..: Jihočeský kraj redukuje regionální dopravu na trati 220 :..

363.048-5, Tábor, foto: Václav RůžekVeselí nad Lužnicí — Není tomu ani pár měsíců, kdy se na veřejnosti objevil plán zastavení pravidelné regionální dopravy na trati mezi Číčenicemi a Týnem nad Vltavou. Nyní, přibližně měsíc po zahájení platnosti nového jízdního řádu 2013/2014, však přichází jihočeský koordinátor dopravy, společnost JIKORD, s dalším plánem redukce regionálních vlaků. Tentokrát se omezení dotknou hlavní trati 220 mezi Táborem, Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi. Důvody jsou stejné jako v jiných obdobných případech — údajný nedostatek financí v krajském rozpočtu, zde v kombinaci s plánovanou rekonstrukcí tratě, která je však vzhledem k hustotě vlaků pravděpodobně důvodem zástupným.

Odjezdy vlaků Os/Sp Tábor – Veselí n. L.:

4.08, 5.17, 6.17, 7.16, 10.18, 12.17, 14.16, 16.16, 22.40, 0.01

Opačný směr:

4.22, 4.58, 6.53, 11.52, 12.53, 15.05, 15.44, 19.05, 23.33

Odjezdy vlaků Os/Sp Veselí n. L. – České Budějovice:

4.45, 6.15, 6.51, 12.54, 16.54, 0.34

Opačný směr:

3.38, 11.02, 14.15, 15.01, 18.15, 22.40

Vypsané časy zahrnují stav od 3. února 2014. Spoje znázorněné kurzívou jedou pouze v pracovní dny.

Jak ukazuje pohled do aktualizované tabulky grafikonu, od 3. února skončí provoz sedmi osobních vlaků. Konkrétně se bude rušení týkat spojů s čísly 8202, 8203 a 8205 mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi, vlaků 8232, 8235 a 8237 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí a vlaku 8210 v celém úseku Tábor - České Budějovice. Všechny zrušené vlaky budou nahrazeny autobusovými spoji, které pojedou ve shodné trase jako vlaky. Jediným rozdílem bude neobloužení všech míst, kde osobní vlaky zastavují, a datumová omezení, kdy například místo jednoho vlaku, který jel denně, pojede autobus pouze v pracovní dny. Jako samozřejmost pak v Jihočeském kraji působí, že v autobusech nahrazujících vlaky bude pravděpodobně platný obvyklý autobusový tarif, takže například pro cestující s traťovými jízdenkami to bude znamenat platbu navíc.

Autobus a vlak jedou v naprosto stejných časových polohách. Červeně je vyznačen zrušený vlak, zeleně nový autobus, běžnou barvou spěšný vlak, foto: Drážní společnost při ČVUT FD/Správa železniční dopravní cesty, s.o. Krajně diskutabilní jsou však také například časové polohy některých náhradních autobusů, jak na své stránce na Facebooku poukázala například Drážní společnost při ČVUT FD. Jak je možno vidět na přiloženém obrázku, nový autobus okolo šesté hodiny ranní jede v prakticky shodné poloze a podobnými zastávkami, jako souběžný spěšný vlak. Přehled o provozu na jihočeském úseku trati 220 v novém můžete získat pohledem do vedlejší tabulky. Bližší informace o trase, dopravci či zastávkách autobusu však zatím nelze získat, jelikož o změnách zatím neví ani celostátní systém jízdních řádů IDOS.

Zajímavý je také pohled do Plánu dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje, který by měl být pro organizaci veřejné dopravy podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, klíčovým dokumentem. „V úseku Veselí nad Lužnicí – Tábor je železniční doprava využívána jako páteřní dopravní spojení. Dojde k mírnému navýšení regionální osobní dopravy s nabídkou 1 hod taktu ve špičkách,“ píše se v kapitole o trati 220. Mimo špičky má být podle tohoto plánu ve zmíněném úseku interval dvě hodiny. Realita je však poněkud odlišná. Naopak v úseku mezi Veselím nad Lužnicí a krajským městem Dopravní plán s omezeními počítá. Podle něj má být provoz vlaků v tomto úseku ponechán pouze ve špičkách pracovních dnů.

Vznikne jihočeský IDS?

Otazníky stále visí také nad vznikem integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji. Ačkoliv z různých průzkumů vyplynulo, že o něj občané stojí, JIKORD s jeho zavedením váhá. Není totiž podle něj jasné, zda se kraji jeho vznik ekonomicky vyplatí, zejména vzhledem k údajně nízké hustotě zalidnění. Koordinátor dopravy se proto obrátil před časem na budějovickou Vysokou školu technickou a ekonomickou, jejíž studenti připraví pro případný vznik jednotného dopravního systému podklady a vyhodnocení.

Poněkud zarážející jsou také změny, které proběhly aktualizací Plánu dopravní obslužnosti v říjnu. Zatímco původní plán počítal s otevíráním trhu a vypisováním výběrových řízení již pro období jízdního řádu v roce 2015, nový plán počítá s výjezdem případného nového dopravce až na přelomu let 2019/2020, ačkoliv smlouva s Českými drahami umožňuje vypsání soutěží pro až 25 procent výkonů již nyní.

Zdroje: JIKORD, Česká televize, ŽelPage


Michal Jaroš Poslat mail autorovi | 10.1.2014 (6:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Jízdní řád

More from ČR Jihočeský


  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   
19.01.2014 (8:35)  
JIKORD je opravdu kapitola sama pro sebe. Původně byl založen kvůli zavedení IDS v Jižních Čechách. JIKORD vůbec nevnímá požadavky cestujících. Jede si podle sebe a podle přání kraje (šetřit). Komunikace s cestujícími není snad žádná. Má zkušenost je takováto: Dne 1. ledna 2014 se zavedl zkušebně IDS na Jindřichohradecku. JIKORD o tom informoval na svém webu až 13. ledna 2014 a to je na základě toho, že jsem si po mailu stěžoval na to, že o IDS nemůžu nikde najít informace. A JIKORD udělat to, že na svůj web umístil tento odkaz: http://jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-dopravy/ids-jh.html - jenže toto byla inciatival městského úřadu JIndřichův Hradec, odbor dopravní oslužnosti - p. Hrdličkové. S paní Hrdličkovou jsem mluvil a informace o IDS na webu města JH tam umístila z vlastní vůle, takže se pak dost divila, že ani JIKORD nemáhal o tom sám z vlastní vůle informovat. K trati 220: Aktualizace Dopravního plánu území pro období 2012 - 2016 byl schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala 19. 12. 2013 na základě výpisu usnesení bodu: Aktualizace dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje na léta 2012 - 2016. Usnesení 1300/2013/RK-30 a tam se píše toto:
Trať č. 220 (Praha) Benešov u Prahy – České Budějovice (celostátní dráha, elektrizovaná 3 kV
ss/ 25kV,50 Hz)
Významná celostátní železniční trať s mezinárodním provozem a regionálním významem,
která je součástí IV. tranzitního železničního koridoru ČR. Trať je součástí sítě TEN-T.
Koncepce regionální dopravy na této celostátní železniční trati v úseku České Budějovice –
Veselí nad Lužnicí vychází ze skutečnosti, že provoz bude částečně omezen. V exponovaných
časech pracovních dní bude objednána doprava železniční, po zbytek dne bude cestujícím
nabídnuta autobusová doprava. Víkendový provoz bude mírně omezen s nabídkou
autobusové dopravy. V úseku Veselí nad Lužnicí – Tábor je železniční doprava využívána jako
páteřní dopravní spojení. Dojde k mírnému navýšení regionální osobní dopravy s nabídkou 1
hod taktu ve špičkách. Úsek Tábor – hranice kraje bude projednáván se zástupci
Středočeského kraje pro zajištění komplexní dopravní obslužnosti a předpokládá se zde
v důsledku poklesu frekvence omezený rozsah osobní dopravy. Základním přestupním
bodem jsou města Tábor a Veselí nad Lužnicí. Významným přínosem pro dálkovou i
regionální dopravu má linka č. D10 v úseku Tábor - Soběslav - Veselí nad Lužnicí - České
Budějovice. V rámci dálkové dopravy se projednává možnost zavedení přímých dálkových
vlaků v relaci Praha – Benešov u Prahy, Tábor – Soběslav – Veselí nad Lužnicí – Ševětín –
České Budějovice – Český Krumlov (5 párů).
Dopravní spojení takt 2 hodiny (ve špičkách 1 hod) v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí, úsek
Veselí nad Lužnicí – České Budějovice zajištění železniční dopravy jen ve špičkových časech.
Registered user Leinad 
15.01.2014 (1:55)  
Nemělo by to být trestné? Argument o koridoru, když nedojde k dočasné změně a zavedení plnohodnotné NAD, ale k trvalé změně?
12.01.2014 (12:33)  
František:
Zastávky zůstanou zachovány v podobné poloze (v případě Dynína bližší, pro Bošilec mírně horší). Až při případné realizaci tunelové stavby Ševětín - Nemanice dojde k opuštění zastávek na původní trati (prozatím se počítá se zachováním vlečky z Nemanic na Zámostí, ale vzhledem k faktické neexistenci Lesů Hluboká, co tam mají vlečku, pravděpodobně nakonec zmizí i tento pozůstatek trati, protože kraj už dávno dal jednoznačně najevo, že o trať nestojí).
12.01.2014 (12:29)  
DJ:
Proč asi. Politická připosranost.
12.01.2014 (10:56)  
Pokud má skutečně dojít ke zrušení většiny zastávek (a ne jen opuštění těch na závleku přes Zámostí, jenž by se ovšem dal jednokolejně zachovat, byla-li by vůle), pak je celkem jedno, zda to zruší teď a nebo za pár let. Jestliže přestavujeme klasické tratě tak, že je vzdalujeme sídlům, není divu, že na nich zastávkové vlaky, zejména ty vedené těžkými lokomotivami, pozbývají smyslu. Mám ale pocit, že v případě této tratě měla být většina zastávek zachována či vhodně nahrazena, na rozdíl od vybrané varianty do Horního Dvořiště, kde trasu dotýkající se sídel přenechali dálnici... Těch rychlíků tam nejezdí zas tak málo, od a do Prahy vždy po hodině až dvou a k tomu ještě od a do Jihlavy. Divím se, že se podobná hysterie nespustila u tratě do Týna nad Vltavou, kde jsou zastávky od obcí podobně daleko a rušit se nebudou...
Registered user DJ 
12.01.2014 (6:20)  
Z jakého důvodu nemohla tato změna proběhnout s nástupem platnosti nového GVD nebo k termínu oficiální změny JŘ?

Z jakého důvodu dochází opět k "mimořádné" změně JŘ?

"Argument" typu "rušení spojů kvůli modernizaci koridoru" nedává smysl, jednak proto, že opačném případě by se po trati neprovezly ani ty zbývající Os vlaky, a jednak proto, že (i kdyby) v takovém případě by došlo k zavedení dočasné NAD (která by obsluhovala všechny zastávky a stanice). A ne "trvalé" změny JŘ.
Registered user Pazzy 
11.01.2014 (17:13)  
Já myslím, že to jen nechápete. Kraj přece nechce vyhnat lidi do aut, co si to myslíte? To by jim ucpávali silnice... Oni je chtějí jen dostat ze všeho, na co přispívá, aby na to nemusel platit... No a že lidem nezbude nic jiného než auto, to je až vedlejší efekt...
Jižní Čechy mají problém s velkým množstvím malých obcí a docela vysokou perifernosti krajského města... Přesto tam vznikly dva (dříve tři) IDS. Proč by nemohl fungovat polycentrický celokrajský systém, který by mohl využít hlavně železniční osy? Ale to by se museli snažit a ne to zabalit jako třeba na vysočině :-/
11.01.2014 (11:04)  
Co si budeme povídat, prostě jde o to, dostat lidi do aut, ať už jde o vlaky nebo autobusy, jednoduše se udělá takový jízdní řád, aby to co jezdí, jezdilo v nevhodných časových polohách, nenavazovalo to na sebe, a pak se bude brečet, že s tím nikdo nejezdí a je to potřeba zrušit. Stáhl jsem si Multikon, Štětí-Mělník až Lysá nad Labem, a místo abych při tom relaxoval, tak se rozčiluju jak si ty vlaky v Lysé a Mělníku navzájem o několik minut ujíždí.

EU je to jedno, kam se rvou prachy, hlavně že se otáčejí, investuje se pro to, aby se investovalo a měly z toho banky, a ne proto aby z toho obyčejný občan něco měl, nedej bože aby se chránilo životní prostředí.
Registered user PepaN 
11.01.2014 (10:58)  
Hlavně, že jim tam stavíme koridor s přeložkami... Proč vlastně? Nákladní doprava skoro žádná, tranzitní také ne, osobáky už nebudou a pro těch pár rychlíků? To se mohlo opravit v původní stopě jednokolejně... Tohle se EU jistě líbit nebude, že se rvou prachy někam, kde jsou k ho*nu...
11.01.2014 (8:58)  
Když se tak ještě dívám do JŘ, nějak nechápu, proč je náhradou Os 8203 jakýsi bus v naprosto idiotské poloze (a obsluhující akorát Veselí), když mnohem lépe trasu Os 8203 již nyní kopíruje spoj 1 linky 390 820. Nebo to snad není spoj správného dopravce? (Osobně zrovna Comett nesnáším, a to od doby, co opakovaně a dlouhodobě přistavoval vymrzlé busy na NAD - takovej šmejd ať si provozujou někde na Balkáně. Ale nejsou v tom sami a na věci to nic nemění.)
Zřejmě je celá akce velmi "dobře připravená", ačkoliv o té redukci bylo jasno už dávno.
  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko