..: Výstava modelů v plzeňské Techmanii a další výstavy :..

Techmania Science Center, foto: Techmania science centerPlzeň — Každý železniční příznivec již jistě slyšel o plzeňské Techmanii, budované v areálu plzeňské Škodovky. Toto regionální technické muzeum bylo založeno v roce 2005 společností Škoda holding a Západočeskou univerzitou v Plzni se záměrem vybudovat moderní interaktivní muzeum. V expozicích Techmania Science Center, jak je muzeum nazýváno, jsou vystaveny nejrůznější technické i vědecké exponáty a část je věnována historii Škodových závodů, kde jsou mimo jiné vystaveny dvě historické elektrické lokomotivy - nejstarší dochovaná elektrická lokomotiva u nás Škoda 2 ELo (ČSD E 424.0) z roku 1928 a nejkrásnější stroj své doby, "laminátka" Škoda 32 E (řada S 699.0) z roku 1963. Nyní, při příležitosti oslav Dne železnice, se v prostorách Techmanie uskuteční výstava železničních modelů. Své nekonečně dlouhé kolejiště, složené z jednotlivých modulů, zde představí Klub Zababov.

Výstava Klubu Zababov

Historie Klubu Zababov

Klub železničních modelářů s příznačným názvem Zababov (podle kouzelníka Zababy z pohádek o mašinkách pana Naumana) založil v roce 2001 Vladimír Soukup. Výsledkem první schůzky členů byla shoda na stavbě modulových kolejišť. První moduly členové klubu stavěli jen ve velikosti H0. Později s přibýváním nových členů se Klub Zababov rozdělil na sekce a vznikly skupiny budující moduly ve H0, H0e, TT a N. Zababov nemá stálou klubovnu, jeho členové se scházejí virtuálně na internetu a jednou za čas pořádají srazy. Provozní setkání se zpravidla konají několik dní ve vybraných větších prostorách, kde se spojují moduly do celistvého nekonečně dlouhého kolejiště. Při těchto setkáních se nejen jezdí s modely vlaků dle grafikonů a drážních předpisů, ale zároveň diskutuje a předávají se zkušenosti. Provozní setkání nebývají běžně veřejnosti přístupná a tak výstavy jako tato v Techmanii jsou spíše výjimkou. Klub se nesoustředí jen na české prostředí a aktivně spolupracuje s podobnými kluby i jednotlivými modeláři v zahraničí, zúčastňuje se a sám i aktivně pořádá podobná setkání na mezinárodní úrovni.

Modely H0e na setkání v Milevsku 2010, foto: Jan Grania, Klub Zababov Mezi modeláři známý Klub Zababov pořádá ve dnech 25. - 28. září 2010 v plzeňské Techmanii Výstavu železničních modelů. Zababováci zde představí kolejiště H0 a H0e, a to na celkové ploše 320 m2. Klub je známý zejména tím, že jezdí s modely vlaků dle předem připravených grafikonů a jízdních řádů v tzv. modelovém čase, který je až 5× rychlejší, než ten skutečný. Tím zdejší modeláři nepředstavují jen svá díla - modely lokomotiv a vagónů nebo jednotlivé moduly představující nejrůznější části krajin, ale i ukázky ze skutečného provozu železniční dopravy.

Moduliště při setkání v Milevsku 2010, foto: Jan Grania, Klub ZababovJak nám řekl jeden z organizátorů provozního setkání, Ing. Martin Janda PhD, člen sekce H0 Klubu Zababov, kolejiště bude sestaveno v podobě vedlejší tratě s odbočkou na úzkorozchodnou trať. Provoz bude veden ve III. modelové epoše a postupně převeden do epochy IV. (období let 1945 - 1968 a 1968 - 1992) s vozidly tehdejších ČSD. Jízdy budou probíhat podle zvyklostí Klubu Zababov, tzn. podle grafikonu a drážních předpisů. Jednotliví modeláři si rozdělí obsluhu stanic (výpravčí, signalisté) a vlaků (strojvedoucí). Provoz funguje podobně jako ve skutečnosti, kdy výpravčí a signalisté si vzájemně (telefonicky) předávají jednotlivé vlaky, staví dopravní cesty a další činnosti s tím související. Výjimkou nejsou ani posuny ve stanicích, provoz manipulačních vlaků, nakládka a vykládka převáženého tovaru a někdy i mimořádné události za účasti nehodových jeřábů. Výstava v Techmanii bude přístupna od soboty 25. do úterý 28. září vždy v otevírací době muzea, tj. od 8:30 do 17:00 hodin, pouze v pondělí jen do 15:00 hod.

V Klubu Zababov se nescházejí jen příznivci modelové velikosti H0, ale i dalších, tedy TT a N a nebrání se zřízení i dalších sekcí, např. v poslední době se opět rozvíjející velikosti 0 (nula). Kolejiště staví v souladu s modelářskými normamy NEM a Fremo a modely lokomotiv jsou řízeny výhradně digitálně pomocí DCC systému. Stavění cest je ovšem různé a víceméně záleží na konkrétním majiteli, jak svůj modul se stanicí vybaví. K vidění jsou stanice, výhybny či odbočky řízené čistě manuálně pomocí táhel, nebo i plně digitálně pomocí počítače.

Techmania Science Center

Historie Techmanie

Společnost Regionální technické muzeum o. p. s. byla založena v roce 2005, kdy byla připravována celková koncepce muzea a první architektonické studie rekonstrukce. V té době nesl projekt interaktivního muzea pracovní název Technorama, podle švýcarského science centra. O rok později započaly práce na objektu budoucího science centra, v letech 2007 a 2008 byla dokončena 1. etapa rekonstrukce a započaly práce na interiérech a v neposlední řadě příprava exponátů. Techmania byla slavnostně otevřena 3. listopadu 2008. V muzeu nejsou umisťovány jen pevné exponáty, ale konají se zde i různé výstavy, semináře, workshopy a další akce. Od září 2010 dostává společnost provozující Techmanii nový název Techmania Science Center o. p. s. V letech 2010 - 2014 bude zrekonstruována druhá část budovy science centra, planetárium a vznikne parkovací areál.

Techmania science center, foto: Techmania science center Projekt Techmania Science Center je založen na expozicích složených z interaktivních exponátů, které herní formou přibližují určitý matematický či fyzikální princip. To znamená, že návštěvník může některé exponáty i rozhýbat a tak se přiučit principu vlastní funkce. Techmania si klade za cíl v určitých oborech přiblížit vývoj lidského poznání a v návaznosti na to ukázat, jak se toto poznání uplatňuje v technice. Dalším cílem je také představit současnou hranici lidského poznání a poukázat na nezodpovězené otázky, na které budou hledat odpovědi další generace. Oba zakladatelé, plzeňská Škodovka a Západočeská univerzita, se tak snaží reagovat na současnou situaci, kdy v České republice klesá zájem o technické obory. Science centra, jak je tomu i ve světě, by měla posílit zájem o vědu a techniku, zejména mezi dětmi a mládeží.

V letošním roce byly představeny veřejnosti tři unikátní nově rekonstruované exponáty - parní stroj Marx a dvě elektrické lokomotivy Škoda. Všechny rekonstrukce probíhaly přímo v prostorách Techmanie a byly financovány z evropského Regionálního operačního programu (ROP).

Parní stroj Marx, foto: Techmania science centerParní stroj Marx je významná technická památka z roku 1909, kdy mimo jiné sloužil na pile Kieswetter v Krašovicích na severním Plzeňsku. Od padesátých let minulého století byl zakonzervován, v roce 1998 byl škodováckými techniky demontován a převezen do Plzně, kde dalších 12 let čekal na své znovuzrození v Techmanii. Tento parní stroj není jen statickým exponátem, ve vybraných časech je možné jej spatřit v pohybu pod parou.

Jedná se o jednoválcový ležatý parní stroj s ventilovým rozvodem páry podle patentu Marx. Stroj má rozvod s vysmekávacími ventily Sulzer. Na vrchu válce jsou vstupní ventily zajištující střídavě vstup páry na obě strany pístu, pod válcem jsou parní výpustě do výfuku. Regulaci stroje zajišťoval kuželový odstředivý regulátor Hartung změnou plnění páry, čímž byla lépe využita její expanze. Mazání stroje zajišťují kapací maznice. Protože se jedná se o mazání ztrátové, olej zachycený pod strojem je možno po přefiltrování znovu použít. Mazání ucpávek a pístu obstarávaly dva Molerupovy mazací lisy. Stroj byl postaven na přehřátou páru o tlaku 12 atm, nicméně originální parní kotel s přehřívačem se nedochoval.

E424.002, foto: Techmania science center E424 při dokončovacích pracech, foto: Techmania science center Lokomotiva Škoda 2 ELo (ČSD E 424.0) z roku 1928 je nejstarší dochovanou elektrickou lokomotivou z plzeňské Škodovky. Na základě objednávky ČSD z roku 1925 vyrobily Škodovy závody pouze dva kusy. Šlo o posunovací kapotové čtyřnápravové lokomotivy s děleným vnitřním rámem, spojnicovým pohonem a centrálním stanovištěm strojvedoucího. Lokomotiva měla dva trakční dvojmotory s cizím chlazením. Rozjezd byl odporový sério–paralení, řízený elektropneumatickými stykači. Elektrická výzbroj byla konstruována pro napětí 1500 Vss. Z provozu byla vyřazena počátkem šedesátých let.

Škoda 32E - S 699.001, foto: Techmania science centerLokomotiva 32 E zvaná „laminátka“ z roku 1963 je unikátním prototypem elektrické lokomotivy svého druhu (ČSD S699.001.). Historicky poprvé byl u lokomotivy použit skelný laminát jako materiál karoserie. Laminátka zároveň představuje výsledek snahy o vývoj šestinápravové lokomotivy pro bulharské železnice a jejich tratě elektrizované jednofázovou soustavou 25 kV. Lokomotiva vznikla jediná, následující typy byly již jen čtyřnápravové (S 489.0, S 499.0). V roce 1981 došlo u lokomotivy k požáru strojovny, po němž byla odstavena.

Laminátka při dokončovacích pracech, foto: Techmania science centerPojezd lokomotivy 32 E tvoří dva třínápravové podvozky, odpružené ocelovými šroubovými válcovitými pružinami. V každém podvozku jsou uloženy tři stejnosměrné sériové trakční motory, pohánějící nápravy ozubeným převodem. Lokomotiva měla křemíkové diodové usměrňovače, elektrodynamickou brzdu a další novinky. Střídavý proud 25 kV / 50 Hz byl přiváděn do transformátoru s regulací na straně vysokého napětí. Z něj byl proud usměrňován v trakčních usměrňovačích, po jednom pro každý podvozek. Každý trakční motor vykazoval trvalých 770 kW, takže šlo o velmi výkonnou lokomotivu. Novinkou bylo také krokové řízení s řídicím segmentem místo řídicího kola podle čs. patentu a zařízení pro automatický rozjezd.

Trolejbus Škoda 3Tr, foto: Techmania science centerDalším rekonstruovaným unikátem bude historický trolejbus Škoda 3Tr. Jak našemu magazínu sdělil tiskový mluvčí Techmanie, Mgr. Tomáš Moravec, tyto trolejbusy vznikaly v letech 1941 - 1948. Trolejbus, který nyní čeká rekonstrukce, pochází ze 3. výrobní série (3Tr3) z roku 1947 a má evidenční číslo 119. Je to druhý nejstarší dochovaný trolejbus firmy Škoda. Tím nejstarším je exemplář stejného typu první série (3Tr1), umístěný v brněnském Technickém muzeu (ev. č. 101). Trolejbus je v dezolátním stavu, kdy svého času sloužil jako zahradní skladiště. Techmania Science Center jej získala z depozitářů zrušeného podnikového Muzea Škoda a zrekonstruovaný trolejbus by měl být představen v červnu 2012.

V Techmanii je kromě skutečných strojů možno shlédnout i různé modely, zejména škodováckých lokomotiv, trolejbusů a tramvají. Mezi modely je k vidění i model parního stroje, nebo plechový vláček Merkur.

Modely v Techmanii, foto: Techmania science center Modely v Techmanii, foto: Techmania science center Modely v Techmanii, foto: Techmania science center Modely v Techmanii, foto: Techmania science center Modely v Techmanii, foto: Techmania science center

Další modelářské výstavy

Kromě akcí ke Dni železnice a výstavy v Techmanii můžete v těchto dnech navštívit další modelářské výstavy. Jednou z nich je tradiční Ostrovská kolejnice, která proběhne v témže termínu od 25. do 28. září v Městském domě dětí a mládeže v Ostrově nedaleko Karlových Varů. Otevřeno je v sobotu a neděli od 14:00 do 17:00 hodin, v pondělí a úterý pak od 10:30 do 17:00 hodin. Další výstava železničních modelů se koná na hlavním nádraží v Hradci Králové od 17. do 26. září. Výstava je přístupná z 1. nástupiště ve všední den od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 18 hodin. Další výstavu v rámci oslav Dne železnice v sobotu 25. 9. můžete shlédnout v depu kolejových vozidel v České Třebové.

Zdroj: Techmania science center, Klub Zababov, Kalendář akcí


JRtrain Poslat mail autorovi | 23.9.2010 (6:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Pozvánky Modelová železnice

More from ČR Plzeňský


  1 2      Zpráv na stránku:   
02.10.2010 (10:16)  
Sime na naše ježdění je možné se podívat, ovšem určitě ne jako v Techmánii ;-)
Vždy je uvedeno, že vážné zájemce uvítáme jako hosty. Je proto nutné se domluvit s pořádajícím (Bývá uveden na WEBu).
Pak je možné se i zapojit do provozu, nebo být modulům hodně blízko ;-)
Registered user Sim 
30.09.2010 (10:27)  
Vladimír Vacek > dik za upresneni - podle vseho to tedy vypada, ze jsem mel smulu, kdyz jsem se zrovna trefil do dvouhodinovky, kdy "nic" nejezdilo. Zaroven zrejme doslo k medialnimu omylu, kdy ja jsem to napriklad pochopil tak, ze se na tento vikend stane kolejiste primou soucasti expozice Techmanie a tedy ze to bude vicemene jezdeni pro verejnost. Velmi me proto prekvapilo, ze uzkorozchodna cast kolejiste prakticky pristupna nebyla - cvrkot bylo mozne pozorovat pouze z rekneme 10 metru vzdalene lavky...

Ovsem i pokud to bylo puvodne zamysleno zcela jinak, nepasuje mi par drobnosti:
- na vyveskach grafikonu nebyly uvedeny stanice uzkorozchodky
- soucasti vyvesek grafikonu byl zakladni popis - diky za nej, nemusel jsem polovicce vysvetlovat vse ohledne provozu ... ovsem byla zde zminka o tom, ze se modelove jezdi vzdy od 14 a od 16 hodiny. V pondeli byla v 15 hodin zaviracka, proto jsem se "tesil" aspon na jezdeni od dvou, ktere se nekonalo.
- vy uvadite, ze se modelove jezdilo vzdy dopoledne a odpoledne s pauzou na obed a ze jezdeni trvalo cca 3 hodiny... coz je ale v rozporu s tim, co bylo napsano pod grafikonem (tedy ze se jezdi od 14. a od 16. hodin).

Priznam se, ze me napadlo zkusit se zeptat, zda by bylo mozne zustat po zaviracce a aspon chvilku sledovat ten spravny cvrkot. Ovsem predzavirackovy prubeh me dost otravil a kdyz se k tomu pridala nalada partnerky, jednoduse jsem rezignoval na dalsi cekani, "jestli neco pojede"

Shodou okolnosti jsem den predtim navstivil Luznou u Rakovnika a byl pomerne znechucen mistnim vlakodromem, ktery s realnym provozem pod hlavickou CD ma spolecneho asi tolik, jako supermarketove jemne parky s masem. O to vic jsem se pak tesil na Zababov, bohuzel marne.

Docela by mne zajimalo, zda je mozne se na zababovacke jezdeni nekdy nekde podivat - podobnym zpusobem, jako v Techmanii, ale s tim, ze by se jednalo o hlavni atrakci, tedy ze by bylo "zaruceno", ze kdyz prijdu a zaplatim vstup, tak ze taky neco uvidim... ne jako zde.
29.09.2010 (15:50)  
Uvádět speciálně u modulovky zastavěnou plochu (tady uváděno 320m2) je zavádějící. Rychlým odečtem z grafikonu vychází délka tratí málo přes 70m (nepočítám depo). Šířka normálněrozchodných modulů 50cm a šířka úzkorozchodných modulů 30cm. Délku kolejí a počet výhybek počítat nebudu, to je škoda času. Kolem modulovky jsou servisní pracoviště, zázemí pro hodiny, uložená náhradní vozidla...
29.09.2010 (15:35)  
Pár slov k Techmánii.
Jezdili jsme grafikon v délce 15hodin, v 5x rychleném čase, tedy 3 reálné hodiny v kuse. Když kolem třinácté hodiny skončil modelový den, šla většina lidí na oběd a zůstalo pár obětavců, kteří s několika soupravami vyplňovali čas tzv. volnými jízdami. Samozřejmě, že kdo se podíval na vlaky připravené v seřaďovací stanici, nebo i jinde, viděl jen lokomotivy a osobní vozy ČSD a nákladní vozy převážně ČSD, jednotlivě pak MÁV, DR a snad PKP.
Po obědě byla nutná příprava pro další provoz. Zhruba první dva modelové dny byl čistě provoz parní trakce, na lokálce dojížděly staré řady osobních vozů. Další dva modelové dny zmizely nejstarší parní lokomotivy a přišly první diesely. Závěr provozu M240 nahradila M131.1 a vozy Bai nahradily Rybaky i staré Bi/Ci.
Například z Kamenice (konec úzké) se svážely spěšniny s překládkou v Berouně na velký rozchod a s přepřahem v Kácově se vůz dostal až do Brodu.
Co se týká zahájení provozu pár minut před zavřením, Zababov si pronajal prostor v Techmánii pro svou akci s věcným břemenem, že Techmínie bude otevřená veřejnosti a tak se asi lidé budou dívat i na kolejiště. Dívání nám nevadí, ale exhibice pro veřejnost nepořádáme. Reklama na akci byla mediálně šířena s tolika nepřesnostmi, že jsme byli na místě zaskočeni. V době, kdy se teprve stavělo kolejiště, se o dění zajímala televize a novináři. Akorát snad reportér ČR Plzeň přišel v době skutečného modelového provozu a viděl a dozvěděl se rozumné věci.
Pár lidí některé z nás požádalo, zda mohou ke kolejišti, zda jim řekneme něco podrobnějšího, nebo zda by s námi nemohli zůstat i po zavření Techmínie, protože my jsme jezdili do osmi večer.
Akce nebyla vhodná pro rodiče s dětmi, ale mohla být zajímavá pro studenty a lidi se zájmem o železniční provoz. Po zahájení modelového dne býval cca 20min. komentář co se bude dít a kolem kolejiště byly vylepeny náhledové listy GVD. Kdo je uměl číst, mohl podle pověšených hodin sledovat jízdy jednotlivých vlaků a kontrolovat, zda, kde a proč máme zpoždění. Jezdilo se s vozovými kartami a nákladovými listy. Celkově převažoval posun ve stanicích nad traťovými jízdami. Koho zajímá statistika, tak 8 strojů odvozilo přesně 50 pravidelných vlaků každý modelový den.
Vláďa V Zababov H0e
Registered user Sim 
28.09.2010 (0:00)  
strejcekms > priste bohuzel nebude... jak je z clanku patrne, kolejiste je zde jen po dobu tohoto prodlouzeneho vikendu.
Registered user strejcekms  mail  
27.09.2010 (22:02)  
Sim- to teda asi člověka opravdu naštve co. Zkuste to někdy příště:)
Registered user Sim 
27.09.2010 (21:50)  
Dneska jsem se konecne dostal k tomu, abych se na Zababov prisel podivat. A pres pocatecni nadseni (nazivo jsem takhle velke kolejiste nikdy nevidel) jsem odchazel hooodne zklamany.

Prichod ve 13 hodin znamenal, ze do zaviracky zbyvaly 2 hodiny - pro me na ocumovani provozu zatracene malo, ale pro partnerku tak akorat na to, aby si prosla vsechno okolo a me nechala tupe zirat na "jezdici blechy" na modelovych kolejich. Takze rozumny kompromis... aspon tak to vypadalo.

Realita ale byla takova, ze za celou dobu jsem mel moznost pozorovat stale tam a zpatky jezdici ctyrvozovou soupravu AVE - kdyz pominu, ze to v nadrazich na ceske lokalce pusobilo jako pest na oko, nedokazal jsem prekousnout jizdu elektricke jednotky na trati bez dratu. Je mi sice trapne tohle vytykat, ale stejnym zpusobem jsem prskal u Kralovstvi zeleznic, takze nevidim duvod, proc bych zrovna u prestiznich modelaru mel drzet hubu.

Avizovane modelove jezdeni ve 14 hodin bylo z nejakych duvodu odlozeno a zaclo - svete div se - 8 minut pred zaviraci dobou ... velmi prijemne pro cloveka, ktery investuje bezmala tri kila na to, aby se z dalky dival na sice pekne, ale bohuzel staticke modely a pritom poslouchal jedovate (ovsem naprosto opravnene) poznamky od sve polovicky.

Snad jsem mel jen podobne stesti, jako pri vetsine svych jizd vlakem - protoze pokud se tato praxe (jezdit se zacne v podstate az tehdy, kdyz platici navstevnici vypadnou) stala pravidlem i behem ostatnich dni, vylozene se tesim na to, az se ve stredu setkam s kolegy z prace, ktere jsem na tuto ne zrovna levnou podivanou nalakal.

Tesil jsem se... fakt jsem se moc tesil ... a nakonec jsem byl zklaman snad vic, nez pri minule navsteve KZ :-(
Registered user DavidD 
25.09.2010 (12:35)  
Chtěl jsem se zeptat, jestli bude k vidění v areálu ta lokomotiva Škoda 2 ELo?
Editor or ŽelPage Administrator JRtrain  mail  
24.09.2010 (8:40)  
nejsem s jist, zda rám posloužil přímo k výrobě, ale minimálně se lokomotiva použila na testování nových komponentů pro 380
24.09.2010 (7:56)  
Bohužel... bývalá řada 169 vystavená asi nebude, protože vyroben byl jen jeden kus, z něhož rám (a kdo ví co ještě) posloužil k výrobě, tuším 380.001.

Více o řadě 169:
http://www.prototypy.cz/?rada=169
  1 2      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko