..: Veřejná soutěž v železničním modelářství Ostrovská kolejnice :..

Výstava železničních modelů Ostrovská kolejnice, foto: KŽM Ostrov Ostrov nad Ohří — Ve dnech 30. a 31. října proběhne v Ostrově, nedaleko Karlových Varů, již XVIII. ročník veřejné soutěže v železničním modelářství nazvané Ostrovská kolejnice. Veřejná soutěž, jak už samotné označení napovídá, na rozdíl od soutěží pořádaných v rámci Svazu modelářů České republiky, kdy soutěžící musí být členy svazu, je určená pro všechny modeláře bez rozdílu. Soutěž probíhá od pátku 17:30 h do soboty 15:30 h. Zájemci o účast v soutěži mohou osobně model doručit do MDDM v Ostrově nejpozději v pátek 30. října do 19:00 h. Soutěž probíhá podle platných soutěžních pravidel pro železniční modeláře, ke každému soutěžnímu modelu je potřeba přiložit dokumentaci.

A o čem soutěže vlastně jsou? Ačkoli je to možná podivné, modelářství spadá do tzv. technických sportů. Tak jako v jiných sportech, i zde se pořádají různé soutěže, přebory, mistrovství, včetně mezinárodních. Ve světě i u nás se modeláři sdružují v různých sdruženích, v našem případě to je Svaz modelářů České republiky. Zde se sdružují modeláři všech odborností, tj. letečtí, lodní, automobiloví, raketoví, plastikoví a samozřejmě i železniční. SMČR je členem různých evropských a jiných nadnárodních sdružení. Pro oblast železničního modelářství je to evropský svaz MOROP. Ten mimo jiné vydává i normy NEM, podle kterých by se výrobci i jednotliví modeláři měli řídit. Tato sdružení pořádají i soutěže a mistrovství v železničním modelářství. V České republice je pořádá Svaz modelářů, kterých se zpravidla mohou zúčastnit pouze registrovaní členové. V případě veřejné soutěže se mohou zúčastnit i neregistrovaní modeláři.

V čem spočívá soutěž v železničním modelářství? Tak jako v jiných odbornostech, modelář staví svůj model podle nějaké předlohy, v našem případě lokomotivy, vagónu, budovy, či jiné železniční stavby nebo předmětu. Na modelu se hodnotí hned několik kritéríí, mezi které zcela nepochybně patří dodržení měřítka, norem, detailů, celkový vzhled, nebo i jízdní vlastnosti v případě pohybujících se modelů. Soutěží se v několika kategoriích (viz tabulka níže), v daném měřítku a věkové skupině (žáci, junioři a senioři), například A1/H0/S. Soutěžíci v daných kategoriích pak získávají kromě titulu, diplomu i různé věcné ceny, zpravidla vhodné k dalšímu modelaření.

Soutěžní kategorie

KategoriePopisKonstrukční technologie
A1Železniční vozidla s vlastním pohonem (trakční vozidla) vlastní konstrukce
A2Železniční vozidla s vlastním pohonem (trakční vozidla) přestavby
A3Železniční vozidla s vlastním pohonem (trakční vozidla) úpravy (frizury)
A4Železniční vozidla s vlastním pohonem (trakční vozidla) stavebnice
B1Železniční vozidla bez vlastního pohonu (železniční vozy)vlastní konstrukce
B2Železniční vozidla bez vlastního pohonu (železniční vozy)přestavby
B3Železniční vozidla bez vlastního pohonu (železniční vozy)úpravy (frizury)
B4Železniční vozidla bez vlastního pohonu (železniční vozy)stavebnice
CŽelezniční stavby (budovy, drobné železniční stavby, mosty)bez omezení
DFunkční modely zařízení železnic (dominuje funkce modelu)bez omezení
EMakety, modely velkých měřítek 0 - X
(nemusí odpovídat měřítku dle NEM, nemusí být funkční)
bez omezení
FDioráma, kolejiště, modulybez omezení
GTypicky železniční doplňky funkční i nefunkčnívýhradně vlastní konstrukce

Měřítka jsou stanovena podle norem NEM: 1 : 220 (Z), 1 : 160 (N), 1 : 120 (TT), 1 : 87 (H0), 1 : 64 (S), 1 :  45 (0), 1 : 32 (I), 1 : 22,5 (II), 1 : 16 (III), 1 : 11 (V), 1 : 8 (VII), 1 : 5,5 (X). Aktuální platné normy ve formátu PDF je možné stáhnout v němčině na stránkách evropského svazu MOROP.

Ostrovská kolejnice, foto: KŽM Ostrov Soutěž proběhne v nově rekonstruovaných prostorách klubu železničních modelářů v 2. patře budovy MDDM Ostrov, ve Školní ulici č. 231. Pokud se rozhodnete zúčastnit se svým modelem na této soutěži, bližší informace naleznete v soutěžních propozicích. K účasti je potřeba podat přihlášku, kterou je možné zaslat, nebo osobně doručit s modelem. Modelář se soutěže se svým modelem účastní osobně, žáky může zastoupit jejich instruktor. Pro soutěžící z větších dálek je připraveno i ubytování. Bližší informace také poskytne ředitel souteže Pavel Hoza.

Pod názvem Ostrovská kolejnice nepořádají ostrovští modeláři jen soutěž, ale i výstavu železničních modelů, která proběhla o prodlouženém víkendu 26. - 28. září. Na výstavě byla kromě různých železničních modelů provozována modelová kolejiště ve velikostech N (1 : 160), H0 (1 : 87) a 0 (1 : 45). Výstava i soutěž probíhá zpravidla každý rok.

Zdroj: Pavel Hoza, KŽM Ostrov, Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Železnice HP, Svaz modelářů ČR


JRtrain Poslat mail autorovi | 8.10.2009 (16:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko