..: Route 139 Kalwaria Zebrzydowska - Bielsko-Biała - Polsko :..
Back to list of routes | Photos from this route (1)Route map 139
kmkmtypestation  
0 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 135 
2 Kalwaria Zebrzydowska 
6 Barwałd Górny 
8 Barwałd Średni 
12 Klecza Górna 
15 Klecza Dolna 
18 Wadowice 
23 Chocznia 
24 Chocznia Górna 
28 Inwałd 
31 Andrychów 
34 Andrychów Górnica 
37 Bulowice 
39 Zamek Bulowicki 
42 Kęty 
45 Kęty Podlesie 
49 Kozy Zagroda 
51 Kozy 
53 Krzemionki 
58 Bielsko Biała Wschód 
59 Bielsko Biała Główna 148 151 152 
© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster
ZelPage bears no responsibility for accuracy of this information.
Sources ČD and ZSSK.