..: On-line: Jízdní řád 2019 (1. část) :..

Úvodní foto, foto: Adam Vanting Evropa — Tradiční šotosilvestr je tady. Tato věta po několik let vítala naše čtenáře u on-line reportáže, dokumentující přechod z právě končícího jízdního řádu na nový. Ačkoliv tento pozoruhodný počin byl postupem času dotažen k dokonalosti, zatím naposledy jej mohli naši čtenáři sledovat koncem roku 2011. Od té doby prošel redakční tým mnoha změnami a i vzhledem k tomu, že z původní redakce, která zmíněnou reportáž z roku 2011 tvořila, zbyl aktivní jen málokdo, bude nám toto dílo vzorem pro zpracování obdobné reportáže, mající za cíl podobným způsobem informovat o změnách a také o tom, jak si česká železnice v tyto dva výjimečné dny povede. Letošní změna jízdního řádu vyšla na noc z 8. na 9. prosince 2018. Na rok 2019 je naplánována jedna řádná změna osobní dopravy, dne 9. června 2019, a ukončení platnosti jízdního řádu 2019 je naplánováno na 14. prosince 2019. Letos jsme, bohužel, nestihli včas dokončit článek o hlavních změnách v dálkové dopravě a v regionech, většina změn tedy bude zmíněna zkrácenou formou v článku a rozsáhlejší text o tomto tématu bude vydán v průběhu příštího týdne. Pokud máte jakýkoliv postřeh, fotografii, video či cokoliv dalšího, co by naši reportáž obohatilo, rádi tím náš článek obohatíme. Po celé dva dny budeme bedlivě sledovat náš Instagram, Twitter, Facebook a speciální e-mailovou adresu jr2019@zelpage.cz, kam nám zmíněné postřehy můžete zasílat.

Jak nás kontaktovat?

Děkujeme za každý zaslaný příspěvek! Ke zprávě, prosíme, uveďte i vaše jméno, případně přezdívku, se kterou na ŽelPage vystupujete.

23.50: S půlhodinovým zpožděním dorazil Adam Vanting do hotelu a opět přebírá slovo. Jízdní řád 2018 přinesl mnoho změn, někdy více a někdy méně postřehnutelných. Během jeho posledních minut je nejvyšší zpoždění vlaků na síti 11 minut v případě EN 476 Metropol, pár zbývajících vlaků dojíždí se zpožděním menším, než deset minut. Dnešním dnem mizí v propadlišti dějin mnohé názvy vlaků, jež jsou s železnicí spjaty i desítky let, avšak souhrn změn, který vzejde v platnost již za několik málo minut, je převážně pozitivní.

23.00: Za zmínku stojí ještě jedna výraznější změna v okolí Prahy. Již třetím rokem se zde objevují vratné soupravy s lokomotivami řady 163, patrovými vozy a řídícím vozem ABfhpvee, přezdívaným sysel. Letos však jejich výkony výrazně narostou. Zajíždět budou pouze do Řevnic, nikoliv do Berouna, jako tomu bylo dříve. Ve službě ale budou v pracovní dny hned 4 soupravy, které se postarají o vlaky do Řevnic a Prahy-Radotína. Na vysočanské záloze pak bude pátá souprava, ta ale s lokomotivou řady 162.

Zbývá nám už jen hodina do půlnoci a to znamená, že všechny níže zmíněné změny vejdou již za pár okamžiků v platnost. Já bych se s Vámi tímto příspěvkem rád rozloučil a popřál Vám, ať je nový železniční rok 2019 alespoň stejně úspěšný, jako ten uplynulý. Tímto předávám slovo zpět panu šéfredaktorovi Adamu Vantingovi, který Vás dovede do Nového roku.

362.011 na vlaku linky Ex 2 v Olomouci

22.00: Na síti SŽDC je aktuálně provoz relativně stabilizovaný a nikde nedochází k větším komplikacím, to samé se dá říci i o slovenské železniční síti, kde má aktuálně největší zpoždění vlak R 815, a to pouhých 14 minut.

Od zítřka dochází také k drobným změnám v nasazení českých a slovenských lokomotiv na mezinárodních vlacích. Na severní lince Ex 2 (vlaky z Prahy do Žiliny přes Vsetín) budou i nadále převažovat slovenské stroje řady 361.1. Ke změně však dochází u páru vlaků Ex 220/129, na kterých dosud jezdily české lokomotivy řady 380, výjimečně nahrazované řadou 362. I na tomto obratu budou nyní jezdit slovenské mašiny a českým strojům zůstane pouze pár Ex 121/124. Zajímavostí také je, že by se na těchto vlacích měly postupně objevovat moderní slovenské vozy Bmz a Bmpz. K prolínání českých a slovenských lokomotiv dochází také na vlacích linky Ex 3, kde bude možné potkat jak již zmíněné lokomotivy řady 380, tak i legendární slovenské "gorily", tedy řadu 350. Gorilám i nadále zůstanou 2 páry vlaků, a to EC 282/279 a EC 278/283. Novinkou je také oběh soupravy RR 870 Pressburg/EC 282 Metropolitan Slovenská strela a opačným směrem na EC 283 Metropolitan Slovenská strela/RR 873 Pressburg. Česká souprava se tedy ukáže na regionálních rychlících Nové Zámky - Bratislava, kde bude přecházet na EC do Prahy a opačně. Poslední větví, na které jezdí české i slovenské stroje, jsou vlaky linky Ex 1 mezi Prahou, respektive Ostravou, a Žilinou. Nově zde budou také jezdit slovenské stroje řady 350, a to na vlacích R 344/347.

754.008 do Čelákovic

21.00: Ze střední Moravy Vám pěkný silvestrovský večer přeje Tomáš Pospíšil. Adamovi přeji do Polska šťastnou cestu a Vám, milí čtenáři, přináším další aktuální informace. Na trati 236 je stále přerušený provoz po střetu vlaku Os 15929 s automobilem na přejezdu. O poruše jednotky 471 v Čelákovicích jsme Vás již informovali, aktuálně by jí měla jet z Prahy na pomoc lokomotiva 754.008. Informoval nás o tom přímo pan strojvedoucí, kterému za to děkujeme. U zpoždění nedošlo ke větším změnám, vlak Ex 521 si aktuálně veze asi 45 minut zpoždění, další vlak na Vsetín - Ex 523 - má nyní 30 minut zpoždění.

Nový grafikon již pomalu klepe na dveře a s ním i řada změn, které si během celého dnešního dne představujeme. Další, z pohledu železničních fanoušků jistě zajímavou, změnou je nasazování řady 150.2 a 162 na "Hradečany". Rychlíky spojující Prahu a Hradec Králové, nesoucí dnes označení R10 a jednotné jméno "Hradečan", byly vždy v něčem zajímavé. Vystřídalo se zde totiž množství nejrůznějších lokomotiv i vozů a zajímavá změna přichází i letos. Poslední roky byly tyto vlaky vedeny především českotřebovskými lokomotivami řady 163, na večerním vlaku R 957 bylo a i nadále bude možno spatřit lokomotivu 371. Kromě již zmíněného vlaku R 957 budou, počínaje zítřejším dnem, vlaky této linky vedeny stroji 150.2 OCÚ střed, SÚ Praha Vršovice a stroji 162 SÚ Děčín, které se v okolí Hradce Králové objeví i na některých osobních či spěšných vlacích. Drobná změna zde nastává i pro "řadové" cestující, jelikož budou tyto vlaky pravidelně trasovány po trati 060 přes Sadskou a nebudou tedy obsluhovat stanici Praha-Vysočany, ale jako většina vlaků zastaví v Praze-Libni.

20.30: Původní idea psát tento text v pohodlí moderního polského vozu řady A9mnouz vzala v průběhu odpoledne za své. Chybějící zásuvky, kvalitní připojení k internetu a vůbec jakékoliv volné sedadlo postupně změnily mou dnešní cestu v nepříjemný zážitek. Naštěstí se o slovo přihlásil redaktor Tomáš Pospíšil, který již několik textů do této reportáže sepsal a bere si na starost její pokračování do přibližně 23. hodiny.

Marek Hovorka nám zaslal další své video, zachycující konec kategorie Rx. Za video děkujeme! Tomáš Krajcar nám zaslal informaci, že na vlaku EC 103 Polonia jede vzadu zamčená souprava vlaku nightjet, který se pravděpodobně přes noc vydá do Berlína, odkud bude zítra pokračovat již jako pravidelný spoj nightjet 456 do Vídně. Část do Budapešti a polského Přemyšlu Berlín poprvé opustí až v pondělí večer.

Na české železniční síti se začínají objevovat výraznější zpoždění. Porta Moravica jede již „v normálu“, tedy s 38 minutami zpoždění, 37 minut má expres 521 a o dvě hodiny později jedoucí expres 523 si z Prahy veze 29 minut zpoždění. Zatímco níže zmíněné mimořádnosti byly již ukončeny, na trati 236 došlo ke srážce vlaku s automobilem.

Přímý vůz do Vídně bude již od 9.12. minulostí., foto: redakce ŽelPage19.50: Noční doprava se v jízdním řádu 2019 rovněž mírně mění, jak již bylo avizováno níže. Namísto dvou odjezdů ubytovacích vozů z Prahy do Budapešti (na vlacích 573 a 477, jak tomu je letos) zůstává jediný v upravené časové poloze, a to ve 21.56 z Prahy. V Břeclavi pak část vlaku přechází na EN 477 do Budapešti. Celoročně na tomto spoji pojede jeden lůžkový a jeden lehátkový vůz, v sezóně pak další lůžkový a lehátkový vůz. Nově nebude v celé trase Praha - Budapešť veden v noci žádný vůz k sezení.

Na trase z Prahy do Varšavy přes Krakov bude veden celoročně jeden lůžkový a jeden lehátkový vůz, v sezóně pak ještě další lůžko. Nově budou oba lůžkové vozy české. Naopak do Curychu pojede nadále jen jeden lůžkový vůz bez sezónní posily, a to zřejmě zejména z důvodu trvajících výlukových prací na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Lůžkový vůz z Prahy do Vídně je zrušen zcela, tedy bez náhrady.

Spojení ze Slovenska bude nově rychlejší, vlaky již nebudou postávat před Prahou. Sezónní EN 444 Bohemia do Prahy dorazí již v 6.16, celoročně vedený EN 442 Bohemia bude v Praze v 7.31. Na obou vlacích budou nově modernizované lehátkové vozy, původem od německých drah, dnes v majetku společnosti WSBA, řady Bvcmbz, známé z nočních vlaků CityNightLine.

Úplnou novinkou pak bude noční spoj Berlín – Vratislav – Ratiboř – Bohumín – Ostrava – Břeclav – Vídeň a zpět. Půjde o komfortní noční vlak nightjet rakouských drah, které budou tento spoj vést v části trasy na své komerční riziko. Z Břeclavi budou vedeny přímé vozy do Budapešti a zatímco noční přípoj od Varšavy a Krakova bude zachován v téměř původní podobě (dojde pouze k úpravám typů některých vozů), přímé spojení Berlína či Vratislavi s Ostravou bude novinkou. Byť tedy ne úplnou, v této trase byl noční vlak veden naposledy před rokem 1918. Nepodařilo se nám zjistit číslo ani časovou polohu, ale je doloženo, že takový spoj před více, než sto lety, opravdu existoval.

18.30: Trojice mimořádností začíná mírně ovlivňovat jinak klidný provoz v posledním dni jízdního řádu 2018. Na trati 231 došlo v zastávce Čelákovice-Jiřina k poruše elektrické jednotky řady 471 a osobní vlak 9424 byl odřeknut, na trati 111 z Kralup do Velvar došlo k poruše motorového vozu a osobní vlaky 20236 a 20237 jsou nahrazeny autobusem a na trati 212 popadaly mezi Hvězdonicemi a Ledečkem stromy na trať a osobní vlak 9325 čeká na uvolnění tratě. Stabilně zpožděný vlak IC/Ex 112 Porta Moravica si z Bohumína veze překvapivě nízké zpoždění, pouze 12 minut. Zatím nejzpožděnějším vlakem na síti je expres 521 z Prahy do Vsetína, který si dnes veze zpoždění 23 minut. Do Vsetína přijede jako Portáš, ale zítra bude brzy ráno odjíždět již jako Valašský expres.

18.15: Výrazného zlepšení se dočká linka R20 z Prahy do Děčína. V letošním roce patřily její vozy k tomu nejhoršímu, co šlo na českých koridorech potkat, soupravy se skládaly téměř výhradně z vozů A, B a BDs. Jen o víkendu je nahradily jednotky CityElefant. Od nového grafikonu nasadí ČD na část spojů vozy ABmz, Bpee, Bmz229 a Bbdgmee. Některé rychlíky ale bohužel stále zůstanou čistě v režii bývalých „koženek” s víkendovou záměnou za CityElefanty.

Novinkou nadcházejícího grafikonu vlakové dopravy jsou také nové spěšné vlaky mezi Pardubicemi a Hlinskem v Čechách. Jezdit budou v přibližně dvouhodinových intervalech a 54 kilometrů dlouhou trasu zvládnou zhruba za hodinu. V Hlinsku v Čechách na tyto spěšné vlaky navazují osobní vlaky do Havlíčkova Brodu, kam se budete moci dostat za méně než dvě hodiny, což bylo dosud možné pouze u několika málo spojů. Nové spěšné vlaky mají ještě jednu zajímavost – i přes současný trend Českých drah pojmenovávat celou linku stejně bude mít každý pár své unikátní jméno. Tato kdysi běžná věc bude od zítřka vzácností a proto tyto vlaky budou v následujícím roce poněkud vyčnívat z řad jiných, dnes již po stránce jmen sjednocených, linek.

17.15: Redaktor na cestách Michal Jaroš posílá pozdravy z výletu s Northshootem do Moldavy. Počasí se nejspíše povedlo a brzy naši reportáž obohatí textem o změnách noční dopravy, kterou čekají také změny.

Moldava_4, foto: Michal JarošMoldava_3, foto: Michal JarošMoldava_2, foto: Michal JarošMoldava_1, foto: Michal Jaroš

Občas se nějaký zajímavý postřeh objeví i v místech, kde by ho hned tak člověk nečekal. Při mé cestě na vlak jsem zahlédl rychlík z Varšavy do Krakova, na jehož konci byl řazen zamčený maďarský vůz řady Bvmz. Ráno dojel do Varšavy ještě jako sedačkový vůz na nočním vlaku z Budapešti, ale dnes večer, již podle nového řazení, bude na Budapešť zařazen polský sedačkový vůz. Zmíněný maďarský vůz tak byl v průběhu dnešního dne přepraven do Krakova, odkud zítra dopoledne vyrazí na vlaku Cracovia do Bohumína a dále na vlaku Báthory do Budapešti. Po jedenácti letech tak od zítřka dojde k obnovení přímého denního spojení Krakova a Budapešti a po deseti letech k obnovení přímého denního spojení Krakova a Vídně. Zatímco Budapešť se poveze na vlaku Cracovia, směřujícím do Prahy, Vídeň bude vedena jako samostatný vlak, skládající se z pouhých dvou vozů druhé třídy.

Postřeh z řazení souprav nám zaslal také Martin Stránský z Plzně. „Redislokace už nejspíše začaly a Plzeň nestíhá. Trojice Béček a AB na rychlíku z Železné Rudy do Prahy to dosvědčuje, stejně jako protisměrný rychlík ve snad ještě horším složení, B + Bbdgmee + B + Bdtee.“. Postřeh sice není úplně aktuální, ale řazení vlaků se bude dávat dohromady nejspíše ještě několik dnů. Zajímavý postřeh nám pak poslal také Michal Pytlík. Úsek z Ostravy-Svinova do Petrovic u Karviné se vyjma ostravského hlavního nádraží a Bohumína bude nově ovládat z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. Spolu s tím také souvisela změna hlasu nádražního hlášení – místo stále mizejícího Václava Knopa bude nově v mnoha stanicích v Ostravě a okolí vítat cestující Danuše Hostinská-Klichová ze systému INISS.

16.45: V průběhu dalšího výpadku on-line přenosu nedošlo na české železniční síti k žádným mimořádnostem. Zatímco Hungaria již opouští území Česka včas, jiný spoj EuroCity z Budapešti přijíždí do Prahy se zpožděním 29 minut. Zatímco na lince, již rok jednotně nazývané Metropolitan, dojde pouze k výměně jednoho velkoprostorového vozu řady Bdpee za vůz oddílový, na Hungarii bude od jara řazen zcela nový vůz maďarských železnic pro přepravu invalidů a jízdních kol, který byl letos představen na veletrhu Innotrans. Tento vůz nahradí německý vůz obdobného určení, který tak od října zcela uzavře kapitolu zajíždění dálkových vozů Deutsche Bahn na území Maďarska, Slovenska a Česka.

Poslední Rx, foto: Karel MálekDruhým spojem, který je oproti plánovanému jízdnímu řádu výrazně opožděn, je Rx 611 Karlex, linky R5. Od zítřka se budou všechny spoje této linky nazývat jednotně Krušnohor a dojde ke změně kategorie z Rx na obyčejný rychlík (R). S tím souvisí další výrazná změna, která čeká cestující od dnešní půlnoci – od nového grafikonu končí kategorie Rx, tedy „rychlík vyšší kvality”. Podle oficiálního vyjádření ČD už kategorie není potřeba, protože kvalitu dráhy zvedly už u většiny rychlíkových linek. Kategorie Rx měla původně odlišovat vlaky, na které ČD nasazovaly nové, nebo alespoň rekonstruované vozy. Když pak na vlaku vyšší kvality přijely bývalé „koženky” řady B, působilo označení přinejmenším úsměvně. Zdaleka přitom nešlo o mimořádnost, například na lince R16 z Prahy do Klatov se vozy ze 70. a 80. let objevovaly v poslední době pravidelně, i proto v lednu 2018 také linka o označení přišla. Je tedy otázka, jestli označení skutečně zmizí proto, že se již kvalita rychlíků vyrovná. Snímek z teplického nádraží nám zaslal Karel Málek, za což mu děkujeme.

14.00: Zpoždění vlaků EC Praha narostlo na 32 minut, druhým opozdilcem v pořadí je Expres Landek z Prahy do Žiliny. Od zítřka se všechny spoje z Prahy do Ostravy budou jmenovat Ostravan, Opavan či Varsovia, podle toho, zda budou vedeny do Návsí či Žiliny, Opavy anebo do Varšavy. Výjimky samozřejmě budou i zde, například spoje Cracovia anebo Slovakia. Na zmíněném spoji, s odjezdem z Prahy v 8.24 ráno a příjezdem večer v 19.39, bude nově řazen bistrovůz řady ARmpee, čímž bude opět možné dát si na tomto spoji teplý pokrm. Původně plánované nasazení na spoje s odjezdy z pražského hlavního nádraží na Ostravsko ve 12.24 a 18.24 nakonec realizovány nebyly.

V případě spojů linky Ex1, zvané Ostravan, Cracovia a Varsovia, dojde k celkovému posílení všech souprav. Téměř všechny vlaky nově povezou o minimálně jeden vůz více, spoj Cracovia bude naopak o vůz kratší. Trasy vlaků se nemění, novinkou bude řazení vozu řady Ampz na dnešní vlak Porta Moravica, kde vystřídá vůz řady ABmz. Ten tak nově nebude zajíždět dál, než za Prahu, naopak bude možné na něj narazit na obou chebských linkách, na trase do Děčína a na spojích z Prahy do Železné Rudy. Na dvou zmíněných linkách bude řazen pravidelně, na dalších dvou bude tvořit zálohu za pravidelně řazené vozy řady Amz či ABpee.

13.30: Spřátelený spolek Northshoot dnešní významný den oslaví nejen tradiční schůzkou v některé z ústeckých restaurací, ale také jízdou po obnovené trati do Moldavy v Krušných horách. Ta byla kvůli sesuvu půdy uzavřena po dobu několika měsíců, ale dnes jsou po ní vlaky vedeny opět v celé trase bez omezení. Zatímco dnes někteří členové tohoto spolu k cestě využili rychlíku Českých drah z Českých Budějovic přes Příbram do Prahy, zítřkem započne poslední provozní období těchto spojů, vedených motorovými vozy Českých drah. Od prosince 2019 převezmou provoz na hned pěti linkách dálkové dopravy jiní dopravci, v případě čtyř linek půjde o dopravce Arriva Vlaky a v případě jedné linky pak půjde o dopravce RegioJet. Seznam linek, včetně nasazovaných vozidel, je zmíněn v následující tabulce.

linkasoučasné vozidlonové vozidlo
R21 Praha – Tanvald854 + až 3x Bdtn / 754 + 3x Bdmteeaž 4x 845
R22 Kolín – Nový Bor854 + 954.2 + Bdtnaž 4x 845
R24 Praha – Rakovník750.7 + až 3x Bdtn + 954.2až 4x 845
R26 Praha – České Budějovice842/854 + Bdtnaž 4x 845
R8 Brno – Bohumín362 + až 9x klasický vůzneznámé

Jak již bylo zmíněno, tyto změny nenastanou hned, ale až 15. prosince 2019. Letošní rok je tedy posledním, kdy se na dlouhou dobu, či možná dokonce navždy, objeví na zmíněných rychlících motorové vozy řady 854 či klasická souprava s brejlovcem. Letošní rok na těchto linkách nedochází k prakticky žádným změnám. Kromě rychlíků se jiní dopravci objeví také na některých regionálních linkách, tomuto tématu se bude věnovat některý z následujících článků.

13.00: Vážení čtenáři, omluvte prosím dvouhodinový výpadek. Provoz na české železniční síti je zatím klidný, největší zpoždění si veze EC 116 Praha z Varšavy do Prahy. Právě tento vlak bude součástí výrazných změn v názvech vlaků, které začnou platit od dnešní půlnoci. České dráhy rozšiřují úspěšný koncept, který se prvně objevil v letošním jízdním řádu a vyznačoval se společnými názvy všech vlaků jedné linky, provozované ve stejné trase se shodnými, či alespoň podobnými soupravami. Až na výjimky tak nově naprostá většina dálkových spojů ponese shodný název jako jejich protějšky, provozované sice v odlišné časové poloze, ale ve stejné či velmi podobné trase. Mezi těmito názvy se objeví pojmy jako Vindobona, Praděd, Ještěd, Ostravan, Varsovia, Vysočina a další. Z marketingového pohledu půjde jednotlivé linky lépe propagovat a cestujícím tyto názvy pomohou lépe se zorientovat.

809 S41, foto: Lukáš VernerLukáš Verner nám zaslal dnešní poslední den linky S41 v režii Českých drah. O víkendech mezi Roztoky u Prahy a nádražím Praha-Hostivař pendluje motorový vůz řady 809, od zítřka jej nahradí kapacitnější motorová jednotka řady 845 dopravce Arriva. Za snímek děkujeme!

11.00: Spojení hlavního města se slezskou Opavou je hitem posledních let a České dráhy jej i nadále rozvíjí. Kromě nového jednotného jména "Opavan" budou zavedeny další spoje v různých časových polohách. Stávající vlaky IC 513/514 prošly pouze malou časovou úpravou a budeme se jimi tedy moci svézt stejně jako dosud. Páteční vlak IC 543 i nedělní IC 542 budou v současné podobě minulostí. Nahradí je nový vlak IC 511, který pojede každý pracovní den ve 14.41 z Prahy s příjezdem do Opavy v 17.59, a vlak IC 502, jedoucí z Opavy každou neděli v 16.00, který dorazí do Prahy v 19.19, tedy podobně jako již v textu zmíněný vlak 542/242.

Vzniknou ale také zcela nové spoje. Každý pracovní den bude ve 4.00 vyrážet z Opavy vlak IC 518 s příjezdem do Prahy v 7.19 a opačným směrem pojede v sobotu, neděli a svátky vlak IC 501 s odjezdem z Prahy ve 22.41 a příjezdem do Opavy v 1.59. Vlaky soukromého dopravce RegioJet, které taktéž do Opavy každý den zajíždí, prošly pouze kosmetickými úpravami. Spolu s těmito změnami bude takt vlaků SuperCity pravidelnější, budou vedeny od rána do večera v intervalu dvě hodiny, výjimkou bude pouze posilový spoj 1500/1501, vedený několik dnů v roce před, resp. za vlakem do, resp. z Košic. Turnusováno bude opět pouze šest jednotek, avšak ani to nejspíše nebude některé dny stačit – na vybraných spojích bude až do 18. prosince 2018 opět nasazena náhradní souprava, tvořená několika vozy klasické stavby.

10.30: Zpoždění nad třicet minut má na síti pouze jeden vlak, expres 555 z Chebu do Prahy. V letošním roce mohli cestující Západními expresy mezi Prahou, Plzní a Chebem cestovat převážně ve dvou oddílových vozech a v jednom voze velkoprostorovém, od zítřka vozy řady Bmz235 přejdou na rychlíky Praha – Plzeň – Železná Ruda a nahradí jej další velkoprostorový vůz řady Bdpee. Oddílovým vozem bude ale možné na této trase cestovat i tak, z vlaků nezmizí vozy řady Bmz229, ty se navíc rozšíří také na spoje Praha – Ústí nad Labem – Cheb a Praha – Děčín. Odklonové Pendolino si z Prahy veze zpoždění 27 minut a sudá Hungaria zastavila na bratislavském hlavním nádraží s patnáctiminutovým zpožděním.

Náš redaktor Michal Jaroš se včera vydal na svou poslední projížďku vlakem ze Svojšína do Boru, kde v příštím roce Plzeňský kraj dopravu již neobjedal. "S tratí se přijelo rozloučit poměrně hodně lidí a vládla příjemná nostalgická atmosféra“, dodal Michal. Třetí snímek od stejného autora pak dokumentuje nasazení lokomotivy řady 754 na rychlíku z Železné Rudy do Prahy v celé trase, ke kterému v posledních dnech dochází kvůli nedostatku dvousystémových lokomotiv řady 362/363.

810 Bor III, foto: Michal Jaroš810 Bor II, foto: Michal Jaroš810 Bor I, foto: Michal Jaroš

10.00: Marek Hovorka nám zaslal video, zachycující jednu z posledních jízd vlaku EC 130/131 Varsovia v současné podobě. Od soboty bude vlak veden pod názvem Báthory se změněnou soupravou – z Budapešti do Bohumína poveze pouze tři vozy do Varšavy, další dva maďarské vozy budou pokračovat do Krakova. Z Bohumína do Varšavy pak naopak poveze trojici českých kurzových vozů v trase Praha – Varšava, které na vlak přejdou ze spoje Cracovia. Za video děkujeme!

Flirt ER, foto: Petr JetZkrácenou formou zmíníme hlavní změny, které cestující v roce 2019 čekají: poslední rok provozu několika linek dálkové i regionální dopravy Českými drahami, jednotné názvy vlaků, ukončení provozu na trati 178, roční výluku brněnského hlavního nádraží, zkrácení času při jízdě z Prahy do Plzně, zrušení kategorie Rx, změna koncepce rychlých spojů z Prahy na Ostravsko a mnoho dalších menších či větších změn, kterým se budeme věnovat v průběhu článku anebo později. V zahraniční došlo včera k poslednímu turnusovému nasazení lokomotiv řady 181 u dopravce Deutsche Bahn, 31. prosince letošního roku skončí provoz na estonské trati Tallin - Pärnu. Náš zahraniční reportér Petr Jet absolvoval jízdu vlakem po této trase před několika málo dny a zaslal nám fotku, dokumentující provoz. Ten je v Estonsku kromě moskevského rychlíku zajišťován výhradně moderními soupravami Stadler Flirt. Za fotografii děkujeme!

9.40: Provoz na síti SŽDC je ovlivněn hned pěti mimořádnostmi a patnácti výlukami. V Děčíně byla nahlášena překážka na trati, v devět hodin byla mimořádnost ukončena. Na severu Čech komplikuje provoz ještě jedna mimořádnost, kvůli nedostatku motorových jednotek řady 642, nasazovaných na osobní vlaky Děčín – Rumburk, je v Mikulášovicích nutný přestup do náhradní soupravy, tvořené pravděpodobně motorovým vozem řady 810. Závažnější mimořádnost zkomplikovala provoz na trati 170, v úseku Lázně Kynžvart – Dolní Žandov, kde došlo k poruše trakčního vedení a přerušení provozu. Zatímco expresy Cheb – Praha jsou v části trasy nahrazeny autobusem, spoj IC/SC 505 je veden odklonem přes Ústí nad Labem. Se zpožděním 35 minut jde zatím o nejvíce zpožděný spoj na území Česka, další dva spoje si vezou zpoždění vyšší než 30 minut a jinak je kromě již snad tradičně opožděného expresu Mnichov – Praha provoz bez větších komplikací.

9.00: Dobré ráno, vážení čtenáři. Zdraví vás šéfredaktor portálu ŽelPage, Adam Vanting, z varšavské čtvrti Solec. Ve Varšavě trávím již několikátý den a v průběhu dneška se přesunu do Poznaně. Udělat si čas na místní železniční provoz se mi zatím nepodařilo, na večerní cestu rychlíkem se tak velmi těším, ačkoliv proběhne celá za tmy. Touto informací bych se také chtěl omluvit za možný výpadek, který by v průběhu mého přesunu z Varšavy do Poznaně mohl vlivem špatného signálu nastat. Spolu se mnou se na této reportáži budou za portál ŽelPage podílet i další redaktoři, jejichž jména budou v textu zmíněna a za mě jim patří velký dík. Speciální poděkování si pak zaslouží Tomáš Pospíšil z projektu Vláčkaři CZ a Juraj Kováč, kteří mou myšlenku podpořili a výrazně se podílejí na tvorbě této reportáže.

První postřehy na speciální redakční e-mail začaly přicházet už včera. Jelikož je změna jízdního řádu naplánována na víkend, některé spoje, které jsou v provozu pouze v pracovní dny či o nedělích, si své provozní období již odbyly. Patří mezi ně například spěšné vlaky dopravce Arriva v trase Praha – Benešov u Prahy a zpět. Zatímco tyto spoje budou částečně nahrazeny novými vlaky Českých drah, o kterých jsme psali zde, Arriva své motorové jednotky řady 845 nasadí, vyjma dálkových spojů, na linku S49 pražské integrované dopravy. Ta vznikla prodloužením stávající linky S41 a České dráhy díky změně dopravce ušetří dvojici Regionov, které dnes provoz na této lince zajišťují. Zatímco Jakub Svoboda zachytil přesun vozů řady Bdt do Tábora, odkud budou nasazovány na nové spěšné vlaky, Lukáš Verner zachytil předposlední spěšný vlak Arrivy v Benešově. Za oba postřehy děkujeme!

Přesun vozů Bdt do Tábora II, foto: Jakub SvobodaPřesun vozů Bdt do Tábora I, foto: Jakub SvobodaPoslední Sp Benešov – Praha, foto: Lukáš Verner

V případě vlaku 242/243 je tomu už několik let, co byl zrušen legendární vlak "Košičan", který řadu let spojoval Prahu s východním Slovenskem a v posledních letech nabízel také možnost přepravit s sebou své auto či motorku. Od té doby se přímá denní spojení různým způsobem vyvíjí a ani letos tomu nebude jinak. Zmíněného Košičana dosud každý den suploval pár vlaků SC 240/241, který v pátek, resp. v neděli, posiloval pár vlaků EC 242/243 Roháče, vedený v klasické soupravě. Zatímco v případě vlaků SC 240/241 nedochází k větším změnám, vlaky 242/243 projdou změnou opravdu zásadní – oba posilové vlaky budou nově vedeny jednotkou řady 680, náležet mu tedy bude kategorie SC a jednotné jméno "Pendolino Košičan".

Z Prahy bude spoj 243 odjíždět o dvě a půl hodiny později než nyní (15.41) a do Košic dorazí krátce po jedenácté hodině večerní. Nejvýraznější změnou pak bude úplné zrušení nedělního spoje v úseku Košice - Ostrava, který byl ideální nejen pro návrat do Čech po víkendu na Slovensku, ale také pro mnoho studentů, kteří tento vlak s oblibou využívali. Nyní tento spoj pojede jako SC 242 již v sobotu časně ráno (6.58) z Košic. Důvod tohoto kroku je zřejmý – jednotka SC Pendolino nemůže být celý víkend odstavená v Košicích, chyběla by jinde, kdežto u klasické soupravy tento problém nebyl a mohla se tedy vracet v takřka ideální dobu. Po letech tak mimo jiné dojde k úplnému zrušení denního autovlaku z Prahy do Košic, který byl v letošním roce paradoxně posílen o druhý autovůz.

Velmi zajímavou informaci nám pak zaslal pan Jiří Pekárek. Od 9. prosince letošního roku platí novelizace Směrnice SŽDC č. 100, zvané Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy, která přináší několik zásadních změn. Těmi největšími je možnost zcela vypustit označení čísla vlaku a nahradit jej pouze číslem linky (pokud to základní dopravní dokumentace příslušné stanice umožní) a také možnost vypuštění úvodního oslovení "Vážení cestující". Obojí má za cíl zkrátit délku hlášení na nezbytné minimum. Nově je za mimořádnost bráno i zpoždění, hlášení tak bude nově začínat slovy "Prosíme pozor". Směrnice také nově definuje i vzor hlášení o zákazu kouření. Změny se nejspíše neprojeví hned v neděli, záviset to bude především na aktualizacích softwaru od dodavatelů. Mimochodem, podle veřejně dostupné smlouvy, zveřejněné v Registru smluv, SŽDC za úpravu dat pro grafikon 2017/2018 a aktualizaci programu zaplatilo dodavatelské firmě CHAPS částku převyšující 10,3 milionu Kč (odkaz), částka za GVD 2019 zatím známa není. Za velmi hodnotný postřeh děkujeme.


Redakce ŽelPage Poslat mail autorovi | 8.12.2018 (23:50)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Reportáže Jízdní řád

More from Česká republika (celá)


  1 2      Zpráv na stránku:   
10.12.2018 (9:51)  
K odstavci 13:30h:

Ta Arriva na zmíněných rychlíkových linkách je tutovka nebo ještě bude tahanice?

Já jen na co se mám těšit. Rakovníky stejně jako jinečáky (R26) byly v poslední době pohodlné a čisté.
Registered user Honza  mail  
10.12.2018 (7:21)  
Není to žádný šotosilvestr, ale železničářský Silvestr.
Registered user Libcha 
09.12.2018 (12:21)  
Podle mě není pravda, že by klikatý Nightjet do Budapešti jezdil v celé trase na komerční riziko ÖBB. Zaslechl jsem, že minimálně v Polsku bude jezdit ve veřejném závazku, rakouský kousek také a v Česku nevím. Německý kousek určitě na riziko. Ví to někdo přesněji?
Registered user (gp) 
08.12.2018 (23:08)  
M.J.: S ještěrkou potřebuješ být u správné hrany nejlíp ještě před lidma. Taky slepým se hodí, že koleje s hranou na východ jsou dělitelné čtyřmi. Jestli má smysl hlásit dopravce na Wilsoňáku, tak se musí hlásit všude, jináč by to byl nerovný přístup. Co by ale pomohlo, kdyby se zavedly zvukové zkratky kravský zvonec pro "regio" a kravský prd pro "jet".
Registered user IC HUTNIK  mail  
08.12.2018 (21:53)  
Dnes jsem cestoval z Prahy do Poděbrad a zpět. Tam R 925 Cidlina zpět R 944 Bohumil Hrabal. Příští týden touto dobou to budou již jen R 923/924 Hradečan. Nechci být patetický, ale bude se mi po všech těch Bečvách, Vsacanech a dalších léty ošlehaných názvech stýskat.
08.12.2018 (22:37)  


Myslím, že takových lidí bude víc... O to více budou vyčnívat nové spěšňáky do Hlinska, které budou mít své unikátní názvy :)
Editor or ŽelPage Administrator RaPa  mail  
08.12.2018 (20:59)  
JOHNZ: Nový IS a nikoliv Andula? To je dobře. Na Postlera se těším, ještě by to chtělo do Náchoda dát znělku Náchodský zámeček :-)
Registered user JOHNZ 
08.12.2018 (20:45)  
Inak čo sa týka zmien hlásiacich systémov, dočkajú sa aj v Náchode (a po skončení výluky aj vo Václavicích, Novém Městě nad Metují a v Bohuslavicích nad Metují). Václava Knopa, resp. Jiřího Pilaře by tam mal možno už zajtra vymeniť pre zmenu Alexandr Postler.
08.12.2018 (20:35)  
Dale Cooper: To já chápu :-) Ale myslíte, že to je tak důležitá změna, aby se kvůli tomu hlášení takto zesložiťovalo a prodlužovalo?
Registered user stoupa  mail  
08.12.2018 (20:12)  
Hlásení v rozhlase:
Zvyk je zelezná kosile. Nebyl mobil, málo vysílacek a jediným dostupným pojítkem byl amplion = drskafon. Jediný zpusob, jak se i se zamestnanci domluvit.
08.12.2018 (19:51)  
railjet 371 Joseph Haydn, linky Ex 2, společnosti České dráhy, ze směru Praha hl.n., pravidelný příjezd,...který dále pokračuje jako vlak railjet 371...už bez linky... směr Graz
Tohle ale má logiku. Linkou Ex 2 je to označeno jen u nás v ČR, v Rakousku už nikoli. Tak nač tam motat že je to Ex 2.
  1 2      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko