..: Reportáž z trati 248 aneb rekonstrukce pokračuje :..

Taurus Satov, foto: kubamZnojmo, Šatov - Rekonstrukce a elektrifikace trati č. 248 v úseku Šatov - Znojmo zdárně pokračuje a všechny práce, včetně těch na znojemském nádraží, pomalu ale jistě nasvědčují, že velice náročná stavba, zahrnující i výměnu znojemského viaduktu, spěje ke svému závěru. Pojďme se tedy společně podívat co bylo naplánováno, co z toho se již zrealizovalo a co nás čeká v nejbližších měsících.

Žst. Znojmo

V ŽST Znojmo, která se po dokončení stavby stane cílovou stanicí regionálních vlaků z Vídně, bylo zapotřebí několika změn. Mezi nejvýraznější patří elektrifikace a vybudování nových nástupišť, ovšem došlo i na snížení počtu kolejí, kompletní výměnu zabezpečovacího zařízení, rekonstrukci spodku i svršku části kolejiště včetně výhybek, nový informační systém, novou dopravní kancelář a další změny.

Začněme asi nejdiskutovanější změnou, čili elektrifikací. Sama o sobě nikterak zajímavá věc, jenže v tomto případě je tomu jinak, a to především kvůli konečnému počtu kolejí s trakčním vedením. Ten byl stanoven pouze na dvě, a to na 1. a 2. staniční kolej, ačkoli některé plány počítaly s pěti kolejemi. V nákladní dopravě se totiž i nadále počítá s provozem lokomotiv v nezávislé trakci. V současné době jsou sloupy TV již připraveny.

Nástupiště původně byla u prvních čtyř kolejí směrem od staniční budovy. V současné době jsou nové perony již hotové, první je u koleje č. 1 a druhé nástupiště, ostrovní, je mezi kolejemi č. 2 a 4 (nové číslování), v místech dřívější koleje č. 4 s úrovňovým přechodem přes koleje. Krom zrušení koleje č. 4 a úpravě číslování došlo ke zrušení koleje 3b a naopak v místě stávajícího stavědla č. 2, které bude zbouráno, přibude kolej 6b.

zhlavi Satov, foto: kubam nadrazi1, foto: kubam panely, foto: kubam znojemské nádraží, foto: kubam informační panely, foto: kubam pohled z nástupiště, foto: kubam

Další velkou změnou je úplná výměna staničního zabezpečovacího zařízení. Všechna návěstidla již stojí, ale ke kompletní aktivaci SZZ by mělo dojít až na začátku července. V současné době je SZZ řešeno provizorně a stavění vlakových cest probíhá ručně. Ve stanici bude také nový rozhlas a panely informačního systému pro cestující.

Nyní se ve stanici Znojmo mění výhybky na šatovském zhlaví, mimo to se pracuje na zapojování nového zabezpečovacího zařízení, na výhybkových přestavnících, informačním zařízení, na dokončení kolejí 3b a 5b. V následujících měsících proběhne demolice stavědla č. 2 a dokončení koleje 6b. Montáž trakčního vedení by měla probíhat na podzim.

Úsek Šatov - Znojmo

Zde proběhne celková rekonstrukce železničního svršku, sanace žel. spodku, rekonstrukce odvodnění, propustků a mostů a samozřejmě samotná elektrifikace. K oříškům patřil největší most Jihomoravského kraje, znojemský viadukt dlouhý 220 a vysoký 50 metrů. Po rekonstrukci budou moci vlaky na této trati jezdit rychlostí až 90 km/h. Stavba zahrne také vybudování nové zastávky Znojmo-Nový Šaldorf. Po dokončení bude trať dálkově řízena ze Znojma, napájení troleje bude z rakouské strany soustavou 15 kV 16,7 Hz.

Nový znojemský viadukt, nahrazující po desítkách let pronajaté vojenské provizorium, který si vyžádal zhruba čtvrtinu všech nákladů na stavbu, je již hotov a vysunut na původní pilíře. Nyní se ještě o několik desítek centimetrů spouští, aby dosedl na hlavy pilířů. Most přes Vídeňskou ulici by měl být osazen v druhé polovině května. Oba mosty budou s průběžným kolejovým ložem a horní mostovkou, do provozu by měly být uvedeny do konce srpna. Znojemský viadukt je ocelová příhradovina, most přes Vídeňskou ulici obdrží nosnou ocelovou příhradovou konstrukci se železobetonovou spřaženou mostovkou.

znojemsky viadukt, foto: kubam km 98,4 směr Znojmo, foto: kubam km 95,7 směr Šatov,vpravo bude nová zastávka, foto: kubam km 94,3 již s novými kolejovými poli, foto: kubam žst. Šatov, souprava 2261, foto: kubam žst Šatov, pohled směr Znojmo, foto: kubam

Železniční zastávka Znojmo-Nový Šaldorf se bude nacházet v km 95,7 vpravo trati. Tím se počet zastávek na trati 248 rozroste během jednoho roku o dvě, jelikož Rakušané od platnosti nynějšího jízdního řádu znovuotevřeli zastávku Unterretzbach mezi stanicemi Šatov a Retz. Zastávka bude mít nástupiště dlouhé 160 m s přístřeškem a úrovňovým přechodem pro chodce.

V celém úseku tratě je již připravena pláň železničního spodku, sloupy TV a odvodňovací zařízení. Směrem od Šatova probíhá zřizování železničního svršku. Kolejová pole jsou zatím položena zhruba na třetině traťového úseku a končí okolo km 94,5. Dále nás v nejbližších měsících čeká dokončení mostů a provedení štěrkového lože i v této části. V průběhu září by měly skončit práce na železničním svršku. V říjnu by měly být hotové přejezdy a trakční vedení v celém úseku.

Úsek Znojmo - Olbramkostel a Znojmo - Hodonice

V těchto úsecích musely být provedeny před-elektrifikační úpravy. Bylo vybudováno nové zabezpečovací zařízení včetně odjezdového návěstidla v žst. Hodonice, všechny přejezdy budou zabezpečeny světelnou signalizací. Traťová rychlost se zde měnit nebude, možná pouze u jednoho přejezdu v úseku Znojmo - Hodonice bude zrušeno snížení rychlosti na 60 km/h.

Technické parametry

Kolejové úpravy
Zřízení železničního svršku12 454 m
Nové výhybky13
Nové přejezdové konstrukce28 m
Nové nástupištní hrany903 m (pouze žst. Znojmo)
 
Mostní objekty
Rekonstrukce propustků13
Rekonstrukce mostů8
 
Pozemní objekty
Celková plocha adaptovaných místností625 m2
Délka kabelovodu715 m
Zastřešení nástupiště686,5 m2
 
Silnoproudá zařízení
Výhybky vybavené elektrickým ohřevem výměn17
 
Trakční vedení
Délka elektrizovaných kolejí12,8 km
 
Sdělovací zařízení
Traťový kabel36,270 km
Diagnostický optický kabel 24 vláken13,1 km
Místní kabelizace - metalické kabely4,6 km
Rozhlas pro cestující1 stanice
Informační zařízení8 panelů
 
Zabezpečovací zařízení
Stanice s novým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie1
Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení se závorami3

Zdroj: průvodní zpráva projektu


kubam | 19.5.2009 (7:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Stavby a projekty

More from ČR Jihomoravský


  1 2      Zpráv na stránku:   
21.05.2009 (12:11)  
Qaws: Bohužel, nic o té akci nevím.
Registered user Qaws 
20.05.2009 (20:50)  
Honza Bětík: Nebylo by foto i celé soupravy a podrobnější info o akci? Předem díky=)
20.05.2009 (20:31)  
Elias is best: EC ve Znojmě nebylo, ale IC jo.
http://img42.imageshack.us/img42/2543/p5181026.jpg
Registered user Martin Š.  mail  
20.05.2009 (20:24)  
2 elektrifikované koleje mi přišlo málo, ale pak se dočtu, že Rakouským systémem 15kV. Tak to je akorát a pak až se dostane naše střídavina do Znojma, tak se to přepne? Je už na to studie? Bude se to přepínat, nebo se udělá styková stanice?
Registered user kubam 
20.05.2009 (18:33)  
Elias is best: toho se asi nedočkáme, i když bych si to přál:-( Ale stačilo by, kdyby konečně jezdily do/ze Znojma aspoň nějaký Sp nebo R;-)
20.05.2009 (14:44)  
No, Znojmo má pěkné nádraží, ještě aby tam občas jelo nějaké EC.
19.05.2009 (21:22)  
Co se týká zabezpečovacího zařízení, tak už je situace trošku jiná. Hodonicko-olbramkostelské zhlaví je zapnuto kompletně, ale např. na 14 lze jezdit pouze na PN, protože chybí návěstidlo na konci vlakové cesty. Návěstidel samozřejmě chybí víc, protože šatovské zhlaví se stále rekonstruuje. Co se týká kolejí 3b a 5b, tak ty budou kde?
19.05.2009 (18:53)  
Nádraží teď vypadá perfektně a je na něm radost na/vystupovat. Zvláště oceňuji zvýšené nástupiště. Co ale trošku nechápu a považuju za zbytenost je ten velkej počet digitálních cedulí s odjezdy vlaků vzhledem k tomu že je možné jet pouze na tři směry .. ale tak za to může asi nějaká chytrá norma :) Teď už jen lepší vozítka a jízdní doby, což bude asi ten větší problém :-D :-D
Registered user Qaws 
19.05.2009 (17:53)  
-xdas-: Kdepak, žádný podchod (aspoň tam v únoru nebyl, když jsem tam byl). Je se tam přechod přes koleje - tady je to vidět http://www.zelpage.cz/story/0528/znojmo/dsc00995.jpg

Edit: ha, autor byl rychlejší:)
Registered user kubam 
19.05.2009 (17:51)  
-xdas-: je to napsaný i v článku. Ve Znojmě nebyl budován podchod, zůstal jeden široký úrovňový přechod z pryžových panelů přímo před východem z vestibulu nádražní budovy. Z prvního nástupiště k němu vede schodiště a dvě rampy, na druhé nástupiště pak jen dvě rampy, jedna z leva a jedna z prava.
P.S. je vidět na 5. fotce u žst. Znojmo, v levé části fotky
  1 2      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko