..: První vlaky již projíždějí nově zprovozněnými krasíkovskými tunely :..

Tatenice, Krasíkov - Dne 23.8.2004 ve 20:00 byl ukončen provoz vlaků ve směru Zábřeh na Moravě na zastávce Tatenice. V rámci stavebních postupů stavby Česká Třebová - Krasíkov je od tohoto okamžiku zprovozněna zrekonstruovaná lichá skupina v žst.Krasíkov (blíže k výpravní budově) a zároveň 1.traťová kolej nové přeložky tratě, která nově namísto oblouku podél obce Tatenice za stávajícími spojkami na přerovském zhlaví estakádou zamíří k portálu tunelu a dále prostupuje terénem přímo skrze tunely Krasíkov 1 (délky 1098,3 m - jde o nejdelší dvoukolejný tunel v ČR) a Krasíkov 2 (délky 140,65 m), mezi nimiž je na další estakédě, která oba tunely spojuje, umístěna nová zastávka Tatenice. Nová přeložka je cca o 1,1 km kratší než stávající trať a pro soupravy zde po dokončení bude reálná rychlost 120 - 160 km/h (160 je samozřejmě přípustné pouze pro výkyvné skříně).

Na snímku z 22.8.2004 je stará zastávka Tatenice. Poslední vlaky zde zastaví dnes a zítra.

Stavební postupy pokročily 26.8.2004 v 0:00, kdy byl definitivně ukončen provoz na staré zastávce Tatenice a druhá traťová kolej v překládaném úseku následovala osud koleje první (zprovozněno 8.9.2004 v 18.30). Stará kolej byla snesena a těleso dráhy je zrekultivováno. Opuštěn zůstane i starý Tatenický tunel. Tento stavební postup zároveň zahrnuje vyloučení sudé skupiny žst. Krasíkov (dále od výpravní budovy).

V rámci rekonstrukce žst. Krasíkov dochází k atypickému řešení, kdy se prostory pro cestující přesouvají blíže obcím Krasíkov a Tatenice - zastávka bude umístěna v prostoru mezi zhlavím stanice a spojkami (obdobné řešení je pravděpodobné i v případě žst. Praha Bubeneč). Doprava zůstává zachována ve stávající budově, avšak z hlediska zabezpečovacího zařízení je připravena na dálkové ovládání, v prvé fázi dispečerem ze sousední dopravny Rudoltic v Čechách a ve fázi další, zatím zvažované studiemi) z centrálních oblastních uzlů řízení.

Stavba v oblasti žst. Krasíkov by měla být kolejově dokončena 16.11.04 zprovozněním sudé kolejové skupiny.

Projektantem stavby byl Metroprojekt (projekt byl odevzdán dne 3.12.2002), významnými kooperacemi se na projektu podílely firmy Sudop Praha, ILF CE Praha a Sudop Brno. Realizátorem stavby Sdružení Krasíkov (ŽS Brno, Subterra, ŽSP + profesní kooperanti jako např. EŽ, AŽD. atp.). Stavba jako celek by měla být dokončena k 30.6.2005, což je o chvíli později než původně plánovaný termín 05/2004 - problémem jsou zejména v traťovém úseku Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách, kde se z popudu dodavatele stavby dlouho diskutovalo o tom, zda stavět tunel nebo pouze zářez s opěrnými zdmi.

Související odkazy - prameny

úsek Krasíkov - zast. Tatenice a portál tunelu Krasíkov 2 dne 22.8.04


Krasíkov 1.9.2001


žst. Krasíkov 13.8.2003


žst. Krasíkov 22.8.2004


stará zastávka Tatenice


nová zastávka Tatenice


tunel Krasíkov 2 + odb. Tatenice


Krasíkov 2 a starý krasíkovský tunel - 13.8.2003


Karel Chýla Poslat mail autorovi | 24.8.2004 (1:19)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Stavby a projekty

More from ČR Olomoucký

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko