..: Traťové rádiové systémy na české železnici (Když se strojvedoucí nedovolá) :..

Ilustrační obrázek"Doprava Uhersko, doprava Zámrsk, slyší mě někdo, prosím?" Takto se snažil dovolat 28. července o pomoc strojvedoucí Ex 521, kterému u zastávky Sedlíšťka napršelo do strojovny lokomotivy a došlo k závadě. Strojvedoucí potřeboval požádat o vjezd na odbočku k nástupišti v Zámrsku, aby si lidé mohli bezpečně vystoupit a přestoupit si do jiných vlaků. Spojení se však navázat nepodařilo, a tak když vlak dojel setrvačností do Zámrsku, cestující mohli pouze čekat, než byla vyměněna porouchaná lokomotiva za novou. Ta byla narychlo stažena z nákladního vlaku v Moravanech a expres dotáhla až do České Třebové, kde si cestující konečně mohli přestoupit do jiných pravidelných vlaků.

Na první pohled nebyla tato událost závážná, avšak nabízí se otázka, co dělat v případě, kdy na okamžitém spojení výpravčího se strojvedoucím závisí bezpečnost železničního provozu.

Z mapy, zveřejněné na stránkách SŽDC vyplývá, že v České republice máme tři typy rádiových systémů a několik jejich variant. Jedna trať může mít různé úseky pokryté různým systémem. Jinými slovy, v jedné stanici může být jeden systém, ve druhé jiný a ve třetí třeba žádný. Pokrytí signálem nemusí být dokonalé, a proto na některých místech mezi dvěma pokrytými stanicemi nemusí být žádný. Nyní se podívejme na jednotlivé systémy trochu blíže.

1. Analogové traťové rádiové spojení v pásmu VKV 150 MHz (simplex)

Jedná se o nejstarší systém vyvinutý v šedesátých letech minulého století, umožňující pouze jednosměrné (simplex) spojení dvou účastníků. Tedy v danou chvíli hovoří vždy jen jeden účastník a druhý (případně větší počet) poslouchá. Protože tento systém funguje na principu "všichni slyší vše", není výhodný na úsecích se silnějším provozem. Začal se proto používat princip selektivní volby. Ten je většinou založen na bázi volání konkrétního účastníka konkrétním tónem. Na železnici se dodnes drží selektivní volba systému Tesla Selektic, která v dnešní době umožnuje jen vyvolávat základnové stanice (výpravčí) skupinou dvou tónů. Výpravčí slyší pouze relace jemu určené a strojvedoucí slyší vše v dosahu. Tento systém se používá pro řízení vlakové dopravy na tratích 010,020,072,130 a na řadě vedlejších tratí, především pro posun a dopravní dispozice v konkrétních ŽST (bez selektivních voleb)

2. Analogový traťový rádiový systém Tesla TRS (duplex, pásmo 450/460 MHz)

Systém TRS byl vyvinut v pardubické Tesle počátkem devadesátých let a umožnuje obousměrné (duplex) spojení dvou účastníků. Kromě této výhody přináší možnost dálkového zastavení vybraného vlaku (funkce STOP) nebo všech vlaků v dosahu základnové radiostanice (funkce GENERAL STOP). Technologicky je tento systém zaveden tak, že jsou podél tratě ve stanicích umístěny základnové radiostanice (ZR). ZR vysílají buď tzv. "trvalou nosnou" se signálem o vysokém kmitočtu (pískot) nebo zde probíhá hlasová komunikace, či přenos kódovaných příkazů. ZR vysílá na jednom ze tří různých kmitočtů A,B,C v pásmu 460 MHz. Ve sledu základnových radiostanic podél dané tratě se postupně střídají vysílací kmitočty A,B,C. Například na trati Praha - Kolín může být rozdělení následující (pouze příklad, kmitočet nemusí odpovídat): Praha-Libeň kmitočet A, Běchovice B, Uvaly C, Český Brod A, Poříčany B, Pečky C, Velim A atd. Toto střídání se opakuje po celou dobu platnosti kanálu stuhy, který je dán rádiovníkem. Kmitočet D, který se ozývá v pásmu 450 MHz (o 10 MHz níže), patří vozidlové radiostanici a je určen pro strojvedoucího. V pásmu 450/460 MHz ještě pracují systémy MESA-Kölleda a ASCOM, avšak nedisponují výše popsanými funkcemi. Provoz systému Kölleda bude ukončen nejpozději 31. prosince 2007. Přesné frekvence pro analogové systémy jsou definovány v dokumentu VO ČTÚ.

3. Digitální traťový rádiový systém GSM-R (pásmo 900 MHz)

GSM-R je moderní systém založený na principu klasických mobilních telefonních sítí GSM. Je plně digitální, umožňuje vysokou kvalitu přenášeného hlasu, šifrování a vysokou variabilitu přenášených dat. Funkce systému jsou v podstatě totožné s funkcemi přenosu hovorů a dat u komerčních operátorů. V současné době se připravuje ostrý provoz na tratích 010,072,090. Frekvence pro digitální systém GSM/GSM-R řeší VO ČTÚ.

Je zřejmé, že s rádiovými systémy na našich železnicích to není jednoduché, nemluvě o nutnosti častého přelaďování a provádění tzv. D-TESTU při přechodu na jinou kanálovou skupinu u nejrozšířenějšího systému TRS (zvláště ve velkých železničních uzlech a městech). Pro zajímavost lze uvést, že potřebná vozidlová radiostanice pro systém TRS (Tesla VS 47, popř. VS 67), která má schválení SŽDC, stojí zhruba 270 tisíc Kč bez DPH, což může být pro externí dopravce velká částka. Výrobní náklady konkurenčních přístrojů, které nejsou zatím schválené SŽDC, jsou až 10x nižší.

V budoucnu bude zapotřebí rozmanitost rádiových sítí odstranit, zřejmě rozšířením digitálního systému GSM-R. Prozatím bude k dispozici pouze na koridorových tratích, případně na tratích jim přilehlých, kam signál GSM-R ještě dosahuje.

zdroj: vlastní pozorování, předpis ČD Z11, "Přechod od analogové k digitální komunikaci" (Petr Kolář, Ing. Zdeněk Kaufmann)


PES38 | 21.8.2007 (12:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Legislativa

More from Česká republika (celá)


  1 2 3      Zpráv na stránku:   
Registered user Sonic 
07.09.2007 (0:03)  
Antnonín Žabák:

Pokud tomu nevěříte, tak si ten pískot můžete poslechnout zde: http://dsrg.mff.cuni.cz/~jezek/Nosna.wav

Je to sice Kölleda, ale základní princip je stejný (akorát tam není to digitální "vytáčení") - pískot na frekvenci 467,xxx, když nikdo nevysílá a ticho na 467,xxx (je slyšet na konci zaznamu), když někdo mluví na 457,yyy.
Registered user PES38 
01.09.2007 (22:06)  
Žabák: U SŽDC nedělám a nejedná se o zaručenou informaci (proto to taky v článku nebylo) Ale nenapadá mě jiný důvod, proč by konkurenční rádia nemohly být schváleny.

Co se pískotu týče, tak za vším, co jsem zde nepsal, si STOJÍM a pokud si myslíte, že je to jinak, tak raději místo řečí NAPIŠTE, jak to opravdu je. Třeba jsem opravdu vůl a nakonec se od Vás dozvím, že je TRSka digitální, či nějakou jinou perlu..:-//
01.09.2007 (13:55)  
PES38: Podle těch zaručených informací o tom, co se děje na SŽDC a kdo tam co a jak ovlivňuje, musíte být jejích zaměstnancem, na kterého se možná při ovlivňování nedostalo... Anebo funguje jen vaše básnické střevo produkující zaručené informace.

A k tomu "pískotu": přečtěte si znovu a pečlivě původní článek a pak vaše lehce proměnlivé repliky a přijdete na to, co si odporuje. Možná se více ponořit do knih o radiotechnice a bude vám to jasnější...
Registered user PES38 
01.09.2007 (8:08)  
Napovím...TRska stojí asi 270 tis., konkurenční rádia třeba 20 tis..pokud by byly schváleny, Tesla Pardubice se může jít zahrabat. Proto firma T-CZ udšlá vše proto, aby
schváleny nebyly...Víc snad mluvit nemusím...

Jinak bylo v článku napsáno:
Kmitočet D, který se ozývá v pásmu 450 MHz (o 10 MHz níže), patří vozidlové radiostanici a je určen pro strojvedoucího.

O pískání na 450 MHz ani slovo, tak nevím, co si odporuje...
31.08.2007 (23:17)  
PES38:
O schválení prý bylo žádáno... Nebylo!

a z nepochopitelných důvodů (komu to trochu myslí, tak mu to dojde) schváleny nebyly asi mi to nemyslí - můžete mi napovědět?

se rozhodně TRVALE "nepíská" - drobet si odporujete s tím, co je ve článku a co v návazné diskusi.
Registered user PES38 
31.08.2007 (9:46)  
Žabák: Jestli jsou Motoroly a Kenwoody lepší a chytřejší, to opravdu nevím, ale rozhodně jsou 10x levnější a umí MINIMÁLNĚ to, co TRSka. O schválení prý bylo žádáno a z nepochopitelných důvodů (komu to trochu myslí, tak mu to dojde) schváleny nebyly. Ohledně toho pískotu bych si troufl tvrdit, že předtím, než se budete pouštět do dikuzí, měl byste si o dané problematice něco zjistit. Na 450MHz se rozhodně TRVALE "nepíská", pouze v případě volání výpravčího (dispečera) strojvedouvím se tam na několik málo sekund ozve tón pro vyvolání základnové stanice. (příp. pro přenos čísla vlaku)
30.08.2007 (15:23)  
To PES38: Ach jo, jo, jo...

To schválení těch lepších, chytřejších a levnějších Kennwoodů a Motorol po SŽDC už někdo chtěl? Něco už je přece schváleno (viz stránky SŽDC), takže by se SŽDC určitě nebránilo schvalovat dál. Myslím, že SŽDC je celkem putna, co se používá na mobilní straně TRSky, jen to musí hrát všechny písničky podle TRSky a musí to být schváleno.

"Srozumitelné" vysvětlení toho pískotu na trvale zaklíčované nosné v pásmu 460 MHz (nebo 450 MHz - z té druhé strany se nepíská?) by určitě obstálo v Mateřídoušce nebo Sluníčku, ale vy zjevně o tom nevíte nic.

A dál bych se už téhle diskusi nevěnoval.
Registered user PES38 
26.08.2007 (1:03)  
Antonín Žabák: Ach jo...

Motorola, Kenwood: Jejich výrobky mají širokou variabilitu programovnání a jak bylo dotazem u výrobce (Motorola) zjištěno, není vůbec žádný problém je naprogramovat na parametry TRSky. Bohužel chybí schválení SŽDC a nemohou se tedy používat.

Jinak rozhodně neuslyším pískot 450 MHz, to zcela jistě ne, ale na tom kmitočtu v pásmu 460 MHz (nikoli 450 MHz!!, ta je vyhražena pro vozidlovky) je tzn. trvale "zaklíčováno" (!je přítomná trvalá nosná!) a na TÉ NOSNÉ se ozývá (!vysílá!) ten pískot o kmitočtu dejme tomu třeba nějakých 1000-10000Hz (přesně to nevím). Rozhodně 460 MHz nikde nikdy nepíská:-))) (ale to už jsem zde dle mého názoru srozumitelně popsal)
25.08.2007 (22:03)  
Ad PES38:
(...VS47, Motorola, Kennwoody...) opravdu: jablka s hruškami. Vypadá to, že víte něco blíž o tom "konkurenčním výrobci" - podělte se s námi, prosím. Nač vyhazovat statisíce, když je k dispozici něco za půl darma!

Rád bych věděl, kde u té základnovky uslyšíte ten pískot vysoké frekvence? Jedině s bohatou fantazií. A jsme-li u těch "vysokých frekvencí": lidské ucho slyší tak maximálně 15 kHz. TRS-ka jede na 450 MHz, tedy asi tak třicettísíckrát výš.

Máte pravdu, že zatím nejsou dopravní kanceláře na trati Praha-Děčín vybaveny pevnými terminály, to se ale snad už brzy napraví. Ale stejně si ti výpravčí nebudou mít s kým po rádiu povídat...
22.08.2007 (22:20)  
takže je pravděpodobné, že SZZ je "zapojeno" do autobloku; od zastávky Sedlíšťka ke vjezdovému návěstidlu do Zámrsku je to 2 330 metrů, k předvěsti 752 metry … takže na nějaké zpomalení, aby si strojvedoucí "nešlápl" to není …
Ážedáka do autobloku nezapojíte, pokud na koleně nevyházíte pár závislostí, a v tom místě už bude závěr dávno držený přes 3 min. časák.
  1 2 3      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko