..: Z muzea do depozitáře - Kalendár železničných podujatí :..
Z muzea do depozitáře
termínAkce se konala v minulosti!
so 20.7.2019
popisJízdy s historickým motoráčkem na prohlídku železničního depozitáře NTM.
trasaLužná u Rakovníka – Chomutov a zpět
vozidláMotorovéM 131.105
usporiadáva
Související akce
Regiony Česká republika
Středočeský kraj
Tratě 124 Lužná u Rakovníka - Žatec - Chomutov
© 2001 - 2020 ŽelPage - správcovia
Aktualizácie zasielajte na kalendar@zelpage.cz.
Informácie o podujatiach sú spracovávané na základe podkladov poskytnutých usporiadateľmi. V žiadnom prípade nezodpovedáme za správnosť uvedených informácií a prípadné chyby pri ich spracovaní a neposkytujeme ďalšie informácie o podujatiach, ktoré sami neusporiadáme.