..: České dráhy nasadí více klimatizovaných vozů, i na rychlíky :..

Sedadla Borcad Regio, Czech Raildays 2011, foto: Josef Petrák Praha — Zatímco na ostatní kategorie vlaků od osobních po vlaky EuroCity jsou v poslední době čím dál víc nasazovány klimatizované vozy, rychlíkům Českých drah se až na výjimky takovéto vozy víceméně vyhýbaly. To by se ale mělo v nejbližší době začít měnit. Jednak bude klimatizaci požadovat Ministerstvo dopravy v postupně vypisovaných tendrech na dálkovou dopravu v České republice bez ohledu na to, kdo ji bude nakonec zajišťovat, jednak se v nejbližší době ve vozovém parku Českých drah objeví několik nových řad vozidel, které umožní nabídnout moderní klimatizované vozy i na mnoha rychlíkových ramenech. Přinášíme proto stručný přehled co mohou cestující v nejbližší době na svých cestách očekávat.

Aby si i ne zcela zběhlý čtenář mohl udělat přehled o tom, jakými vozidly pro dálkovou dopravu České dráhy v současné době disponují a co jim v příštích zhruba dvou letech plánují do svého vozového parku, přinášíme tabulku s výčtem vozových řad a jejich stručnou charakteristikou.

Řada Počet vozů Rychlost Stav Poznámka
680 49 230 km/h V provozu 7 souprav pendolino
Viaggio Comfort 49 230 km/h Jednání s ÖBB 7 ucelených netrakčních jednotek
Ampz 146/143 20 200 km/h V provozu
Bmz 245/241 41 200 km/h V provozu
WRmz 10 200 km/h V provozu
WLABmz 12 200 km/h V provozu
ARmpee 6 160 km/h V provozu
Bmee 235 2 160 km/h Čeká na revitalizaci Ex ÖBB Bmz
Bdmpee 40 160 km/h Probíhá modernizace
Bbdgmee 64 160 km/h Probíhá modernizace
WRmee 814/816 21 160 km/h Probíhá modernizace
WLABmee 9 160 km/h V provozu
Apee 139/141 10 160 km/h V provozu
Aee 140/142 15 160 km/h V provozu
Bpee 237/239 34 160 km/h V provozu
Bee 238/240 40 160 km/h V provozu
ABpee 15 140 km/h Probíhá VŘ
Bfhpvee 34 140 km/h Dodávky do konce 2012
B(d)pee 62 140 km/h Probíhá VŘ
Aee 145 12 140 km/h V provozu Lámací dveře, špalíkové brzdy

Pro úplnost článku také dodejme i počty klimatizovaných vozidel, které jsou u Českých drah určeny pro regionální, či příměstskou dopravu a do dálkové dopravy se nikdy nasazovat nebudou, či snad jen vyjímečně, jako je třeba nasazování CityElefantů na posilové rychlíky z Prahy do Ostravy, či výlukové soupravy z Prahy směrem na České Budějovice.

Řada Název Počet kusů Vozů v soupravě Vozů celkem Poznámka
471 CityElefant 83 3 249 75 kusů v provozu, zbytek do jara 2013
440/640/650 RegioPanter 19 2-3 53 Dodávky do jara 2014
840/841 RegioShuttle 33 1 33 17 v provozu, zbytek do jara 2013
844 RegioShark 31 2 62 Dodávky do listopadu 2013
? Elektrické jednotky 7 2-3 19 Probíhá VŘ, určeno pro Jihomoravský kraj
? Pesa LINK I* 9 1 9 Určeno pro Pardubický kraj
? Motorové vozy 4 1 4 Probíhá VŘ, určeno pro Liberecký kraj

Dohromady je v současnosti v provozu, nebo nasmlouváno, či poptáváno celkem 545 klimatizovaných vozů pro dálkovou dopravu a 429 vozů určených pro příměstskou a regionální dopravu. Dohromady tedy 974 klimatizovaných vozů, které by měly být v provozu nejpozději zhruba do konce roku 2014. K těmto vozů je také třeba připočítat vozy cizích železničních dopravců, které České dráhy provozují na našem území pod svojí hlavičkou, jako jsou třeba maďarské, slovenské či rakouské soupravy na vlacích Expres či EuroCity.

Co se týče aktuálních dodávek klimatizovaných vozů pro dálkovou dopravu, tak jsou v současnosti nákupy, nebo modernizace těchto řad vozidel seřazené zhruba dle jejich časové realizace:

 • Bfhpvee - Celkem 34 řídicích vozů druhé třídy určených nejen na rychlíky, ale i osobní vlaky. Velkoprostorové uspořádání. Část vozů je již v provozu a všech 34 kusů, které vznikají přestavbou z vozů Bdt, by mělo být Českým drahám dodáno do konce roku 2012. Podle dřívějších informací České dráhy počítají ještě s 25 kusovou sérií odvozených řídicích vozů interně označovanou jako "962". Tato řada by měla oproti současnému provedení být v kombinovaném provedení první i druhé třídy.
 • WRmee 814/816 - Celkem 21 modernizovaných jídelních vozů. Řada WRmee 814 (3 kusy) je již v provozu, první 3 nebo 4 kusy řady WRmee816 by měly být nasazeny do zkušebního provozu s cestujícími v červenci a všech 18 vozů by mělo být dodáno do listopadu 2013. Zhruba ve stejné době, jako zkušební provoz, začne provozovat catering ve vlacích Českých drah vítěz soutěže na jeho provozování. Původně měl vátěz zahájit svou činnost již 12. června, nakonec ale dojde zhruba k měsíčnímu odkladu.
 • Bbdgmee - Oddílové vozy druhé třídy s bezbariérovým uspořádáním pro převoz imobilních občanů a oddílem pro zaměstnance obsluhy vlaku. Dohromady celkem 64 vozů, z nichž zhruba polovina má být dle smlouvy dodána do konce příštího roku. První kusy, které vznikají přestavbou z vozů BDb(h)msee již podstoupily testování na okruhu ve Velimi.
 • Bdmpee - Velkoprostorové vozy druhé třídy. Nabídnou jak letecké uspořádání, tak uspořádání za sebou, tak "čtyřky" naproti sobě. U všech míst bude k dispozici stolek. Ve voze bude i prostor pro přepravu jízdních kol. Vznikají z oddílových vozů Bmee. V letošním roce by měly vzniknout první kusy z celkem 40 kusové série.
 • Bmee 235 - Oddílové vozy odkoupené od rakouských drah, příbuzné s řadami Bmz 241/245 ČD. Aktuálně probíhá výběr dodavatele, který provede jejich revitalizaci, spolu s nutnými technickými změnami a opravami, jako je výměna centrálního zdroje energie a výměnu chladícího média v klimatizaci za náplň odpovídající aktuálním normám.
 • ABpee* - Vozy nabízející velkoprostorové oddíly první a druhé třídy, které vzniknou přestavbou z vozů Bdt. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele této 15 kusové série.
 • B(d)pee* - Modernizace celem 62 velkoprostorových vozů Bp. Stejně jako u řady ABpee probíhá aktuálně výběrové řízení.
 • Bdtee* - Pravděpodobné označení 26 vozů, které vzniknou modernizací vozů Bdt. Chudší příbuzný řady B(d)pee, jediná řada která nebude mít dosazenu klimatizaci. Na jednu stranu je důvodem omezený rozpočet na na jejich realizaci, ne druhou stranu se s nimi počítá do garnitur s výše popisovanými řadami vozů tak, aby si cestující mohli vybrat dle svých priorit.
Čelo 80-30.003 Bfhvpee ČD, Czech Raildays 2011, foto: Josef PetrákRekonstruovaný vůz WRmee, foto: Matouš DanielkaSedadla pro vozy řady Bbdgmee, foto: Matouš DanielkaSedadla pro vozy řady Bbmpee, foto: Matouš Danielka
Řídicí vůz Bfhpvee - Restaurační vůz řady WRmee 816 - Sedadla, která budou ve vozech Bbdgmee - Sedadla pro vozy Bdmpee, oproti sedadlům pro vozy Bdgmee jde o lehce inovovaný typ, s měkčí sedací částí a sklápěcím stolkem v zadní části.

Všechny výše zmiňované vozy budou disponovat podvozky s kotoučovými brzdami, zajišťující tichý chod a brzdění. Automatické předsuvné dveře ovládané tlačítky, zcela nový interiér nabídne klimatizaci (kromě posledně jmenovaných 26 vozů Bdtee), samostatná sedadla, zásuvky na 230 V, uzavřený systém WC, umožňující využívat toaletu i ve stanici, audiovizuální informační systém (kromě vozů Bmee 235, ty nabízejí jen audio kanál) a mnoho dnes již standardních věcí.

Kam budou vozy nasazovány?

Sedadla vozu Bmz241 Nové, či výše zmiňované modernizované vozy budou České dráhy v nasazovat především tam, kde buď jezdí na vlastní podnikatelské riziko, nebo mají díky harmonogramu otevírání otevírání trhu jistotu, že se jim investice do těchto vozidel vrátí. Z pohledu drah se jedná o lepší scénář, než nákup vozidel na linky, kde bude v brzké době soutěž na jejich provozovatele. V tomto případě hrozí, že Ministerstvo dopravy bude požadovat jiné vozy s jinou výbavou a kapacitou, než České dráhy nakoupí, a i v případě, že by České dráhy v soutěži na danou linku uspěly, tak by musely nakoupit zcela jiná vozidla, a ta dříve nakoupená by nenašla takové uplatnění, které by opodstatnilo (a zaplatilo) investici do nich vloženou.

Vozy WRmee, Bbdgmee, Bdmpee a Bmee 235 tak budou primárně určeny na vlaky kategorií Ex/IC/EC, tedy spoje, kde buď jezdí na vlastní riziko, nebo jsou alespoň vystaveny tlaku konkurence. Cestující se tak s nimi setkají na vlacích z Prahy na Olomouc a dále na Ostravu, Polsko a Slovensko (případně přes Valašsko), z Prahy na Brno a dále do Rakouska a Slovensko (zde bude záležet na výsledku jednání s rakouskou stranou o společné lince, viz výše), případně na trase spojující Ostravu s Břeclaví a pokračováním do Bratislavy či Vídně. Vozy Bbdgmee budou, vzhledem k jejich počtu, nasazovány také jako jejich předchůdci i na rychlíky, jako je například spojení Bohumín - Brno - Havlíčkův Brod - Praha, nebo Brno - Jihlava - České Budějovice - Plzeň.

Ostatní aktuálně poptávané řady vozů, tedy Bfhpvee, ABpee, B(d)pee a Bdtee, jsou naopak určeny právě pro trasy, kde se v nejbližších letech nepočítá se soutěží na výběr nového dopravce. Tyto vozy tak budou nasazeny zejména na tyto tratě:

 • Brno - Břeclav - Olomouc: Zde se počítá se soupravami řazenými z vozů Bfhpvee, ABpee a Bdtee. Soupravy tak budou řazeny z vozů první i druhé třídy, kde v druhé třídě si cestující budou moci vybrat, zda chtějí cestovat ve voze vybaveném klimatizací či nikoliv.
 • Praha - Plzeň - Cheb/Železná Ruda: Zde se počítá zejména s nasazením klimatizovaných vozů B(d)pee. Původně zde sice měly být nasazovány vozy Bmee 234, tedy vozy Bmz odkoupené od rakouských ÖBB. Tyto vozy jsou ale schopny provozu rychlostí 160 km/h, která by zde nebyla plně využita a tak byl plán jejich nasazení přehodnocen. Cestující nakonec z tohoto rozhodnutí získají, že zde budou nasazeny vozy s klimatizací, zásuvkami, či uzavřeným systémem WC.
 • Brno – České Budějovice - Plzeň: Stejně jako v předchozím případě se zde počítá s nasazením vozů B(d)pee. Spolu s nimi by pak měly být nasazovány modernizované vozy Bbdgmee, které nabídnou možnost cestování i občanům se sníženou pohyblivostí.
 • Kolín - Ústí nad Labem: Zde se bude jednat o nasazení řídicích vozů Bfhpvee a kombinovaných vozů první a druhé třídy ABpee.

Žádná polévka se nejí tak horká, jak se uvaří. Bohužel…

Vzhled jednotek Pesa LINK II pro České dráhy., foto: České dráhy Až potud jistě skvělé a optimistické čtení že? Bohužel vše má svá ale. Jistě jste si všimli u označení některých nových řad vozidel malé hvězdičky a je načase ty hvězdičky vysvětlit. Řady ABpee, B(d)pee a Bdtee, vznikají z vozů Bdt/Bp. Tyto vozy jsou již z výroby vybaveny moderními podvozky GP 200 s kotoučovou brzdou a to je přímo předurčuje k dalším modernizacím. České dráhy by nejraději zmodernizovaly na nejvyšší možnou úroveň jako jsou vozy ABpee a B(d)pee všechny vozy, kterými v současnosti disponují. To ale naráží na dva zásadní problémy.

Prvním jsou požadavky Ministerstva dopravy, které doposud dopravcům přesně nesdělilo, jaká vozidla bude ve všech budoucích tendrech vyžadovat. České dráhy tak nemohou přizpůsobit technické parametry jejich modernizací tak, aby měly šanci se do soutěží hlásit i s těmito vozidly, pokud by to jejich konstrukce umožňovala. Druhým zádrhelem jsou v současnosti finance. Pokud bude Ministerstvo dopravy vyžadovat tak, jako u prvního tendru na linku R27 (Ostrava - Opava - Olomouc) výhradně nízkopodlažní klimatizovaná vozidla, budou muset dopravci, kteří v těchto tendrech uspějí, investovat nemalé finanční prostředky do nákupu zcela nových vozidel. České dráhy jsou v současnosti omezeny, stejně jako jiné firmy, objemem peněz které mohu v určitém horizontu utratit tak, aby se příliš nezadlužily. České dráhy za poslední necelé 3 roky od podpisu dlouhodobých smluv, které Českým drahám zajistily dlouhodobé financování sice zahájily masivní obnovu kolejových vozidel, aby dohnaly dlouholetý dluh v obnově vozového parku, na druhou stranu ale vzrostlo aktuální zadlužení společnosti téměř až k hranici, která je pro České dráhy nepřekročitelná. V takovém případě by se České dráhy mohly dostat až do dluhové pasti.

Jinými slovy mají České dráhy sice zajištěné peníze, které mohou utrácet za obnovu vozového parku, toto utrácení ale musí být víceméně rovnoměrné tak, aby se celkové zadlužení nezvyšovalo. V posledních letech se investice do vozidel meziročně zvedaly tak, že v současnosti se už pomalu blíží tomu, co mohou České dráhy každoročně utratit. Z tohoto důvodu momentálně stojí podpis smluv na dodávky jak výše zmiňovaných modernizovaných vozů, tak například smlouva na 9 motorových vozů pro Pardubický kraj, které má dodat polská PESA. České dráhy totiž čekají na jasné vyjádření Ministerstva dopravy, aby věděly, co bude ministerstvo v tendrech požadovat aby věděly, kam směřovat svoje investice. Chtějí se tak vyvarovat, aby nenastala situace "máme s čím, ale nemáme kde," tedy situace, kdy budou zmodernizovány vozy Bdt, Bp a spol, ale budou vyžadována zcela odlišná vozidla (například nízkopodlažní) a České dráhy tak v soutěží neuspějí, nebo "máme kde, ale nemáme za co." V tomto případě by došlo také k modernizaci klasických vozů, ale tyto by v tendru opět byly nepoužitelné a Českým drahám by už nezbyly volné prostředky na požadovaná vozidla i kdyby předložily v soutěži nejlepší nabídku.

Barevně řešení souprav Viaggio Comfort pro České dráhy, foto: České dráhy Pokud vás přepadl pesimismus a skepse, pak tu máme i něco optimističtějšího. Stejně, jako jste si všimli hvězdiček, tak jste si určitě všimli v první tabulce řádku Viaggio Comfort a zakroutili jste hlavou: "Co to tady zase dělá? Jednou budou, pak zas ne, pak zas jo, ne… a zase tady straší." V takovém případě vězte, že ničemu ještě není konec, jak jsme dříve informovali. Stále je ve hře stále nákup souprav pro linku z Prahy přes Vídeň do Grazu. Nemá jít o 5 souprav, jak zněly dřívější informace, ale o sedm. Proč zrovna tento počet, co k němu vedlo a co možná bude následovat už ale není předmětem tohoto článku a pokud nenastane konec světa či jiná nepředvídanost, tak se o tom již brzy dočtete na ŽelPage včetně dalších podrobností. Upřesněme jen, že České dráhy na tento nákup v současné době mají, narozdíl od výše uvedeného, vyčleněny finanční prostředky a rakouské dráhy nehodlají v přeshraniční dopravě z Česka do Vídně akceptovat jiný model, než právě vzájemné využití netrakčních jednotek Viaggio Comfort.

Velká i drobná zlepšení na ostatních linkách

Interiér vozu B v designu Najbrt, foto: České dráhy Jak je patrno, tak další zvýšení komfortu a úrovně cestování na rychlících v Česku bude záviset na třech faktorech. Z dlouhodobého hlediska to budou bezesporu tendry Ministerstva dopravy, které nebude akceptovat zastaralé soupravy s neodpovídajícím provedení bez ohledu na to, kdo v soutěžích uspěje. V střednědobém výhledu pak závisí na jasném vyjádření Ministerstva dopravy o přesných požadavcích na poptávaná vozidla, aby mohly České dráhy naplánovat svoje investice tak, aby se mohly nejen zúčastňovat vyhlašovaných tendrů, ale současně rychle obnovovat vozidlový park tam, kde mají zajištěnu dlouhodobou objednávku jako je tomu například na trase Brno - Břeclav - Olomouc či Brno - Jihlava - České budějovice - Plzeň. Třetím a zřejmě nejkrátkodobějším faktorem bude objednávka souprav Viaggio Comfort, která pokud bude opravdu podepsána do konce tohoto měsíce, tak bude znamenat značné uvolnění současných klimatizovaných vozů z prvního koridoru na rameni Praha - Vídeň. Opačným směrem na Berlín by k tomu pak mělo dojít, pokud se Deutsche Bahn domluví na společné vozbě se společností RegioJet.

Dalším, teď už spíše drobným případem zvyšování komfortu bude nasazování většího počtu revitalizovaných vozů A, B, AB a BDs, kterých České dráhy v současné době disponují více než 180 kusy (počítány vozy po komplexní revitalizaci, tedy bez vozů u kterých došlo například jen k výměně potahového materiálu sedadel apod.) Tyto vozy jsou nasazovány například na linky Praha - Ústí nad Labem – Cheb, Praha – České Budějovice, nebo doplňují vozy Bee 272/273 na lince z Brna do Bohumína a Prahy přes Havlíčkův Brod. Nedávno byla sice zrušena soutěž na revitalizaci 100 vozů B, České dráhy se přesto zabývají možností tuto stovku vozů ještě revitalizovat a je tak možné, že v nejbližší době toto výběrové řízení vypíší znovu, byť v lehce pozměněné verzi. Dalšími drobnostmi, které cestující potěší je také dosazování zásuvek i do vozů, které jimi nedisponovaly již od výroby, nebo modernizace; stejně jako dosazování rozkládacích stolů u míst, kde jsou 4 sedadla proti sobě. Toto by se mělo týkat například vozů Ampz první série, nebo vozů Apee a Bpee, které v těchto místech sice stolky mají, ale nikoliv v plnohodnotné podobě. U vozů Ampz je ale v současné době problém s provedením uchycení těchto stolů. Byť se to zdá jako naprostá banalita, kterou by kde kdo řešil vrtačkou a pár šroubky, pro Drážní úřad se jedná o zásah do konstrukce vozidla, který podléhá dalšímu schvalování. Přesto by se první takto upravené vozy mohly objevit již letos na podzim s vyjetím prvních spojů D1 Express.

Zdroj: České dráhy


JiříK. | 21.6.2012 (12:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Vozidla

Další z regionu Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5 ... 12      Zpráv na stránku:   
03.07.2012 (3:18)  
http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/uz-letos-muzeme-zacit-masivneji-stavet/

Jak pokračuje liberalizace železnice, jak ji po nás požaduje Evropská unie?

Půjdeme podle plánu jedna patnáctina během patnácti let, což je podle mě správná cesta a převážná většina dopravců s tím souhlasí. Na některých linkách pak bude podmínkou obnova kolejových vozidel či dokonce nákup nových nízkopodlažních vozů. Ve výsledku tak může zůstat pro stát cena za provoz tratí stejná, ale s jinou nabídkou služeb. Druhá věc je, že jsme rozjezd odložili na rok 2014, protože většina oslovených dopravců není schopná si pořídit vlaky dříve.

Podle dobeše budou nová (a nízkopodlažní) vozidla vyžadována jen na některých linkách, dle tiskového MD pro změnu na všech. Proč já mám pocit, že levá ruka neví co dělá pravá noha a nejvíc bit je na tom obyčejný cestující? (Viz v článku zmiňovaný stop stav pro rekonstrukce Bp a spol.)
registrovaný uživatel tarten 
02.07.2012 (22:23)  
JiříK.: Jen je třeba vyčkat...

Možná ani nebude potřeba vyčkávat až na dominový efekt od posledních kusů modrých railjetů, a snad už vůbec na jednání o té části pro trať do Němec, jestli se Arriva pochlapí se svými spěšňáky (co vjely snad omylem už do GVD 2013) a Leo Express se svými nevíme čím.

pje: Společně s nulovým zrychlením JŘ po dodělání koridoru Praha - Votice jde o sabotáž této trati

Všiml jste si, že po dokončení Praha - Votice, což letos nebude, se z pracemi nepřestane, ba naopak? Možná by šlo leda tak přesunout vatu ještě kousek dál od Prahy.
registrovaný uživatel pje 
01.07.2012 (0:02)  
Tragická situace je na trati Praha - České Budějovice. V současných vedrech jezdí koženková Béčka v potěmkinovském najbrtu, o zařazení alespoň jedné slušné dvojky se nikde nejedná. Společně s nulovým zrychlením JŘ po dodělání koridoru Praha - Votice jde o sabotáž této trati. I kdyby ČD něco začala chystat, jakmile se objeví jakákoli klimatizovaná konkurence s tichým pojezdem, jsem u ní.
registrovaný uživatel M 
29.06.2012 (0:54)  
Sklenik chapu, ten je logickej. Slo mi o to palici topeni, to bylo na mrtvicu. Zafixovany mam, ze v salinach svetlo a zima (akorat teda rozpalena prdel a nohy:)), v busech polosero a teplo (rovnomerne). No ale kazda generace ma asi zafixovany neco, ti "prede mnou" zas naskakovani za jizdy asi:))
registrovaný uživatel SYN 
28.06.2012 (15:01)  
M: šaliny se zrychlovači (hlavní regulační prvek klasické staré T3/K2) už mizí, je jich snad jen posledních pár, a s nimi mizí i odpadní teplo které produkovaly v létě i v zimě. Takže už naštěstí v létě odpadl jeden z hlavních zdrojů přehřívání těch plechovek na kolečkách, ovšem skleník efekt holt zůstává, s tím se těžko něco nadělá (snad trošku determální skla nebo fólie, ale moc bych od toho nečekal)...
registrovaný uživatel M 
26.06.2012 (10:58)  
Uznavam, ze je to nejaky patek. V tom pripade berte muj "problem" za vyrseeny. (vzhledem k tem predchozim 25 rokum jsem ale myslel, ze je to neresitelne:))
registrovaný uživatel PN  mail  
25.06.2012 (22:57)  
Když začínaly Armpee, tak tam bylo i automatické hlášení. Je pravda, že od těch prvních zkušebních jízd jsem Armpee nepotkal, tak nevím, jestli tam ještě automatické hlášení je nebo už to zrušili.

M: Kdy jste jel naposledy brněnskou šalinou v zimě? Já jen že přežhavené topení jsem tam už minimálně dva roky nepotkal ani u těch nejstarších K2 (které byly letním topením vyhlášené) a poslední zimu jsem měl dokonce pocit, že snad brněnský DP topení v tramvajích úplně zrušil. Asi měl strach o zdraví cestujících přecházejících z tepla do zimy :-(
registrovaný uživatel M 
25.06.2012 (22:41)  
Live hlaseni maji i v Rakousku a da se s tim zit. Kvalita mikrofonu a reproduktoru bude spis to uzky misto, o kterym je treba mluvit. Supernemcina a anglictina to sice ve vlaku neni, ale vim zcela jiste, ze tomu ti, co umi prislusny jazyk rozumi, coz je asi podstata veci.
Osobne bych zmenil jednu vec - nerikal u vsech zastavek to "hlavni nadrazi"...
registrovaný uživatel M 
25.06.2012 (22:38)  
Dobrej komentar od bartika s topenim. Protoze topeni je taky poradnej hnus (venku minus 10 a i v obleceni "chladno", ve vlaku plus 20, to je panecku rozdil), navic tu a tam (to teda hlavne v salinach v Brne a nikoliv jen kdyz venku mrzne az prasti) tak zhave topeni, az ma clovek strach o kalhoty a boty. A tak dale.
Takze asi idealne zrusit topeni a rozdavat vataky tem, kterym bude zima:-)
registrovaný uživatel Honza  mail  
25.06.2012 (22:38)  
turista: aha, takže budeme na úrovni a všichni budou vědět prd. Jednak znalost cizích jazyků je bídná a za druhé jak ten vlak jede, dělá hluk, co se dostane do mikrofonu a jenom to chrochtá. Kdyby to nehlásili, udělají pomalu líp.
  1 2 3 4 5 ... 12      Zpráv na stránku:   

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Přihlášení
 
 
  
 
   Zaregistrovat

© 2001 - 2019 ŽelPage - správci


Info
informacni okenko