..: Stavby na 3.koridoru aktuálně - Žst. Zábřeh na Moravě, zastávka Lupěné :..

stará_zast._TateniceZábřeh na Moravě - Mezi Českou Třebovou a Přerovem (část 3.koridoru) pokračuje rychlým tempem modernizace.

20.listopadu byl oficiálně otevřen modernizovaný úsek Česká Třebová - Krasíkov, poslední velké stavební práce byly ukončeny 18.10.2005 mezi Třebovicemi a Rudolticemi. Od tohoto data se konaly jen krátké výluky (případně bez vlivu na dopravu), během kterých se dolaďovaly poslední detaily. V současnosti by mělo být možné jezdit plnou traťovou rychlostí mezi stanicemi Rudoltice v Čechách - Krasíkov - bývalá odb. Tatenice. Zbývající úsek si ještě musí "sednout", poté bude následovat 3.podbití a zvýšení rychlosti na plnou traťovou - Třebovice - Rudoltice 140 km/h, Rudoltice - Krasíkov 160 km/h, Krasíkov 130 - 140 km/h.

Celkově již hotový úsek III.koridoru začíná před stanicí Třebovice v Čechách a končí stanicí Hoštejn. Nejnověji dokončený úsek leží mezi stanicemi Krasíkov a Hoštejn a vede novým tunelem Malá Huba (324m). První TK byla otevřena 31.10.2005 večer, druhá TK byla otevřena 16.11.2005 večer.

Úsek Hoštejn - Zábřeh na Moravě je rozpracovaný a dokončení odhaduji na první polovinu příštího roku. Úsek Hoštejn - odb. Lupěné bude začátkem roku "protažen" novými tunely Hněvkov I (180m) a Hněvkov II (462m), úsek odb. Lupěné - odb. Most je hotov zcela (včetně 3.podbití), úsek odb. Most - Zábřeh na Moravě je téměř hotov.

Další dokončený úsek resp. jen 2. traťová kolej  je mezi stanicemi Moravičany a Mohelnice, první traťová kolej bude realizována v příští roce.

Mezi stanicemi Moravičany - Červenka bude cca v km 60,5 zřízena dočasná odbočka Benkov. Důvodem je velká mezistaniční vzdálenost obou stanic (10 km) a s tím související vliv na vlakovou dopravu.

Výhybky budou vkládány během dvoudenních nepřetržitých výluk.

Předpoklad konání: 28. - 30.11. 1.TK - výhybky 2 a 3;  1. - 3.12. 2.TK (výhybky 1 a 4).

Úsek Červenka (mimo) - Olomouc (mimo) - Grygov (mimo) je hotov zcela (uzel Olomouc není součástí koridoru), úsek Grygov (včetně) - Brodek u Přerova (mimo) bude dokončen 2.12.2005 v 18.00, kdy končí výluka 2.TK + sudé skupiny v Grygově. Úsek Brodek u Přerova - výh. Dluhonice bude realizován zřejmě v příštím roce. Samotná výhybna Dluhonice patří již do uzlu Přerov.

Související články

Zatímco do této chvíle probíhaly v kolejišti žst. Zábřeh na Moravě takřka kosmetické změny, startuje následujícím stavebním postupem část rekonstrukce, během které vznikne nové ostrovní nástupiště na místě stávající čtvrté koleje (druhá od staniční budovy).

Rekonstrukce žst. Zábřeh na Moravě probíhá v rámci stavby Optimalizace traťového úseku Zábřeh - Krasíkov. Projekt stavby vypracovala firma Sudop Praha za významné kooperace firmy Moravia Consult Olomouc (MCO) a dalších,profesně specializovaných, firem, povětšinou součástí skupiny Sudop Group. Jako druhý v historii koridorových projektů je spolufinancován z fondů EU, což si vyžádalo určité úpravy oproti původně navrhovaným změnám.

Zhotovitelem stavby se ve výběrovém řízení stalo sdružení firem Stavby silnic a železnic, Subterra a Metrostav, kterému, stejně jako kdekoliv jinde, se zakázkou vypomáhají profesní kooperanti (EŽ, AŽD atp.). Stavba byla zahájena s mírným zpožděním, daným průtahy kolem financování, v lednu letošního roku a dokončena by měla být do konce roku 2006.

Významnými objekty na stavbě jsou dvě přeložky, pomoci kterých se trať mosty a tunely - Malá Huba (324 m), Hněvkovský I. (180 m) a Hněvkovský II. (462 m)

- vyhne obloukům, které by výrazně omezovaly nejvyšší traťovou rychlost, která je předpokládána v rozmezí 120 / 140 km/h (140 pouze pro naklápěcí techniku).

Omezení na 100 / 130 km/h (130 pro naklápěcí techniku) po dokončení stavby zůstane v žst. Hoštejn, kde se směrovými poměry nic vymyslet prakticky nejde.

Stavba se k 31.8.2004 nachází ve fázi, kdy jsou hotové v Zábřehu, mimo rozestavěné nové technologické budovy a, v rámci rekonstrukce, zatím sejmutého nadjezdu na třebovském zhlaví, spojky na Lukavickém zhlaví a celá lichá skupina kolejí (dále od staniční budovy), první traťová kolej v úseku Zábřeh - provizorní odbočka Most, druhá traťová kolej v úseku provizorní odbočka Most - provizorní odbočka Lupěné (včetně zastávky Lupěné), a kdy se poměrně čile pracuje na zemních pracích na tunelech. Stavbou nezasažen (nepočítáme-li tunely) je úsek provizorní odbočka Lupěné - Hoštejn - provizorní odbočka Tatenice).

K 1.9.2004 stavební postupy přechází v Zábřehu do sudé kolejové skupiny, kde bude budován nový podchod (náhrada za původní, stavbou demolovaný) a nové, v rámci plné peronizace (požadavek vzešlý z faktu spolufinancování z fondů EU

- EU nezná pojem poloperonizace), nástupiště na místě čtvrté koleje (druhé od staniční budovy). V traťových úsecích Zábřeh - provizorní odbočka Most a provizorní odbočka Most - provizorní odbočka Lupěné se stavba stěhuje do druhé traťové v případě prvním a první traťové koleje v případě úseku druhého. Tyto postupy končí v půlce a na konci listopadu tohoto roku.

V příštím roce se stavba přesune do oblasti okolí Hoštejna, kde bude trať po dokončení tunelů a mostů přeložena do nové trasy. Zajímavým řešením v tomto úseku, nepočítaje zmíněné mosty a tunely, bude přemístění prostorů pro nástup a výstup cestujících na novou zastávku, která vznikne blíže k obci u rekonstruovaného mostu v prostoru mezi krajní výhybkou a vjezdovými návěstidly (se začátkem u krajní výhybky a délkou 140m). Půjde o řešení obdobné Krasíkovu, avšak oproti němu nešťastné z pohledu technologie, protože ve směru z trati jsou spojky, a tím i možnost vyhnout se stojícímu Os, až za zastávkou. Hoštejn bude jako dopravna zachován, ale z hlediska zabezpečovacího zařízení se předpokládá jeho dálkové řízení, v první fázi ze Zábřeha na Moravě, v další fázi (zvažované studiemi) z centrálního oblastního uzlu řízení.

Paralelně se stavbou probíhá mohutná přestavba přednádražního prostoru v Zábřehu, která se nyní nachází ve stavu dokončených demolic na ploše cca 100x500m.

Související odkazy - prameny:

Článek vznikl za spolupráce -sl- a -kch-

žst. Hoštejn


budoucí tunel Hněvkov


Zastávka a odbočka Lupěné


žst. Zábřeh na Moravě


žst. Zábřeh na Moravě - prostor před nádražím


Karel Chýla Poslat mail autorovi | 26.11.2005 (14:41)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Stavby a projekty

More from ČR Olomoucký ČR Pardubický


27.11.2005 (15:28)  
O dokonceni hnevkovskych tunelu je vice v 20. cisle zpravodaje Metrostavu.
Registered user karel.f  mail  
27.11.2005 (9:17)  
Cestoval jsem zde 19.11. a tedy i projel novým úsekem.Už aby to bylo celé. Super.
Registered user Jenda
26.11.2005 (16:39)  
co říkáta tomuhle(je to sice mimo téma, ale o to víc to stojí za přečtení)- http://www.vlaky.net/servis/sprava.asp?lang=1&id=983
Registered user Polaanek
26.11.2005 (15:37)  
V Grygově ještě není na Olomouckém zhlaví udělané nové propojení 1. a 2. TK + přejezd. Takže si myslim, že se to letos nestihne!

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko