..: České dráhy, a.s., ŽST Tábor - Kalendár železničných podujatí :..
Informácie o usporiadateľi
logoČeské dráhy, a.s., ŽST Tábor
IČO: 70994226
telefón: 972 552 831
e-mail: TAR@cdcentrum.cd.cz
www:

© 2001 - 2020 ŽelPage - správcovia
Aktualizácie zasielajte na kalendar@zelpage.cz.
Informácie o podujatiach sú spracovávané na základe podkladov poskytnutých usporiadateľmi. V žiadnom prípade nezodpovedáme za správnosť uvedených informácií a prípadné chyby pri ich spracovaní a neposkytujeme ďalšie informácie o podujatiach, ktoré sami neusporiadáme.