..: Vždy patnáctého v měsíci nový rozhovor na ŽelPage :..

Ilustrační obrázekPraha - Redakce ŽelPage se rozhodla obnovit rozhovory, které se budou věnovat železnici. Naším cílem je zveřejnit každý měsíc jeden rozhovor se zástupcem vybrané společnosti nebo instituce, která má vztah k železniční dopravě. Jedná se o další z projektů ŽelPage pro rok 2007, které již v současné době probíhají - jedná se například o soutěž Fotografie roku 2006 či seznam odkazů; další projekty jsou v přípravě. Věříme, že dotčené osoby, resp. instituce na naše dotazy zareagují a zodpoví nám je. Z časových důvodů budou všechny dotazy pokládány prostřednictvím e-mailu, nikoliv osobně.

Leden - Správa železniční dopravní cesty

K 31.12.2002 došlo k zániku státní organizace České dráhy bez likvidace na základě zákona o transformaci Českých drah, s. o. K 1.1.2003 vznikly 2 nástupnické organizace, a to České dráhy, a. s. (ČD) a Správa železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC). SŽDC hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cestu. Plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Přiděluje kapacitu dopravní cesty na dráze celostátní a regionální ve vlastnictví České republiky. Generálním ředitelem společnosti je Jan Komárek. Bližší informace o organizaci najdete na internetových stránkách SŽDC.

Otázky jsme adresovali Anně Kodysové, vedoucí Kanceláře generálního ředitele. Vzhledem k její pracovní neschopnosti nám odpovědi za SŽDC poskytl Jiří Šťastný.

Ilustrační obrázek

Jaké největší akce budou probíhat na železnici v roce 2007?

Největším investičním počinem na železnici v roce 2007 bude jak rozsahem tak důležitostí pokračování v přípravě a v realizaci staveb souvisejících s modernizací tratí na III. a IV. tranzitním železničním koridoru. V realizaci budou stavby Červenka - Zábřeh na Moravě, Plzeň - Stříbro, Břeclav - státní hranice se Slovenskem (dokončení), Strančice - Praha Hostivař, Benešov u Prahy - Strančice, Doubí u Tábora - Tábor a zahájeny by měly být stavby Planá u Mariánských Lázní - Cheb a Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší. Pokračovat budou i velké stavby železničních uzlů v Ústí nad Labem, Kolíně a v Praze (Nové spojení). Dále se jedná o rekonstrukci trati Jihlava - Havlíčkův Brod, elektrizaci trati České Velenice - České Budějovice a zahájení předelektrizačních úprav i vlastní elektrizace trati z Letohradu do Lichkova na státní hranici s Polskem. Zahájena by měla být i výstavba první části odstavného nádraží v Brně a přestavba železničního uzlu v Břeclavi.

Kolik peněz proinvestuje SŽDC v letošním roce?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Je to dáno zejména tím, že dosud nejsou známy skutečně přidělené zdroje ze strukturálního fondu EU v rámci operačního fondu doprava. I zdroje ze schváleného rozpočtu SFDI pro SŽDC a ČD ve výši cca 10,1 mld. Kč se mohou v průběhu roku 2007 zvýšit (nebo naopak i snížit). Jenom orientačně lze očekávat proinvestovanou částku zhruba 16 miliard Kč.

Bude zahájena výstavba nových železničních zastávek v ČR?

S výstavbou nových zastávek se v roce 2007 zatím nepočítá, pouze s jejich projektovou a územní přípravou.

Kdy očekáváte zprovoznění Nového spojení?

Zprovoznění "Nového spojení" v Praze se předpokládá koncem roku 2008, od začátku platnosti nového grafikonu železniční dopravy na roky 2008/2009.

Bude zahájena stavba jedné z nejdražších zastávek Praha Rajská zahrada na tratích 070, 231 v letošním roce? Je znám přesný harmonogram prací? Kdo bude investorem stavby a v jaké výši se pohybují náklady?

V roce 2007 začne příprava investičně náročné zastávky Praha–Rajská zahrada a nelze vyloučit zahájení příprav některých dalších zastávek. Dokončena bude stavba zastávky Čelákovice-Jiřina. Se zahájením realizace zastávky Rajská zahrada v Praze na Černém Mostě není možné reálně v roce 2007 počítat. Skutečný začátek výstavby bude závislý na zpracování dokumentace stavby a na tom, s jakým výsledkem bude projednána při územním a stavebním řízení a zejména na zajištění jejího finančního pokrytí, jehož výše není ještě známa. Investorem bude SŽDC spolu s městem Prahou, jejich podíly nemohou být stanoveny před dokončením projektu a rozpočtu.

Děkujeme SŽDC za odpovědi.


CSPSV | 15.1.2007 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Stavby a projekty Rozhovory

More from Česká republika (celá)


15.01.2007 (16:22)  
Běchovice-Libeň se staví!!! Konkrétně se zatím patkuje v Běchovicích a vložili se další dvě veksle (zatím provizorní) na Blatov...
15.01.2007 (15:50)  
Opravdu skvělý nápad dát už tak malé písmo do kurzívy...
Registered user funTomas  mail  
15.01.2007 (10:24)  
taky mi tam chybi Bechovice-Liben. Vzhledem k tomu ze se tam zatim nic nedeje to takto vypada, ze se ani nic dit nebude ?!
Registered user Qaws 
15.01.2007 (9:53)  
Dívám se, že o 240 zase ani slovo.. Nemáte někdo info o "plánované" elektrifikaci? Díky za každou odpověď

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko