..: Návštěva ministra dopravy Víta Bárty v Pardubicích :..

Ministr dopravy Vít Bárta na tiskové konferenci v Pardubicích 17.9.2010, foto: Matouš Danielka Pardubice — Dne 17. září 2010 proběhlo v prostorách krajského úřadu v Pardubicích pracovní jednání k dopravní problematice kraje, jež bylo součástí cest ministra Bárty po všech krajích Česka. Návštěvě Pardubic ještě předcházela ten den zastávka v Hradci Králové a následovala cesta do Chrudimi, kde ministr dopravy zakončil putování po Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Ale vraťme se zpět do Pardubic. Od 13.30 do 14.15 probíhalo v prostorách krajského úřadu pracovní jednání k dopravní problematice kraje a později i tisková konference. Za priority označil Bárta dostavbu rychlostní silnice R35 a výstavbu obchvatů, ovšem Chrudim si prý na svůj obchvat bude muset ještě chvíli počkat. Ze staveb na železnici se počítá, s notnou dávkou odstupu, se zdvoukolejněním trati 031 Pardubice – Hradec Králové, která je považována za jedinou výdělečná trať v Pardubickém kraji.

Cestáři se konečně přiznali, foto: Ivo Vrbický Za nejužší hrdlo silničního spojení Hradec Králové – Pardubice – Chrudim byl označen nadjezd u Parama v souvislosti s tím, že i na toto peníze nezbudou. Rozšíření silničního nadjezdu by napomohlo v těchto místech zrušení trati 238, kterou lze nahradit takzvanou Medlešickou spojkou, jež by přinesla výhody i pro železnici. Pochvaly se dostalo nedávnému spuštění dopravního terminálu v České Třebové a jeho provázání s hromadnou dopravou. V souvislosti s tím se jednalo o výstavbě dopravního terminálu na pardubickém přednádraží, ale vzhledem k vysokým nákladům stavby je nyní realizace tohoto projektu nemyslitelná. Největší zájem o železnici v diskuzi projevoval náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Naopak Vít Bárta na jejich otázky ohledně železnice reagoval povětšinou vyhýbavě. Po opakované otázce Radko Martínka se přiznal, že nezná odpověď k řešení situace na železnici. Místo toho by rád nákladní dopravu z přetížených silnic přesunul nikoliv na železnici, jak by se dalo čekat, ale na vodu, a významně podporuje projekt splavnění Labe. U projektů bylo dosaženo 30% slevy, což zadlužení státu snižuje ze 120 let na hranici necelých 90 let. To ovšem připadá ministru dopravy málo na to, aby mohly být zrealizovány další projekty „navíc“, které je například možno z větší části financovat z prostředků Evropské unie. Všechny připravované projekty v jednotlivých krajích chce Bárta dočasně zastavit, prověřit a určit (nové) priority.


Matouš Danielka Poslat mail autorovi | 20.9.2010 (14:00)
Related newsopen/close

More on Reportáže

More from ČR Královéhradecký ČR Pardubický


 Zpráv na stránku:   
22.09.2010 (13:46)  
Všechno je to otázka propočtů a analýz , i když chápu , že šoutouši mají už jasno předem.
Correspondent or Member of ŽelPage Railfort  mail  
22.09.2010 (10:08)  
Borovička: To není tím. Podél Rýna vedou také, ale hlavně tam je staletá infrastruktura pro vodní dopravu. V Čechách to jeden nový přístav pár kilometrů proti proudu nezachrání.
21.09.2010 (18:25)  
Podél jediné (slovy jedna) vodní cesty v Česku vedou 2 dvojkolejné tratě dnes i s nějakou volnou kapacitou pro další vlaky. Je tedy skoro jedno, zda bude terminál na vodě v Dresden nebo v Lovosicích.
Registered user karosa  mail  
21.09.2010 (16:51)  
"Vodní doprava je specifická tím , že je suverénně nejlevnější."
Ano. ale k tomu "A" by se mělo říci také "B". A sice to, že vodní doprava je také nejpomalejší a nejnejistější. Stačí, aby trochu víc zapršelo, popř. nepršelo delší dobu, a lodě se zastaví pro nadbytek, resp. nedostatek vody v řece. Takže pokud to p. Bárta opravdu myslí s převodem přeprav ze silnic na vodu vážně, bude asi zklamám tím, jak "veliký" podíl těchto přeprav se skutečně(pokud vůbec) na vodu přesune.
Correspondent or Member of ŽelPage Railfort  mail  
21.09.2010 (8:46)  
Naroznej: Myslím , že to co se investovalo do výstavby železničních koridorů se také nepromítá do poplatku za použití dopravní cesty. Což je samozřejmě špatně, ale vzhledem k množství nákladu a hlavně CESTUJÍCÍCH zde nůžky budou rozevřeny mnohem méně. Stejně tak zavádějící je údajná ekologičnost vodní dopravy v případě, když se na jednu stranu dává úspora několika tun spalin a na druhou stranu zapomíná dávat to, co se kvůli tomu zničilo.
21.09.2010 (7:35)  
Myslíte, že když se dnes stejným způsobem zboží nepřekládá z vlaku na loď a zpět v Kolíně, Mělníku, Ústí nad Labem a Děčíně, že se tak začne dít po dostavbě přístavu v Pardubicích

Jak už jsem uvedl.Problém vodní dopravy je v tom , že provozovat ji v součastné době je značně problematické (nízký ponor , stav hladiny atd.). Sám jsem jednou odesílal cca 800 tun plechu po Labi a vím , co to byl za problém. Naplánováno to bylo na nějaký týden , ale nebylo dost vody. Druhý týden začátek vypadal také špatně , ale pak zapršelo a tak nás náš speditér hnal , abychom honem rychle navozily toto zboží do Ústí s tím , že za tři dni odlplouvá loď a že další týden je nakládka též z otazníkem.
Pokud dojde k investicím a vodní cesta se zkvalitní , může být vodní doprava o něčem jiném.

Když do ceny vodní dopravy do Pardubic promítnete cenu za splavnění, tak nejlevnější určitě nebude

Myslím , že to co se investovalo do výstavby železničních koridorů se také nepromítá do poplatku za použití dopravní cesty. Tam se spíše zahrnuje pouze běžná údržba a opotřebení.
21.09.2010 (7:29)  
Možná je vodní doprava nejlevnější (aspoň po proudu), ale rozhodně je i nejpomalejší. Myslíte, že když je dnes problém přejít ze silnice na železnici kvůli překládce a zpomalení zásilek, že bude vůle překládat do ještě pomalejších lodí? Nebo také jinak - opravdu je nutné železnici úplně odepsat a provozovat jen spoustu aut a pár lodí? Ono sice pro nákladní dopravu na železnici netřeba tak přílišných investic, nicméně někde by neuškodilo zvýšení rychlosti a rozhodně je třeba zdvojkolejňovat a modernizovat zabezpečovací zařízení tam, kde je již dnes problém s kapacitou. A oprava svršku přinese snížení hlučnosti a ničení vozů na "dírách". Pro osobní dopravu je pak loď se svou rychlostí záležitostí zcela rekreační, a v případě omezení vlaků lze očekávat výrazný nárůst počtu aut na silnicích se všemi zápornými důsledky.
Correspondent or Member of ŽelPage Railfort  mail  
21.09.2010 (6:50)  
naroznej:
1) Myslíte, že když se dnes stejným způsobem zboží nepřekládá z vlaku na loď a zpět v Kolíně, Mělníku, Ústí nad Labem a Děčíně, že se tak začne dít po dostavbě přístavu v Pardubicích?
2) Když do ceny vodní dopravy do Pardubic promítnete cenu za splavnění, tak nejlevnější určitě nebude.
Registered user tarten 
20.09.2010 (21:41)  
M:
Do určité míry ano. Ale mezi vodní a silniční dopravou je opravdu max. na půl cesty.
Registered user M 
20.09.2010 (20:54)  
tarten - akorat, ze stejnou ironii lze aplikovat i na zeleznici...
20.09.2010 (20:10)  
Jo, ale Rýn a Dunaj jsou opravdu něco jiného než Labe. Po Labi nikdy nebudou plout takové lodě jako po Rýnu a Dunaji. Kdyby v našich podmínkách byla vodní doprava taky tak levná, nepřestalo by se vozit loděmi uhlí do Chvaletic. To je taky pěkné, že v Linzi mají "vodní vlečku", ale ukaž mi nějakou v ČR

Problémem vodní dopravy v ČR není to , že by nebyla levná. Ale hlavně její nespolehlivost vzhledem k počasí.
To , jaký je potenciál vodní dopravy nejsem schopen posoudit , nejsem odborníkem na vodní dopravu , stejně tak jako 99% zdejších diskutujících.
Takže myšlenky zda je či není dobré investovat do vodní infrastruktury ponechám povolanějším.
Nicméně jako člověku se všeobecným přehledem v oblasti dopravy se mi názory ohledně splavnění Labe líbí.
Dnes třeba část expedice železáren v Košicích do západní Evropy funguje systémem , že zboží jede z Košic po železnici do Bratislavy , tam se přeloží a jede po Dunaji.
Proč by expedice této firmy pro severozápadní Evropu nemohla fungovat podobně? Přijede vlak do Pardubic , tam se zboží přeloží a po Labi popluje do části Skandinávie , Anglie,Holandska,Belgie,severní Francie atd.
Stejně tak obráceně. Loď z Belgie připluje do Pardubic a odsud zboží pojede na všechny možné strany po železnici.
Je to novém přístupu , nových pracovních místech a hospodářském růstu.
Proč to hned odsuzovat ? Protože jsme na šoto fóru ?
20.09.2010 (19:20)  
naroznej: Jo, ale Rýn a Dunaj jsou opravdu něco jiného než Labe. Po Labi nikdy nebudou plout takové lodě jako po Rýnu a Dunaji. Kdyby v našich podmínkách byla vodní doprava taky tak levná, nepřestalo by se vozit loděmi uhlí do Chvaletic. To je taky pěkné, že v Linzi mají "vodní vlečku", ale ukaž mi nějakou v ČR.
20.09.2010 (18:49)  
U vodní přepravy jsou vždy nutné přinejmenším dvě překládky, protože žádný podnik nemá něco jako "vodní vlečku". A překládka je vždy možná pouze v přístavech. Opravdu by mě zajímalo, co tam chtějí vozit. Kontejnery z Hamburku? Ty se dají úplně v klidu a výhodněji vozit vlakem...

Vodní doprava je specifická tím , že je suverénně nejlevnější. Náklady na přepravu 1t zboží tvoří zlomek nákladů na přepravu po železnici/silnici.
Mezi místy , která jsou v západní Evropě spojena dunajsko-rýnskou vodní cestou zajišťuje vodní doprava největší podíl přeprav u substrátů , oceli a dalších materiálů.

Jinak "vodní vlečky" také existují. Dokonce v takovém Linzi , kde sídlí velká ocelárna Voest Alpine zajíždějí velké lodě až do expedičního skladu.
Registered user aron 
20.09.2010 (18:12)  
A ještě jedno negativum vodní dopravy, v zimně to všechno zamrzne a "rejdaři" budou chtít po nějaký vodní "správě cest" udržet řeky splavné, a to taky něco stojí.
20.09.2010 (17:42)  
Třeba nic vozit nechtěj a nepotřebujou. Ale jako měl Řebíček pod palcem Viamont, má Bárta možná na strejčka nějakou firmu, co buduje vodní cesty .. ;-)
Koridor pro průplav DOL je myslim furt nezastavěnej.
20.09.2010 (17:36)  
Takhle ti zastánci splavnění asi opravdu uvažují, jinak nevím... Oproti vodní dopravě je úžasně flexibilní i železnice. Větší podniky mají často vlečku a když ne, nakládat a vykládat se dá v každé stanici. Vozové zásilky mají velikost od jednoho vozu. Při přepravě z vlečky na vlečku není nutná žádná překládka. U vodní přepravy jsou vždy nutné přinejmenším dvě překládky, protože žádný podnik nemá něco jako "vodní vlečku". A překládka je vždy možná pouze v přístavech. Opravdu by mě zajímalo, co tam chtějí vozit. Kontejnery z Hamburku? Ty se dají úplně v klidu a výhodněji vozit vlakem... Navíc lodě by pluly ložené proti proudu, což je věc vcelku neobvyká a hospodárnosti vodní dopravy skutečně neprospívající. Kvůli tomu byla už před lety zrušená přeprava uhlí do Chvaletic loděmi, která byla krajně nesmyslná. Podobně nesmyslné bude vozit cokoli loděmi do Pardubic a nic jiného než ty kontejnery mě ani nenapadá, protože vodní doprava je v našich podmínkách prakticky nepoužitelná. Podporována by měla být železniční nákladní doprava, která je mnohem lépe využitelná.
Registered user tarten 
20.09.2010 (17:02)  
Chápejte, vodní doprava je nesmírně výhodná. Je krásně flexibilní, a nějaký ten potůček teče skoro z každé vsi! :-)))
20.09.2010 (14:20)  
Ať jdou s tím blbým splavněním Labe konečně všichni k čertu! To je to poslední, co tady potřebujeme. Když je Bárta tak zatížený na úspory a šetření všeho druhu, tak nechápu, jak může podporovat tak nesmyslný a drahý projekt.

Z hlediska železnice by mělo býr prioritou dokončení prvního koridoru (Choceň - Ústí), zdvoukolejnění tratě Pradubice - Hradec Králové (případně Jaroměř, ale to bych už asi chtěl moc) a medlešická spojka. Naproti tomu elektrizace do Chrudimi není vůbec nutná.
 Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2024 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko