..: Volby a podpora veřejné dopravy :..

železniční dopravaČeská republika - Nejsilnější politické strany chtějí podporovat veřejnou dopravu na úkor individuální. Podporují ekologické druhy doprav, tedy železnici a v městské dopravě tramvaje, trolejbusy a autobusy na plyn. Všechny strany počítají se zachováním podpor na obnovu vozového parku. Strana zelených a KSČM zvažují možnost zavést MHD zdarma.

Zvýhodnění veřejné dopravy, které slibují všechny velké politické strany, považují také odborníci za nezbytné. Jen tak se zvýší její atraktivita vůči osobním automobilům. Odborníkům ale v politických programech stran chybí samostatný zákon o veřejné dopravě, který by definoval podmínky fungování integrovaných dopravních systémů. Přitom integrované systémy chtějí rozvíjet všechny silné politické strany.

Strany chtějí kvalitnější a levnější veřejnou dopravu

11.04.2006 - 10:01 - Praha - Nejsilnější politické strany chtějí podporovat veřejnou dopravu na úkor osobní. Podporují ekologické druhy doprav, tedy železnici a v městské dopravě tramvaje, trolejbusy a autobusy na plyn. Všechny strany počítají se zachováním podpor na obnovu vozového parku. Strana zelených a KSČM zvažují možnost zavést MHD zdarma.

ODS

 • rozšíření integrované dopravy
 • sjednocení tarifních podmínek
 • sjednocení nabídky veřejných dopravních služeb mezi městem a vesnicí
 • rozšířit četnost spojů, taktový provoz
 • podpora nízkopodlažních vozidel, ekologických s pohonem na plyn

ČSSD

 • veřejnou dopravu ve velkých městech zvýhodnit proti autům i organizačně - vyhrazené jízdní pruhy
 • zlepšit kvalitu vozidel veřejné dopravy, nádražních prostor, informací
 • podpora obnovy vozového parku
 • cenovou regulaci doprava nevyžaduje, i ta existující je formální

KSČM

 • intenzivnější využívaní integrovaných dopravních systémů
 • upřednostnění železniční dopravy před autobusovou
 • příspěvky státu a krajů zajistit takové jízdné, aby nebylo ekonomičtější využít osobní auto
 • zlevnit MHD, důraz na trolejbusy a tramvaje
 • v nejzatíženějších městech bezplatná MHD

KDU-ČSL

 • veřejnou podporou zajistit cenovou dostupnost drážní i autobusové dopravy tam, kde je prokazatelně ztrátová
 • podpora obnovy vozového parku
 • připravit nový zákon o veřejné dopravě

Strana zelených

 • finanční podpora veřejné dopravy
 • budování bezplatných P+R parkovišť, přestupních terminálů MHD na krajích měst, vyhrazené jízdní pruhy
 • zpoplatnění vjezdu vozidel do center, placené parkování ve městech
 • možnost MHD zdarma

Zvýhodnění veřejné dopravy považují za nutné odborníci i politici

11.04.2006 - 10:17 - Praha - Zvýhodnění veřejné dopravy, které slibují všechny velké politické strany, považují také odborníci za nezbytné. Jen tak se zvýší její atraktivita vůči osobním automobilům. Odborníkům ale v politických programech stran chybí samostatný zákon o veřejné dopravě, který by definoval podmínky fungování integrovaných dopravních systémů. Přitom integrované systémy chtějí rozvíjet všechny silné politické strany.

Mobilita pracovních sil a tím rostoucí potenciál ekonomiky státu závisí na dobře fungující dopravě. V ní má hromadná doprava své místo, řekl děkan dopravní fakulty ČVUT Petr Moos. Programy všech pěti politických stran, které mají šanci se dostat do sněmovny, proto s její podporou počítají. KSČM a Strana zelených dokonce zvažují MHD zdarma.
Tlak na snížení nákladů za dopravní služby přinese podle Moose konkurence. "Konkurence více operátorů v železniční i silniční dopravě působí blahodárně jak na cenu služeb, tak na kvalitu," dodal.

Dopravce v otázce sjednávání smluv s kraji a státem tíží fakt, že dosud se smlouvy sjednávají obvykle na jeden rok. Licence by podle nich měly být vzhledem k nutným vysokým investicím u autobusových dopravců osmileté a u železničních dokonce 15leté, řekl prezident Svazu dopravy Jaroslav Hanák.

V programech všech politických stran odborníkům nechybí podpora obnovy vozového parku s důrazem na alternativní paliva a použitelnost pro handicapované občany. Moos připomněl, že systém podpory obnovy vozového parku již funguje dobře po celé západní Evropě. "Stát umožňuje získat úvěry nebo leasing za velmi dobrých podmínek pro operátora v rámci služby ve veřejném zájmu," dodal Moos. Dopravci však podle Hanáka budou od politiků očekávat, že zvýší objemy prostředků, které stát na podporu uvolňuje.

"Za zcela mylné od politiků považujeme jejich hraní na strunu některého z druhů dopravy a jeho upřednostňování," řekl Hanák. Podle Hanáka je to v systému veřejné dopravy nesmysl, protože jen precizní spolupráce a provázanost všech druhů dopravy s kvalitním informačním a odbavovacím systémem pomůže veřejné dopravě v souboji s osobními auty.

Nejsilnější politické strany chtějí zvýšit výdaje na dopravu

12.04.2006 - 10:12 - Praha - Nejsilnější politické strany chtějí ve většině případů po volbách zvýšit výdaje na rozvoj dopravní infrastruktury. Více peněz slibují nejen na nové dopravní tahy, ale hlavně na opravy a údržbu. Jen zelení nevidí zvyšování objemů peněz jako prioritní. Stačí podle nich nestavět zbytečné dálnice.

Peníze chtějí všechny strany získat ze zdrojů EU, zvýšením podílu na výnosu spotřební daně a z mýtného. Nákladní vozidla by podle ODS, ČSSD i zelených měla platit na celé síti. Všechny strany s výjimkou KSČM počítají ve vhodných případech také s tzv. PPP projekty, tedy se stavbami hrazenými zčásti z veřejných a zčásti ze soukromých zdrojů.

Vybrané body z volebních programů politických stran

 • ODS
  • Zdroje financí:
   • u velkých projektů úvěry
   • dotace ze státního rozpočtu krajům a obcím u rozsáhlých projektů
   • vyšší podíl na spotřební dani
   • výběr mýtného přes satelit na celé síti
   • PPP projekty na velké investice nebo opravy souvislých tahů
  • Výdaje:
   • zvýšit nejméně na dvojnásobek současných
   • financovat nejen velké nové stavby, ale velkou část prostředků směřovat do oprav a údržby
 • ČSSD
  • Zdroje financí:
   • unijní zdroje doplnit prostředky z fondu dopravy
   • dotace z rozpočtu, ale jsou jen částečným řešením
   • zvýšení podílu dopravní infrastruktury na výnosu spotřební daně z nynějších 9,1 až na 50 procent
   • mýtné zavést celoplošně nejen na vybraných tazích, sazby postupně zvyšovat
   • vodní doprava jako ekologická bez poplatků
  • Výdaje:
   • zvýšit ze současných 65 na 100 miliard korun
   • dokončit dálniční síť včetně pražského okruhu
   • dokončit železniční koridory
 • KSČM
  • Zdroje financí:
   • příjmy z privatizace jsou nesystémovým řešením
   • zdroje EU předběžně financovat z prostředků fondu dopravy
   • daňové výnosy, které jdou na dopravní infrastrukturu, zvýšit o 40 miliard
   • mýtné od roku 2008 i na vozidla nad 3,5 tuny na co nejširší rozsah sítě, tedy i na vybrané silnice II. třídy
   • sazby mýtného jednotné pro celou EU
   • výstavbu dopravní infrastruktury by měl zajišťovat stát, PPP projekty jen ojediněle
  • Výdaje:
   • zvýšení investic o 70 až 90 procent, údržby o 150 procent
   • rozvoj a opravy železniční sítě
   • rekonstrukce a modernizace současných silnic a dálnic
 • KDU-ČSL
  • Zdroje financí:
   • zvýšení prostředků ze státního rozpočtu
   • fondy EU
   • PPP projekty
   • postupně zpoplatnit vozidla nad 3,5 tuny
  • Výdaje:
   • postavit dalších 500 kilometrů silnic a dálnic
   • výrazně zvýšit prostředky na údržbu a opravy
   • postavit novou vzletovou a přistávací dráhu na Ruzyni
   • zlepšit plavební podmínky na Labi
 • Strana zelených
  • Zdroje financí:
   • zvýšit podíl na spotřební dani až na 50 procent
   • mýtné pro všechna vozidla nad 3,5 tuny na celé síti, sazby čtyři až deset korun na kilometr
   • PPP projekty na logistická centra
  • Výdaje:
   • výdaje není nutné zvýšit, ale rozvoj dopravní infrastruktury systémově koordinovat a nestavět zbytečné dálnice
   • dokončit prioritně obchvaty měst
   • změnit strukturu výdajů SFDI více ve prospěch železnice

Odborníci: Výdaje na infrastrukturu se musí zvýšit

12.04.2006 - 10:35 - Praha - Výdaje na dopravní infrastrukturu se musejí zvýšit, tvrdí dopravní odborníci, kteří se tak shodují s většinou nejsilnějších politických stran. Většina politiků chce prostředky na rozvoj infrastruktury zvýšit nejméně na 100 miliard korun ročně proti současným 65 miliardám.

Svaz dopravy podle svého prezidenta Jaroslava Hanáka podporuje jen tzv. rozvojovou variantu výdajů na infrastrukturu, s níž počítá generální plán rozvoje dopravní infrastruktury navržený ministerstvem dopravy. Rozvojová varianta přitom předpokládá částky kolem 100 miliard korun ročně v letech 2007 až 2010 a později kolem 150 až 180 miliard korun. Minimalistická varianta pracuje s částkami kolem 100 miliard korun a v restriktivní variantě se počítá dokonce se snižováním výdajů na infrastrukturu.

Jedním ze zdrojů peněz musí být podle odborníků vyšší podíl na spotřební dani z paliv. Ten je nyní 9,1 procenta, zatímco ještě před dvěma lety činil 20 procent. Ve světě je však obvyklá mnohem vyšší návratnost prostředků vybraných na této dani do infrastruktury. Hanák považuje za minimum 40 až 50 procent. Zhruba 50procentní podíl navrhuje i většina velkých politických stran.

Dalším zdrojem musí být mýtné, které by podle dopravců měla začít platit všechna nákladní vozidla nad 3,5 tuny. Jinak by stát vytvořil nerovné prostředí, řekl Hanák. Co nejdříve by mýtné podle něho měla začít platit také osobní vozidla, s čímž ale politici nepočítají. Podle děkana dopravní fakulty ČVUT Petra Moose by ale měly mít kraje možnost ovlivnit síť zpoplatněných silnic, aby se vyvarovaly objíždění placených úseků po silnicích nižších tříd.

Dalším významným zdrojem peněz, se kterým počítají všechny strany s výjimkou KSČM, jsou soukromí investoři v rámci tzv. PPP projektů, tedy spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Hanák by z tohoto zdroje chtěl získat 20 až 40 miliard.

Podle Moose by koordinátorem a tvůrcem optimálních modelů financování měl i v budoucnu být fond dopravy. Ten může podle Moose právě vybrat vhodné případy pro financování PPP, kombinovat úvěry a přitom koordinovat dluhovou službu v předepsaných mezích. Hanák upozornil, že zatím neexistuje jednoduchá legislativa pro PPP projekty.

Velkou roli v oblasti zdrojů na dopravní infrastrukturu musejí hrát úvěry od Evropské investiční banky, které jsou pro stát jednoznačně nejvýhodnější, řekl Moos.

Mezi prioritami musí být podle odborníků dobudování dálniční sítě a dostavba železničních koridorů. Podle Moose je jednoznačnou prioritou alternativní tah s D1 do Brna, dálnice D11 přes Hradec Králové a navazující R35 na Olomouc, pražský okruh, dálnice D3 na jih Čech a D8 na sever, železniční koridory a nová souběžná dráha na Ruzyni. Hanák připomněl, že je nutné také přijmout jasnou strategii k rekonstrukcím silnic nižších tříd, které stát před časem převedl na kraje.

Zdroj : České noviny (ČTK)


JRtrain Poslat mail autorovi | 15.4.2006 (11:40)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Legislativa

Další z regionu Česká republika (celá)


15.04.2006 (16:33)  
Sledoval jste někdo čtvrteční debatu lídrů stran v libereckém kraji - doprava byla také tématem. Obecné blekotání podle mě předvedli zástupci ČSSD, KDU-ČSS, KSČM, konkrétnější byli zástupci SZ a ODS u kterých bylo vidět, že vědí o čem mluví.
15.04.2006 (15:51)  
Zirecek> Jo, zatimco Francouzi, Nemci nebo Americane jsou zcela jini, dobrovolne zanechaji auta doma nebo v oranici za mestem a dojdou pesky na nejblizsi zastavku MHD...a pravdepodobne zejmena ti Americane jsou v tomto smeru nejobetavejsi, ze? Doporucuji vystrcit cumak ven, nez zacnete produkovat tyhle zakomplexovane zvasty.
15.04.2006 (13:07)  
Autor:
"Nejsilnější politické strany chtějí podporovat veřejnou dopravu na úkor osobní."

Opozitem veřejné je individuální. Technická poznámka.
15.04.2006 (12:50)  
Češi jsou tupí sobci, musí se jim přikazovat. MNH free je dobrý nápad, ale stejně by nepomohlo. Utopie. Čechům se musí přikazovat, sankciovat -> zákaz vjezdu co center, omezit průjezdy, záchytná parkoviště, vše se zákazem, pokutou.
registrovaný uživatel milan 
15.04.2006 (12:45)  
Jak kdyby jim někdo věřil:) , ale chtěl bych vidět, jak bude Strana Zelených dotovat všechny MHD v republice :D
15.04.2006 (12:38)  
To jsou moc hezké kecy. Všechny strany kromě Strany zelených také chtějí individuální dopravu výstavbou nových kapacitních a rychlých komunikací, čímž automaticky znevýhodní veřejnou dopravu i kdyby do ní nalili 100 miliard. Výsledkem bude ztrojnásobení objemu černé díry na peníze.
15.04.2006 (12:35)  
Celkem mě fascinuje tento "slib" strany ČSSD: "mýtné zavést celoplošně nejen na vybraných tazích ..." Hlavně, že prosazují nesatelitní systém výběru mýtného, u kterého to bude prakticky nereálné.

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Přihlášení
 
 
  
 
   Zaregistrovat

© 2001 - 2019 ŽelPage - správci


Info
informacni okenko