..: Proszę pana bardzo, ile kosztuje elektryczny zespół trakcyjny? :..

Ol 49-72, Rudnik Stróża, 1.3.1986, foto: Drahos Svestka Komentár — Nie je to tak dávno, čo sa väčšina z nás (tzn. obyvateľov ČR a SR) o Poľsku (najmä jeho východnej časti) často oprávnene vyjadrovala s úškrnom a nad mnohými reáliami sa človek musel pousmiať. No v tomto tisícročí Poliaci (skoro až neuveriteľne) napredujú. Keďže do tejto krajiny, ležiacej na sever od našich hraníc, chodím pomerne často (služobne, ale vzhľadom na zmenu bezpečnostnej situácie vo svete čoraz častejšie aj súkromne – kvôli pamiatkam, nákupom, kultúre či k moru), ten progres vidím na vlastné oči a dovolím si tvrdiť, že dnes sú Poliaci v mnohom pred nami.

EN57-839, Biały Kościół - Henryków, Polsko, foto: malard Zmena je vidieť aj na železniciach – už to nie sú len nekonečné pomalé jazdy a všadeprítomné EN57 či EP/EU07. Cestu k moru (trvajúcu len 7 hodín z Bohumína) môžete absolvovať v klimatizovanom EC ťahanom Taurusom (pardon: „Husarzom“ EU 44) alebo dokonca Pendolinom, na tratiach sa vyskytuje mnoho nových či rekonštruovaných vlakov domácej, ale aj zahraničnej výroby. Práve pri pohľade na nové jednotky domácich producentov Newag Nowy Sącz a PESA Bydgoszcz, vyrábané v pomerne veľkom počte, som sa rozhodol zistiť, koľko také jednotky stoja a ako sú na tom pri cenovom porovnaní so zahraničnou konkurenciou (tých, ktorý by ma chceli upozorniť, že názvy daných miest som mal uviesť v tvare Nový Sonč a Bydhošť chcem upozorniť, že ide o historické exonymá).

Technická úroveň a dizajn jednotiek je určite porovnateľný „s tuzemskou konkurenciou“ (Škoda Transportation, ŽOS Vrútky) alebo „so západoeurópskou konkurenciou“, o čom svedčí aj úspech oboch výrobcov v tendroch v Taliansku (1), (2), či realizované dodávky jednotiek PESA Link do Nemecka (dopravca Niederbarnimer Eisenbahn) či Českej republiky. Určite budú mnohí z Vás spochybňovať spoľahlivosť, ale podľa poľských železničných fans to nie je také zlé a spoľahlivosť veľmi závisí od údržby (viď problémy ZSSK s r. 381, 861 či súpravami „Push-Pull“). Porovnanie umožňuje skutočnosť, že v Poľsku sa nachádza niekoľko závodov renomovaných zahraničných výrobcov (napr. Bombardier, Alstom, Stadler) a z nich spoločnosť Stadler sa zúčastňuje niektorých súťaží na dodávku nových jednotiek (a dokonca niekoľko aj vyhrala: PKP IC, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie).

IMPULS 45WE, Koleje Mazowieckie, foto: Newag IMPULS 45WE, Koleje Mazowieckie, foto: Newag IMPULS 45WE, Koleje Mazowieckie, foto: Newag IMPULS 45WE, Koleje Mazowieckie, foto: Newag IMPULS 45WE, Koleje Mazowieckie, foto: Newag IMPULS 45WE, Koleje Mazowieckie, foto: Newag

Dlhodobo sa tvrdilo, že za úspechmi domácich výrobcov sú prehnane nízke ceny, ktoré vytlačili zahraničných výrobcov (hoci na úkor kvality). No už ani v Poľsku neplatí, že vždy je rozhodujúcim kritériom cena. Koleje Śląskie síce dali kritériu cena váhu až 92 % a záručnej dobe 8 %, ale Województwo zachodniopomorskie dalo kritériu cena len 60 % váhu, ďalšie kritériá sú záručná doba (10 %), čo najskorší termín dodania prvých troch súprav (10 %), podiel nízkopodlažnej časti v trojdielnych jednotkách (5 %), podiel nízkopodlažnej časti v štvordielnych jednotkách (5 %), technická úroveň (5 %) a spoľahlivosť (5 %). Ešte ďalej zašiel dopravca Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA), ktorý podobne ako v tendri z r. 2012 (ktorý vyhral Stadler s jednotkami FLIRT) dal kritériám nasledujúce váhy: cena 40 %, náklady na údržbu 30 %, nákladová efektívnosť (merané ako súčin spotreby energie a hmotnosti vlaku) 20 % a počet sedadiel v jednotke nad 140 sedadiel 10 %. Zaujímavosťou je, že ŁKA očakáva priemerný ročný obeh jednej súpravy približne 150 tis. km (tzn. 410 km denne), preto požadujú minimálnu životnosť vlaku 35 rokov alebo 4 mil. km. Toľko km najazdí jeden Stadler FLIRT spoločnosti LEO EXPRESS približne za 8 rokov (používanie vlaku je samozrejme rozdielne u ŁKA a u LEO EXPRESS-u). V odkazoch je možné vyhľadať aj technické detaily, ktoré sú požadované (1), (2). Samozrejme, aj v Poľsku niekedy dochádza k protestom jednotlivých výrobcov na nejasné alebo diskriminujúce kritériá či prehnané sankcie.

FLIRT3 pro PKP IC, foto: Jakub flyz1 Maciejewski FLIRT3 pro PKP IC, foto: Jakub flyz1 Maciejewski FLIRT3 pro PKP IC, foto: Szymon Sieciński FLIRT3 pro PKP IC, foto: Jakub flyz1 Maciejewski FLIRT3 pro PKP IC, foto: Jakub flyz1 Maciejewski FLIRT3 pro ŁKA, foto: Muri FLIRT3 pro ŁKA, foto: Muri

Na cenové porovnanie poľských výrobcov a renomovanej západoeurópskej konkurencie som použil dáta z 2 tohtoročných tendrov na elektrické jednotky, ktorých sa zúčastnili všetci traja producenti. Spoločnosť Newag ponúkla svoje jednotky Impuls, spoločnosť PESA jednotky Elf2 a Stadler jednotky FLIRT3. Išlo o tendre na dodávku 12 trojdielnych jednotiek a 5 štvordielnych jednotiek pre Województwo Zachodniopomorskie (WZ) a 13 jednotiek pre Koleje Śląskie (KS) – (2 trojdielne jednotky, 1 dvojdielna jednotka, 10 štvordielnych jednotiek), pričom prvý tender vyhral Newag a druhý tender vyhrala spoločnosť PESA.

Výrobca Cena WZ (PLN) Podiel na ponuke Stadleru Cena KS (PLN) Podiel na ponuke Stadleru
Newag 250 797 000,00 0,67 242 050 000,00 0,76
PESA 252 396 000,00 0,67 205 890 000,00 0,65
Stadler 374 847 000,46 1,00 316 940 000,00 1,00

Z dôvodu, že v tendroch sa obstarávali rôzne počty viacdielnych jednotiek, nedá sa určiť priemerná cena na jednotku, ale z prehľadu je zrejmé, že náklady na obstaranie poľských jednotiek sú na úrovni 65 – 76 % zahraničných výrobcov (v tomto prípade reprezentovaných spoločnosťou Stadler). A to je veľmi zaujímavá hodnota. V Poľsku sa dajú nájsť aj príklady ešte nižších cien, najmä v prípade, ak PESA ponúkne namiesto jednotiek Elf/Elf2 jednotky Acatus Plus.

Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag

V čase dokončovania tohto článku došlo aj k otváraniu ponúk v (už vyššie spomínanom) tendri Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) na 14 trojdielnych jednotiek. Kontrakt zahŕňa aj 12-ročnú údržbu (predpokladá sa, že za dané obdobie jednotky najazdia okolo 1,8 mil. km). Kritéria boli nastavené rozumne: obstarávacia cena 40 %, náklady na údržbu 30 %, nákladová efektívnosť (merané ako súčin spotreby energie a hmotnosti vlaku) 20 % a počet sedadiel v jednotky nad 140 sedadiel 10 %. Na základe týchto kritérií vyhral v r. 2012 Stadler s FLIRT-ami a rovnaký výsledok sa očakával aj teraz. Malo sa totiž za to, že jednotky z PESY a Newagu sú síce lacné (pri kúpe), ale náročné a drahé na údržbu a sú oveľa menej efektívne ako moderné hliníkové jednotky „zo západu“. A tu došlo k obrovskému prekvapeniu. PESA síce (čiastočne) potvrdila povesť, keď jej jednotky boli o trochu lacnejšie (ale len o 1 %) oproti Stadleru a údržba by bola až o 83 % drahšia. Úplne inú ponuku ale predostrel Newag, ktorý svoje jednotky Impuls ponúkol za 91 % ceny Flirtov (tzn. drahšie ako v iných tendroch – porovnaj predchádzajúci odstavec a tabuľku. Pritom platí, že Stadler ponúka veľmi stabilnú cenu po prepočte na 1 diel. Ceny spoločností PESA a Newag výrazne kolíšu), ale za ich údržbu požaduje len 67 % z ceny Stadleru. Hodnoty sú v nasledujúcej tabuľke:

Výrobca Obstarávacia cena (PLN brutto) Podiel na ponuke Stadleru Údržba na 1 km (PLN brutto) Podiel na ponuke Stadleru
Newag 236 775 000,00 0,91 1,476 0,67
PESA 257 955 600,00 0,99 4,059 1,83
Stadler 260 883 000,00 1,00 2,214 1,00

Prepočet hodnôt na CZK (pri predpokladanom obehu 1 súpravy 150 tis. km ročne)

Výrobca Obstarávacia cena bez DPH (CZK) Jednotková cena súpravy (CZK bez DPH) Údržba na 1 km bez DPH (CZK) 12-ročná údržba vlakov (CZK) Náklady na 1 vlak celkom (CZK) Podiel na ponuke Stadleru
Newag 1 195 425 000,00 85 387 500,00 7,45 13 413 600,00 98 801 100,00 0,87
PESA 1 302 361 200,00 93 025 800,00 20,49 36 887 400,00 129 913 200,00 1,14
Stadler 1 317 141 000,00 94 081 500,00 11,18 20 120 400,00 114 201 900,00 1,00

Hodnota kontraktu na dodanie 14 trojdielnych jednotiek vrátane 12-ročnej údržby tak teda predstavuje približne 1,4 mld. Kč bez DPH v prípade Newagu (podiel nákladov na údržbu je približne 14 % z hodnoty kontraktu), približne 1,6 mld. Kč bez DPH v prípade Stadleru (podiel nákladov na údržbu je približne 18 % z hodnoty kontraktu) a približne 1,8 mld. Kč bez DPH v prípade PESY (podiel nákladov na údržbu je približne 28 % z hodnoty kontraktu). Škoda, že ŁKA nezverejnila aj údaje o deklarovanej nákladovej efektivite a počte sedadiel v jednotlivých ponúknutých jednotkách.

Elf pro SKM Warszawa, foto: EveryPicture Elf na CRD 2013, foto: Radim Holiš Elf na CRD 2013, foto: Radim Holiš Elf na CRD 2013, foto: Radim Holiš Elf na CRD 2013, foto: Radim Holiš Elf na CRD 2013, foto: Radim Holiš Elf na CRD 2013, foto: Radim Holiš

Nedalo mi to, aby som uvedené hodnoty neporovnal „s domácim“ (a ešte stále preferovaným) výrobcom Škoda Transportation (ŠT) a jeho jednosmernými elektrickými jednotkami RegioPanter r. 440 ČD (typ Škoda 7Ev). Je mi jasné, že niekto môže namietať, že sa nedajú porovnávať koncepčne rozdielne vlaky (napr. kvôli spoločným Jakobsovým podvozkom u konkurencie) a aj šírka dverí je rozdielna. Ale myslím, že každého „normálneho“ dopravcu skôr zaujíma, aké sú obstarávacie a prevádzkové náklady, aká je spoľahlivosť vlaku či záručná doba pri splnení zadaných podmienok tendra (napr. počet sedadiel, podiel nízkopodlažnej časti, počet dverí, napájacia sústava, dĺžka jednotky, trvalý výkon, maximálne zrýchlenie a rýchlosť). A z tohto pohľadu nie je žiadny zásadný rozdiel medzi štvordielnymi jednotkami s Jakobsovými podvozkami a trojdielnymi jednotkami RegioPanter (pohľad na technické údaje napr. Impuls Newagu a RegioPanter od ŠT Vás o tom presvedčí).

440.009-9, Předměřice nad Labem - Hradec Králové hlavní nádraží, foto: Raven ŠT dodala ČD pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti v Královehradeckom a Pardubickom kraji 5 kusov trojdielnych jednotiek RegioPanter r. 440 v sume 680 033 375 Kč bez DPH, tzn. 1 jednotka stála 136 mil. Kč. Punc serióznosti verejnému obstarávaniu zdanlivo dodalo aj 40 % spolufinancovanie zo strany Európskej únie.

V roku 2015 obstarával dopravca PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (SKM) 2 štvordielne elektrické jednotky, ktoré už nasadzuje do prevádzky v oblasti aglomerácie Gdansk, Sopot a Gdyňa. Do tendra sa prihlásili spoločnosti PESA (s ponukou 36 039 000 PLN brutto – tzn. vrátane 23 % DPH) a Newag (s ponukou 35 571 600 PLN brutto). SKM si za dodávateľa vybrala spoločnosť Newag, ktorá dodala svoje jednotky Impuls. Po prepočte na CZK (1 PLN = 6,21 CZK) sa dostávame na sumu 89,8 mil. Kč bez DPH za 1 jednotku. V rámci tvorby tohto prehľadu som sa pozrel na dáta z 5 tendrov (SKM, Województwo Zachodniopomorskie, Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie, ŁKA) a aj v prípade, že by som použil najvyššiu priemernú cenu jednotiek Impuls, ktorú Newag ponúkol v tendri dopravcu Łódzka Kolej Aglomeracyjna, tak obstaranie štvordielnej elektrickej jednotky by stálo v prepočte 114 mil. Kč. Myslím, že rozdiel viac ako 20 mil. Kč na jednej súprave je dobrý dôvod aspoň na zamyslenie, veď tie peniaze sa dajú využiť aj inak.

IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag

Z porovnania vyplýva, že náklady na obstaranie jednotky Newag Impuls v Poľsku sú na úrovni 66 – 84 % obstarávacej ceny RegioPantera v Česku (tzn. že RegioPanter je drahší o 19 – 50 %). Na škodu daňových poplatníkov a cestujúcich však jednotky Impuls ani Elf nie sú schválené v Českej republike ani na Slovensku. Taktiež z toho vyplýva, že cena jednotiek RegioPanter je zrovnateľná s cenou jednotiek FLIRT3 (otázka znie, či sú zrovnateľné aj po technickej a prevádzkovej stránke).

Aby to s tou cenou ale nebolo také jednoznačné, tak pripájam údaje z Talianska. Poľská spoločnosť Newag vyhrala tender na dodávku 5 trojdielnych elektrických jednotiek pre dopravcu Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici (FSE) za 20,2 mil. EUR, s opciou na dodávku ďalších 10 kusov. Dodané budú jednotky novej generácie Impuls (označované ako Impuls II), avšak cena takejto jednotky je približne o 50 % vyššia ako súčasných jednotiek Impuls v Poľsku. A to je už veľmi podobné cene, za akú ponúka v Taliansku spoločnosť Alstom svoje populárne súpravy Coradia Meridian Jazz.

661.003-4 + 660.110-8, Klučov - Český Brod, foto: Louis Armstrong Zaujímavá je aj cenotvorba ŠT, pretože priemerná cena jedného dielu 5-dielnej jednosystémovej (striedavej) jednotky pre National Express Rail (NER) v Nemecku je približne o pätinu vyššia ako pri dodávkach dvojsystémových InterPanterov (r. 660 a 661) pre linku R13, pričom v rozsahu väčšom tendri NER spoločnosť ŠT porazila „západoeurópsku“ konkurenciu.

Je teda zrejmé, že cena nových jednotiek sa môže výrazne líšiť a veľmi závisí aj od nastavenia kritérií vo výberových konaniach. Malo by však byť v záujme všetkých objednávateľov dopravy a dopravcov obstarávať kvalitné vlaky za rozumnú cenu (maximalizovať úžitok). A chcel by som teraz vedieť, či zodpovední ľudia na Ministerstvách dopravy ČR a SR a v manažmente štátnych dopravcov môžu s čistým svedomím a pri plnom vedomí povedať, že tak robia…

Zdroje: Wikimedia Commons [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]


Bachmann | 10.8.2016 (6:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Dopravci Vozidla

Další z regionu Polsko


  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   
10.08.2016 (14:17)  
ad ythomas_ct:
"Tudíž leží to riziko správnosti odhadu nákladů na údržbu a opravy plně na hřbetu výrobce..."
No ani nie, u údržby to platí, opravy budú ale samozrejme uhrádzané nad rámec tohto kontraktu. Detaily tohto kontraktu neviem, ale sústružiť sa chodí v pravidlených intervaloch (obeh/čas), rozpočtovať sa to dá...

"Jenže ČD si právě objednaly obě verze. Možná, že by to taky šlo "udělat" tak, že by sice stejnosměrný panter vyšel levněji, ale následně by pak dvousystémka vyšla naopak dráž."
No to dúfam, že cena r.440 a r.660 je rozdielna (aj to tak bolo). Lebo vlaky sa súťažili v jednotlivých krajoch (financovanie cez ROP či OPD fondy), čiže prečo by mal Pardubický kraj spolufinancovať vývoj vlakov pre Jihomoravský kraj?

Ad stoupa:
aj v tom Vašom odkaze je jasný dôkaz toho, že výrobca/opravár/servis sa odovzdaním dopr. prostriedku dopravcovi nezbavuje zodpovednosti. Treba to mať len dobre ošetrené v zmluve.
registrovaný uživatel (gp) 
10.08.2016 (14:06)  
stoupa: ještě, prosím, jakou konkrétní zpětnou vazbu mám, když si údržbu dělám sám? Co se dozvím navíc proti outsourcované údržbě?
registrovaný uživatel stoupa  mail  
10.08.2016 (12:59)  
Vázení, kam Vás vede slepá vásen? :-) Tím ze zajistím externí opravy a udrzování, se zbavím tak akorát odpovednosti za dílnu a "delníka" údrzbare, nikoliv odpovednosti za proces samotný.

I ten ridic motoroveno vozidla odpovídá sám pred zákonem za hustení pneumatik, únik oleje, svetla atd. Jak tuto odpovednost naplnuje, to je jiná otázka, docela pestrá. Práci outsourcovat lze, odpovednost nikoliv!

Stále neverite? Pohledte na malér S-Bahn v Berline v roce 2009. ( http://www.zelpage.cz/clanky/chaos-roku-2009-v-berlinske-siti-s-bahn). I ZelPage o onom frapantním porusení predpisu výrobce o tom psal. Naposledy jsem mel osobní moznost tuto vec konzultovat vcera pri okruzní jízde ruznymi typy vozidel S-Bahn se studentem i zamestnancem MD.

Pokud jde o zpetnou vazbu - jakékoliv rozhodnutí vyvolá odezvu, a tedy i zpetnou vazbu (i chybné rozhodnutí). Jen NErozhodnutí, zadnou odezvu a tedy i zpetnou vazbu nevyvolá.
10.08.2016 (12:49)  
Ad Bachmann:

Údržbu a opravy zaisťuje výrobca.
OK, tak to jo. Tudíž leží to riziko správnosti odhadu nákladů na údržbu a opravy plně na hřbetu výrobce...

Len treba rozlišovať náklady na údržbu (...) a náklady na opravy...
OK, tak kam zařadíte např. soustružení dvojkolí? A následně třeba náklady, které vyplývají z takové nebo makové životnosti kol? ;-) Nehledě na to, že když jste daný typ vozidla nikdy předtím neprovozoval na konkrétní infrastruktuře, tak zrovna tohle odhadnete jen velmi, velmi obtížně...

Ak si objednávam jednosystémovú verziu, tak nepotrebujem viacsystémovú.
Jenže ČD si právě objednaly obě verze. Možná, že by to taky šlo "udělat" tak, že by sice stejnosměrný panter vyšel levněji, ale následně by pak dvousystémka vyšla naopak dráž. Každopádně v podmínkách ČR se jeví větší nákupy čistě stejnosměrných vozidel jako celkem neefektivní (proto ten dotaz na cenu dvousystémového Impulsu/Elfa), i když kdo ví, jak to s tím přepínáním nakonec bude...

...že si tú vyššiu maržu ŠT (vždy) nehodí v tendroch ČD, kde vedia, že konkurencia je nižšia ako v Nemecku...
Byť se to tak nemusí s ohledem na tu "slavnou" arbitráž jevit, tak ČD jsou pro Škodovku velmi důležitým zákazníkem. Dále je potřeba si uvědomit, že přeci jen hrozilo "riziko", že by jednotky mohl nabídnout i někdo jiný. A třetí věc - on ten "NX-panter" (bude-li) bude určitě asi obnášet celkem dost úprav a zejména schvalování v Německu, což není vůbec levná věc...
10.08.2016 (12:16)  
Vďaka za reakcie. Na niektoré reagujem:

stoupa: "Nechapu, ze provozovatel rád outsourcuje opravy a udrzovaní."
- zaženiem to trochu do krajnosti, ale som divný, ak ja ako majiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla si zabezpečím externý servis? No ani nie, veď to robí 99% vodičov. Podobne sa správajú malí automobiloví, leteckí či železniční dopravcovia.
Čiže závisí len od dopravcu, jeho možností, množstva dopravných prostriedkov... Nič zvláštne to nie je.

ythomas_ct:
Údržbu a opravy zaisťuje výrobca. Len treba rozlišovať náklady na údržbu (pravidelné prehliadky, periodická výmena dielov, technické zlyhania) a náklady na opravy (vzniknuté nehodami, vandalizmom, zapríčinené nesprávnou obsluhou,...).
Náklady na údržbu sa dajú pri kvalitných a spoľahlivých výrobkoch a rovnomernom používaní pomerne dobre naplánovať aj na dlhé obdobie. Preto ich nie je problém si predplatiť. Náklady na škody sa optimalizujú cez poistky.

Ide o porovnanie Impulsu a r.440 ČD. Ak si objednávam jednosystémovú verziu, tak nepotrebujem viacsystémovú. Ako dopravcu ma fakt nemusí zaujímať, či výrobca vyvíja dvojsystémovú verziu alebo nie... Prečo by mali napr. ČD zaplatiť vývoj striedavej jednotky pre NER?

Keprt:
úplne súhlasím. Len ma prekvapuje fakt, že si tú vyššiu maržu ŠT (vždy) nehodí v tendroch ČD, kde vedia, že konkurencia je nižšia ako v Nemecku, príp. žiadna.
registrovaný uživatel CART 
10.08.2016 (12:01)  
STOUPA - já také vidím z pohledu provozovatele nemalé výhody v tom, když se nemusím starat o údržbu. Nemusím si držet dílny a s nimi spojený personál, nemluvě o dlouhodobé plánovatelnosti nákladů, protože platím výrobci víceméně paušál, a je jeho riziko, zda bude výrobek mimo provoz 1% času nebo 15% času (za předpokladu, že třeba dodává náhradní vozidla, či je to ošetřeno jinak).

Což také odpovídá uživateli YTHOMAS_CT - výrobce, dodávající vozidla i s údržbou, určitě má nějakou představu o její ceně (jakkoliv bude chybovost toho odhadu asi vysoká, obzvlášť u nového typu vozidla).
registrovaný uživatel (gp) 
10.08.2016 (11:54)  
stoupa: ideální zpětná vazba? v jakém smyslu? Vozidlo je koupené, výkony nasmlouvané, co na tom chceš zpětnovazebně ovlivnit? Na tom, že manažeři údržbu rádi outsourcují, není nic nepochopitelného - riziko, že blbě odhadnou náklady na údržbu se přesune jinam.
registrovaný uživatel Keprt 
10.08.2016 (11:11)  
stoupa: já naopak rozumím tomu, že pro dopravce má značné kouzlo, zbavit se starostí o dílnu, personál, náhradní díly, a soustředit se na "ježdění". A jestli ono vozidlo funguje uspokojivě, jaké má slabé stránky, ten dopravce "vidí" i tak.
registrovaný uživatel stoupa  mail  
10.08.2016 (10:34)  
Nechapu, ze provozovatel rád outsourcuje opravy a udrzovaní. Je to ideání zpetná vazba. Já v tom vidim odpovenost a povinnost manageru i predstavenstva spolecnosti. Dalo to práci, ale presvedcil jsem o tom i amerického vlastníka. Ta práce se mi vyplatila. Kolegum, co mi nahrávali, snad taky.
10.08.2016 (9:16)  
Zajímavé porovnání, to jo. Ale...

Na škodu daňových poplatníkov a cestujúcich však jednotky Impuls ani Elf nie sú schválené v Českej republike ani na Slovensku.
...na škodu možná bude zejména to, že uvedené jednotky zřejmě (pokud se mýlím, tak mě opravte, gůglit se mi to teď nechce) neexistují ve vícesystémové variantě. To by třeba do značné míry vysvětlovalo právě i ten italský zájem. No a ř. 440 ČD sice jednosystémová je, ale koncepce vozidla již byla vyvíjena s vyhlídkou vícesystémovosti, a tudíž třeba ř. 640 ČD asi nebude zas až o tolik dražší. Jinými slovy - kolik by stál takovej dvousystémovej Elf nebo Impuls?

A ještě u jedné věci se musím zastavit. Ty náklady na údržbu. Dopředu přeci nemůže nikdo pořádně vědět, jaké ty náklady budou! Takže se může také celkem dobře stát, že odhad, který je součástí nabídky, bude v reálném provozu nezanedbatelně přestřelen. Netuší proto někdo, jak je to třeba v tomto konkrétním případě ošetřeno? Jestli by pak výrobce musel provozovateli doplatit rozdíl, nebo by se holt jen pokrčilo rameny s tím, že to lehce nevyšlo? Anebo je to varianta b), kdy veškerou údržbu zajišťuje výrobce vozidla?
  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Přihlášení
 
 
  
 
   Zaregistrovat

© 2001 - 2019 ŽelPage - správci


Info
informacni okenko