..: Medlešická spojka se odkládá na neurčito :..

Most Rosice nad Labem, foto: Matouš Danielka Chrudim/Pardubice — V květnu letošního roku podepsal kraj a Správa železniční dopravní cesty Memorandum o rozvoji infrastruktury v Pardubickém kraji, jehož součástí bylo i zkapacitnění trati z Chrudimi do Pardubic. Plánovaná elektrifikace se však pravděpodobně neuskuteční. Proti této stavbě je Armáda České republiky a Úřad pro civilní letectví. Ten vydal záporné stanovisko a tvrdí, že případná elektrifikace by ohrožovala bezpečnost letového provozu a zasahovala do ochranného pásma letiště. Druhou uvažovanou variantou bylo napřímení tratě prostřednictvím tzv. Medlešické spojky, s níž memorandum také počítalo. Nicméně se jednalo nejspíše o nereálné plány, neboť musely být od počátku uvažovány vysoké výdaje na její realizaci, dosahující hodnoty několika miliard korun. Vlaky v dieselové trakci tak na trati zůstanou, nově se však uvažuje o úpravě průtahu stanicí Pardubice–Rosice nad Labem. Změn v projektu dozná kolejiště a přes Labe bude vybudován druhý most, čímž odpadne čekání vlaku na uvolnění stávajícího mostu vlakem odjíždějícím. Za současného stavu lze totiž do Pardubic hlavního nádraží jet pouze úvratí, a vlaky tak musí stávající most přejet dvakrát. Dle SŽDC vyjde tato alternativa čtyřikrát až pětkrát levněji, než vybudování Medlešické spojky.

Medlešická spojka

Mapa medlešické spojky, foto: GPlus, s.r.o. Takzvaná Medlešická spojka by v případě realizace umožnila bezúvraťovou jízdu do/z stanice Pardubice hlavní nádraží a tím snížila cestovní časy vlaků mezi Chrudimí a Pardubicemi. Ovšem k faktickému narovnání trati, jak bylo výše psáno, by nejen nedošlo, ale dokonce by se délka tratě zvýšila o několik kilometrů, nicméně i tak by se zkrátily jízdní doby vlaků. V místě napojení na stávající vlečku u Pardubiček plán počítá s výstavbou železniční stanice, která by mohla sloužila nejen pro potřeby vlečky, ale také pro osobní dopravu této do budoucna se rozrůstající části Pardubic. Proti realizaci tohoto návrhu se staví především vysoké náklady stavby a například i nově zbudovaná rychlostní komunikace spojující Pardubice s Chrudimí, kterou by bylo nutno překonat mimoúrovňově na okraji Dražkovic. Nejvýhodnější možností se nabízí zbudování železničního viaduktu, jež by patrně pohltil nejvíce investic.

Elektrifikace stávající trati?

trať do Pardubic / Chrudimi, foto: Matouš Danielka Druhým možným řešením je elektrifikace původní trati, pokud by došlo k vyřešení sporů. Zajímavostí je také měkké podloží v okolí Starých Jesenčan, kde je maximální rychlost snížena z 90 na 70 km/h. Po dokončení elektrifikace by vlaky mezi Chrudimí a Jaroměří jezdily elektricky bez zajíždění do stanice Pardubice hl. n. Tím by došlo, mimo jiné, i k prodloužení vozebních ramen vlaků a zvýšení významu železniční stanice Rosice nad Labem, ke které ovšem v současnosti nezajíždí ani jedna z linek MHD, což ji z hlediska obslužnosti Pardubic znevýhodňuje. Otázkou je výhodnost řešení jízdy návazných vlaků z Rosic nad Labem do Pardubic a zajíždění vlaků v dieselové trakci z Chrudimi do Pardubic k provoznímu ošetření. Provoznímu ošetření by se také neměly vyhnout osobní vlaky směřující z Jaroměře do Chrudimi, kde můžeme očekávat nasazení lokomotiv řady 163 společně s vozy Bdmtee. Tyto skutečnosti dále zvyšují počet jízd úvratí.

Zdroj: Lidovky, Územní plán města Pardubice


Dominik Jaroš , Matouš Danielka Poslat mail autorovi | 2.8.2010 (7:00)
Related newsopen/close

More on Stavby a projekty

More from ČR Pardubický


  1 2 3 4 5 6      Zpráv na stránku:   
Registered user peklo 
08.11.2011 (13:33)  
Pardubické letiště se bude zcela jistě rozrůstat. Je potřeba ho vhodně napojit na železniční síť. Tento úkol a starosti s objezdem letiště vyřeší tunel. Nádraží Pardubice-letiště umožní jak rychlou dopravu letiště-město, tak snadný přestup z vlaku na letadlo ze směru od Hradce i Chrudimi. Napojení do kolejiště nádraží nejkratší a nejjednodušší cestou viaduktem podél ulice Kostnická.
07.08.2010 (23:59)  
Přečetl jsem si článek a narazil jsem na několik věcí, které mi nejdou do hlavy. Například naprosto nechápu, jak může někdo vůbec uvažovat o tom, že by vlaky od Chrudimi a Hradce Králové jezily přímo dlouhou trasou bez zajíždění na Pardubické hlavní nádraží. To by strašně zneatraktivnilo železniční spojení pro dojíždění do Pradubic (většina cestujících) i pro přestupy na dálkové vlaky (taky nemálo cestujících. Stejně tak nechápu, jak může leteckému provozu na celkem málo významném letišti vadit elektrifikovaná trať. Na druhou stranu ani nechápu, proč by případná neelektrifikace měla být významný problém. Svižných a úsporných dieslových vlaků se po světě vyrábí spousta.
Pokud něco Pardubice opravdu potřebují jako sůl, pak je to zkapaitnění spojky hlavní-Rosice, ostatní stavby už nepřinesou zdaleka tak velký užitek.
06.08.2010 (18:11)  
Jirka Panther : v okamžiku, kdy se zdvojkolejní trať PU - HK, tak se musí celé Rosice přestavět ... Mimo perony jsou tři dopravní koleje, v dobách silné nákladní dopravy jistě využitelné, například pro objetí manipuláku do Ždárce u Skutče nebo Pnky se štěrkem a "hejno" manipulačních kolejí ... Takže poslat jednu nebo dvě z těchto kolejí "k čertu" asi moc bolet nebude. Otázka je co s mostem. Zda bude trojkolejný nebo jedna mostní kolej bude společná pro traťovou kolej do CR a PU ...
Sestava GVD není ani tak závislá na inteligenci konstruktéra, ale penězích (a inteligenci) objednavatele. Jistě by bylo výhodné, aby se byl veden vlak v trase Jaroměř - HK - PU - ČT s pětiminutovým pobytem v PU na přestup od EM z Prahy a na tutéž kolej by pak přijel protijedcí vlak do Jaroměře s přestupem na EM směr Kolín, takže během 15 minut čtyří vlaky na dvou kolejích ... Obávám se, že kraj nebo koordinátor jeho IDS bude chtít takto trasovat / polohovat vlaky ...
Dovedl bych si představit, že Nemošicko / Ostřešanská kolej (jižní kolej = pokračování staniční koleje číslo 5) bude až do Pardubiček "ztraťována" (třetí traťová kolej) a až za Pardubičkami zaústěna do traťové koleje číslo 1, takže osobák směr ČT by nemusel čekat v "peronech" na zpožděný vlak od Prahy a mohl by dojet do Pardubiček ...
Registered user 471.015  mail  
04.08.2010 (23:24)  
Je zajímavé, že to tu ještě nikdo neuvedl. Ale v současnosti se už možné novostavbě tratě neříká "Medlešická", ale "Ostřešanská", neboť se plánuje její mnohem přímější vedení do Chrudimi. Tedy nikoli okolo Mikulovic a Blata, ale z Nemošic na Ostřešany a rovnou do Chrudimi. Na stávající trať by se napojila u Chrudimi zastávky. V té souvislosti je navrhováno i nové napojení tratě na Heřmanův Městec a to z Chrudimi. Ale než se ta přeložka postaví, tak se tam stejně jezdit nebude. Někde na k-repu (diskuse 238) byl kdysi odkaz na tento projekt.
Correspondent or Member of ŽelPage Railfort  mail  
04.08.2010 (13:51)  
Jirka Panther: Vidím, že jde o nedorozumnění a že nejsme ohledně mimoúrovňového křížení ve sporu. Vstoupil jste do diskuse v době, kdy jsem se přel s xAnri05 o jeho zbytečnosti a Vaše příspěvky jsem vyhodnotil tak, že jste stejného názoru, jako on. Tedy se omlouvám.
04.08.2010 (13:35)  
Ad Raifort včera 14:18
Prosím podívejte se na plánek. Medlešická spojka mimoúrovňově kříží (podjíždí) hlavní trať (V=75km/h). Do nákladní skupiny v liché části je vedena jedna kolej (V=50km/h) Když se podíváte na letecké snímky, tak je zřejmé jak jsou připraveny některé mosty.

Ad MZikmund: Počet hran je závislý na kapacitě přilehlých tratí a stanic a inteligenci konstruktéra grafikonu. V době, kdy mně v PU bude končit převážná část vlaků, tak mám trochu potíže a šíbuju do odstavných kolejí. Když je hezky taktově protáhnu, tak nemám problém - jak jsem už psal.
Například Plzeň by v modelu ukončení všech vlaků, případně v hodinovém taktu příměstské dopravy potřebovala 14 hran, v případě půlhodinového taktu jich stačí 9 (čísla včetně šturců).

A výmysl s předjížděním IC/EC Pendolinem je už odbourán, takže předjízdné koleje na koridoru jsou plně k dispozici pro Os a za nimi je kolej bez hrany pro náklady.

Zastáncům nevýstavby přeložky bych dal doplňující otázku - stačí mně v Rosicích dvě hrany? Víc jich tam nebude, když musíme udělat peron 550mm vysoký s bezbariérovým přístupem. Jedna kolej s hranou bude na 100% zrušena.
03.08.2010 (20:51)  
Tak ohledně trasování tratě a peronizace tady vidím různé protichůdné názory, do této diskuse se pouštět nebudu - ale proč se tady (opět) tak naléhavě mluví o elektrizaci?
1) Elektrizace tratě je vždycky docela drahá legrace, a pokud tam chceme po 30 minutách vozit vlaky ekvivalentu dvou (max. tří) Desir, a k tomu nula nula nic nákladů, hned tak se investice na trakční energii nevrátí.
2) Kolik lidí by chtělo cestovat CR-HK? Jsou na to potřeba přímé vlaky? A nestály by stejně ty přímé vlaky delší dobu v PU, aby se dalo obousměrně přestoupit od a na dálkové vlaky? To už potom přímé být nemusejí.
3) Elektrizace do CR by určitě nějakým způsobem negativně ovlivnila relaci PU-HB. Pokud zůstaneme u motorových vozidel, není co řešit.
Myslím že poslední dobou se u nás za nehezké peníze elektrizovalo už dost tratí, přičemž jízdní doby se nezměnily, jízdní řád se nezlepšíl a cestovní komfort je také dost rozpačitý. Tím samozřejmě neříkám že dojíždějí PU-CR v Regionově není očistec.
03.08.2010 (19:25)  
Jirka Panther : ač nejsem čistokrevný dopravák, tak Pardubice potřebují další peron jako sůl nebo živou vodu. Tam, prostě minimálně dvě koleje chybí ... Například od Přelouče nelze na I. peron a naopak .... Navíc se tam protahují náklady.
S těmi trolejbusy máte pravdu, z Dražkovic je to relativně kousek, kolem CR by mohla být okružní trasa - jedna spodem po I/37 > I/17 se zajížděním k nádraží (současně autobusové) k nemocnici a kolem nemocnice. Druhá linka by jela v protisměru ... Jestli by se tam zajíždělo i na sídliště, je věcí strategického rozhodnutí. Trolejbus by vyřešil i poněkud svéráznou MHD v Chrudimi ... Nad tímhle jsem se zamýšlel před nějakými 25 lety ...

Filip Kočí : to by pak v okolí takového letiště v Zürichu nebo Geneve, Frankfurtu nemohly být žádné elektrifikované tratě.

Myšlenka „nadchodového nástupiště" je zajímavá, ale vzdálenost od nástupišť je poměrně dlouhá a kritickým momentem by byly přestupní doby, zejména v případě zpoždění, buď tím nebo oním směrem. I pohyblivé chodníky by musely být poměrně dlouhé, pro každý směr by měly být dva, kvůli provozní záloze. Stavebním problémem je, že koleje vedou na straně mostu „směrem" Přelouč.

Z hlediska přepravy cestujících nebude nikdy nalezeno „ideální" řešení, ale při současné úvrati lze najít kompromisní způsob použitím elektrických jednotek ... (neřešme typ, např. stávající 471 na tuhle frekvenci by byl zbytečný). V Rosicích je třeba ostrovní nástupiště, aby se mohly uskutečňovat přestupy od/do HK hrana > hrana Chrudim. Přístup na ostrovní nástupiště „model Turnov / Šumperk".

Nicméně kacířská otázka zní, zda by se neměla elektrizace protáhnout alespoň do Slatiňan.
Correspondent or Member of ŽelPage Railfort  mail  
03.08.2010 (17:00)  
Petr Lešek: Letišti se ovšem vlečka od jihu nelíbí a Cargo kvůli objíždění celých Pardubic asi také jásat nebude. Soukromník se do těch pár vozů asi nepohrne. Také nevíme dne nebo hodiny, kdy bude někdo chtít prodloužit ranvej. Koneckonců když ŘSD po 238 netouží, tak proč tu trať nenechat. Přivítal by to asi i PSHŽD kvůli ježdění na Velkou pardubickou.
03.08.2010 (15:22)  
Poznámka k zářezu u Foxconnu: Silniční most přes tento zářez je stavebně dvojkolejný, samotný zářez již důsledně ne.
Já bych viděl jako nejpřínosnější jednokolejnou klidně neelektrifikovanou medlešickou spojku mimoúrovňově zaústěnou severně od 010. Zastávka Pardubičky s touto tratí počítá. Zcela určitě levnější řešení, než špumprnágle se zapouštěním trati pod MÚK I/2 s I/37. Zastávku a trať u závodiště opustit, vlečku letiště obsluhovat od jihu.
  1 2 3 4 5 6      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2024 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko