..: Provoz VVCD oficiálně zahájen :..

Budova VVCD v Doubravicích, foto: Matouš Danielka Pardubice — Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice ve středu 9. října slavnostně zahájila provoz nového Výzkumného a výukového centra v dopravě (dále jen VVCD), které má za úkol posílit výukové a laboratorní podmínky fakulty. Sloužit bude především studentům v magisterských a doktorských programech. Nachází se v technologickém areálu Doubravice, městské části Pardubic, bezprostředně vedle budovy Fakulty chemicko-technologické. Výstavba centra probíhala v uplynulých dvou letech od září roku 2011 a ještě v současnosti probíhá instalace zbývajících technologií a technického vybavení. Zhotovitelem stavby je společnost Zlínstav. Objekt se rozkládá na ploše téměř 3 500 m². Vybudovány byly 3 učebny, 22 laboratoří a zázemí pro výuku i pracovníky. Celková hodnota projektu VVCD činí 198,14 milionů korun, z toho 168,42 milionů je hrazeno ze strukturálních fondů a 29,72 milionů korun ze státního rozpočtu. Univerzita v den zahájení provozu VVCD také oslavila 20. výročí existence Dopravní fakulty Jana Pernera. Po zániku Československa tak navázala na bývalou Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině.

Dynamický zkušební stav VVCD, foto: Matouš DanielkaNejnáročnějším stavebním prvkem budovy je dynamický zkušební stav pro zjišťování tlakových, tahových, ohybových a smykových vlastností. Od jeho vrchní desky sahá až do hloubky tří metrů a je od vlastní budovy prostorově oddělen, aby nedošlo k ohrožení statiky budovy otřesy při testech. Energetická náročnost budovy se se svými izolačními parametry ještě vešla do energetické třídy A, tedy s nízkými náklady především na vytápění. Instalované technologie jsou zaměřeny na výuku a výzkum v oblasti dopravního stavitelství, materiálů a mechaniky, dále v oblasti zkoušek na dynamickém zkušebním stavu a především v oblasti dopravních prostředků – z toho mimo vlastních dopravních prostředků se výzkum a výuka týká elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky. Rovněž také hydromechaniky, hydrauliky, termomechaniky, technologické diagnostiky, diagnostických systémů a provozní spolehlivosti.

Plán budovy VVCD, foto: Matouš Danielka Učebna VVCD, foto: Matouš Danielka Chodba v patře VVCD, foto: Matouš Danielka

Koleje, foto: MilošPokud se zaměříme čistě jen na výzkum v kolejové dopravě, i když některé oblasti se víceméně prolínají nejen s dopravou silniční, pak můžeme zmínit v oblasti dopravního stavitelství problematiku výstavby, modernizace a rekonstrukce železničních dopravních cest, výzkum betonových konstrukcí, například pevných jízdních drah. Také hodnocení vlastností stávajících betonových konstrukcí v extrémních podmínkách. V oblasti dopravních prostředků pak výzkum zvyšování bezpečnosti provozu kolejových vozidel, oblast kontaktu kolo-kolejnice a výzkum opotřebovávání materiálů. Tento výzkum může být vázán například na současné problémy SŽDC s mnohem rychlejším opotřebováním kolejnic v obloucích ale i výhybek, než tomu bylo v minulosti – především opotřebení jazyků výhybek na koridorových tratích. Životnost se zkrátila ze zhruba deseti let na dva roky a tento trend bylo možno pozorovat od roku 2007.

Testovací zařízením železničních kol, foto: Matouš Danielka Zkušební stroj s trakčním motorem na hřídeli, foto: Matouš Danielka Laboratoř VVCD, foto: Matouš Danielka Laboratoř VVCD, foto: Matouš Danielka

Experimentální vozidlo DFJP, foto: Matouš DanielkaVýzkum v oblasti elektrotechniky řeší řízení synchronních motorů s permanentními magnety pro individuální pohon kol. Tento podstatě nový způsob pohonu se začal uplatňovat v současné produkci tramvají Škody Transportation, kde je pohon realizován na samé hranici dnešních možností a na dopravní fakultě je ve výzkumu reprezentován pokusy na bateriovém vozidle s individuálním pohonem volných kol pro rozchod 600 milimetrů, které fakulta navrhla ve spolupráci se Škodou Electric a VÚKV. Energií vozidlo zásobují olověné baterie zapojené do série o celkovém napětí přibližně 100 V. Brzdění vozidla je při jízdě zajišťováno elektrodynamickou brzdou s rekuperací energie, při odstavení pak přídavnou ruční brzdou. V letním období probíhá jeho testování na Mladějovské průmyslové dráze. Dále oblast elektrotechniky zajišťuje výzkum elektromagnetické kompatibility, kdy ovlivňování jiných objektů magnetickým a elektrickým polem je typickým problémem moderních trakčních vozidel ve spojení se starými kolejovými obvody o nízké provozní frekvenci. Ve zkratce, je prováděn ještě výzkum vlivu atmosférických podmínek na šíření signálu, výzkum přechodových dějů, šíření napěťových a proudových signálů, analýza šíření UWB signálů. Probíhá rovněž výzkum vlastností hydrostatických převodů pro dopravní prostředky. Ten se nedávno zabýval například vývojem pohonu vozidla MUV 74, které bylo následně zasazeno do výrobního portfolia CZ Loko a v množství deseti kusů je vyráběno pro SŽDC a dalším zákazníkem se stal DP Praha, Metro.

Experimentální vozidlo DFJP, foto: Matouš Danielka15T ForCity, Praha, foto: Richard WeberCZ LOKO přivezlo SUPERMUV 74 se sněhovou frézou a MVTV 2.2 pro kontrolu a údržbu trakčního vedení, foto: Matouš Danielka

Studenti a doktorandi se budou moci zapojit do řešení problémů z praxe. Výzkum opotřebení vozidlových agregátů a hlavních uzlů dopravních prostředků, výzkum prostředků umělé inteligence v oblasti technické diagnostiky. Výzkum predikce průběhu signálů diagnostických veličin s využitím neuronových sítí. V této vývojové podsekci byl například realizován vývoj nové lokomotivy řady 744 CZ Loko.

Lokomotiva CZ LOKO 744.001, foto: Matouš Danielka Budova VVCD v Doubravicích, foto: Matouš Danielka Shromáždění účastníků při úvodních proslovech, foto: Matouš Danielka Stříhání pásky rektorem univerzity Miroslavem Ludwigem a děkanem DFJP Bohumilem Culkem, foto: Matouš Danielka

Výzkumné a výukové centrum v dopravě bude mít jistě přínos nejen pro samotnou fakultu, ale také pro nedaleko sídlící firmy, pro které zkoušky v místní zkušebně mohou být finančně zajímavější s jistotou moderního zázemí a certifikovaného vybavení. Zatímco zákulisní debaty nejen během oficiálního zahájení naznačují o předražení zakázky realizované univerzitou, až řešitel projektu doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D., nám v dodatečném vyjádření potvrdil opak.

  1. Veřejné soutěže se zúčastnilo celkem 12 firem.
  2. Limitní cena VŘ byla stanovena na základě oficiálního ceníku, tzv. URS na 192 000 000,– Kč bez DPH (cena byla stanovena projektantem).
  3. Výběrové řízení vyhrála firma Zlínstav a.s. za cenu 97 876 876,– Kč bez DPH, tzn. za cenu cca poloviční proti ceně dle oficiálního ceníku ČR.
  4. V rámci stavby projektu bylo navýšení formou víceprací pouze 999 950,– Kč bez DPH ( z toho 711 191,– Kč jde na vrub strukturované kabeláži, která v důsledku technického vývoje za 4 roky mezi vytvořením projektu a realizací tak beznadějně zastarala, že nebylo možné ji do budovy VVCD prostě implementovat – neslučovala by se s ostatními systémy UPa).

Tým investičních techniků pardubické univerzity si zaslouží uznání a obdiv. Nárůst ceny ve vícepracích jen o 1,02 % svědčí o skvělé přípravě celé stavby (třeba ve srovnání s Pražským okruhem, kde nárůst byl téměř 90%). Škoda, že tato pro média zajímavá informace nebyla uvedena při zahájení. Popřejme však centru mnoho zajímavých projektů a ve výsledku řadu technologicky inovativních řešení v dopravě!

Zdroj: Univerzita Pardubice


Matouš Danielka Poslat mail autorovi | 12.10.2013 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Stavby a projekty Reportáže

More from ČR Pardubický


Registered user Honza  mail  
25.10.2013 (1:16)  
My jsme na FD ČVUT slavili 20 let 10.10. Na poště v Jindřišské dávali razítka.

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko