..: Železniční trať Praha – Jesenice – Velké Popovice :..

Vizualizace jednotky Stadler FLIRT Intercity pro spoje MTR Express (ilustrační foto), foto: Stadler Rail Praha — Tento studentský projekt je návrhem železniční tratě, která spojuje centrum Prahy s oblastí Krče, Kamýku, Libuše a Písnice a zároveň Prahu s hustě obydlenými oblastmi v okolí Jesenice, Kamenice a Velkých Popovic. Její trasa začíná na hlavním nádraží, pokračuje Vinohradskými tunely a přes nádraží Vršovice do nádraží Kačerov. Za ním vjíždí trať pod zem a pokračuje přes čtyři podzemní zastávky – Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Sídliště Písnice. Těsně před stanicí Depo Písnice vyjíždí na povrch a vede přes zastávky Vestec, Jesenice bytovky, Jesenice autobusové nádraží, Horní Jirčany, Radějovice, Křížkový Újezdec, Kamenice a končí ve Velkých Popovicích.

Náš projekt se týká řešení dopravní situace dvou oblastí. První je pražská – jižní část Prahy na pravém břehu Vltavy, konkrétně čtvrtě Písnice, Libuš, Lhotka, Kamýk a Krč. Druhá oblast je mimopražská a navazuje na tu první, jedná se o oblast v okolí obcí Jesenice, Kamenice a Velké Popovice. Představovaný projekt řeší jejich dopravní obslužnost a problémy s tím spojené.

Současná situace

Příměstská oblast jižně od Prahy nezadržitelně roste, silnice II/603 už nyní ve špičkách nevyhovuje svojí kapacitou. Jižní část Prahy dlouho čeká na metro a na lepší spojení do centra. Jezdí tu stovky autobusových spojů ve špičkách (v ranní špičce za hodinu 141 spojů z Nemocnice Krč na Kačerov, tedy každých 25 sekund jeden autobus), a to není ekologické ani efektivní řešení dopravní situace v této oblasti. Lidé jsou tak odkázáni na dopravní situaci na silnicích. Jiná varianta dopravy dnes neexistuje.

V pražské oblasti žije přes 70 tisíc obyvatel, se sousedními čtvrtěmi Modřany a Hodkovičky má oblast přes 100 tisíc obyvatel. Tato oblast je podobná svou koncentrací sídlišť i jiným v Praze. Jako jediná z nich ale nemá metro nebo rychlou efektivní variantu dopravního spojení s centrem města. Neexistuje zde jiná varianta dopravy než po silnici. Ve zmiňované oblasti jezdí jen autobusové spoje, které směřují ke stanicím metra C Kačerov a Budějovická. Lidé z této oblasti jsou tedy při cestě do centra odkázáni na dopravu autobusem k metru C. Tato linka metra vede z Jižního Města přes Budějovickou a Kačerov severním směrem do centra a pak dále na sever. Mezi stanicemi Vyšehrad a I. P. Pavlova je trasa vedena uvnitř Nuselského mostu. Most byl dostaven roku 1973 a patří mezi nejrušnější dopravní tepny v ČR (160 tisíc aut a 177 souprav metra za den v jednom směru). Plánuje se jeho rozsáhlá rekonstrukce. V tomto případě by ale musel být přerušen provoz nejvytíženější linky metra v Praze a hlavní město nemá za metro C náhradní variantu.

Tyto dva problémy, náhradní variantu za Nuselský most a dopravní obsluhu jižní části Prahy, by měla podle vedení Prahy vyřešit plánovaná nová linka metra v Praze – linka D. Její odhadovaná cena z Písnice na hlavní nádraží je ale přibližně 40 miliard. Navrhovaná železniční varianta je mnohem levnější.

Jižně od Prahy už několik let vzniká nová zástavba. Nejvíce se staví v oblasti Jesenice. Nové domy také přibývají i v jižněji položených obcích, jako jsou Psáry, Kamenice nebo Velké Popovice. Tempo výstavby tu ale není tak závratné jako v Jesenici a blízkém okolí. Podle zdrojů na internetu se počet obyvatel Jesenice zvýšil za poslední 4 roky o 2 tisíce (z 5827 na 7884). V ostatních obcích není nárůst tak markantní, v těch největších z této oblasti je to růst přibližně 200 až 300 nových obyvatel za poslední 4 roky. Z dlouhodobějšího hlediska se počet obyvatel za posledních 20 let u ostatních větších obcíc v oblasti zvýšil přibližně dvojnásobně. Ukazuje to i následující tabulka.

Vývoj počtu obyvatel. Zdroj: Risy.cz
obecrok 2014rok 1991
Jesenice78841758
Psáry35571331
Kamenice42622261
Velké Popovice26661720
Radějovice320134
Sulice1576492
Křížkový Újezdec213138
Kostelec u Křížků596381
Petříkov451298
celkem215258513

V roce 1991 měla oblast 8513 obyvatel, dnes21525 obyvatel. Tato oblast je tedy nejrychleji se rozvíjející v okolí Prahy. Pokud budeme vycházet ze statistik, podle kterých se nárůst počtu obyvatel pořád navyšuje, může mít tato oblast už v roce 2030 okolo 40 tisíc obyvatel. Velká část pracujících obyvatel, středoškoláků i vysokoškoláků dojíždí do Prahy. Avšak dopravní obslužnost této oblasti je už dnes v ranních špičkách nevyhovující. Jak to tu tedy bude vypadat na silnicích za 15 let?

Popis trati

Nejlépe by celou situaci vyřešil náš návrh železniční tratě na trase Praha hlavní nádraží – Jesenice – Velké Popovice. Trať má 16 zastávek a přibližně 28 km.

Mapa navržené železniční trati, foto: Marek Wagner, Matěj Dědek a Karolína Hausenblasová Trať začíná na pražském hlavním nádraží a přes Vinohradské tunely míří do Vršovic. Kvůli částečnému zvýšení kapacity tunelů je ukončena linka S3 již na hlavním nádraží. Tato část neprochází žádnou přestavbou, které se ale nevyhne následující úsek Vršovice – Kačerov. Trať je zde zmodernizována – úsek je zdvoukolejněn a zelektrifikován. Velkou přestavbou projde železniční zastávka a stanice metra Kačerov. Zastávka bude mít tři průjezdné koleje s dvěma nástupišti spojenými bezbariérovými podchody. Stanice metra je posunuta asi o 130 metrů ve směru na Háje. Jeden východ z metra vede k autobusové stanici v ulici Michelská ve směru do centra, druhý do dnešního vestibulu, třetí je umístěn uprostřed nástupiště metra a vede k železniční stanici.

Kačerov - stanice pro metro i železnici, foto: Marek Wagner, Matěj Dědek a Karolína Hausenblasová Kačerov - půdorys stanice, foto: Marek Wagner, Matěj Dědek a Karolína Hausenblasová Návrh výstupů na povrch, foto: Marek Wagner, Matěj Dědek a Karolína Hausenblasová Řešení podzemní stanice Nemocnice Krč, foto: Marek Wagner, Matěj Dědek a Karolína Hausenblasová

Vedení trati v oblasti Písnice, foto: Marek Wagner, Matěj Dědek a Karolína Hausenblasová Dále trať vede jižním směrem podél Vídeňské, postupně zajíždí u Jižní spojky pod povrch a asi po 300 metrech je umístěna první podzemní stanice Nemocnice Krč s jedním vestibulem nad středem stanice. Výstupy vedou na obě strany ulice Vídeňská. Další podzemní stanice jsou Nové Dvory, Libuš a Sídliště Písnice poblíž libušské tržnice. U všech podzemních zastávek jsou záchytná parkoviště s kapacitou 25 - 150 aut. Trať vyjíždí na povrch východně od zástavby rodinných domů v Písnici. Po několika stovkách metrů stojí dvoukolejná poslední pražská zastávka Depo Písnice. Východně od ní je postavené depo pro soupravy na trati. Tento komplex je tak připraven i pro případnou trasu metra D. Ve špičkách zde končí více jak polovina souprav (v Praze mají vlaky minimální interval až 5 minut).

Následně trať opouští území Prahy a přes stanici Vestec pokračuje do Jesenice. Zde vedou koleje v polích východně od obce a staví zde ve dvou zastávkách. První se jmenuje Jesenice bytovky a druhá, tříkolejná, nese název Jesenice autobusové nádraží. Je umístěna poblíž Pražského okruhu za supermarketem Lidl a je zde zřízen centrální přestupní bod pro autobusovou dopravu v oblasti. Jsou zde ukončeny autobusové linky 332, 335, 337 a 339, které do Prahy dál nepokračují. Cestující jsou tak nuceni použít pro cestu do Prahy rychlejší a ekonomičtější železniční dopravu. Začínají zde linky směřující na Opatov – 326, 327. Pro posílení ve špičkách zde některé vlakové spoje začínají.

Alternativy vedení trasy na území Jesenice, foto: Marek Wagner, Matěj Dědek a Karolína Hausenblasová Železniční stanice "Jesenice autobusové nádraží", foto: Marek Wagner, Matěj Dědek a Karolína Hausenblasová Zastávka Kamenice-Želivec, foto: Marek Wagner, Matěj Dědek a Karolína Hausenblasová Konečná stanice Velké Popovice, foto: Marek Wagner, Matěj Dědek a Karolína Hausenblasová

Dále trať pokračuje nadjezdem nad Pražským okruhem ke stanici Horní Jirčany, která je umístěná v lese. Poté trať překonává menší dvojité převýšení, které je zmenšeno náspy a brázdami. Na kopci je umístěna zastávka u obce Radějovice. Další stanice na trati asi o kilometr a půl dále je Křížkový Újezdec. Zastávka je umístěna pod místní komunikací západně od obce. O kilometr dále je zastávka Kamenice-Želivec se záchytným parkovištěm a točnou autobusu. Je zde nově ukončena autobusová linka 444, která sváží obyvatele k zastávce z pětitisícové Kamenice.

Trať u Kamenice se stáčí východním směrem a míří do Velkých Popovic. Zde je jihozápadně od pivovaru vybudovaná konečná stanice celé trati.

Všechny zastávky jsou navrženy dle nynějších trendů, tedy s bezbariérovým přístupem, s vyvýšenými nástupišti spojenými podchodem či nadchodem. Nechybí tu záchytná parkoviště. Většina zastávek je dvoukolejných.

Na této trati se může denně pohybovat i přes sto tisíc cestujících, především v Praze bude trať velice vytížená. Proto jsou ve špičkách intervaly v úseku Hlavní nádraží – Depo Písnice 4-10 minut, Jesenice – Depo Písnice 10-20 minut a Jesenice – Velké Popovice 20-30 minut. Maximální intervaly na trati jsou 70 minut (Velké Popovice), 50 minut (Jesenice) a 30 minut (Praha). Celkově zde tedy bude jezdit cca 170 spojů v obou směrech v pracovní dny (na pražském úseku). Počítá se tak s kapacitou až 150 tisíc cestujících denně.

Autobusové linky

Kvůli nové trati budou pozměněny některé trasy autobusových linek a jejich intervaly. V mimopražské oblasti budou linky 332, 335, 337 a 339 ukončeny v Jesenici. Některé z těchto linek nemají pravidelnou trasu, a nejsou tak příliš přehledné. Linka 335 bude obsluhovat obce v úseku Kamenice – Psáry západně od silnice II/603, linka 337 zas obce východně od této silnice. Linka 339 bude jezdit přímo z Kamenice do Jesenice po silnici II/603. Trasa linky 332 a 339 zůstane zachována, pouze bude ukončena v Jesenici. Na lince 335 a 337 ubydou některé spoje – dohromady jich bude 20 v obou směrech. Pro lepší obsluhu Vestce a vyplnění hluchých míst mezi spoji na trati vznikne nová linka 330 na trase Jesenice – Vestec - Nemocnice Krč – Budějovická. Ve špičkách bude jezdit 3-4× za hodinu.

Na nádraží v Jesenici bude i konečná zastávka linek 428 a 442. Všechny spoje linky 442 budou nově zajíždět do Zlatníků–Hodkovic, a tak bude trať dostupná i pro obyvatele této obce.

Na území Prahy bude zrušena asi polovina spojů linky 113 a třetina spojů linky 215. Obě linky z velké části kopírují železniční trať. Linka 189 ji kopíruje jen částečně, takže se zde ruší jen několik spojů. Prahu úplně opustí příměstské linky 332, 335, 337 a 339. Celkem na území Prahy ubude cca 50 spojů městských linek v obou směrech. Kvůli absenci příměstských linek v oblasti IKEMu bude linka 114 posílena asi o 4 spoje v obou směrech.

Shrnutí

Trať bude dlouhá 27,5 km, z toho 21,6 km je zcela nových. Jízda po celé délce trati trvá přibližně 40 minut. Na trati se nachází 16 stanic. Mohly by zde být využívány soupravy známé ze systémů S-Bahn v Německu nebo šestivozové soupravy Stadler Flirt 3 (v sedlech čtyřvozové).

Celý projekt řeší mnoho dnešních závažných problémů. Rychle rostoucí oblasti v okolí Jesenice, kde je už dnes nedostatečné dopravní řešení, rychlé a efektivní spojení oblastí Krče, Libuše, Písnice a Lhotky s centrem Prahy, přetížené křižovatky v oblasti Nemocnice Krč a náhradní dopravu za Nuselský most.

Autorský text.

Tento projekt byl představen v rámci 7. ročníku středoškolské studentské soutěže Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Autory projektu jsou Marek Wagner, Matěj Dědek a Karolína Hausenblasová.


Redakce ŽelPage Poslat mail autorovi | 11.7.2015 (10:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Stavby a projekty

Další z regionu ČR Praha ČR Středočeský


  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   
registrovaný uživatel Keprt 
13.07.2015 (10:23)  
Studie na téma jakéhosi lightrailu (plně souhlasím s názorem, že klasické rozdělení tramvaj, metro, vlak je dnes přežité, leckdy zbytečné a zavádějící) v oblasti Libuše a Jesenice byla před pár lety publikována v Městské dopravě (nebo Dopraváku?). Téma je to zajímavé.

Pasažér: napojit železnici z Velkých Popovic na VRT do Benešova

Proč? Aby "příměstská" jednotka obsloužila Písnici a následně mohla pokračovat po VRT do Vídně? Aby "TGV" od Vídně mohlo, před tím, že dojede do města, zastavit a vysypat dva kaštany na Libuši?

MG: Pokud by se však stavěla železnice, troufám si tvrdit, že by se nějaké výběrové řízení konat muselo.

Dosavadní produkce SŽDC v tomto směru moc nadějí nedává, bohužel.
registrovaný uživatel Martin Grill  mail  
13.07.2015 (5:38)  
Chary: Ne, nepletu. Jelikož by tohle prodloužení opět dostal Metrostav, neboť není vůle vypisovat výběrová řízení na architektonická řešení, dočkali bychom se na trase dalších katastrofálních staveb. Pokud by se však stavěla železnice, troufám si tvrdit, že by se nějaké výběrové řízení konat muselo.
registrovaný uživatel Dale Cooper  mail  
12.07.2015 (16:50)  
Dusanh: Tak měla ta jedna paní pravdu? :)
registrovaný uživatel Dusanh 
12.07.2015 (16:47)  
ono s těmi pozemky na Vypichu je to asi všelijaké; jedna paní povídala, že jsou nějak jako strategické pro IZS a/nebo armádu.
Pokud je mi známo, tak Vypich je lokalita předurčená k leteckému zásobování, evakuaci apod. (vrtulníky).
registrovaný uživatel Dale Cooper  mail  
12.07.2015 (16:31)  
Chary: Ono na tom Motole jezdí pořád relativně dost autobusů (167, 168, 174, 179, 180 plus nějaké ty 3xx). Přiznám se, že ve špičce jsem tam nejel, ale z Petřin fakt moc lidí neodjíždělo. Rozhodně ta stanice není nic, bez čeho by se Praha neobešla.
Myslím, že mnohem vytíženější by stanice byla, kdyby nebyla v Motole u špitálu, ale na Vypichu. Tam jezdí tramvaj a mohl by vzniknout dobrý terminál třeba s P+R, místo je třeba tam, jak byl stavební dvůr pro metro. I když, ono s těmi pozemky na Vypichu je to asi všelijaké; jedna paní povídala, že jsou nějak jako strategické pro IZS a/nebo armádu.
12.07.2015 (15:40)  
Ad Zdeněk Michl:
...i středoškolští studenti přijdou na to, že Praha nepotřebuje další metro, ale řešení pro kapacitní příměstskou dopravu...
A opravdu Praha to další metro nepotřebuje? Mimochodem, dalo by se třeba porovnat, jak by vycházelo z hlediska provozních nákladů pro nějakou takovou trasu porovnání příměstská železnice vs. metro v režimu UTO? A jestli by to vymazalo rozdíl v pořizovacích nákladech?

Jinak je to jako středoškolský projekt asi celkem povedené. V návrhu provozního konceptu mi však chybí vozidlo ř. M262.1, vedené pod značkou "Velkopopovický motoráček"... :-)
editor nebo admin ŽP Chary  mail  
12.07.2015 (12:28)  
DC re chalupoida: no tak to vám pěkně děkuju. Prohlédl jsem si to a teď si pojďte ten monitor umejt!

MG: myslím, že motáš dvě různé věci. Jednou z nich je Gebrian a jeho architektonický rozbor stanic a dané problematiky v rámci lokality, a druhou je potom trasování.

DC re Motol: jsem jsem do nemocnice v pracovní den v sedle (cca 9:30) a opravdu nás z metra vystoupil tak jeden narvanej kloubák. Jak to je ve špičkách? Jezdíval jsem do nemocnice kolem 15 a 17 hodin a autobusové zastávky bývaly relativně plné a autobus 180 neméně. Opravdu jsou z Nemocnice Motol druhé Letňany a fakt tam nikdo nejezdí? Nejedná se o řečnickou otázku, vážně se ptám.
registrovaný uživatel Dale Cooper  mail  
12.07.2015 (12:03)  
MG: Ono to aktuálně prodloužené metro je jakýsi pahýl původně zamýšlené trasy na letiště (zadej si do vyhledávače pojem "Chalupoida" a uvidíš). Takže stanice Bořislavka až Petřiny dobrý, tam to obsluhuje docela hustou aglomeraci, ale stanice v Motole je ukázka plýtvání. Jezdí tam každá druhá souprava a obsazené to bývá tak, že sem tam člověk... Co jsem viděl, tak to bylo do deseti lidí na soupravu.
M 474 ... K tomuto opravdu není co psát. Zlá černá SUV řízená opilci a závodící na cestě ku Praze? :-) Umíte člověče fakt pobavit.
registrovaný uživatel Martin Grill  mail  
12.07.2015 (9:30)  
Takhle vypadá projekt, navržený bez jakéhokoli lobbistického pokřivení. Už proto se mi líbí - vznikl z čisté potřeby se k problematice vyjádřit konkrétním řešením, nejen řečmi o tom, že je někde něco potřeba, ale vlastně nevíme co. Ono, vzít fixu, namalovat čáru a říct, že tady prodloužíme metro, umí každý pražský zastupitel. V Praze (zatím) nežiju, ale když vidím, co vzniklo coby stanice v rámci aktuálního prodloužení, radši bych už po městě (potažmo DP) nic takového nechtěl:
https://www.stream.cz/gebrianvs/10005995-metro-praha

Autorům bych moc přál, aby sebrali odvahu a zkusili projektem někoho oslovit. Možná se najde někdo s hlavou, vytaženou ze zadku.
12.07.2015 (9:15)  
František-

To by pak mohl někdo přijít s myšlenkou napojit skladové areály jižně od Prahy na vlečku, ona s jídlem roste chuť, navrhujme jenom to, na co budou peníze.

Dale Cooper-

Navrhovat hromadnou dopravu, ještě k tomu kolejovou, do oblasti, kde jsou v každé rodině 2 až 4 auta, z toho nejméně jeden černý SUV, je nesmysl. Kdo s tím bude jezdit? Tyhle lidi zastávájí názor "já sockou nepojedu, jak bych vypadal" nejeli by ani kdyby tam jezdilo každé 2 minuty Pendolino s bazénem. Pro ně má cenu udělat kapacitní silniční komunikaci a kapacitní parkoviště v centru, oni si potřebují cestou do "práce" zazávodit, pro ně je to adrenalín a odreagování. Pro ně nepatí ani to, že si nemůžou dát před cestou alkohol, policie je na ně krátká a kamarádi právníci je z toho případně dostanou.

A co se týče času na uskočení, pokud tohle někdo řekl, nepatří za volant ani mezi normálni lidi, a je úplně jedno, zda to řekl soudce nebo obhájce. Tady dostane řidičák každý, kdo rozezná barvičky a nespal poslední půlrok na záchytce, a podle toho to na silnicích vypadá.
  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Přihlášení
 
 
  
 
   Zaregistrovat

© 2001 - 2018 ŽelPage - správci


Info
informacni okenko