..: Vrútky hostily 10. ročník veletrhu Žel–Rail, ŽelPage nechyběla :..

Škoda 109E / 380.003 a Bdteer.003, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef PetrákVrútky — Ve dnech 29. září až 1. října patřil prostor u stanice Vrútky na severním Slovensku veletrhu Žel–Rail. Letošní ročník byl v pořadí již desátý a po obvyklé dvouleté pauze se opět vyznačoval mezinárodní účastí. Premiéru si zde odbyly zejména firmy Škoda Transportation a ŽOS Trnava, ale mezi stánky jsme letos nechyběli ani my — ŽelPage se zde totiž poprvé zařadila mezi oficiální vystavovatele. Po dobu veletrhu byla zastoupena v mediální kóji i venku mezi exponáty v osobě Josefa Petráka, Pavla Kopce a Beaty Želtvayové, které jste mohli potkat během toulek po expozici. V průběhu našeho pobytu na Slovensku jsem pro vás připravili nejen výběr fotografií, ale i přehled vystavovatelů a exponátů, které rozhodně stojí za zmínku. Železniční dny ve Vrútkách ovšem nebyly jen o exponátech a prezentacích, ale staly se i příležitostí pro vyhodnocení fotosoutěže Foto–Rail 2009, v niž některé úspěšné snímky zajisté nebudou našim čtenářům neznámé.

Začněme oceněními: během večerní recepce v krásném prostředí vrútecké výtopny, kde jsou deponovány stroje jako „zelený anton“, štokr či sergej, byly vystavovatelům uděleny celkem čtyři Zlaté medaile Žel–Rail 2009 za přínosnost prezentovaných výrobků. Ceny předávali ředitel Železničné spoločnosti Slovensko Milan Chúpek, primátor města Vrútky Miroslav Mazúr a ředitel výstavy Žel–Rail Juraj Antal. A koho porota ocenila? Do domovské Plzně si cenu odvezla Škoda Transportation s vícesystémovou lokomotivou 109E, která letos na Žel-Rail měla svou slovenskou premiéru. Oceněna ale nebyla jenom vozidla: firma T-CZ uspěla s lokomotivní radiostanicí VS 67 systému TRS, ELTRA Košice pak s kompozitním izolátorem pro trakční vedení. Poslední úspěch si připsala mezinárodní skupina Swietelsky se sanační strojní linkou PM 1000, kterou však prezentovala jen pomocí multimedií na stánku. Její zástupci s úsměvem dodávají, že do výstavních prostor by se nevešla…

Premiéry? Byly!

Škoda 109E / 380.003 na Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák Škoda 109E (zpětná kamera), Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef PetrákAč externí expozice byla v porovnání s InnoTransem nebo Czech RailDays o hodně menší, vystavené exponáty rozhodně stály za shlédnutí. Před dvěma roky se v Žilinském kraji prezentovala regionální jednotka CityElefant z produkce vítkovické Vagonky, letos Škoda Transportation dovezla svůj nejnovější produkt – vícesystémovou lokomotivu typu 109E. Ta si odbyla světovou premiéru na berlínském veletrhu InnoTrans 2008 a domácí v Ostravě na Czech RailDays 2009 a 51. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Ve Vrútkách bylo vystavení stroje 380.003 vlastně také premiérou - předvedla se v zemi prvního zahraničního zákazníka, ZSSK, jež objednala dva kusy těchto lokomotiv ve variantě upravené na rychlost 160 km/h a vybavené zabezpečovacím zařízením ETCS. Její nasazení lze předpokládat na regionálních spojích se soupravami koncepce push/pull stejné značky, případně na rychlících a vlacích InterCity mezi Bratislavou a Košicemi. Podle výrobce bude tato modifikace označována jako řada 381 ZSSK.

Svou veletržní premiéru ve Vrútkách měl i modernizovaný vagon řady Bdteer, určený pro regionální dopravu. Tyto rekonstrukce provádí firma ŽOS Trnava na základu vozů Bdt II. série (u nás známé jako řada Bdt280). První prototyp byl nasazen do testovacího provozu již v dubnu tohoto roku, zatímco na veletrhu již byl představen vůz s číslem 20-00.005 z celkově 70kusové série pro slovenského národního dopravce. Je jen škoda, že se zde neprezentoval další z domácích podniků, podílejících se na výrobních a modernizačních programech pro ZSSK - domácí ŽOS Vrútky. Ten to k výstavišti měl doslova „co by kamenem dohodila“, neboť areál závodu se také nachází v obvodu železniční stanice Vrútky. Prezentovat by přitom bylo jistě co: vozy řad Ampeer, Bmpeer, WRRmeer a WGmeer z produkce „ŽOSky“ ve své domovské zemi nikdy oficiálně představeny nebyly.

Celkový pohled na Bdteer.005 ZSSK, Žel–Rail 2009, foto: Josef Petrák Payus v Bdteer.005, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák Kterému vozu patří? (Bdteer.005) Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák

Bezpečnost

Ostraze dráhy a zajištění bezpečnosti na slovenských železnicích se věnuje zvláštní složka, tzv. Železničná polícia. Ta má ve svém stavu jak strážníky, hlídající jednotlivé železniční stanice, tak i třeba psovody nebo pyrotechniky. Na letošním ročníku Žel-Rail se však ŽP prezentovala i pro veřejnost a v první den předvedla ukázku některých činností ze svého popisu práce. Podle moderátora působili příslušníci ŽP např. při zajištění bezpečnosti „Papežského vlaku“, který v minulosti projel také Slovensko. Během ukázky bylo simulováno zadržení podezřelé osoby, ochrana nebezpečných prostor proti vstupu civilních osob a zneškodnění podezřelých předmětů a výbušných zařízení. Celou simulaci vám přiblížíme také obrazem:

Ukázka železniční policie SR, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák Ukázka železniční policie SR, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák Ukázka železniční policie SR, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák Ukázka železniční policie SR, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák Ukázka železniční policie SR, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák Ukázka železniční policie SR, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák

Vzdělání

Stánek SOŠD Martin, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef PetrákŠiroký tematický záběr výstavy snad nejlépe ilustruje skutečnost, že se jí v pozici vystavovatelů účastnila i některá školská zařízení. Stánek přímo uprostřed výstavní haly obsadila Stredná odborná škola dopravná Martina–Priekopa (SOŠD). Mezi vyučované obory zde patří zejména technika a provoz dopravy, provoz a ekonomika dopravy či komerční pracovník v dopravě. Škola spolupracuje s rozličnými komerčními společnostmi, kde najdou studenti možnost praxe a absolventi případně profesní uplatnění. Ze všech jmenujme třeba právě domácí závod ŽOS Vrútky.

Zastoupení na Žel-Rail ale měla i univerzitní sféra – zejména v zastoupení Žilinské univerzity. Na té by případní zájemci o práci v oboru neměli přehlédnout zejména Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, která navazuje na dlouhou tradici československého univerzitního vzdělávání v oboru železnic. Díky bilaterální dohodě České republiky a Slovenska o vzdělávání z října 1992 a dohodě o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech z roku 2001 navíc tato škola může být zajímavá i pro české studenty, kteří mohou na Slovensku studovat za stejných podmínek jako jejich slovenští kolegové.

Třetím účastníkem z oblasti školství, o kterém se zmíníme, byl Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie ŽSR, jehož hlavním úkolem je školení zaměstnanců na dráze. Nad rámec základních funkcí ale poskytuje různé odborná školení pro veřejnost – kurzy IT a školení na získání certifikátů ECDL či školení pro bezpečnostní poradce. Pro lidi uvažující o zaměstnání u ŽSR či jiného drážního subjektu jsou zajímavé i rekvalifikační kurzy v drážních oborech.

Informační technologie

Expozice ŽSR, Žel–Rail 2009, foto: Josef PetrákŽe moderní informační technologie zaznamenávají na dráze prudký vzestup, o tom není pochyb. Nejvíce se asi v současnosti mluví o telekomunikačních sítích (GSM–R) a informačních systémech. Na Slovensku se o zajišťování informačních technologií pro železnici stará primárně společnost ŽSR Železničné telekomunikácie. Ty kromě jiného spravují datovou síť, tvořenou optickými kabely o délce 1200 km. V průběhu návštěvy veletržního stánku jsme měli možnost mluvit s Martou Pustaiovou, projektovou manažerkou projektu ISI – Informačního systému infrastruktury, který vám blíže představíme.

ISI je moderním intranetovým řešením, postaveným nad platformou Microsoft .NET. Je určen pro správu a expertní analýzu informací o infrastruktuře a obsahuje podrobný popis jednotlivých součástí dráhy – kolejí, dopravních staveb (mosty, tunely…) nebo nádražních budov včetně jejich stavu, výkresů a popisu konstrukce, mapových záznamů a fotodokumentace. Co se kompletnosti elektronických dat ŽSR týká, podle paní Pustaiové je databáze téměř 100% naplněná a každý objekt v ní má alespoň základní evidenční záznam. Přístupová práva jsou řešena stupňovitě – každý objekt má svého správce, který vidí objekty své a všechny dílčí objekty, ze kterých se příslušná lokalita skládá. Jemu jsou nadřízena provozní ředitelství, která kontrolují vše ve svém atrakčním obvodu. Kromě zaměstnanců ŽSR do systému mohou přistupovat např. i projektanti infrastruktury.

A v čem je tento systém zajímavý? Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství určuje, že "každý členský stát zajistí zveřejňování a aktualizaci registru infrastruktury na základě cyklu revizí[…] Tento registr musí uvádět hlavní charakteristické znaky každého subsystému nebo částí dotyčného subsystému (například základní parametry) a jejich vztah k charakteristickým znakům stanoveným použitelnými TSI." Popisovaný systém ISI sice neprezentuje data ve formě, jakou příslušné TSI normy předepisují, neboť vznikl v době před schválením citované směrnice; všechna potřebná data jsou v něm ale shromážděná, a tak byl na základě nových legislativních požadavků vytvořen Registr infrastruktury ŽSR, který je elegantně technicky řešen pouze jako jiný „pohled“ na data systému ISI. Takový registr infrastruktury je potřebný pro certifikaci nově dokončovaných tratí, přičemž na Slovensku již byl využit v praxi při schvalování rekonstruované trati Bratislava–Rača – Nové Mesto nad Váhom.

Další vývoj systému bude směřován k dokončení registru infrastruktury, kde prozatím chybí zobrazení některých položek požadovaných TSI – např. telefonní kontakty na bezpečnostní složky odpovědné za dané objekty, dokumentace únikových cest a východů či popis výstražných prvků pro cestující se sníženou pohyblivostí či nevidomé. Kromě toho se pracuje na EXIS – expertním informačním systému, který by optimalizoval a plánoval kontrolní cykly údržby.

Vyhlášení výsledků a vernisáž fotografií soutěže Foto–Rail 2009

Výhrevňa Pub, Vrútky - vernisáž Foto–Rail 2009, foto: Josef Petrák Foto–Rail 2009, gratulace Beatě Želtvayové, foto: Josef Petrák O konání fotografické soutěže Foto–Rail jste se mohli dozvědět zejména na našem partnerském serveru vlaky.net. Jednotliví autoři mohli zasílat snímky do tří různých kategorií – železnice jako součást přírody, železnice a lidé, a železnice, to je technika a historie. Vyhlášení vítězů proběhlo během druhého veletržního dne. Stanice Vrútky sice je, co se stavu nádraží týče, poměrně zanedbaná; zato však u prvního nástupiště bylo právě na začátku veletržního týdne otevřeno nové hostinské zařízení "Výhrevňa Pub". Restaurační část je sice zatím ve výstavbě; v přední části už je ale možné prohlédnout si všechny výherní snímky v komorním a útulném prostředí, a to až do konce řijna. Nelze přitom nezmínit, že ve dvou kategoriích se umístila právě Bea Želtvayová, k čemuž jí ještě jednou gratulujeme.

Další fotografie:

  Mediální expozice na Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák ŽSR ŽT, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák Stánek Škoda Holding, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák Stánek ČD VÚZ, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák Stánek firmy Swietelski, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák Posunovač kolejových vozidel Zagro, Žel–Rail 2009, Vrútky, foto: Josef Petrák 

A nakonec poznámka reportéra

M274.004 jako zvláštní vlak Žilina – Vrútky, foto: Josef PetrákBěhem výstavních dní měly jezdit mezi Žilinou a Vrútkami zvláštní vlaky, vedené stroji z Výhrevně Vrútky. První den byl na mimořádný osobní vlak nasazen „Modrý šíp“ – historický motorový vůz M 274.004 - jízdu kterým jsem si pochopitelně nenechal ujít. Stroj dosahuje maximální rychlosti 100 km/h a nabízí pouze místa k sezení 3. třídy, která jsou však poměrně pohodlná. Když jsem ten stejný spoj chtěl využít v den druhý, spoj už záhadně neexistoval a žilinští zapírali, že by kdy měl jet. Jako jedinou dostupnou alternativu jsem proto volil R 601 Ružín a divil se, když jsem modrý motorák viděl odstavený na zhlaví…

Mezi vystavovateli nechyběl ani Klub železničních modelářů z Bratislavy, kteří své kolejiště dovezli vskutku netradičně — vlastním vagónem. Historický poštovní vůz řady Fa ve svých útrobách skrývá maketu železnice v okolí slovenské metropole a blíže se na něj podíváme v samostatné reportáži.

Těmito dojmy se s Vrútkami pro letošek zase na dva roky loučíme. Děkujeme všem, kteří navštívili i náš koutek v mediální expozici a vystavovatelům, kteří nám poskytli rozhovor či materiály.

Zdroj: ŽelPage, Žel–Rail, vystavovatelé; foto: Josef Petrák, Bea Želtvayová


Josef Petrák Poslat mail autorovi | 12.10.2009 (12:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Reportáže

Další z regionu Slovensko Žilinský Slovensko (celé)


editor nebo admin ŽP Chary  mail  
13.10.2009 (11:05)  
Pikehead> logo je součást obchodní značky, lidé jsou na ně zvyklí a velké změny by nebyly k dobrému. Nemyslíš spíš obrázek nahoře, s logem uprostřed?

Ad ta ŽelPage
Čtete tyto stránky v exploreře nebo v operovi, případně v chromě? Ta fajrfoks nebo ten fajrfoks? A kde vůbec skončila navigátora? Je to totiž ten program nebo ta aplikace?

Kouknu-li ke kolegům, jsou hezčí fotky na té trainwebě, tom railgallerym či té vlakynetě?

A četli jste to na
tom želpagu (želpejdžu) (ten želpejdž, ten želpag)
té želpagi (želpejdži) (ta želpejdž)
tom želpagi (želpejdži) (to želpejdž)
registrovaný uživatel mbican 
13.10.2009 (10:00)  
V článku je chybná informácia - ŽOS Trnava si svoju premiéru na výstave vo Vrútkach neodbyla, pretože sa na výstave medzi vystavovateľmi nenáchádzala. Vozeň Bdteer 005 vystavovala Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ktorá si za vonkajšiu plochu aj zaplatila. Tento rok sa na výstave vo Vrútkach nepredstavila žiadna ŽOS-ka.
13.10.2009 (9:22)  
A co udělat anketu, vyhlásit "soutěž" se čtenáři a zasláním jejich návrhů na nové logo? Možná by vzešel smysluplný nápad loga a čtenáři by měli pocit větší zainteresovanosti na ŽP, :-).

Žel-Rail 2009:
Líbila se mi kočička, která prezentovala řadu 380, a také rekonstrukce MUVky s přívěsným vozíkem pro potřebu lomové pohotovosti.
http://zirecek.unas.cz/IMG_0287.JPG
http://zirecek.unas.cz/IMG_0290.JPG
Gratulace Beatě a jejím působivým snímkům úspěšným v soutěži. Děkuji za hezký článek, který shrnul situaci ve Vrútkách jinýma očima.
12.10.2009 (21:45)  
No s tom rodem... :) V anglictine je to asi stredni rod, nicmene pochazi to z latinskeho pagina, coz je rod zensky, stejne jako italska la pagina a francouzska la page. :)
Tak to myslim mate kluci poreseny a ted delejte neco uzitecnyho, treba neco s tim early 90s logem :)
editor nebo admin ŽP Radek Papež  mail  
12.10.2009 (17:39)  
Vzhledem k tomu, že jsem veletrh nenavštívil, tak děkuji za čtivé shrnutí.
Jen si dovolím malou poznámku, Bdt II. série jsou u nás vedeny pod řadou Bdt280. ;)
12.10.2009 (17:36)  
Želpage je ženského rodu? :)
Jinak pekný report. Ta ukázka ŽP byla určitě zajímavým zpestřením...
12.10.2009 (17:33)  
škoda že sa tam neprezentovala ŽOS Vrutky ale aj Zvolenčana bolo takéj slabšej úrovne a nakoniec citát jedného českého návševnika ako to okomentoval kamarátovi zo Slovenska :
ja si myslel že to bude také niečo na take ako v Brne
12.10.2009 (13:34)  
Tak to jsem čekal větší účast vystavovatelů,ale člaánek je moc pěkný,díky

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Bejelentkezés
 
 
  
 
   Regisztráció

© 2001 - 2021 ŽelPage - Felelősök


Info
informacni okenko