..: Železnice pobřežní baterie Göben u Świnoujście :..

překládací rampaŚwinoujście - Pár minut předtím, než dojedete do polského Świnoujście, budete projíždět seřaďovacím nádražím v Przytóru. Několik desítek metrů za nástupištěm odbočuje vlevo přes silnici do borového lesa nepojížděná, leč udržovaná vlečka. Dostanete-li se do těchto končin, vydejte se po ní a dopřejte si dráhařskou lahůdku.

Vlečka vstupuje do lesa levým obloukem a hned za ním se nachází překládací rampa na stále existující 600 mm úzkorozchodnou drážku. Jsme v prostoru bývalé německé pobřežní baterie "Göben" postavené ve druhé polovině třicátých let dvacátého století.

Zarážedlo, které je vidět nedaleko za rampou není původním ukončením. Už před rampou se vlečka dříve dělila do dvou větví. Z levé zbyl už jen násep, který vede na střechu dělostřeleckého objektu č. 1, kde končí. Objekt je v současné době obklopen plotem z ostnatého drátu a les antén dává tušit, že zde dodnes úřaduje polská armáda. Pravá větev pokračovala za zarážedlem přes střechu objektu č. 2 na objekt č. 3, kde rovněž končila. Tyto dva objekty jsou volně přístupné zvenčí i zevnitř. Toto řešení bylo zvoleno kvůli dopravě a instalaci otočných dělových věží. Nejprve byly objekty vyzbrojeny věžemi s houfnicemi ráže 280 mm, což mělo být dočasné řešení, než budou dodány definitivní věže s ráží 305 mm. Dočasná i definitivní věž měly být v každém objektu umístěny zvlášť (dočasná na jakémsi ložišti bez přístupu zevnitř, definitivní v šachtě zasahující do nitra stavby). Dodnes tak můžeme vidět, jak trať procházela na jednom objektu mezi nimi a na jiném podél obou. Jak už to ale v historii bývá, dočasné řešení se stalo i konečným a věže s houfnicemi ráže 305 mm na baterii "Göben" nikdy dodány nebyly. Dvěstěosmdesátky byly vymontovány v roce 1940 a převezeny do Norska na zde budovaný Atlantický val. Nelze s jistotou říci, že by normálněrozchodné koleje nikdy nesloužily i k běžnému zásobování, ale prvotně k tomu určeny nebyly. Střechy objektů nejsou vybaveny žádnou rampou na vykládání z vozů. K tomuto sloužila drážka úzkorozchodná.

vlečka okolo věží objektu 2 vlečka mezi věžemi objektu 3

Stále existující hlavní linie drážky se v první části proplétá mezi jednotlivými dělostřeleckými objekty. Do každého objektu vedla zvláštní odbočka, která jím procházela a opět se napojovala na hlavní trať. Kromě průjezdů objekty jsou koleje odboček již sneseny, ale trasování je v terénu stále dobře sledovatelné. Přibližně uprostřed průjezdů je překladiště materiálu z vagónů na závěsnou kolejovou dráhu. Z ní zbyly již jen úchyty a různá vybrání ve veřejích a stropech, ale i podle nich ji lze po objektu dobře stopovat. Bonbónkem jsou pozůstatky výhybek a točen.

průjezd objektem 2

vjezd muničního skladištěPoté, co hlavní trať mine prostor dělostřeleckých objektů, dovede nás k muničnímu skladišti. To bylo napojeno opět již dnes neexistujícími spojkami, které tvořily s hlavní tratí triangl. Kolej muničním skladištěm opět procházela skrz a končila za ním. Průjezd je zavalen, neboť v objektu došlo k výbuchu.

Za trianglem je na hlavní trati postaveno malé dvoukolejné nádraží. Výhybky jsou uměle zneschopněny a umožňují jízdu pouze po hlavní koleji. Nad vedlejší kolejí stojí betonová konstrukce, která sloužila k maskování odstavené vlakové soupravy. Jestli bylo na konstrukci umísťováno přírodní nebo umělé maskování mi není známo. Za nádražím je krátká také již snesená odbočka do stále stojící malé remízy a baterijní elektrárna, která ovšem nebyla na trať nijak napojena. Za ní trať opouští areál "Göben" a ústí do muničního a technického skladiště "Werder". Jedná se též o komplex předválečný, ale dodnes polskou armádou využívaný. Ventilační nástavby na nízkých návrších dávají tušit pevnostní výstavbu, ale ostnatý drát a bedlivé oko kamery berou chuť k dalšímu pochodu po koleji i k fotografování. Zároveň ale dávají vysvětlení, proč je hlavní úzkorozchodná trať, překládací rampa i vlečka z Przytóru stále udržovaná, i když nepoužívaná. Doprava do "Werderu" dnes probíhá po silnici, ale se železniční dopravou je stále počítáno jako s náhradním řešením.

nádraží s maskovací konstrukcí remíza

věž řízení palbyV souvislosti s baterií "Göben" je nutné zmínit ještě jednu stavbu, která sice se železniční dopravou nijak nesouvisí, ale je velmi zajímavá a popis baterie by bez ní nebyl úplný. Tou stavbou je věž řízení palby. Ta se nenachází v jejím areálu, ale asi jeden kilometr severně od nádraží v Przytóru. Je třeba přejít po přejezdu a pokračovat po hlavní lesní cestě k severu. Ta vede okolo další původně německé baterie "Pritter" (též "Vineta"), která je opět dodnes využívána polskou armádou a tudíž nepřístupná. Za ní je nutné být pozorný. Věž stojí vlevo od cesty a ač impozantní, je mezi stromy snadno přehlédnutelná. V současnosti je vybavena kovovou nástavbou a slouží jako protipožární hláska. V době své aktivní služby byla vybavena velkým záměrným dalekohledem, používaným též na válečných lodích.

Na závěr malá technická: Bohužel se mi nepodařilo zjistit správné dobové označení jednotlivých dělostřeleckých objektů. Proto jsem použil čísla 1 - 3 kvůli usnadnění orientace.

Všechna foto: autor


Railfort Poslat mail autorovi | 27.7.2006 (23:33)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Military

More from Polsko


Correspondent or Member of ŽelPage Railfort  mail  
05.08.2006 (18:48)  
Mám k dispozici jakýsi plánek, ale není přesný. Liší se tam poměrně zásadní věc, a to umístění rozdvojky normálněrozchodné vlečky a překládací rampy N-Ú. Nejsem technicky vybaven, takže stvořit ho na počítači nejsem schopen. Tak nakreslit, oscanovat a poslat. A pokud by se našel někdo, kdo by to převedl do lepší formy, můžeme to dohodit k článku.
Correspondent or Member of ŽelPage Jakuza  mail  
28.07.2006 (20:36)  
Nebyl by aspoň náčrtek. Docela se o tuto tématiku zajímám a nejsem si jistý jestli jsem správně pochopil přesné rozložení baterie
Registered user Bram 
28.07.2006 (7:44)  
A já jsem si před mnoha lety, kdy jsem ve Svinoústí byl, lámal hlavu, kam ta vlečka vede. Bohužel jsem ještě tehdy byl pod dozorem rodičů ( bylo mi asi šestnáct ), tak jsem jí nemohl prozkoumat. Tedy mohl, ale následovaly by velké scény z otcovi strany.
Correspondent or Member of ŽelPage Railfort  mail  
28.07.2006 (0:22)  
Pro Adama: Děkuji. Jen jsem zůstel koukat, že jsem ten článek v jedenáct večer dodělal, poslal a o půl jedné už odpovídal na ohlas.
Correspondent or Member of ŽelPage Adam  mail  
28.07.2006 (0:18)  
Tyhle clanky me berou. Diky za ne.

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko