..: Změny v mezistátní dálkové dopravě v GVD 2010 :..

Detail mezi novinkami - Jadran se vrací na Vysočinu, foto: Puly Česká republika — S novým jízdním řádem, platným od 13. 12. 2009, se opět dočkáme určitých změn v mezinárodní dálkové dopravě. Jejich stručným shrnutím má být tento článek, ovšem o příliš příjemné čtení se jednat nebude. V příštím roce se například veškeré zahraniční nasazení pendolin omezí na jediný pár spojů do Rakouska, ubyde ale i spojů do Bratislavy a do Krakova. Zrušeno bude přímé spojení Prahy s Wrocławí a Českých Budějovic s Vídní. Další změny pak souvisejí s rekonstrukcemi rakouských stanic Wien Südbahnhof a Salzburg Hauptbahnhof.

Německo

Brejlovce ani vozy DB Regio už na domažlické trati nespatříme, foto: Petr LuxO mírném zlepšení situace lze mluvit pouze u jediného ze čtyř našich sousedů — Německa. Přes hraniční přechod Česká Kubice – Furth im Wald budou nadále vedeny čtyři páry rychlíků, nově výhradně s lokomotivami řady 223 společnosti ALEX, jež bude dopravcem jak mnichovských, tak norimberských spojů. Přidělení druhých jmenovaných vlaků soukromému dopravci (výsledek výběrového řízení) je řešením situace, kdy DB Regio odmítalo používat cizí lokomotivy, což ovšem bylo nutné vzhledem k potřebě odstranění přepřahů ve Furthu a vytvoření rozumných oběhů. Protože ALEX u mnichovských vlaků požaduje zvýšení rychlosti ze 140 na 160 km/h, nasadí ČD soupravu vozů Bmz a nově rekonstruovaný vůz první třídy s bistro–oddílem ARmpee. Na trať z Prahy do Plzně se vozy Bmz vrátí po osmi letech od svého posledního pravidelného nasazení na IC Egrensis (Praha – Cheb – Nürnberg a zpět).

Kromě toho budou veškeré vlaky EuroCity, vedené z Prahy přes Děčín do Drážďan a dále na sever, vyjíždět z pražského hlavního nádraží. Průjezdné spoje od Vídně a Bratislavy zde budou mít úvrať, a dvakrát tedy projedou po Novém spojení. Stejně tak budou přijíždět na hlavní nádraží i rychlíky z Děčína, které dnes jízdu končí na Masarykově nádraží.

Polsko

Přes hraniční přechod Petrovice ubyde jeden dálkový spoj, foto: Samir LeparaNaproti tomu v Polsku má vývoj mezistátní dopravy asi nejtragičtější trend. Po třech letech končí na požadavek PKP provoz přímého denního spoje EC 118/119 Comenius z Prahy do Krakova a zpět. V jeho poloze bude vypraven vnitrostátní IC 542/543 Leoš Janáček (Praha – Bohumín a zpět). Jediným denním spojem z českého hlavního města do Polska tak (opět) zůstává pouze EC 110/111 Praha do Varšavy, od Vídně do Varšavy trvá ustálený stav dvou párů EC vlaků.

Po roce existence přestanou jezdit přímé rychlíky z Prahy do Wrocławi přes hraniční přechod Lichkov – Międzylesie. Kromě velmi mírného posílení osobních vlaků bude částečnou náhradou nový R 252/253 Orlice, jedoucí večer z Pardubic přes Ústí nad Orlicí a Lichkov do Wrocławi a v ranních hodinách zpět. Cestující z/do Prahy budou mít v Pardubicích bezprostřední přípoj od/na IC 572/573 František Křižík. Jestliže současným rychlíkům je vyčítán velký počet zastávek, například Třebechovice pod Orebem, Potštejn či Bohousová, pak Orlice bude stavět mimo jiné v Kostěnicích, Zámrsku a Brandýse nad Orlicí. Rychlík tak supluje základní dopravní obslužnost Pardubického kraje. Přes hraniční přechod Głuchołazy zůstávají vedeny oba spěšné vlaky do Nysy a Opole.

Slovensko

Posílení dopravy zažije přechod Čadca, opačně tomu bude v Kútech, foto: RailmanProtože ZSSK nemají zájem provozovat povinně místenkové spoje v kategorii SuperCity, končí po třech letech provoz pendolina na Slovensko. Klasická souprava navíc v kontextu volných časových poloh a oběhů pojede jako přímé vozy z vídeňského ramene, s čímž nepřímo souvisí úbytek jednoho pendolina i na relaci Praha – Vídeň. Vlak EC 277/278 Slovenská strela jede tedy v relaci Břeclav – Bratislava a zpět; souprava večer přejde na EC 177 Johannes Brahms a ráno se připojí na EC 378 Carl Maria von Weber. Oproti letošku ubyde na relaci Praha – Bratislava jeden spoj: vlak IC 572/573 František Křižík bude zkrácen po Břeclav.

Jeden spoj rovněž zmizí na relaci Ostrava – Bratislava. Po roce provozu dojezdí EC 132/133 Devín. Zde tedy opět zůstává jen EC 136/137 Moravia z Bohumína, v sudém směru vedená až do Nových Zámků. Do "intervalu" vlaků vyšší kvality na trati 330 tak společně s Moravií, Sobieském a Polonií zapadají vnitrostátní IC 530/531 Rastislav a IC 532/533 Hukvaldy (Bohumín – Břeclav a zpět).

Počet rychlíků Břeclav – Bratislava se zvýší z jednoho na tři páry (Záhorie, Svatopluk, Devín), ovšem u nich jde spíše o regionální dopravu. Zůstávají oba noční vlaky Metropol a Amicus, nyní ovšem oba pojedou přes Českou Třebovou a Brno, čili Amicus už nebude vytvářet přímé spojení Olomoucka a Zlínska s Prahou, či nahrazovat na trati 330 nezastavující R 202/203 Chopin. Vlak EC 344/345 Avala do Bělehradu zůstává nezměněn, zatímco R 474/475 Jadran do Splitu se opět vrací do podoby sezónního spoje, jedoucího jednou týdně (pátek/neděle). Pojede přes Havlíčkův Brod s delší pauzou v Brně.

Poněkud veselejší situace je na hraničních přechodech Čadca a Horní Lideč: na trati přes Mosty u Jablunkova, kde můžeme očekávat "zklidnění" vzhledem k postupu modernizačních prací (zejména na slovenské straně), dochází k navýšení provozu přímých denních vlaků z Prahy na šest párů (přibyl nový EC 146/147 Olše a modifikoval se EC 143/230 Kysuca z dřívějšího rychlíku do Bohumína). Tyto vlaky pojedou ve dvouhodinovém intervalu s jednou vynechávkou; jeden pár bude jezdit přes Havířov. Zůstávají všechny tři noční vlaky (R 446/447 Vihorlat nadále jako posilový) a situace se nemění ani na přechodu Horní Lideč — tři denní a jedno noční spojení.

Rakousko

ČD pendolino 680.003 na EC 15 Smetana odkloněný nad Stadtbahn, Wien, 13. 6. 2009, foto: Josef PetrákPro příští rok si na železniční mapě přelepte uzel Vídeň obrázkem bagru — kvůli výstavbě nového hlavního nádraží mimo jiné nebude ani jeden vlak z České republiky přijíždět na obvyklou stanici Wien Südbahnhof (-Ost). Vybrané EC vlaky budou ukončeny ve stanici Wien Praterstern, většina z nich však projede po "Stammstrecke" na Meidling a bude pokračovat až do stanice Wiener Neustadt. Mezi nimi je i pár vlaků EC 72/73 Smetana, vedený jednotkou řady 680 ČD — proto se letos v září konaly zkušební jízdy pendolina po trati Wien – Baden – Wiener Neustadt, možných odklonových trasách a vídeňských spojkách. Dva páry vlaků, a sice EC 102/103 Polonia a EC 172/173 Vindobona, budou dokonce pokračovat v rámci taktové dopravy do Korutan, čímž vzniknou přímé vlaky Warszawa – Přerov – Villach, resp. Hamburg – Praha – Villach a zpět. Vlak EC 78 Gustav Klimt ve směru Praha pojede nepárově ze štýrského hlavního města Graz. Podobně jako u bratislavské relace, i na Vídeň ubyde jeden mezistátní vlak — po Břeclav je zkrácen IC 570/571 Zdeněk Fibich.

K dalšímu zkrácení dochází u vlaku EC 100/101 Anton Bruckner (dnes Jože Plečnik), jehož cílovou stanicí bude Linz, oficiálně z důvodu přestavby stanice Salzburg Hbf. O potřebě zajíždění do Salzburgu je možné polemizovat, nicméně tím dojde k dalšímu zhoršení na trase Praha – Ljubljana (přestup v Linci navíc). Druhý vlak přes Summerau, R 206/207 Matthias Braun, pokračuje v relaci Praha – Salzburg beze změny, přičemž dochází k navýšení počtu regionálních vlaků České Budějovice – Linec na čtyři páry denně. Přes železniční přechod Gmünd končí provoz obou párů přímých vlaků České Budějovice – Wien FJBf. Od 2. změny JŘ (13. 6. 2010), po dokončení elektrizace trati 199, vstoupí v platnost nový jízdní řád, který přinese spojení Českých Budějovic s Vídní prakticky ve dvouhodinovém intervalu s přestupem ve stanici České Velenice na výchozí vlak kategorie REX. Do té doby bude platit na trati 199 přibližně letošní jízdní řád bez páru mezistátních rychlíků.

Závěrem - nešťastné Pendolino

Aniž by si článek kladl za cíl proniknout do tématu hlouběji a řešit například změny v obězích osobních vozů či přímá noční spojení, je žádoucí zmínit jednu velmi neuspokojivou skutečnost: v příštím roce bude mít flotila českých pendolin jen jeden jediný zahraniční obrat denně (EC 72/73 Smetana, Praha – Wiener Neustadt a zpět), což lze, sedm let od dodání první třísystémové naklápěcí jednotky ČD, považovat za velice nepříjemnou situaci. V zájmu zachování taktové dopravy mezi Prahou a Břeclaví navíc pendolino pojede v jízdních dobách klasické soupravy, takže na všechny svislé rychlostníky mezi Českou Třebovou a Břeclaví se v podstatě nebude třeba ohlížet.

Navýšení provozu vlaků kategorie SC mezi Prahou a Ostravou jistě určitá skupina cestujících uvítá, nicméně nesmíme zapomínat, že o provozu pendolin do Ostravy se začalo mluvit až v roce 2005, jen několik měsíců před jejich ostrým nasazením, a zůstává otázkou, jak se na této relaci uplatní třísystémová jednotka. Za primární působiště souprav CDT680 byla v době jejich pořízení totiž považována trasa Berlin - Praha - Wien, kde pendolina měla přilákat cenné tržby z mezistátního jízdného. Ty ostatně i podle dopravce samotného v současné době představují největší potenciál pro plusové hospodaření. Ve skutečnosti však nastal stav, kdy v podstatě žádný z okolních států o pendolina nemá zájem (Německo by mělo, ale k provozu do Berlína nemají ČD dostatek souprav). Slováci raději prodlouží jízdní dobu prestižního spoje z Prahy do Bratislavy téměř o půl hodiny a sníží kapacitu na dvě sedminy proti jednotce řady 680, ovšem bez nálepky kategorie SuperCity. Jsme tedy nyní v podobné situaci jako Slovinci, jejichž pendolina držel nad vodou obrat EC Casanova do Benátek, zatímco vnitrostátní spoje jezdí přinejlepším poloprázdné, což je po ukončení spojení s Itálií rovněž velmi neuspokojivé. Bude zajímavé sledovat, jaké smysluplné využití dokáží ČD pro své draze pořízené třísystémové jednotky řady 680 najít v příštích letech.

Zdroj: Návrhy jízdních řádů 2010, Jízdní řády Želpage, Železniční magazín


Tomáš Kraus Poslat mail autorovi | 3.11.2009 (7:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Jízdní řád

Další z regionu Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5 ... 16      Zpráv na stránku:   
07.12.2009 (14:49)  
Neví někdo o řazení vagonů na Jadranu???
registrovaný uživatel Pivo  mail  
14.11.2009 (16:12)  
KK: Jadran by jezdit měl...ale jen jednou v týdnu
registrovaný uživatel Kakov 
09.11.2009 (9:43)  
nevite prosim nekdo jak to bude s tim jadranem??? v GVD na www.CD.cz neni uveden :-(
registrovaný uživatel M 
08.11.2009 (23:55)  
KK - Ta duchaplna poznamka se netykala toho, jestli studenti neco zaplni (mimochodem, cely den, vsechny dny v tydnu nezaplni ani Praha-Brno), ale byla jen a pouze o tech neexistujicich vazbach...

MJ - Tak v zasade to tak uz skoro je nebo je o to takova aspon snaha. Praha-Breclav tam nesedi akorat jeden vlak tusim (tezko rict proc).
Jinak pendolina by mozna udelaly takt na Ostravu, ale asi by se musel zrusit priplatek (to by ti asi zily netrhalo, beru:), ale haprovaly by tam prime vlaky z Prahy do Polska a Ziliny (ty zase urcite netrhaji zily mne)
registrovaný uživatel Kakov 
08.11.2009 (15:32)  
M: zase jednou "duchapritomna" poznamka

a kolik tech studentu jezdi denne z BA do PHA a zpatky?? aby naplnili takovyto elitni vlak??? proc tedy nejezdila sl.strela preplnena temi studenty??

pokud si bratislavaci budou chtit udelat nekam vylet do evropske metropole, pojedou do vidne a ne do prahy,
i pro podnikatele a jejich jednacky je viden pritazlivejsi,
a na ministerstva se uz do prahy (z BA) taky nejezdi...
08.11.2009 (14:17)  
Když o pendolina není v zahraničí zájem a navíc jich máme málo na to, aby vytvořily smysluplný takt na více než jedné trati, poslal bych je všechny na relaci (Třinec)--Ostrava--Olomouc--Pardubice--Praha--Děčín/Plzeň (na střídačku).

Na koridoru Děčín--Břeclav bych nechal takt 2h Praha--Bratislava, 2h Praha--Vídeň, 4h Praha Budapešť, 2h Praha--Berlín, 4h Praha--Hamburk, 1h Praha--Brno. Je to logické a jednoduše zapamatovatelné, odpovídá to zhruba přepravní poptávce (dá se korigovat počtem vozů na jednotlivých spojích).
registrovaný uživatel M 
07.11.2009 (16:47)  
Vazba Prahy na Bratislavu je stejne jako na Viden? No, to nevim...
Studuje v Praze tolik Rakusanu, kolik Slovaku? Pracuje tolik Rakusanu v Praze, kolik tam pracuje Slovaku? Nemyslim si...

Ostatne Superstar taky neni Cesko-Rakouska, ale Cesko-Slovenska, takze nejake vazby tam asi nejste budou:-))
registrovaný uživatel astray 
07.11.2009 (14:09)  
Ta Avala z Bělehradu je zoufalá. Uvítal bych v této časové poloze nebo o hodinu později nějaký klasický studentský vlak z Budapešti nebo aspoň ze Štúrova tak jak jezdíval dříve Amicus, tuším v 18:10 ze Štúrova. Ta Avala mívá velká zpoždění (240 minut není výjimkou) a pak tam už jede jen ten patetický Metropol a to po 21. hodině, to už je hodně pozdě.
registrovaný uživatel Kakov 
07.11.2009 (12:04)  
vazeni, nevim jestli uz to tu nebylo podrobne probrano...
ale jak premyslim o slovenske strele, tak musim soucasnou zmenu povazovat za krok spravnym smerem, protoze

1) "elitni spojeni"???? bejvavalo. je totiz neco jineho spojovat dve velka mesta jednoho statu a to jeste ke vsemu dve nejdulezitejsi administrativni centra (v dobe, kdy nebyla bezna vybava 2-3 aut na rodinu) a spojovat dve hlavni mesta ruznych statu, ktere na sebe nemaji uzkou vazbu (praha nenabidne nic navic oproti bratislave, co nabidne viden)

2) za posledni dva roky kdyz sem s ni jel, nikdy vic nez z 1/3 vytizena

proste zmenili se vnejsi podminky a dnes uz nejezdi stovky lidi do prahy na jednani a uredni zalezitosti na ministerstvech z BA do PHA...

takze dva prime vozy jsou dle me adekvatni situaci
registrovaný uživatel M 
07.11.2009 (10:51)  
Jak jsem psal, ja mel zkusenost jinou - jel jsem parkrat mezi Brnem a Breclavi
  1 2 3 4 5 ... 16      Zpráv na stránku:   

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Přihlášení
 
 
  
 
   Zaregistrovat

© 2001 - 2019 ŽelPage - správci


Info
informacni okenko