..: Rozhovor s náměstkem hejtmana o dopravě v Moravskoslezském kraji :..

Ilustrační fotoOstrava - Poslední dobou se v tisku i mezi veřejností začalo objevovat o dopravě v Moravskoslezském kraji až moc "ověřených" informací různého stupně důvěryhodnosti. Rozhodli jsme se proto položit otázky k této problematice osobě nejpovolanější, náměstkovi hejtmana Moravskoslezského kraje Pavolu Lukšovi.

Pane Lukšo, jste zřejmě jediný, který může na otázky v této problematice odpovědět. Některé můžou být pro Vás i nepříjemné, ale tímto rozhovorem s Vámi se snažíme veškeré zprávy i spekulace a protichůdné informace o dopravě a plánech pro dopravu v kraji pouze potvrdit či vyvrátit.

1) Je to zřejmě administrativně nejnáročnější "věc", o které kraj, město a dráhy musejí jednat. Je to proslulé svinovské plato. Zajímalo by nás, jestli už existuje nějaké rozhodnutí o revitalizaci, či zbourání této pozůstalosti minulého režimu. Jak a v jakém termínu se tedy vyřeší vstupní brána nejen do města, ale i do této části kraje a jak bude přestupní terminál s obrovským pohybem lidí od nádraží na zastávky MHD na mostech vypadat?

Ilustrační fotoSvinovské plato je opravdu problém, o kterém je nutno dále jednat. Rozhodnutí v této věci však náleží především Statutárnímu městu Ostrava. Koncepce úprav přednádražního prostoru byla na podzim roku 2001 schválena zastupitelstvem Statutárního města Ostravy ve velkorysé formě, počítající také s vybudováním podzemního parkoviště. Na základě hydrogeologického průzkumu se však ukázalo, že pod prostorem přednádraží je vysoká hladina podzemních vod. Protože v takovém případě by se stavba parkoviště stala technicky i finančně velice náročnou (nárůst nákladů o cca 70 milionů Kč), ostravské zastupitelstvo na svém 26. zasedání dne 23.5.2002 rozhodlo o zrušení záměru. Místo toho bylo vystavěno klasické povrchové parkoviště, urbanisticky vhodně zakomponované do přednádražního prostoru, takže se touto změnou nijak nesníží komfort celkového řešení prostoru přednádraží.

2) Elektrizace železniční trati č. 323 Ostrava hl.n. - Frýdlant n. Ostr. - Valašské Meziříčí je už na území Ostravy v plném proudu. Zajímalo by nás, jaký je plánovaný termín dokončení elektrizace úseku Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek a jakým směrem se poté elektrizace bude ubírat. Jestli bude dál pokračovat do Beskyd, anebo se začne pracovat podle různých spekulací na trati č. 322 Frýdek-Místek - Č.Těšín?

V nejbližším období se počítá se zahájením modernizace a elektrifikace trati 322 Frýdek-Místek – Český Těšín z důvodu napojení průmyslové zóny v Nošovicích a závodu Hyundai Motor Company. Následovat by měla modernizace a elektrifikace trati 323 v úseku Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek. Zde kraj požaduje zdvojkolejnění úseku Vratimov – Frýdek-Místek, aby se předešlo dlouhodobým výlukám provozu jako v případě rekonstrukce trati 316 Ostrava-Svinov – Opava-východ.

3) Nedávno se objevily i v tisku plány na zavedení vlakotramvají z Ostravy do Orlové a z Ostravy do Hlučína. V jakém stádiu je realizace těchto projektů a jestli tyto projekty, z technického hlediska, na něčem váznou? Uvažuje se například i o integrované veřejné dopravě na železničních vlečkách OKD, které by teoreticky mohly pokrýt velkou oblast Ostravy a Karvinska?

Realizace obou projektů je v současné době ve stadiu technicko-ekonomických studií. Systém vlakotramvaje, tak jak je navržen ve studiích, není v současně platné legislativě dostatečně jasně vymezen. I v zahraničí jsou vlakotramvaje používané ojediněle a jsou "ušity na míru" příslušnému místu. Studie “Kolejové spojení Orlové s Ostravou systémem vlakotramvaje" je zpracována ve třech variantách, které využívají stávající síť drážní dopravy, vlečky i novostavby tratí. Varianta SEVER uvažuje s obsluhou Průmyslové zóny Dolní Lutyně. Varianta STŘED využívá trať z Ostravy hl.n. do Hrušova (součást 2. tranzitního koridoru). Z Hrušova pokračuje po trati OKD Doprava až do Orlové-Zátiší, odkud pokračuje novostavbou trati do Orlové. Varianta JIH je vedena přes Ostravu střed a Petřvald-Březiny do Orlové. Pro svou délku je pro přímé spojení Ostravy a Orlové nevýhodná. Pro další zpracování z hlediska trasy je projektantem navržena jako nejvýhodnější varianta STŘED, která umožňuje také napojení Karviné. Pro spojení Hlučína a Ostravy je navrženo vedení trati podél silnice I/56 v úseku Hlučín – Ludgeřovice. V úseku Ludgeřovice – Ostrava se ve větší části trasy zvažuje společné vedení drážní a silniční dopravy v jednom tělese.

4) Na letišti Leoše Janáčka v Ostravě již funguje nová, a musím uznat, že i moc pěkná odbavovací hala. Ruku v ruce s ní i s budovanou průmyslovou zónou Mošnov se nejen v tisku objevily i zmínky o nové železniční trati, spojující právě letiště a průmyslovou zónu se zbytkem kraje. Trať by se napojila v Sedlnicích a vzápětí ve Studénce na koridorovou trať č. 270. Také už v tisku proběhly zprávy, že i průmyslová zóna v Hrabové se má spojit železnicí se světem. V jakém stádiu jsou tyto projekty a jaké jsou eventuální termíny jejich zahájení či dokončení?

Ilustrační obrázekV souladu se schváleným Generelem rozvoje letiště Ostrava – Mošnov, 2005 - 2015 byla v roce 2006 zahájena Správou železniční dopravní cesty, projekční příprava kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava formou studie „Kolejové zapojení průmyslových zón Nošovice, Holešov, Mošnov - lokalita Mošnov“ zpracované společností Dopravní projektování. V současné době byly zahájeny společností SUDOP Praha práce na dalším stupni projektové dokumentace předmětné akce – na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), která má být dokončena k 30.4.2007. Vydání územního rozhodnutí se předpokládá do konce roku 2007. V roce 2008 se předpokládá zpracování projektu stavby pro stavební povolení a výběr zhotovitele stavby. Realizace stavby se předpokládá v letech 2009 – 2010. V rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko na období 2007 - 2013 se počítá v 3.1 Prioritní osa 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava s přípravou a realizací projektu „Kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava včetně objektu přestupního terminálu pro cestující a vozových jednotek“. Na základě dosavadních společných jednání budou předpokládanými partnery Moravskoslezského kraje v tomto projektu České dráhy a Správa železniční dopravní cesty. Kolejové napojení umožní cestujícím z Ostravy použít z železniční stanice Studénka (koridorová trať Bohumín – Přerov) přímého spojení se stanicí Letiště Leoše Janáčka Ostrava, které bude umožněno vybudováním nového odbočení z regionální dráhy Studénka – Veřovice (trať č. 325) v prostoru nádraží Sedlnice.

5) Velké plány na prodloužení širokorozchodné železniční trati z polského Slawkówa přes Chalupki do Vrbic u Bohumína ztroskotaly vinou polské strany. Zajímalo by nás, jestli kolem tohoto "mrtvého" projektu nastaly po letech nějaké změny a jestli se Vrbice i bez této širokorozchodné trati z východu stanou velkým dopravním překladovým terminálem mezi železničním koridorem, dálnicí D47 a do budoucna třeba i lodní dopravou?

Tento stav trvá. Projekt je v současnosti opravdu „mrtvý“.

6) Hlasitě se mluví o vybudování nových železničních zastávek Ostrava-Zábřeh a Havířov-nemocnice. Zajímalo by nás, jaký je termín realizace těchto staveb a jestli má kraj v plánu i jiné nové železniční stavby, či opravy stávajících, např. Ostrava-Vítkovice, Opava-západ, Krnov, Bruntál, aj.?

Ilustrační obrázekPodle Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje by zastávka Ostrava Zábřeh na trati 321 Český Těšín – Ostrava Svinov měla vzniknout v místě mimoúrovňového křížení železniční tratě s ulicí Výškovická, přibližně 2,5 km od stávající železniční stanice Ostrava Vítkovice směrem na Ostravu Svinov. Vznikne tak přestupní uzel pro několik desítek tisíc obyvatel Výškovic a Zábřehu s možností pěší docházky do 5 minut do centra Výškovic a do nákupní zóny. Zastávka Havířov nemocnice na téže trati se předpokládá v místě nově vzniklého nákupního centra. Současně by se zkrátila přibližně pro 15.000 obyvatel docházková vzdálenost k železniční dopravě. Zastávka by měla mít výrazný dopad na úsporu nákladů v autobusové dopravě směrem na Ostravu a zásadně zjednodušit přístup centra Havířova včetně nemocnice jak pro cestující ve směru od Ostravy, tak pro cestující ve směru od Českého Těšína. Zřizování nových zastávek drážní dopravy z pozice kraje v současné době zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů neumožňuje. O zřízení zastávky drážní dopravy rozhoduje Drážní úřad v úzké součinnosti s obcí, na jejímž území má zamýšlená zastávky být umístěna. V nejbližší době se na území Moravskoslezského kraje budou realizovat zastávky Ostrava-centrum a Odry-Loučky.

Děkujeme za rozhovor!


Payus Poslat mail autorovi | 15.4.2007 (12:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Rozhovory

More from ČR Moravskoslezský


  1 2      Zpráv na stránku:   
Correspondent or Member of ŽelPage Martin Grill  mail  
16.04.2007 (8:14)  
K oné železniční spojce Letiště Mošnov - Sedlnice: NEdávno probleskla tisková zpráva o tom, že ČSA ukončují spolupráci s ČD na projektu "Let v hladině nula". Myslím že ona trať měla být součástí tohoto projektu, aby to nedopadlo jako v Praze (Airport MHD Express). Čili momentálně půjde o dobrou vůli ČD, které vyhoví potenciálním zákazníkům ČSA (s níž nebude mít žádnou smlouvu), a bude klopidlo stavět ve Studénce?
Registered user Martin 
16.04.2007 (7:59)  
Spoplatněním parkovného před nádražím ve Svinově bohužel ČD přišly o další zákazníky, vím že to ČD neovlivní ale firma která chce nalákat zákazníky jím vychází vstříc.Do supermarketu kde bych měl platit parkovné taky už podruhé nepojedu.Byznys je ale byznys.....Jinač v tom článku zajímavé věci, kterých se snad dožijem, samé studie a realizace až....20xx.
16.04.2007 (15:32)  


ve Svinově je parkoviště v "režii" města...nevím,jestli jde vůbec něco do kapsy ČD
15.04.2007 (16:41)  
Payus: Podchody si prý vyřval (doslova) jeden nejmenovaný člověk působící toho času na Svinově, údajně prý kvůli jeho osobní averzi k lidem z hlavního. A jak známo na hlavním jsou nadchody. Ale do jaké míry to je pravda, to nemůžu posoudit.
15.04.2007 (16:39)  
lada: To je jednoduché. Někdy se podívej na ceník těch patrových garáží. U nádraží jsou 4 místa na parkovací hodiny do 30 minut, naproti je parkoviště za 10Kč/30 minut a v garážích (které jsou mimochodem nejdál) zaparkuješ nejlevněji za 80Kč.
15.04.2007 (14:16)  
O spodní vodě ve Svinově se ví už hodně dlouho a proto se hodně lidí divilo i podchodům na nástupiště. Díky za informace o momentálním dění.
15.04.2007 (16:33)  


po povodních v 1997 byla kauza "podchody/nadchody" z pohledu logiky jasná...proč se i přes to všechno tehdy rozhodli pro podchody,ví čert.
Registered user lada 
15.04.2007 (14:04)  
ad 1) Nevite nekdo vice o tom slavnem patrovem parkovisti ve Svinove? Moc casto tam nejsem a pri posledni navsteve me prekvapilo zpoplatneni vetsiny parkovacich mist pred nadrazim. Ale do patrovych garazi se lidi nahnat jeste nepodarilo, stale tam sviti 95-99 (vice zobrazit neumi) volnych mist, kapacita je asi 105 jestli me pamet neklame.
15.04.2007 (16:28)  


lidi ještě asi nejsou naučeni...já osobně bych jezdil do garáží...měl bych jistotu,že mi auto neukradnou
15.04.2007 (13:46)  
Vypadá to že na Ostravsku mají schopné politiky.Ne jako u nás.
15.04.2007 (12:49)  
Proc se v ostrave furt neco deje a v Brne houby??? :-(
15.04.2007 (12:44)  
Děkujeme za informace (to aby nevypadalo, že opisuju od Adama :) )
Registered user Dery 
15.04.2007 (12:26)  
zajímavý článek
  1 2      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko