..: Díky Bohu za komentáře :..

801.515, Třebíč, foto: Bruno Je to sice již hodně dávno, kdy se mne vyučující zeptal na důvod, proč mám v rámci slohových cvičení raději komentáře, než jiné formy. A stále platí moje tehdejší odpověď: protože komentář může obsahovat moje názory, aniž by se tím znehodnotil faktický obsah. Svatá pravda. A díky této premise si každý autor může vybrat, jak moc velkého střetu se může obávat, pakliže si zvolí téma ožehavé, neřku-li přímo kritické. A téma 'doprava' je tématem velice výbušným, zejména pak v případě, že se toto téma vyskytne na stránce přátel železnice. Jak že se traduje onen bojový ryk husitů?

Hrrr na ně!

Už si nepamatuji, který moudrý člověk prohlásil, že život - stejně jako manželství a politika - je uměním kompromisu. Kompromis je opravdu dobrá věc. Umožňuje nám totiž, přijmeme-li jej, vyhnout se do budoucna tvrdé kritice našeho postoje, která dříve, či později nutně přijde. Paralelou nám budiž nedávná akce lékařů "Děkujeme, odcházíme," která z jejich strany příliš kompromisně nevyzněla, při čemž průšvih na sebe nedal dlouho čekat: desetiletý chlapec zemřel po té, co byl dvakrát poslán domů z pohotovosti. Glosa k tomuto neštěstí se přímo nabízí.

Nicméně, pojďme k dopravě. Nemám vůbec v úmyslu se zde pouštět do striktně odborné diskuse, do exaktních důkazních detailů. Není toho zapotřebí. Myslím si, že jakýkoliv komentář, který se bude jakkoliv dotýkat systému dopravy a jejího řešení v naší zemi, by vlastně mohl být zcela strohý a lapidární: nekoncepční, bezpáteřní, chaotický. Připočtu-li k těmto položkám lidský faktor, neštěstí je hotové.

Železnice na ústupu?

Jednou se mne jistý redaktor listu Mf Dnes zeptal, jak vnímám budoucnost železniční dopravy v ČR. Tuto otázku položil v souvislosti s mojí účastí v jisté dopravní komisi jisté politické strany. Odpověděl jsem tak, jak tuto problematiku skutečně cítím, byť to bylo v rozporu se "stranickou linií". Osobně považuji za jisté, že železniční doprava již v budoucnosti nebude dominantním druhem dopravních služeb na území ČR. Politicky zcela nemoudré prohlášení, nicméně si za tímto názorem stojím.

Autobahn? Tauernbahn! Oberfalkenstein - Penk, foto: Bertovec Tak kupříkladu RO-LA systém byl bezva, o dost méně "bezva" pak byly dohady, co bude platit německá strana a co strana česká. Dodnes nějak neumím pochopit, proč byl problém v dotační kapitole právě za RO-LA systémem, když jsem byl mnohokrát svědkem odjezdu plně obsazené soupravy z Lovosic. Dnes politici složitě vymýšlí, jak dostat více nákladu na železnici.

V ranku osobní železniční dopravy je situace možná ještě horší. Nejsem nijak extra zcestovalý a znalý jiných zahraničních železničních sítí, ale nevím o zemi, kde by železniční osobní doprava byla dominantní. Což nutně neznamená, že taková země neexistuje. Pokud ano, pokud existuje, pak by nejspíš bylo vhodné odeslat ministra dopravy právě do oné železnici zaslíbené země a alespoň rok ho tam zanechat ve víru poznávání a vášní. I tak je zde ovšem riziko, že vášně (zejména ty životní) by mohly velice rychle zastínit poznávání funkčnosti osobní železniční dopravy.

Praha-Vršovice (ONJ), foto: Honza Beránek / JTB Kdysi platilo, že Česká republika má nejhustší železniční síť v Evropě. Zda onehdy platilo i to, že takový stav zůstane stejný na věky, toho už si nejsem vědom. Troufám si říci, že pomyslná kosa padla na kámen dne 17. listopadu 1989. Dle mého názoru se tímto dnem odstartovala série nevratných změn na české železniční síti, včetně nepopulárního personálního zeštíhlení dominantního dopravce v síti, Českých drah. I přes výrazné protesty odborových organizací, kterých je v rámci skupiny ČD tolik, že se v tom určitě nevyznají ani sami železničáři, se podařilo snížit stav zaměstnanců z původních 162.500 (v roce 1990) na hodnotu 28.570 v roce 2009. Železniční doprava stále funguje, a to i navzdory plamenným výhrůžkám tehdy nebojácného odborového bosse Jaromíra Duška. I tato persona se změnila: podezření z finančních machinací udělaly z Jaromíra Duška vcelku zapomenutého šéfa nějaké odnože odborů v hlubinách ČD, který se navíc bojí sehnout pro tužku, má-li tak učinit v budově Generálního ředitelství ČD. Kdo by to byl řekl před pár lety, že?

Inovace po Česku = humanizace

To ovšem není žádná story ve srovnání s humanizací vozového parku ČD. Skoro to ve mě navozuje asociaci, že před "humanizací" jsme my, cestující veřejnost, posedávali a polehávali ve vozech nehumánního charakteru. Chce se pak někdo z cestujících divit tomu, že v takto nehumánním prostředí se i pracovník dopravce může chovat o něco méně humánně? A lze se vůbec divit tomu, že část cestující veřejnost se v nehumánním voze chová skoro až animálně? Ve výsledku může tudíž snaha ČD přijít vniveč díky staré známé pravdě "starýho psa novým kouskům nenaučíš". A převýchova prasat, cestujících v humanizovaném "béčku", nás tudíž může přijít pěkně draho.

Odkudpak ten větřík vane??

642.331, Troubelice - Troubelice zastávka, foto: Johník Pokud jsem zde zmínil události sychravého listopadu roku 1989, pak je nemyslitelné, abych vynechal závan "žlutého jara" z roku 2010. Právě žlutá barva je barvou firemní pro skupinu SA Radima Jančury, který se rozhodl vstoupit na úrodná pole české železnice pod jménem RegioJet. Bylo vcelku zábavné sledovat ono "harašení" modrokabátníků,, kteří jako jeden muž provolávali "třikrát běda vyzobávači rozinek", což jsem kvitoval skutečně velmi kladně. Potvrdilo se mi totiž další Murphyho moudro: "Za účelem zničení protivníka je i sebehloupější argument platný". Zejména jedná-li se o skutečnost, že onen vyzobávač rozinek se bude se svými reinkarnovanými pershingy prohánět na nedotovaném segmentu osobní dopravy Praha - Ostrava. Do té chvíle jsem si naivně myslel, že nejlukrativnější byznys v prostředí české železniční osobní dopravy je ten dotovaný ze strany krajských úřadů.

DoubleTrioNova, Hrubá Voda zastávka - Hlubočky, foto: Johník Výčet předchozích skvělých zpráv Vás mohl uspat stejně tvrdě, jako spí tvrdě zatím monopolní dopravce ČD spánkem nespravedlivých. To nic, spěte klidně dál. Neboť pokud Vás do této chvíle nevzbudil rachot žlutých Regionov, které na naše koleje padají stejně zdatně, jako onehdy za války padali "Němci do krytu"; pokud jste nebyli vzbuzeni čerstvou brízou v podobě nové lokomotivy E109, o které tvrdím, že před deseti lety by to byla evropská špička; pokud Vás neprobudil jásot davů ve chvíli, kdy ostravská ŠKODA vagónka vysoutěžila jako jediný účastník soutěže zakázku na výrobu nových nízkopodlažních jednotek v elektrické trakci; pokud jste neměli to štěstí být oslněni jasným třpytem LED osvětlení humanizovaných vozů; pokud Vás do teď neprobudil ostrý svit vnitřního osvětlení jednotek City Elefant (které je mimochodem o dost lepší, než ono ostré LEDkové v humanizovaných vozech s najbrtím lakem); tak fakt nemá cenu, aby jste se probouzeli. Nic zásadního se nestalo. A v tom je nejspíš ten problém. Že se nic moc neděje.

Na dobré zprávy nejsme zvyklí, raději ty špatné, prosím…

754.041-2, Kralice nad Oslavou, foto: Igor Papoušek Člověk je prostě tvor od přírody lenivý, a nic nám nepomůže tento fakt zvrátit. Autobusová doprava je na tom o dost lépe. Její liberalizace proběhla již před dávnou dobou - a v tom má obrovský náskok. Potkat dnes na dálkovém autobusovém spoji Karosu 935 je považováno za atak na spottery, kteří se tomuto druhu dopravy věnují. Stejně tak městská a příměstská autobusová doprava doznala v mnoha ohledech a mnoha regionech zásadního bodu obnovy. Což je bohužel argument, na nějž cestující veřejnost slyší. Upřímně řečeno, představa, že bych měl absolvovat cestu na Bohem zapomenuté nádraží jen proto, abych se svezl vlakem, jenž bude sestaven z vagónků připomínající slávu a úspěch vagónky Bautzen z let osmdesátých, mi přijde poněkud praštěná při vědomí, že vcelku solidní busík SOR má zastávku nedaleko našeho domu.

A to už ani nehovořím o dopravě individuální, která všude na světě nabírá na síle (zní to divně, ale je to tak), a zatím se nezdá, že by tomu mělo být jinak. Snad i díky tomuto faktu je věnována poměrně velká pozornost všech vlád k investicím do silniční infrastruktury, což velmi nelibě nesou různě velké a ve světě porůznu rozmístěné skupinky obdivovatelů železnice. Nejspíš by nebylo fair brát právě oněm příznivcům železnice jejich naději ve víře, že železniční doprava bude sílit a sílit, až se časem stane dominantní na dopravním trhu té které země. Jsem toho názoru, že nikdo z nás jim toto předsevzetí a víru brát nemusí - s přehledem to za nás udělají politici.

680, Bezpráví - Ústí nad Orlicí, foto: Raven Od roku 1990 neexistuje dlouhodobá strategie, která by v české dopravní kotlině určila jasný řád a priority. Prakticky s každou novou vládou se koncepce z gruntu mění - tedy pokud vůbec nějaká koncepce spatří světlo světa. Že to nijak neprospívá ničemu, co se dopravy týká, je zřejmé. Když k tomuto faktu přičteme skutečnost, že i management největšího železničního dopravce musí být "politicky uvědomělý", je to další dílek do skládačky průšvihů, které se kolem osobní a nákladní dopravy objevují. Jeden příklad za všechny: spojení pražského letiště Ruzyně s užším centrem Prahy. Co si pamatuji, tak tento problém je "na stole" již pět let, ale doposud nespatřil světlo světa žádný projekt, který by byl představen jako projekt finální. S každou výměnou politické garnitury na MHMP, nebo Středočeském kraji, případně na Praze 6, se vše absolutně zmotá a výsledkem je - nic. A přitom já osobně bych uvítal variantu výstavby kapacitního terminálu kdekoliv v blízkosti pražského letiště Ruzyně, kde by došlo ke kontaktu všech tří zásadních dopravních oborů: vlakové spojení (Praha - Letiště - Kladno - X), terminál dálkové a středočeské příměstské autobusové dopravy a letecké dopravy. Dle mého názoru ideální řešení.

Nicméně, v dopravním oboru rozhodují politici a finanční možnosti státu. Pokud k tomu připočtu již zmíněný trend nárůstu individuální dopravy, pak jedinou jistotou, která dle mého názoru existuje, je skutečnost, že železniční osobní doprava má svůj vrchol již za sebou. Příjemné to nejspíše není, ale lze se s tím vyrovnat. Každý z nás po svém.


rpet Poslat mail autorovi Ohodnotit na Flattru | 10.3.2011 (19:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Komentáře

More from Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   
Registered user Busman 
13.03.2011 (8:41)  
Jenki:

Bohužel souhlasím, ale na vše rezignovat, uzavřít se, dát si klapky na oči a držet hubu a krok s davem, to není řešení, to našim oligarchům jen hraje do karet. Na to jsem moc mladej a blbej. No moc nám toho nezbývá, jenom kecání a žvanění = veřejná diskuze.

Když se vrátím ke vztahu IAD vs. VHD, tak poptávka po IAD je dost neelastická - jak na cenu, tak na okolní podmínky. Poptávka po IAD má, řekl bych, docela velkou iracionální složku, protože auto není jen dopravní prostředek, ale styl života, ego, statut, symbol úspěšnosti jeho řidiče.

V zácpách stojíme furt, benzín se nám v posledních dnech zdražil o třetinu - a s nikým to nic nedělá: show must go on. Až vyskočí o další třetinu, tak snížíme spotřební daň - a jestli to nepomůže - tak raději vlítneme do Libye a do Íránu, abychom o naši svobodu nepřišli. Každopádně cena ropy půjde nahoru dost rychle, protože se nám motorizuje miliarda lidí v Číně.

No co teď s tim? Jestli se smíříme s tezí, že jezdit autem je dobré, protože drtivá většina populace s ním jezdit chce - a proto ji k tomu musíme vytvořit vhodné podmínky - tak to prostě s VHD dobře nevidím. Můžem dávat řidičák od 16 let, takže se nám počet vázaných uživatelů zúží jen na děti v základní školní docházce a pár přestárlých důchodkyň...

Co se týče potravin, tak místní produkty od místních zemědělců, maso i sýry, by měly být nejžratelnější, takže vození českýho mlíka do Holandska a jeho přeprava v podobě levného industriálního sýra zpět, vození slovenských jogurtů do Španělska, kde jsou levnější než na onom Slovensku, to mi přijde jako výsledek něčeho zvráceného, byla by to docela sranda, kdybychom toho nebyli součástí. Zvlášť v ČR, kde jinde než v supermarketu už ani nakupovat nelze. A vlastně je to stejné jako s tou IAD. Ulice pro auta, omezování VHD, to vše nás do těch aut žene. A zas nebude na výběr.
12.03.2011 (23:36)  
Diskuzi teď nemám sílu sledovat.

Ale když už se tu řeší konkurenceschopnost železnice vůči silnici, tak bych tu přidal odkaz na přednášky z našeho pracoviště, které studentům přibližují základy dopravního plánování a modelování.
http://technologie.fd.cvut.cz/

Další přednášky, zaměřené hlavně na železniční a veřejnou dopravu, budou postupně následovat.

Na Západě či v USA je to vysoce rozvinutý obor, u nás to, pokud je mi známo, nikdo v ČR v tomto rozsahu neučí (u nás na FD existuje ještě volitelňák na dopravní modely: http://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/vyuka/predmety-detail.html?dep=K612&code=Y2MA).
Registered user Jenki 
12.03.2011 (22:11)  
Opět pár reakcí :

Nejlepší je mít všechno pokud možno v místě spotřeby jako to bylo dříve a nedovážet něco z jednoho konce světa na druhý a naopak zase něco jiného.
Dejme tomu, že by to byla pravda. Ale jak to chcete udělat? Direktivně to zakázat? To už jsem zažil, jmenovalo se to socialismus a děkuji nechci. Ježdění na druhý konec města protože to bylo v rajónu pekárny s poživatelným chlebem, ale vánočka byla žratelná zase na jiném konci města. Ježdění do sousedního okresu protože to bylo v rajónu masokombinátu s poživatelným salámem a v rámci výletů na Slovensko narvané tašky věcma na výměnný obchod protože jiný sortiment skoro všeho. Tudy cesta nevede. Tohle se dá udělat i přirozeněji - každá přeprava něco stojí. Jenže oni si lidi jsou ochotni za dovoz "všeho možného" zaplatit protože to prostě chtějí. Blbé, že... je třeba uvědomit si jednu zásadní věc : zboží se nevozí nesmyslně chaoticky sem a tam přestože je stejné. Zboží se vozí nesmyslně chaoticky sem a tam protože není stejné. Když se na D1 míjejí 2 kamiony s minerálkou je to zdánlivě blbost, ale v jednom je (třeba) Hanácká Kyselka a v druhém je (třeba) Poděbradka. Prostě zákazník to chce tak to dostane a ten kamion si zaplatí v ceně produktu. Jiná věc je diskuze proč to místo v kamionu nejede třeba v kontejněrovém NExáku.

Regulace co se smí / nesmí : ono je to podobné, ať už jde o IAD, cigára, alkohol nebo třeba trávu. Dle mého názoru se v tomto směru stát(y) chovaji dost iracionálně. Můžu cokoliv zakázat, ale pokud po tom bude poptávka tak to lidi budou chtít a ten zákaz se bude obcházet. To vede někdy k úsměvným situacím (jdu si dát na WC tajně cígo a zjistím že už tam hulí průvodčí), někdy k opravdovým průserům (pašování, drogová mafie apod.). Pokud je něco z celospolečenského hlediska uznáno jako nevhodné je nejjednodušší to příslušně zdanit a tak se to omezí a ještě si stát vydělá. Situace, kdy vnuk - hulič učí tajně babičku s Alzheimerem pěstovat trávu protože ty tuny prášků ji spíš přitíží a ve finále na ně vlítne zásahovka PČR jsou spíš k pláči než k smíchu.

Bohužel naši politici (které si sami volíme) nespravují tuto zemi ku prospěchu občanů této země, ale ku prospěchu osobnímu - bližší košile (vlastní prospěch) než kabát (starost o prosperitu země).
Je to smutné, ale ti politici se chovají naprosto racionálně, i když naprosto neeticky a často i protiprávně. Stávající politický systém (nejen u nás) prostě neumí ocenit politika, který se ve svěřeném obvodu (ať je to vesnička nebo celý stát) chová správně. Problémy jsou - dle mého názoru - zhruba 3 :
- v případě ČR došlo k situaci, kdy neexistuje soutěž politických stran jako nosičů ideí, ale jde pouze o soutěž marketingových konceptů, jejimž účelem je prostřednictvím zisku volebních % získat také příslušné podíly z financování chodu státu jako takového. Když si to uvědomíte je to na blití. Když zapátráte jinde (i západním směrem) zjistíte že to je to samé, akorát to umí líp maskovat. Poblejete se znova... a co s tím? Nevím. Fakt nevím. Na jednu stranu je lákavá vize dalšího zvonění klíči, na druhou stranu se bojím, že už to nebudou klíče FAB ale klíče 24-27 a 32-46, popř. klíče od zbrojního skladu.
- není jasné co to je optimum ve výkonu veřejné správy. Největší příjem na hlavu? Nejnižší úmrtnost? Nejvyšší porodnost? Největší HDP? Nejčistší životní prostředí? Největší průměrná doba dožití? Naše civilizace umí poměrně slušně hodnostit fungování systémů podle měřitelných veličin. Životní spokojenost nás všech je veličina neměřitelná. Ano, jsem v tomto ohledu alibista, ale říkám - to co máme je pěkný hnus, ale lepší systém neznám. Jistě, je spousta alternativních vizí co s tím (ať už se deklarují jako pravicové nebo levicové), ale u všech narážím na stejnou potíž - předpokládají, že lidé se budou v takovém systému chovat slušně, zodpovědně a altruisticky. Bohužel v reálu jsme sobecká egoistická hovada, holt geny jsou svinstvo. Ta opice tam vevnitř furt je a asi furt bude.
- když už se najde nějaký šílenec a chce se začít chovat opravdu ku prospěchu svěřené obce (nebo jiné komunity) dost rychle zjistí, že možnosti něco reálně ovlivnit jsou víc než mizivé. Schválně se někdy zkuste opít s nějakým starostou nějaké menší obce, ti tohle vidí nejblíže (mezi nimi a lidmi není hradba úředníků). Na co si lidi asi tak nejčastěji stěžují :
- (ne)zaměstnanost
- stav silniční sítě (to je věc státní správy, samospráva si tak maximálně může spravit místní komunikace)
- stav veřejné dopravy (tam obec něco málo může, ale většinu věcí platí kraj a tam vítězí ten hlasitější nebo kdo je větší kamarád, ne ten, kdo to fakt potřebuje)
- legislativní chaos (zejm. regulace v podnikání všeho druhu, neskutečný bordel v oblasti stavebního zákona, dost zmatky i v občanskoprávní oblasti, nevymahatelnost práva,
nejasnosti co můžu / nemůžu / kdy / s kým / proč apod.)
Takže se potom nedivím, že starosta se do existující "nečisté hry" zapojí - jednak si může slušně přivydělat a jednak má šanci, že dostane dotaci na opravu návsi a na nové dětské hřiště, čímž své obci pomůže.

Z tohoto důvodu tvrdím, že zuřivé debaty jestli je horší modrá nebo oranžová jsou naprosto zbytečné.

Omlouvám se, je to dost mimo náplň tohoto serveru, ale nemohu si pomoci; myslím, že to k tématu patří.
Registered user btv 
12.03.2011 (18:43)  
Z dosavadní diskuse jsem pochopil zatím jediné - jsou lidé, kteří jsou schopni se vyjádřit ke všemu a současně nezastávat žádné stanovisko.
Registered user rpet  mail  
12.03.2011 (15:06)  
a jeste to doplnim. to, co jsem popsal ja (tedy varianta brutalni zacpy), je dle meho nazoru jedine mozne reseni cele situace.

to, ze prestanu resit zacpy, je pouze IMPULS k tomu, aby jste se nad sebou zamyslel, a zacal se chovat nejen zodpovedne sam k sobe a ke svemu okoli, ale zaroven vas donutimk tomu, by jste se zacal chovat pragmaticky a racionalne. tedy, ze se pred kazdou jizdou autem k centru mesta zamyslite a zodpovite si jednoduchou otazku: "chci trcet v zacpe, nebo muzu zvolit elegantnejsi reseni?".

co ma v tomhle ohledu s Vasim myslenim a rozhodovanim spolecneho politik, a jeho "politicky jednoduche reseni", mi doted proste neni jasne.

i kdyz vlastne ano, uz mi to doslo. i vy se snazite v teto diskusi naznacit, aby se politik zajimal vice o starosti ridice - motoristy a rozhodl za nej (rozsirenim magistraly treba).

tak to mate smolika. do toho nejdu. jste dospelej, starejte se. a na politika zacnete rvat ve chvili, kdy bude zacpa, a nepojede verejna doprava. pak t bude jiny typ problemu.

ted uz to snad musi pochopit i dite skolou povinny.
Registered user rpet  mail  
12.03.2011 (15:00)  
neprotirecim. to, co popisujete, totiz vubec neni o nejakem "politicky" jednoduchem reseni, nybrz cele je to o logice a pristupu.

logicke je, ze kdyz 100 ridicu usedne do aut, je v danem useku najednou 100 aut. at politik chce, nebo nechce. ridici se tak rozhodli, a jedou. budiz.

pokud ovsem 50 ridicu pujde na metro/vlak/bus/kolo, pak v tom useku zbyde pouze 50 aut. a opet: nema to nic spolecneho s politikem a jeho resenim problemu. proste ridici se tak rozhodli. tecka.

co by bylo politicky jednoduche reseni: mame zacpu na SJ magistrale!. volaji ridici znechucene. OK, odpovida politik, uznavajici jednoducha politicka reseni. Tak my vam postavime dalsi pruh. toto je politicky jednoduche a populisticke reseni.

uz si rozumime?
Registered user btv 
12.03.2011 (11:31)  
rpet:
rpet 18:05: JA: Nejen to. samozrejmosti musi byt jeden striktne vyhrazeny pruh pro MHD a navaznou verejnou dopravu (vcetne taxi). ... diky tomuto nekompromisnimu reseni vytvorim zacpy takoveho rozsahu, ze se doprava na SJ magistrale vlastne zastavi. souhlasite?
rpet: 11:11: muj nazor ale nema nic spolecnyho s politicky jendoduchym resenim
obávám se, že si silně protiřečíte
Registered user rpet  mail  
12.03.2011 (11:11)  
@ btv:

muj nazor ale nema nic spolecnyho s politicky jendoduchym resenim. zato to to ma stoprocentni prislusnost k tvoji vlastni zodpovednosti a tvym vlastnim rozhodnutim.

starost politika je jasna: zaridit, aby verejna doprava fungovala v maximalni mozne mire v pokud mozno co nejsirsi oblasti - tolik jednoducha premisa.

a s tim souvisi i ty zacpy: ja je proste nechci resit, protoze to neni primarne muj problem, je to TVUJ problem. jsi dospely,mas obcanku a na krku hlavu. to vse ti dava bezva moznost se rozhodnout, co udelas:

chces jet autem? ok, jed autem. ale nebrec mi na rameno, ze je nekde zacpa. o tom jsi vedel, ze se tohle muze stat a mel jsi moznost (a pravo) se rozhodnout pro jine reseni. tecka.

chces jet verenou dopravou? ok. metro funguje, autobusy vice-mene taky, vlaky dejme tomu taky nejak fungujou. cena za MHD v praze je vic, nez prijatelna. takze co chces od politika? aby reguloval zacpu? ne. proste a jednoduse to odmitam. neminim nest zodpovednost za blbost motoristu, kteri diky vlastni pohodlnosti hnijou nekde v zacpe - je to jen jejich problem.
Registered user rpet  mail  
12.03.2011 (11:04)  
@ Busman:

ale ne, si nemyslim, ze bys byl dneska nejak extra tragickej -:)

jak zabranit vylidneni center mest? no, primarne se udelala chyba uz v dobe, kdy se lidi z toho centra vyhnali kvuli kancelarim. mala strana (treba) byla typickym prikladem zijiciho utvaru. jenze atraktivita te lokality udelala svy, vlozili se do toho realitky, odkoupily domy, najemniky vyplatili a dneska je to vlastne jeden velkej oficce. a to je ten problem. vytratil se z toho mista zivot, a s nim souvisejici sluzby.

a pozor, treba londyn je na tom samozrejme uplne stejne: prijedes vecer kolem 11 hodiny na viktorku, a nikde nemas sanci si dat blby kafe - kancly zavreny uz dlouho, a bufety, restaurace a podobne zaviraj prave kolem 2300... kterakoliv blba periferie naopak zije dlouho do noci, a kafe si muzes dat klidne i ve dve rano...

proste svet se zblaznil - a my s nim. jenze debata na zelpage to nezmeni. bohuzel.
Registered user btv 
12.03.2011 (10:55)  
rpet: to já vím, že v současnosti potřebuji na průjezd Prahou na letiště 45 - 75 minut v závislosti na hustotě provozu (absolvuji to několikrát do roka). Ale vzhledem k obsahu vašeho příspěvku z 18:05 jsem od vás čekal obhajobu systému jednoduchých řešení (tolik oblíbených u politiků) - řízené celodenní dopravní zácpy, a přesvědčování mě o výhodách MHD.
Znova opakuji že nevěřím na jednoduchá řešení. Řešením je odpovědný občan (ne zblblý televizí a rádoby seriozním tiskem), který bude volit (skutečně) odpovědné politiky a ti budou skutečně odpovědně řídit tuto zemi ku prospěchu jejich občanů.
  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2019 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko