..: Jízdní řád 2012 - Praha a Středočeský kraj :..

Praha hlavní nádraží - Výh. Praha-Libeň Vítkov, foto: Chary Praha — Nový jízdní řád přinese změny i v Praze a Středočeském kraji. Tato oblast přitom bude prakticky jediná, kde dojde k nárůstu objemu objednaných vlaků, a to až o tři procenta. K posílení provozu totiž dojde zejména na trati 173 mezi Prahou a Nučicemi a také na tratích 091, 122 a 231. Několik spojů nově pojede i v rámci Městské linky. Mezi další, neméně důležité změny patří i nasazovaná vozidla – častěji se zde setkáme s jednotkami řady 471 CityElefant a Regionovami. Do systému linek pražského Eska budou zařazeny i všechny ostatní tratě v Pražské integrované dopravě, které tam doposud nejsou.

Trať 011: Praha - Kolín (linka S1) >>1 >>2

471.034-9, Český Brod - Rostoklaty, foto: Richard Weber Na této trati dojde u osobních vlaků mezi Prahou a Kolínem k mírnému zrychlení asi o sedm minut díky zrušení přímých vozů Praha – Poříčany – Nymburk, a tudíž zkrácení pobytu v Poříčanech. Negativním a typickým příkladem toho, co by se dít nemělo, je rozdělení osobních vlaků na lince Praha – Pardubice na dvě samostatné části. K tak razatnímu kroku došlo po rozporu se sousedním Pardubickým krajem (resp. koordinátorem dopravy, společností OREDO). Pro cestující to znamená několik nepříjemností, jako je přestup v Kolíně a z toho vyplývající delší jízdní dobu. V porovnání se současnou podobou však dojde také ke snížení cestovního komfortu, neboť na některé vlaky budou v úseku Kolín – Pardubice nasazeny klasické soupravy s vozy B, BDs, Bdmtee nebo dokonce polskými Adu. Přímo do Pardubic nepojedou ani dosavadní zrychlené odpolední spěšné vlaky z Prahy, které budou taktéž končit v Kolíně.

Trať 091: Praha - Kralupy nad Vltavou - Vraňany (linka S4/R4) >>

Na této trati dojde k zavedení několika zrychlených vlaků mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou, které umožní lépe zvládnout nápor cestujících zejména v ranní špičce. Další pozitivní změnou v tomto úseku je rozšíření plné integrace v rámci Pražské integrované dopravy (PID) nově na všechny rychlíky linky R4. Několik osobních vlaků, jedoucích v současnosti z Prahy až do Ústí nad Labem, bude ukončeno v Kralupech nad Vltavou, náhradou za ně vyjedou spoje v pozdější časové poloze, které více vyhoví poptávce.

Městská linka (ML): Roztoky u Prahy - Praha-Libeň - Praha-Hostivař (linka S41) >>

451.045-9 + 451.046-7, Praha-Sedlec - Roztoky u Prahy, foto: Bean Mírného nárůstu spojů se dočká i pražská Městská linka. Žádné zásadní zlepšení však nečekejte – došlo k spíše symbolickému zavedení dvou nových spojů v okrajových časech. Jde o Os 12100 s odjezdem z Prahy–Libně ve 4.48 a Os 12157 s odjezdem z Roztok u Prahy ve 21.25. Oba vlaky jedou pouze v pracovní dny. Zklamán bude ten, kdo čekal rozšíření provozu mezi Libní a Hostivaří i na pracovní dny (dosud pouze o víkendu) nebo nasazení modernějších vozidel. Všechny spoje budou i nadále v režii dosud přežívajících jednotek řady 451 (v pracovní dny) a motorových vozů řady 810 v režimu specifického odbavení cestujících (o víkendu). Jedinou pozitivní změnou je lepší provázání s vlaky linky S1 z/do Kolína. Pozitivní vliv na úspěch linky by měla bezpochyby i nová zastávka v Malešicích v blízkosti konečné stanice pražského metra Depo Hostivař. S její výstavbou se však zatím nepočítá.


Trať 120: Praha - Kladno - Rakovník (linka S5) >>

Zde dochází především k omezením ze strany Ministerstva dopravy. Polední pár rychlíků Praha – Kladno a zpět nepojede a omezení se dotknou rovněž večerních rychlíkových spojů.

Trať 121: Hostivice - Podlešín (- Slaný) >>

Na této trati budou i příští rok během letní sezony jezdit dva páry cyklovlaků mezi Prahou a Slaným. Ty se totiž těší velké oblibě turistů, především díky trase, která vede přes atraktivní oblast s mnoha turistickými cíly, například hradem Okoř. Pozměněn bude především odjezd posledního spoje z Prahy, který bude posunut kvůli snadnějšímu průjezdu úseku odb. Jeneček – Hostivice. Na vlaky budou i nadále nasazovány motorové vozy 810 s přípojnými vozy řady Bdtax.

Trať 122: Praha hl.n. / Praha-Smíchov Na Knížecí - Hostivice - Rudná u Prahy (linka S65) >>

M 262.0180, Praha-Smíchov Na Knížecí - Praha-Žvahov, foto: Chary Tato trať, na které ještě před dvěma lety jezdily dva páry vlaků za den, v posledních letech opět ožívá. Zpět k životu ji probudila loňská tramvajová výluka mezi pražským Andělem a Sídlištěm Řepy, kdy vlaky na této trati fungovaly jako náhradní doprava. Ta si však získala velkou oblibu u cestujících, vlaky zde proto přibližně v hodinovém intervalu jezdí dodnes. Letos bude provoz opět mírně rozšířen o další pár ranních a večerních vlaků. K dokonalosti však stále mnoho chybí. Díky stavu infrastruktury, který je způsoben "podúdržbou" a, bohužel, také zloději kovů, jsou mimo provoz výhybny Žvahov a Stodůlky, kde kromě kolejiva chybí i zabezpečovací zařízení. Vlaky se proto musí křižovat stanici před cílem, ve stanici Praha–Zličín, což způsobuje rozvázání návazných přípojů v Hostivicích, kdy je přípoj z/na trať 122 možný vždy pouze z jednoho směru. Zajímavostí je také souboj o název stanice Praha–Zličín. Vloni ROPID prosadil, aby se stanice přejmenovala logicky na Praha–Řepy podle stejnojmenné tramvajové konečné a přilehlého sídliště. Městská část Praha–Zličín se ale nakonec u Drážního úřadu domohla navrácení původního názvu, jelikož nádraží leží na jejím katastrálním území. I letos se také můžete těšit na provoz historického Pražského motoráčku KŽC. Tento vlak bude jako jediný jezdit z pražského hlavního nádraží, ostatní vlaky budou jezdit ze zastávky Na Knížecí, kde je zajištěna návaznost na ostatní veřejnou dopravu a v neposlední řadě díky tomu dojde k uvolnění dopravní kapacity ve značně přetíženém úseku mezi smíchovským a hlavním nádražím.

Zvýšenou pozornost informacím by měli věnovat cestující na trati 170. V průběhu platnosti jízdního řádu zde totiž dojde, ode dne vyhlášení, k otevření nové zastávky Kařez, která zcela nahradí současnou železniční stanici Zbiroh. Tato změna je již v jízdním řádu zapracována a opatřena značkou s vysvětlivkami.

Trať 171: Praha - Beroun (linka S7) >>

471 + 471, Černošice-Mokropsy - Hr. Horní Mokropsy hradlo, foto: Vítek_V Na této trati dojde k několika důležitým změnám. První z nich spočívá v posunutí odpolední špičky více k večeru, druhá se týká přímých vlaků do Úval, které byly zavedeny v prosinci minulého roku. Ty budou nově výchozí ve většině případů z Řevnic, případně Prahy–Radotína, nikoliv z Berouna, což přinese výhody i nevýhody. Odpadne rozpojování souprav v Praze, jelikož vlaky do Řevnic jsou – na rozdíl od vlaků do Berouna – vedeny pouze jednou jednotkou řady 471. Pro berounské cestující, kteří v relativně hojném počtu této linky využívali, to však znamená značné znevýhodnění. Hlavním problémem je však stále velmi špatný technický stav trati. Optimalizace trati je plánována na nadcházející roky, některé její části však byly odsunuty kvůli úsporným opatřením vlády.


Trať 173: Praha - Rudná u Prahy - Beroun (linka S6) >>

Ačkoliv zde již několik let vlaky jezdit neměly, současný trend je spíše opačný. Výrazným a nutno říci též vítězícím konkurentem této trati je totiž autobusová doprava, která byla za poslední roky v této relaci značně posílena. Drážní jízdní řád nedokázal na desítky autobusových spojů pružně reagovat, a proto došlo k více než nadpolovičnímu úbytku cestujících. Ve prospěch autobusů hraje též nevýhodná poloha některých železničních stanic a zastávek, které jsou v příliš dlouhé docházkové vzdálenost od centra. Vlaky jsou hojně využívány pouze mezi Prahou a Nučicemi, neboť autobus, na rozdíl od vlaku, zpravidla zajíždí pouze na okraj Prahy (Zličín nebo Butovice). Největší změny se proto týkají cestujících právě mezi Prahou a Nučicemi, kde dojde k zavedení dalších vlaků, díky čemuž bude dodržen hodinový interval v tomto úseku i o víkendech a svátcích. Zbývající úsek trati, Nučice – Beroun, nedozná žádných zásadních změn a objem vlakové dopravy zůstává zhruba na loňské úrovni. I nadále budou na všechny spoje nasazeny motorové vozy řady 810.

Trať 174: Beroun – Rakovník (linka S75) >>

Dvojice Regionov na trati 174 během kulturní akce na Křivoklátě, foto: Matouš Vinš Provoz na trati vedoucí napříč krajinou Křivoklátska nedozná v příštím roce žádných zásadních změn. Marně bychom zde hledali alespoň náznak taktového jízdního řádu, časová poloha spojů však dostatečně vyhovuje cestám do škol či zaměstnání. Objem vlakové dopravy zůstává na letošní úrovni, spoje budou vedeny převážně motorovými vozy řady 810 s přípojnými vozy BDtax a na několika párech osobních vlaků se i nadále bude objevovat Esmeralda 812.613 společně s upraveným vozem Btax781 (011.801) a řídícím vozem Bfbdtanx792 (912.001). I přes řadu kulturních a hojně navštěvovaných akcí nejen na hradě Křivoklát v letní sezoně, kdy mnohdy nápory cestujících nejsou zvládány, zůstávají soupravy posilovány spíše operativně než pravidelně.

Trať 200: Zdice – Protivín (linka S60)>>

Stroj řady 750.7 v čele rychlíku do ČB, foto: Martin Klecán Nemile překvapeni budou cestující na trati ze Zdic do jihočeského Protivína, kde dojde se změnou jízdního řádu k výrazným změnám v provozu. Osobní vlaky, dosud vedené motorovým vozem řady 842, budou nově v režii motorových vozů řady 810 s režimem specifického způsobu odbavení. Cestující by do těchto vlaků měli nastupovat s již předem zakoupenou jízdenkou, pro doplňkový prodej jízdenek bude možno použít prodejní automat umístěný ve vozech nebo kontaktovat strojvedoucího. Polohy osobních vlaků budou přibližně podobné jako letos, s výjimkou posledního večerního vlaku ze Zdic, jehož odjezd je posunut o sedmdesát minut z důvodu částečného nahrazení zrušeného R 1256. Z jízdního řádu úplně zmizí několik rychlíků z Prahy do Českých Budějovic (přes Příbram), jiné jsou omezeny řadou datumových poznámek a jen některé z nich vyjedou ve stávající podobě. Dojde tak ke zhoršení spojení obou okresních měst, Příbrami i Písku, ale i dalších stanic na trase.

Trať 221: Praha - Benešov u Prahy (linka S9) >>

Na "benešovské" trati k zásadním změnám v objemu dopravy nedojde, cestující však potěší zejména pokračující obměna vozového parku. Mnohem častěji se zde totiž objeví jednotky řady 471 CityElefant, které v provozu postupně nahradí dosluhující pantografy řady 451. Některé osobní vlaky linky S9 budou z Benešova u Prahy prodlouženy z Prahy-Vysočan do Prahy-Horních Počernic nebo až Čelákovic. Na trati 231 dojde k částečnému zlepšení stavu infrastruktury v rámci probíhající optimalizace.

Zdroje: České dráhy, ROPID, Správa železniční dopravní cesty


Dominik Jaroš , Michal Jaroš Poslat mail autorovi | 2.12.2011 (17:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Jízdní řád

More from ČR Praha ČR Středočeský


  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   
Registered user Vašut 
09.12.2011 (18:42)  
Hej na trať KH-Zruč n/S vyjedou regíny(814/914) to neni novinka???
08.12.2011 (9:32)  
Sim:
Ale jo, já s vámi víceméně souhlasím. Nicméně si myslím, že končit vlaky na hranici oblasti daného koordinátora také není nejšťastnější řešení. Jak jsou spokojeni se svým koordinátorem by jistě mohli vyprávět jihočeši...
Registered user Sim 
08.12.2011 (7:57)  
Majklik > otazkou je, zda to "fungovalo", nebo skutecne fungovalo; fakt, ze na regionalce jezdi vozidla, ktera jsou i pri pripadnem nasazeni na dalkove vlaky komfortnejsi, nez vlaky v dalkovce bezne provozovane, nepovazuju za funkcni stav. Takze ono to nefungovalo ani pred tim, jen jste mel v loterii provozovanou pod hlavickou cerpace dotaci vice stesti nez nyni. A prave proto, aby se tato situace zlepsila, je potreba provadet nikoliv nahodile (podle toho, kdo vic rve) rosady vozidel lepsi/horsi, ale systematicke kroky k tomu, aby zeleznicni verejna doprava fungovala ke spokojenosti jejich uzivatelu i objednavatelu ... a jedna z cest vede pres koordinatory.

Pokud ma nekde kozenkove Becko nebo Bedetecko fungovat dobre, je to v souprave historickeho retrovlaku.
07.12.2011 (21:54)  
Sim:
Nedívám se na to z pohledu koordinátora, objednatele ani dopravce. Dívám se na to z pohledu cestujícího. A tento stav mě prostě netěší. Zvlášť, když to doteď fungovalo a najednou nemůže...
Registered user Antony 
07.12.2011 (18:30)  
Flexaretista:

Rozumím. Myslím ale že 20 let od revoluce a několikanásobné zvýšení cen už na obměnu stačilo. Zatím se jen zdražovalo a neobměňovalo nic. Stav cu to dnes je měl být podle mne někdy v roce 1996 a v roce 2011 už klidně mohly být nakoupeny pro celou ČR nové vlaky jak na rychlíkách tak na lokálkách. Jenže peníze šly 20 let do nějaké černé díry..
Registered user Sim 
07.12.2011 (17:24)  
Majklik > jenze to uz michate dohromady dve veci - system dopravy a nasazeni konkretnich vozidel. Jinak receno, to, ze v soucasnosti je lepsi svezeni osobakem nez rychlikem je chyba koordinatora, nebo spis objednavalele+dopravce? Ma koordinator nejakou pravomoc narizovat objednavateli, co ma objednat za vozidla, aby ten jeho koncept mel hlavu a patu?
07.12.2011 (15:51)  
Ad rozdělení Os Pha-Pce:
Jezdím poměrně často v úseku Řečany - Praha-Klánovice, takže to rozdělení taky nevítám (navíc to tu už v jednom GVD kdysi bylo). Volba R z Přelouče v mém případě nic neřeší. Navíc v létě raději budu dvě hodiny v klimatizovaném osobáku, než se hodinu potit v kožence. Takže tuto změnu jednoznačně vnímám jako negativní. Jak tu padlo, každý přestup odradí a navíc je jasné, že i když bych ho akceptoval, tak se nevyhnu poklesu komfortu cestování (soupravy Pce-Kolín).
07.12.2011 (9:09)  
M 474 003: Ty zrychlené vlaky ráno z Prahy do Kralup jsou sice zdánlivě proti logice, ale ve skutečnosti se jedná spíše o soupravové vlaky (nově s cestujícími). Ten vlak v 8:02 jezdí již dnes jako Sv 9690 a z Kralup pak jede v 8:41 jako 9633.
06.12.2011 (10:59)  
Ad přestup:
Nehledě na to, že dost lidí jakmile vidí nějakej přestup, jedou autem. Není se jim (bohužel) moc co divit.
06.12.2011 (10:57)  
tarten: ten pokrok, kdy se to zastaví...
  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko