1
302 
 
0Sarajevo 301  
Alipašin Most 301  
Rajlovac  
Reljevo  
Semizovac  
Vogošća  
Ilijaš  
Podlugovi 309  
Lješevo 314  
Visoko  
Porječani  
Buzići  
Dobrinje  
Ćatići  
Kakanj  
Rošćevina  
Modrine  
Gora  
Jehovina  
Lašva  
Suha  
Janjići  
Drivuša  
Zenica 313  
Zenica Teretna  
Vraca  
Jelina 313  
Vranduk  
Nemila  
Bistričak  
Kovanići  
Begov Han  
Mračaj  
Želeće  
Žepče  
Vinište  
Zavidovići  
Alići  
Dolina  
Globarica  
Bradići  
Tomići  
Fojnica  
Natron  
Maglaj  
Rječica  
Paklenica Donja  
Trbuk  
Jabučić Polje  
Ševarlije  
Pridjel  
Doboj 303 , 304  
Srpska Kostajnica 303  
Kostajnica Gornja  
Bušlatić  
Vasiljevići  
Osječani  
Kožuhe  
Koprivna Gornja  
Koprivna Donja  
Vranjak  
Brvno  
Modriča 310 , 315  
Garevac  
Miloševac  
235Bosanski Šamac  
International Border (Km 21+746)  
Slavonski Šamac 111