..: Rušení dálkových vlaků bude jen minimální :..

754.062, Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou, foto: PulyPraha (aktualizováno 22.9.) — Ministerstvo dopravy po předchozích pokusech ušetřit na objednávce vlaků s co nejmenšími následky na systém dálkové dopravy nedávno usilovalo u Ministerstva financí o navýšení rozpočtu až o 9 miliard korun pro období do roku 2014 tak, aby bylo schopno alespoň dostát svým závazkům v Operačním programu doprava a v neposlední řadě také vůči státem vlastněnému dopravci. Původně bylo ve hře nejen krácení subvencí na provoz dálkových vlaků až o 200 milionů korun, ale i subvencí pro regionální dopravu až o 600 milionů korun. Ve hře jsou také finance pro odkládané dopravní stavby s již uzavřenými smlouvami, ale to jen v případě, pokud ministerstvo získá namísto devíti čtrnáct miliard korun, což je v současné situaci krajně nepravděpodobné. Tyto stavby se v případě odkladů budou neustále dále prodražovat. Nyní byla přislíbena alespoň část investic pro dálkovou a regionální vlakovou dopravu na příští rok.

Reálné obzory začalo rozhodnutí o omezení subvencí na provoz osobní železniční dopravy získávat v polovině srpna. V původním návrhu se počítalo s omezením dálkových spojů v rozsahu kolem 200 milionů korun, což by odpovídalo zhruba osmi procentům spojů, resp. asi čtyřiceti vlaků. Ministerstvo dopravy přišlo s tímto krokem těsně před dokončením jízdních řádů pro nadcházející rok, jejichž uzávěrka byla původně stanovená na 5. září. Ta byla nakonec již dvakrát odložena pro získání více času na úpravy a původně i pro rozsáhlejší změny navazujících vlakových a autobusových spojů, které by byly tímto krokem v některých případech naprosto znehodnoceny.

854.030 vede rychlík na trati 238 v úseku Žďárec u Skutče - Pokřikov, 16. 4. 2011, foto: Matouš DanielkaNěkteré linky, které se měly rušit, navíc v současné době netrpí přílišným nedostatkem cestujících, naopak, v dopravních špičkách jezdí někdy i na hranici své maximální kapacity sedících i stojících cestujících, jako tomu je například u rychlíků Pardubice - Havlíčkův Brod. Zánik těchto ve většině případů páteřních vlaků by se navíc mohl velmi výrazným způsobem dotkout obsazenosti návazných spojů, v jejímž důsledku bychom bývali mohli hovořit až o rozpadu fungujícího systému železniční dopravy či o maření krajských investic využitých v regionální dopravě ze strany Ministerstva dopravy. Cestující by museli využívat vlaky v jiných časových polohách, nebo jiný způsob dopravy, kterým by však ve větší míře nebyla možna zajistit autobusová doprava a to z kapacitních důvodů. Na řadu by tak bývala mohla přijít hlavně individuální automobilová doprava, která by tak ještě více zahltila už tak většinou přetížené silnice.

914 021-1, Šenov u NJ, foto: Martin GrillÚspory se navíc měly dotknou rovněž regionální dopravy objednávané jednotlivými kraji. Ministerstvo financí se totiž rozhodlo snížit platbu krajům pro příští rok až o již zmiňovaných 600 milionů korun. Například v kraji Vysočina by tak v rozpočtu chybělo více než třicet milionů korun na provoz regionální dopravy, která by tak musela být až o 20 procent vlakokilometrů omezena. Stát by tímto porušil dohodu s kraji (resp. kraje poruší smlouvu s dopravci), kterou uzavřela předchozí úřednická vláda Jana Fischera, když se před podpisem dlouhodobých smluv krajů s dopravci zavázala na deset let subvencovat jednotlivým krajům objednávku osobních vlaků v celkové výši 2,6 miliardy korun ročně. Současní představitelé však oponují tím, že memorandum nebylo právně závazné, jelikož ho schválila pouze vláda a nikoliv parlament.

749 039-4, foto: FilipoReakce informovaných občanů a organizací na sebe nenechaly dlouho čekat. Se stanoviskem ke škrtům přišla organizace ProAlt - "iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ". Navržené škrty v dálkové dopravě jsou podle iniciativy nepřípustné přinejmenším ze čtyř důvodů: jednak narušují pracně budovaný systém dálkové dopravy; za druhé byly ohlášeny až po skončení připomínkovací lhůty jízdních řádů a v krajích vyvolají chaos; kromě toho postihují zejména ekonomicky slabší oblasti, které jsou již dnes obtížně dostupné, což je případ Šluknovského výběžku nebo trati Krnov - Jeseník; a za čtvrté se iniciativa staví proti omezování veřejné dopravy vůbec. Místo omezování veřejných služeb iniciativa doporučuje úsporná opatření směřovaná na vrcholový management ČD. V podobném duchu formuloval svou tiskovou zprávu Svaz cestujících ve veřejné dopravě. Upozorňuje, že zrušení 8 % spojů by přineslo úsporu pouhých 4 % prostředků. Kromě toho by nedodržení smluv a memoranda představovalo "jednoznačný vzkaz soukromým dopravcům, že stát není schopen dostát svým závazkům a že by se plánovaných výběrových řízení na dálkové spoje v osobní železniční dopravě raději neměli účastnit, protože vláda jim stejně nezaplatí tolik, kolik původně slíbí." Obě iniciativy upozorňují, že proklamovaná úspora se může nakonec mnohem více prodražit. Škrty by totiž vedle snížení kvality života vedly také ke zvýšení nezaměstnanosti či menším příjmům z jízdného, což by se mohlo v budoucnu stát záminkou k dalšímu kolu škrtů.

R 1248 na trati 200, foto: Martin KlecánNakonec je ale naštěstí vše jinak a masivní rušení vlaků se nekoná. Přibližně v polovině září totiž přišlo Ministerstvo dopravy s kompromisním řešením. Místo několika desítek spojů se nakonec zruší ze strany MD pravděpodobně pouze dvě relace dálkové dopravy, a to rychlíky Pardubice - Havlíčkův Brod, které částečně nahradí kraje novými spoji, a spěšné vlaky Rakovník - Chomutov - Jirkov vedené regionovou, někdejší příklad dohody dvou krajů a ministerstva na společné objednávce. Další rychlíky původně navrhované ke zrušení, jako například relace Ostrava - Jeseník nebo úsek Nový Bor - Rumburk se nakonec rušit nebudou. Ministerstvu z potřebných dvou set milionů totiž nakonec bude chybět jen 50 milionů. To původně mělo odpovídat právě pouze dvěma již zmíněným linkám, které ministerstvo údajně v každém případě již nechtělo objednat, ale to se ve čtvrtek opět změnilo. Ministerstvo významně omezí také linku Praha - Písek - České Budějovice a několik jednotlivých spojů na dalších tratích, například v úseku Turnov - Tanvald, ale i jinde. Také nakonec nebude objednána diskutabilní nová linka Olomouc - Ostrava, která měla nahradit zrušené zastavovánívlaků vyšší kvality Českých drah. Zda tam však ty budou zastavovat, se zatím neví. Ministerstvo nakonec najde část peněz i pro kraje na regionální dopravu, kde zaplatí stát asi 300 milionů korun. Druhou polovinu však požaduje ministr Pavel Dobeš ušetřit také po dopravcích, tedy hlavně Českých drahách, a krajích. Konečný návrh jízdního řádu tak bude pravděděpodobně opět odložen, jelikož plán Ministerstva dopravy musí ještě schválit vláda a také potvrdit kraje spolu s dopravci. Na definitivní návrh jízdního řádu 2011/2012 si tak musíme ještě několik týdnů počkat. Jakmile bude znám, přineseme vám podrobnější informace. Problém vyvstane v případě, že nedojde ke včasnému uzavření jízdních řádů. O možných následcích raději ani nepřemýšlet.

810.191-7, Hostašovice, foto: Zdeněk ŠnajdrNavíc České dráhy s rozhodnutím „část peněz ušetří dopravce“ zásadně nesouhlasí. „My jsme komerční firma, tzn., že pokud nemáme pokryté náklady na vedení určitého spoje, tak ho nemůžeme provozovat, protože ho nemáme z čeho zaplatit. Nemůžeme rozprodávat majetek, abychom zaplatili naftu či elektřinu,“ říká mluvčí podniku Radek Joklík pro Českou televizi a dodává: „Pokud jde o úspory, tak náš manévrovací prostor je už teď velmi omezený. Například vloni jsme propustili 2 000 převážně administrativních pracovníků. Takže i když teď budeme znovu hledat v režijních a administrativních nákladech úspory, tak těch požadovaných 150 miliónů korun tam určitě nenajdeme.“ Tytu skutečnosti odráží dlouhodobé vztahy mezi ministerstvem dopravy a národním dopravcem ještě z doby, kdy osobní dopravu dofinancovávala doprava nákladní a neprobíhala téměř žádná obnova vozového parku, což v dnešní době není možné i vzhledem k nastupující konkurenci.

Příloha: Seznam všech rychlíků původně navržených ke zrušení (zdroj: iDNES)

Zdroj: ŽelPage, Ministerstvo dopravy, ČT24 (1) (2) (3), Aktuálně.cz, Novinky.cz


Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Jízdní řád

More from Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   
26.09.2011 (15:54)  
rpet - k té teorii:
Nejen v mnou pořád omílaném Švajcu, ale i třeba v Nizozemí nebo v německých aglomeracích již desítky let nabídka táhne poptávku. Takže tyto teorie se již ověřily praxí. Dokonce v menší míře i u nás - třeba v dálkové dopravě (na některých ramenech nárůst i o desítky%) nebo v pražské či brněnské aglomeraci.
26.09.2011 (15:47)  
Staňa Kulatý:
Byl jste někdy ve Veselí?
Kupodivu byl. Pravda, jen asi na půlhodinku. Máte tam hezké nádraží, hezčí než naše Libeň určitě.

Teď prosím odpovězte zase Vy mně: Kolik je ve Veselí zhruba pracovních míst, tedy když pomineme nějaké ty obchůdky, sámošky a veřejné služby, kolik tam máte průmyslu či vývoje? A kam jezdí ti, kteří nesehnali práci v místě?
Registered user kave 
25.09.2011 (23:45)  
PN:
Z UH do Brna vlakem nikdo nepojede, ani kdyby se realizoval ten kdysi přímo zde publikovaný superstupidní nápad nějakého Tomáše Záruby, aby tyto vlaky jezdily z Brna nikoliv přes Veselí, ale přes Břeclav a Staré Město dále k Bojkovicím. Autobusů jezdí z UH do Brna v pracovní den kolem 20, obsazenost z UH nadpoloviční. Jízda trvá cca 75 min, proto vlak v této relaci není pro ně konkurence.
Registered user PN  mail  
25.09.2011 (21:37)  
Staňa: Dobrá, tak to ukončeme. Ono je dost těžké debatovat s někým, kdo vidí jen současnost, která jemu konkrétně vyhovuje, ale mnoha dalším prostě ne a nevidí nebo nechce vidět potenciál zlepšování služeb. I za současného stavu má ta trať potenciál nabídnout mnohem víc. Pokud by se do ní navíc investovalo, udělala se elektrika, zvýšila max. rychlost, tak by možná konečně i lidé z Uherského Hradiště začali jezdit do Brna vlakem. Dnes, díky dlouhé jízdní době a nízké nabídce spojů, k tomu nemají důvod.
Registered user rpet  mail  
25.09.2011 (16:52)  
zas tak moc OT nejsme nikdo - nadpis clanku je jasny. nic mene jako jiz tradicne se zde stretavaji dva pohledy na budoucnost zeleznice.

uz jednou jsem jasne dal najevo svuj nazor, ze at se mi to libi, nebo ne, zeleznicni osobni doprava uz dominantni v budoucnu nebude. a jsem proto pripravenej pripustit urcity procento ruseni spoju, trati.

v intencich receneho me tim padem zajima, jakym zpusobem si nekteri predstavuji oziveni zeleznice. a o tom se pak vede rec, nic vic a nic min.
25.09.2011 (12:30)  
ekoter: Jste mne pobavil:-) Dřív, než něco napíšete, doporučuju zjistit fakta. V lichou a 39 vlak také jezdí z Prahy. A jak jsem psal, obslouží třeba ten Hodonín. Ale i Veselí, když člověku nevadí víc přesupů a delší trasa (víc peněz). Doporučuju Vám: 1. Vzít si týden volna. 2. Celý ten týden pendlovat mezi Veselím a Brnem. 3. Bedlivě sledovat cestující. 4. Pochopit, že Veselí - Brno jezdí lidí fakt málo už teď.
Tohleto mi nikdo nevyvrátí. Bučovice - Brno, to už bych viděl reálněji tu hodinovku Sp. Ale z Veselí? Promiňte, ale opravdu ne. Specialtrain pro studentský přesun už zavedli, což je dobře a tak to i stačí. Sice si budeme rozumět v tom, že ve VHD nabídka určuje poptávku, ale v zavádění hodinovky všude to opravdu ne.
A jelikož jsme hrozně OT a jelikož na takovéto diskuse tu máte rpeta (jistě pochopí legraci), tak končím. Zdraví vás šohaj, který teď jede jedním ze svých dvouhodinových spojů a je spokojen. Tož tak.
24.09.2011 (23:27)  
Ad rpet: Já neříkám, že tam těch lidí bude více, ikdyž je to pravděpodobné. Já jenom nesouhlasím s tím, že je v pohodě provozovat dvoukolejnou trať, jednou za 2 hodiny na ní projet motoráčkem a být se přitom v prsa. Prostě dvouhodináč je pro mě takový přechod mezi ničím a hodinou. Není to nikdy cíl.

Klidně tam můžou zůstat jen autobusy.
Registered user PN  mail  
24.09.2011 (20:05)  
Já a ekoterorista? Tak to mě naznáte. Věřte mi, také nemám rád rušení autobusů ve prospěch vlaku, ale znám situaci v Jihomoravském kraji a Kordis to již mnohokrát udělal. Mě osobně dodnes leží v žaludku relace Hodonín – Brno, kde Kordis zavedl vlaky a autobusy omezil na hodinový takt a ještě uměle navýšil jejich jízdní dobu. To co zde navrhuji je vlastně přesně podle rukopisu Kordisu, zavést vlaky a zrušit nebo alespoň omezit či jinak znevýhodnit autobusy. Takto přesně Kordis jedná. Nemusí se mi to líbit, ale pokud chci v Jihomoravském kraji něco prosadit, musím bohužel jednat podle pravidel Kordisu. Tak to je.
Registered user rpet  mail  
24.09.2011 (18:59)  
@ PN:

nejspis si nerozumime.

za prve: neverim tomu, ze by vetsina lidi presedlala z busu do vlaku - ne, ze by to neslo a ne, ze by to nebylo vitany. argument "kdyby" je proste fatalni, nezlob se.

za druhe: chapu, ze se tady "rezeme" proto, ze nas nejakym zpusobem zajima zeleznice. ovsem radikalni nazor typu "zrusme autobus, protoze ho lze nahradit vlakem" vnimam - bohuzel - jako skodlivy. pripominate mi ekoteroristy, kteri za zadnou cenu nechteji povolit dostavbu D8 a to i pres fakt, ze obyvatele malych obce na trase mezi nedostavenymi useky trpi neuveritelnym zpusobem. ale hlavne ze si parta blaznu muze prosadit elegantni mostky pres dalnici pro medvedy, slony, zaby a mozna i jiny zvirectvo...

nejsem zastancem ultimativnich kroku - blbe se berou zpet v pripade, ze se neco nepovede tak, jak si malujete.
Registered user PN  mail  
24.09.2011 (17:21)  
rpet: Tak Vám tedy jeden argument, který Vás snad uspokojí, uvedu. Z Kyjova a Bučovic jezdí ve špičce autobusy do Brna po půl hodině, ze Slavkova dokonce po čtvrt. Kdyby byť i jen polovina těch, co jezdí dnes těmi autobusy, přesedla do vlaků, tak by se ta hodina uživila více než dostatečně. Navíc by se část těch autobusů dala zrušit. A to by jistě také pomohlo regionu.
  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2019 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko