentuje, že tyto nařízení porušují i ostatní, k zamyšlení a zvážení je v lepším případě škoda na majetku, nebo také smrt mnohdy zcela nevinných lidí. Každý by si měl být vědom, co vše může svým nezodpovědným chováním zapříčinit. Drážní inspekce ve své zprávě uvádí popis těch nejzávažnějších případů, které se v roce 2008 staly. Jen namátkou:

"Mezi nejvážnější nehody na železničních přejezdech v roce 2008 patří střetnutí osobního vlaku s kamionem z úterý 8. července na železničním přejezdu s výstražnými kříži a značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ mezi Velkým Rybníkem a Hroznětínem na Karlovarsku. Vlak po střetu vykolejil, svému zranění po převozu do nemocnice podlehl strojvedoucí, těžce zraněn byl řidič kamionu a lehké zranění utrpěli také tři cestující ve vlaku. Škoda dosáhla téměř 2 milionů korun."

"Tragicky 15. listopadu skončila také nehoda na přejezdu se světelnou signalizací mezi Hlízovem a Kolínem, kde se střetl rychlík s nákladním autem Tatra 815 a vykolejil. Zranění na místě podlehl řidič automobilu a lehce zraněn byl také strojvedoucí vlaku. Výše škody byla odhadnuta na 1,7 milionu korun."

"Nepochopitelné chování účastníků silničního provozu Drážní inspekce zaznamenala také v pondělí 19. března na přejezdu se světelnou signalizací a polovičními závorami ve Veselí nad Moravou. Mladý cyklista nerespektoval výstrahu na přejezdu, u kterého již stálo několik automobilů, objel závory a vjel přímo pod právě přijíždějící osobní vlak."

Závěr

Pevně věřím, že se většina čtenářů tohoto článku chová v blízkosti železničních přejezdů zodpovědně. Jak jsem se již zmínil v předchozí části článku, nepomůže sebelepší technické zabezpečení železničních přejezdů, je to vždy v lidech a jejich přístupu. Jediným řešením, které by snad bylo téměř stoprocentně účinné by byla výstavba mimoúrovňových křížení silniční a železniční dopravy. Ovšem řešit všechny případy mimoúrovňově je značně nereálné, především s ohledem na počet přejezdů, které v Čechách jsou a jaké finanční prostředky by tato úprava vyžadovala.

Zdroje: Drážní inspekce, Sbírka zákonů ČR


J.F. Poslat mail autorovi | 17.1.2009 (15:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Reportáže Nehody a mimořádnosti

More from Česká republika (celá)


  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   
20.01.2009 (17:08)  
mmr: Z mého příspěvku je patrné, že Vám nevkládám nic do úst. Pohybuji se na obecnější úrovni než Váš text. Ptal jste se na názor, řekl jsem Vám jej.
Registered user mmr 
20.01.2009 (16:08)  
zirecek: nevkládejte mi do úst co jsem neřekl. Já se jen zeptal na bezpečnost tohoto konkrétního přejezdu a dá le se bavil v obecné rovině. Nikde v mách příspšvcích jsem nenapsal že přejezd JE nebo NENÍ nebezpečný. Pouze jsem se zeptal na názor diskutujících
20.01.2009 (15:38)  
mmr: Neznáte technická data onoho přejezdu a máte jasno v situaci na přejezdu? Nejprve si zjistěte způsob zabezpečení na přejezdu, rychlost železničního vozidla a případné omezení provozu na silniční komunikaci, zjistěte si statistiku nehod na tomto přejezdu, podívejte se na místo samé, a pak mudrujte. Já nic z oného neznám, tak si nedovolím říkat, jaký je tento přejezd díky fotce.
Registered user mmr 
20.01.2009 (5:57)  
tenzor: aha, takže fýra je bystrozraký co vidí skrz porost a barák. 50m je v tomto případě ještě někde daleko v zatáčce. Jestli fíra v tomto případě uvidí vůz na vzdálenost 20-25 metrů( což vypadá jako reálné rozhledové podmínky), pak to stačit nebude. Vedle je rodinný domek že?Co když si bude pan majitel řezat dřevo na zimu na cirkulárce? Uslyšíme ten vlak? Možná ano možná ne. Vjdememe abysme se přesvědčili a v tu ránu už fira stihne tak maximálně rychlobrzdu. 20 km/h = 5,5m/s. těch 20-25 metrů ujede za 4-5 sekund - nějaká reakční doba fíry - než se zabrzdí. Kde se vlak zastaví? Za přejezdem (možná na přejezdu kdyby se střetl s tatrovkou)
Registered user tenzor 
19.01.2009 (19:38)  
podle mne je jedno jestli se tam jezdi 20 nebo 160.

Tak to asi jedno neni, pokud pojede 20 a bude troubit, tak pod ten vlak jednak vjede leda trotl a za b ho fira zastavi na 50 metrech.
Registered user mmr 
19.01.2009 (18:43)  
MuDr. : podle mne je jedno jestli se tam jezdi 20 nebo 160. Takových přejezdu je u nás hafo a nejen na vlečkách. Na dálnici taky můžeš jet 100 ale i 200 a pak je jedno jestli ta srnka mela smutný oči nebo veselý usměv... budeš mít co dělat abys přežil. Vlak na metru nezastavíš :D
Registered user MuDr.  mail  
19.01.2009 (11:36)  
mmr:
Co píšeš o tomto k tomuto přejezdu je pravda. Ale mám jednu otázku, jakou rychlostí se na té vlečce jezdí (počítám, že před ním neni asi tato návěst http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/%C5%BD08-1_Rychlostn%C3%ADk_%C4%8Delem.jpg ), je rozdíl, když tam souprava jede 50km/h nebo 20... Ovšem mohu tě "ubezpečit", že přejezdů tohoto formátu u nás najdeš nezpočet.
Registered user mmr 
19.01.2009 (10:18)  
http://www.zelpage.cz/fotogalerie/motorove-lokomotivy/742/742035.html

K tomuto přejezdu na vlečce OKD, je bezpečný? Kam až musí vyjet řidič aby měl bezpečný a náležitý rohzled na trať a mohl bezpečně projet. Ta vegetace v oblouku, val a domek moc k rozhledu nepřispívají.
18.01.2009 (21:55)  
zirecek: On je kříž také dost zažitý; jen zkrátka existuje sorta lidí (řidičů) kterým je ukradený jak kříž tak i třeba kosočtverec na sebereflexnějším podkladu... Ve značkách opravdu zakopaný pes není. Stopky bývají u nechráněných přejezdů kde je opravdu blbě vidět; není to že by se někam honem (nějakou hurá akcí) dodávaly.
18.01.2009 (20:28)  
Dale Cooper: Nemyslel jsem to ironicky, ani tak, že někteří řidiči jsou pitomci. Jen můj názor je, že "dej přednost v jízdě" je výrazně zažitější výstražná značka, která na řidiče působí více než "drobné" žel. kříže. Bylo by to jednodušší než dodávat STOPky, dávat kříže na zelený či žlutý reflexní podklad.
  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko