..: Fotoškola - zmenšování a zuby :..

Fotoškola Vážení přátelé, uživatelé galerie, ondy jsem se zamyslel a napadlo mne, s čím asi tak mají autoři přispívající do galerie problémy a jaké funkce grafického softwaru neumí využívat. Přesně touto větou začíná jeden z předchozích dílů fotoškoly věnovaný výpalům. K jejich eliminaci se použily vrstvy a dnes si ukážeme, k čemu ještě jsou vrstvy dobré.

Ještě než ale dojde na práci ve vrstvách, ukážeme si, jak se zmenšují fotky tak, aby byl výsledek ostrý. Postupů je několik a závisí i na možnostech použitého programu. Mně se nejvíc osvědčilo tzv. zmenšování na třetiny s průběžným doostřením, kdy nezmenšuji fotku na jeden krok, např. 4352 → 1024, ale postupně v mezikrocích 3243 a 2133 pixelů. Rovněž doostření neprovádím jen jedno, ale po každém kroku zmenšení. Doostřovat originál nemá prakticky žádný smysl, protože jakýkoliv rozdíl v ostrosti na úrovni jednotlivých pixelů na originále velikém třeba 4000 pix na šířku se po zmenšení na 1024 nemá šanci projevit. Pro výsledný dojem je nejdůležitější doostření finální a v předposledním kroku.

Jak jsem již nastínil, zmenšovací a doostřovací algoritmy se mohou lišit program od programu, a např. Photoshop používá doostření s třemi parametry – míra, poloměr a práh. Zde si dovolím lehce odbočit. Pokud nevíte, co který parametr v jakémkoliv procesu přesně dělá, zkuste jednoduchou věc. Prostě šavli posuňte o hodně tím či oním směrem a sledujte efekt. Nemusíte přesně znát mechanismus, stačí když víte, co to udělá s výsledkem. V editorech je spousta funkcí a pokud se něco nepovede, můžete se vždy vrátit k originálu. Zpět k doostřování. Parametr míra je jednoduchý, čím víc procent, tím výraznější doostření. Parametr poloměr je lehce zapeklitější. Nemusíme za každou cenu dělat rozbor a pro naši potřebu nám stačí, když si řekneme, že čím menší poloměr, tím menší halonizace, neboli světlá kontura na hraně tmavá–světlá (svatozář). Doostření je totiž jen umělé vytvoření dojmu většího rozdílu na hraně světlá–tmavá. Hladký přechod mezi dvěma odstíny šedé se nám nezdá ostrý, ale přechod černá–bílá jako na šachovnici ano. A tohoto využívají doostřovací algoritmy, hledají hrany světlých a tmavých míst a uměle mezi ně vkládají světlé linky, čímž navozují právě dojem ostrého přechodu, neboli ostrosti. Pokud bude parametr poloměr příliš velký, velká bude i ta světlá linka a fotka bude působit velmi nepřirozeně. Halonizace vypadá takto – ukázku jsem záměrně extremizoval pro ilustraci:

halonizace

Parametr práh potom určuje, jak moc velký rozdíl mezi jednotlivými body musí být, aby se na ně aplikovalo doostření. Tím se vlastně docílí toho, že při vhodně zvolené hodnotě nedojde k doostření šumu, který je jen „chybou v obraze“, ale dojde k doostření skutečných hran. Bohužel vedlejší efekt tohoto parametru je, že pokud je zvolen příliš vysoko, nedochází sice k přeostřování šumu např. v obloze, ale ani k doostřování např. stébel trávy. Na šum je nejlepší odšumení a proto je dobré tento parametr na našich fotkách (tedy fotkách krajiny s jemnou kresbou trávy, stromů atp.) zcela vypustit a nechat na nule. Různými pokusy jsem dospěl k závěru, že nejvhodnější parametry pro běžné zmenšování jsou 333% 0,2 0 pro zmenšování na tři kroky u fotek v rozlišení cca 6-24 MPix do výsledného rozlišení 1024. Pokud by výsledné rozlišení bylo větší (např. 1920 pro plochu počítače), tak by parametry byly jiné. Číslo 333 je vybráno spíš pro jeho snadné zadání z klávesnice, protože jako u jiných funkcí, změny v řádu jednotek procent nemívají rozpoznatelný vliv. Klidně tam může být 320 nebo 350.

V souvislosti s parametrem poloměr jsem zmínil termín halonizace. To je jeden z největších nepřátel, protože zapříčiňuje nepřirozený dojem z ostrosti a kontury tam, kde nemají co dělat. Dalším nepřítelem je zubatění. Jeho příčina je nabíledni. Digitální fotka je vlastně síť kostiček (pixelů), z nich každý má nějakou barvu a tvoří výsledný obraz. Představte si mozaiku z kachliček 2x2 centimetry, jak ji známe z různých fasád či umělecky provedených stěn. Při pohledu zblízka rozpoznáme jednotlivé kachličky, při pohledu z přiměřené vzdálenosti jednotlivé kachličky přejdou v celkový obraz. Pokud chci mít ostrý obraz, musím mít relativně velký rozdíl ve světlosti těch kachliček. Když z těch kachliček budu chtít složit ostrou šikmou hranu, mám problém. Vezměte si čtverečkovaný papír, vybarvěte vždy jeden čtvereček čistě černou barvou nebo jej nechte prázdný a udělejte šikmou čáru přes papír o šířce třeba tří čtverečků. Na papíru velikosti A5 o rozteči 5 mm by to vypadalo asi takto.

čtverečky, foto: Chary

Kdybychom měli jemnější papír, milimetrový, tak by to mohlo vypadat lépe:

čtverečky jemné

Ale když máme hrubou síť čtverečků a chceme docílit jemně vypadajícího přechodu, musíme pro hranové body použít jemnější tóny, nikoliv jen čistě bílou nebo čistě černou. Při pohledu z přiměřené vzdálenosti se bude tato čára jevit hladší než ta první ve stejném "rozlišení" papíru.

čtverečky alias

Teď do toho vstupuje to doostřování. Zmenšovací proces s sebou vezme i původní ostrost snímku a ten je nutno doostřit. Při doostření dojde k umělému zvýraznění právě těch ostrých přechodů a vzniká halonizace. Další efekt zmenšení je, že jemnou síť bodů je nutno vměstnat do sítě hrubší, s menším počtem bodů. Tím vznikají kostičky. Kostičky jsou tím zřetelnější, čím ostřejší je přechod, viz předchozí ukázky, první a třetí obrázek.

Jak z toho ven? Jednoduše. Nepřeostřovat. Prostě nemít příliš ostré přechody tam, kde to působí přeostřeně (nemít halonizaci) a zároveň nemít příliš ostré přechody tam, kde jsou šikmé hrany, nemít kostičky. Jak to udělat? To si právě ukážeme a použijeme k tomu naše staré známe vrstvy.

 

Nejprve vezmeme rozměr originálu fotky ke zmenšení a zjistíme si jednotlivé kroky, např. pomocí jednoduchého listu v excelu. Při zmenšování nemají chyby v řádu jednotek vůbec žádný vliv a klidně by šlo zmenšovat odhadem, 4352, 3200, 2100 a 1024, ale já jsem si prostě napsal ten jednoduchý list:

excel 

Nyní otevřeme fotku v Photoshopu (nebo jakémkoliv jiném editoru, který umí vrstvy, např. Gimp) a jako první krok vytvoříme kopii vrstvy. Tím budeme mít jakoby dvě identické fotky na sobě. Příkaz (Menu –) Vrstvy – Duplikovat vrstvu, případně pravý klik na danou vrstvu v roletě vrstvy a příkaz „Duplikovat vrstvu“. Máme dvě vrstvy, můžeme zmenšovat a po každém kroku zmenšení doostříme s parametry 333 0,2 0, ovšem pouze horní vrstvu. Postupně se dostaneme na rozlišení 1024 a případně doostříme ještě jednou s požadovanou intenzitou tak, abychom docílili ostrosti, která se zdá optimální.

Výsledná ostrost např. trávy je uspokojivá, ale při bližším zkoumání došlo k přeostření (zubacení a halonizaci) např. na sběračích, výložnících a zesilovacím vedení. Viz výřez, nahoře zmenšená nedoostřovaná spodní vrstva, dole doostřovaná a místy přeostřená horní vrstva.

po zmenšení

Nyní si vytvoříme kopii přeostřené vrstvy, čímž dosáhneme pořadí shora přeostřená – přeostřená – nedoostřená. Prostřední vypneme z viditelnosti poklepáním na očíčko v roletě vrstvy a gumou z horní přeostřené vrstvy vygumujeme vše, co je přeostřené. Tím, že jsme si nechali zapnutou spodní nepřeostřenou vrstvu se po vygumovaní horních přeostřených partií ukážou právě ty spodní a při gumování to vypadá, jakoby to přeostření zázrakem mizelo. Pokud si očíčkem vypneme viditelnost i té spodní vrstvy, místo obrazu se bude ukazovat šedobílá šachovnice a bude snadno zřejmé, kde již bylo gumováno.

ocicko gumovani gumovani2

Tímto způsobem postupně vygumujeme všechny přeostřené části. Na této fotce konkrétně to byly sběrače, výložníky, trolejové vedení, hrana střechy lokomotivy proti obloze, hrana mezi bočnicí a střechou a hrana vozů ve stínu proti obloze. Po vygumovaní přeostřených částí se však ty nedoostřené jevily jako velmi neostré a právě z toho důvodu jsme si na začátku vytvořili kopii té doostřené vrstvy, kterou jsme vzápětí vypnuli z viditelnosti. Teď ji opět zapneme, ale její průhlednost (krytí) stanovíme na 35 %. Tím bude ostrost vybraných partií někde mezi, zhruba tak, aby to nevypadalo neostře ani přeostřené.

krytí

Pomocí vrstev a různého krytí by šlo udělat i to, že by se v různých částech snímku nastavila různá výsledná ostrost, např. krytí 35 % na troleje a 50 % na sběrače, nebo jakkoliv jinak. Stačilo by jen mít každou část v jiné vrstvě a té nastavit požadované krytí. Na závěr si ukážeme výsledek – fotku zmenšenou ale nedoostřenou, doostřenou, ale lokálně přeostřenou a zubatou, a konečně hotovou se selektivní úpravou:

zmenšená nedoostřená zmenšená zubatá zmenšená akorát

Dnes jsme si ukázali jeden ze způsobů, jak udělat zmenšenou doostřenou fotku bez zubů a halonizace. Těch postupů je zajisté několik a různí se použitými funkcemi a příkazy. Já mám rád tento jednoduchý postup právě proto, že používá jen ty nejzákladnější nástroje – vrstvy, jejich krytí, gumu a libovolný nástroj, jehož účinek chceme ovlivnit, zde to je doostření – a lze velmi snadno korigovat jejich účinnosti, a to i lokálně.

Projekt Fotoškola již obsahuje:

Chary Poslat mail autorovi | 16.3.2014 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on ŽelPage

More from Česká republika (celá)


  1 2 3      Zpráv na stránku:   
Registered user P_V 
05.04.2014 (20:10)  
Připadá mi poněkud komické, fotky zmenšovat a pak se snažit přechcat pana Nyquista, aby bylo vidět i to, co už tam není. :-)
Nicméně za pár let bude asi se zmenšováním utrum. Doposud se dalo spolehnout, že displej má cca 100 dpi. To už postupně neplatí, displeje budou mít dpi v nejrůznějších hodnotách od 100 do 300. A to by mě pak zajímalo, jak se to bude s úpravou fotek pro webové galerie dělat, aby to při prohlížení nebylo příliš malé, nebo zas nepěkně zvětšené z takovéhle zmenšeniny...
To už pak asi bude lepší, fotky nezmenšovat a nechat to zmenšení na webovém prohlížeči. Ten to sice neudělá na 100% kvalitu, zato však to udělá vždy na míru danému rozlišení.
20.03.2014 (23:50)  
Jo, já jsem navazoval spíš na diskuzi, článek jsem popravdě krom prvního odstavce nečetl (sorry :D - kdybych měl fotky zmenšovat ručně, asi sedím u PC nonstop, takže na to mám vytvořenou akci a nějaký menší zoubek absolutně neřeším...)
Editor or ŽelPage Administrator Chary  mail  
20.03.2014 (22:51)  
To je pravda, a doufal jsem, že se někdo ozve, ale masky jsem naschvál vypustil, ze zjevného důvodu.

Navíc, zde se bavíme o skutečně závěrečném kroku, takže nehrozí, že bude následovat deset dalších kroků před uložením.
20.03.2014 (21:21)  
Jedno malé doporučení - místo gumy je v 99% případů mnohem pohodlnější používat masky vrstev. Pokud totiž něco pokoníte, nemusíte se vracet zpět (což nejvíc potěší, zjistíte-li to až po dalších deseti tazích), ale prostě to zas odmaskujete. Pokud k vrstvě přidáte masku, automaticky se vám barvy štětce nastaví na černou a bílou - černá "gumuje", bílá vygumované navrací (při použití nástroje štětec - pokud budete do masky kreslit gumou, budou barvy fungovat naopak). Úplně nejlepší pomocník jsou pak masky na selektivní úpravy malých ploch - úpravu provedete prvně na celé vrstvě, přidáte masku, invertujete ji (Ctrl+I) a bílým štětcem vyberete přesně to, co potřebujete :-)
Editor or ŽelPage Administrator Chary  mail  
20.03.2014 (0:59)  
Ale v pořádku. Jsou lidé, kteří si zaboha nekoupí párek. A jiní si ho čas od času dají, pro tu pohodlnost, na fotbale. Někteří na kafe ani nešáhnou a jiným chutná. Třeba je i uspává, ale pijou ho pro chuť. Cobyne. Někdo se může po rajčatech umlátit, já znám člověka, který jen při pomyšlení na syrové rajče může na předloktí strouhat brambory na halušky. Ale jak na párky, tak na kafe a i na ty rajčata je celkem dobrý trh a výrobci to nedodávají zbůhdarma.

Pokud se budeme držet automatických funkcí, programátoři je do těch aplikací taky nedali proto, aby je nikdo nepoužíval. A věřím, že existuje víc než jeden člověk, který v automatických funkcích dokáže najít smysl a užitek. Zrovna kouzelná hůlka je taková automatická funkce pro všechny, stačí jen nebejt předposlanej a umět ji ovládat.
19.03.2014 (20:12)  
Tak jasně, udělat to jde tak, že to vidět nebude.. každý má jen trošku jiné postupy. Já kouzelným nástrojům nefandím...
Editor or ŽelPage Administrator Chary  mail  
19.03.2014 (11:24)  
Proste, já bych to nenazval "v řádu desítek minut". To mi osobně evokuje třeba čtyři, pět desítek. Pokud to má někdo v ruce, vejde se do jedný desítky. Pokud se učí, má to na dvě desítky. Ano, dvacet minut jsou dvě desítky, takže na řády to sedí, ale nepřipadá mi to nějak moc, a to už mám něco naeditováno.

Zuby na fotce být musí, z principu bitové mapy. Furt je to "čtverečkovanej papír" ;-)

Honzine, já se ptal na kouzelnou hůlku, nikoliv na gumu. Hůlkou jsem tam dělal mraky. Celkem jednoduchý a efektivní proces.
19.03.2014 (8:30)  
Jardo, myslíš background eraser? Tipuju dým. Já měl na mysli takovou tu druhou, prostě tu, co dělá slekci. :-)
Registered user PROST  mail  
19.03.2014 (7:27)  
Oceňuji srozumitelný a poučný článek. Myslím, že pokud by Pan Prezident nebyl tak zdrženlivý v udílení profesorských titulů, mohl by jsi směle rozšířit jejich řady.
Ale už dva dny si lámu hlavu, na kolik je nutné a nezbytné u fotky pod 400 kB a méně, absolvovat takovéto detailní zpracování v řádu desítek minut. Nakonec pokud se podívám "detailně" na Tvou fotku čtyřkoláka z Polabí, tak i po všech těch procesech je tam jistá zubatost patrná. Ale mi nijak nevadí, protože jsem se smířil s tím, že zubatost na šikmých a oblých hranách jaksi k digifotce patří.
Editor or ŽelPage Administrator Chary  mail  
18.03.2014 (22:24)  
Honzinus: kouzelná guma je takový divný název, ale je tam jedna "kouzelná" guma, která je uplně fantastická (guma pozadí) a ta dělá parádní efekty, když víš co děláš a víš, čeho chceš docílit. Další skvělou věcí je třeba kouzelná hůlka, jako na týhle fotce http://www.zelpage.cz/fotogalerie/parni-lokomotivy/4641/4641013.html poznáš, k čemu jsem ji tam použil? Nicméně, nemá cenu ti nutit něco, co nechceš ;-)

Zirecek: skripty myslíš akce? Pokud mám nějakou záležitost, kterou chci aplikovat se stejnými parametry na větší množství fotek, jinou cestou ani nejdu. To s tím "jedno tělo, jeden objektiv, pořád stejné zmenšování", o tom píšu už Deltovi v 16.03.2014 (18:16). Je to taková kouzelná záležitost ;-)

Konkrétně zrovna teď jsem zmenšoval sto fotek jedním skritptem. Byla to dost divoká akce, hodně vysoký iso, hodně odšumování a s různými parametry, takže každou fotku pěkně zvlášť, celkem hodně dobře AWB, ale výsledný výstupy do webový galerie jsem dělal automaticky, ušetřilo mi to dost času.
  1 2 3      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko