..: Průzkum ČD center podruhé - dárek k vánocům pro čtenáře ŽelPage :..

Mají všichni cestující správné informace?Česká republika - Od úterý 12.12. do neděle 17.12.2006 provedli redaktoři ŽelPage opět průzkum ČD center. První průzkum ČD center probíhal od 9. do 16.4.2005 a oslovena byla všechna ČD centra. Ve druhém průzkumu však byla vybrána pouze krajská ČD centra, i když původní záměr byl koncipován tak, že navštívíme všech 14 krajských ČD center osobně. Z časových důvodů jsme se nakonec rozhodli zopakovat průzkum pomocí e-mailu. Již připravujeme další průzkumy z oblasti železniční dopravy, které budou probíhat v roce 2007 a budou zaměřeny nejen na ČD centra, ale i na další služby poskytované na železnici. Výsledky právě dokončeného průzkumu ČD center přinášíme v článku.

V některých krajských městech ČD centrum není

Kdy už konečně zmizí rozcestník v Praze hl. n. a vznikne Centrum pro odbavení cestujících?V 50. týdnu roku 2006 jsme provedli průzkum ČD center. Otázky jsme zaslali na 14 ČD center. I přesto, že je v České republice právě 14 krajů, tak nelze hovořit o 14 krajských ČD centrech. Problém se vyskytne hned u 3 krajů:

 • Praha - ČD centrum je pouze v žst. Praha Libeň (v žst. Praha hl. n. ani Praha Holešovice ČD centrum dosud není)
 • Středočeský kraj - nemá své vlastní sídlo, a proto jsme se rozhodli oslovit ČD centrum v Kolíně (relativně velké město s největší frekvencí železniční dopravy na území kraje)
 • Karlovarský kraj - Karlovy Vary jako krajské město nemají vlastní ČD centrum, takže jsme oslovili ČD centrum na území kraje v Chebu.

U zbylých 11 krajů nebyl problém s oslovením ČD centra, které se nachází v krajském městě.

ČD centrum, ČD Podle JŘ 2006/2007 provozují České dráhy 40 ČD center (o 5 více než v prvním průzkumu ČD center) a na internetových stránkách charakterizují tato centra následovně: "Pro zvýšení pohodlí klientů budují České dráhy ve vybraných železničních stanicích ČD centra, která poskytují komplexní odbavení cestujících, včetně služeb regionálního charakteru. Kromě základních služeb poskytují ČD centra navazující, nadstandardní a zvláštní služby, které vychází z potřeb jednotlivých regionů a vhodně doplňují nabídku Českých drah. Špičkové vybavení umožňuje našim zaměstnancům splnit Vaše přání a sny." ČD centrům se věnuje i poslední číslo Železničáře (č. 49-50/2006) - Analýza činností ČD center: "Provedeným auditem byly zjištěny některé nedostatky (...) a je na ně reagováno v navržených úkolech k jejich eliminaci. Bylo, mimo navržené úkoly, uloženo provedení roční analýzy tržeb osobních pokladen a ČD center, dopracovat koncepci osobních pokladen a ČD center a připravit útvar marketingu v osobní dopravě (v počtu cca do 10 pracovníků; v rámci současného systemizačního limitu GŘ). O celé problematice následně připravit komplexní informaci." Je zřejmé, že už i management drah má jisté pochybnosti o činnosti ČD center. Můžeme jen doufat, že dojde ke změně.

Pro průzkum oslovila redakce ŽelPage následující ČD centra (řazeno abecedně; e-mailové adresy jsme čerpali výhradně z aktuálního vydání jízdního řádu) - Brno hl. n., České Budějovice, Hradec Králové hl. n., Cheb, Jihlava, Kolín, Liberec, Olomouc hl. n., Ostrava Svinov, Pardubice hl. n., Plzeň hl. n., Praha - Libeň, Ústí nad Labem hl. n. a Zlín střed.

Otázky položené ČD centrům

Vzhledem k tomu, že průzkum probíhal těsně po změně platnosti jízdního řádu, přizpůsobili jsme i znění otázek aktuální situaci:

 1. Kolik stojí jízdenka pro 2 dospělé osoby a 2 děti (13 a 11 let) z Berouna do Brna o víkendu? (zaměřeno na SONE+)
 2. Sleva eLiška prý není k dostání v pokladně (vlastním In-kartu), kde se tedy dá sehnat? (zaměřeno na eShop)
 3. Jak se dostanu z Prahy do Vsetína, když pojedu po poledni? (zaměřeno na nově trasované vlaky EC přes Valašsko)
 4. V novinách psali, že ČR má přímé napojení na vlaky TGV z Frankfurtu. Jak se dá do Frankfurtu dostat a kolik stojí jízdenka? (zaměřeno na EN, SparNighty, mezistátní dopravu)
 5. Kolik stojí jízdenka pendolinem z Prahy do Vídně a zpět? (zaměřeno na SC, Wien SCspezial)

Pořadí ČD center podle času potřebného na odpověď

ČD centra moc důvodů k oslavě nemajíNa zaslání odpovědi potřebují ČD centra značně rozdílnou dobu, ale je úspěch, pokud obdržíte odpověď do 24 hodin. Během našeho dotazování jsme na odpověď čekali (řazeno od nejrychlejšího k nejpomalejšímu) - Brno (30 min.), Ústí nad Labem (2 hod.), České Budějovice (12 hod.), Liberec (17 hod.), Praha Libeň (18 hod.), Hradec Králové (18,5 hod.), Plzeň (19 hod.), Kolín (36 hod.), Zlín (40 hod.), Cheb (69 hod.), Pardubice (89 hod.). A 3 ČD centra nezareagovala ani 12 dní po odeslání našich otázek.

Nejhorší jsou ČD centra v destinacích vlaků kategorie SC Pendolino

Z průzkumu jasně vyplynulo, že nejhůře dopadla ta ČD centra, která se nacházejí ve městech, kde zastavují vlaky SuperCity Pendolino. Na náš e-mail vůbec nezareagovala ČD centra v Ostravě-Svinově a Olomouci hl. n. Z Brna hl. n. jsme dostali tuto odpověď (zveřejňujeme včetně chyb): "Vaše dotazy je lépe odpovědět,a hlavně vysvětlit nové druhy jízdenek,ústně.Bylo by lepší, kdyby jste se dostavil do ČDcentra osobně,kde vam ochotně vysvětlíme novinky na ČD a jízd.řád vám vytiskneme." Z Pardubic nám přišla odpověď 89 hodin po odeslání otázek a u odpovědí z Prahy Libně se vyskytuje několik chyb a nepřesností. Posledním ČD centrem, odkud jsme ani po 12 dnech nedostali odpověď, je Jihlava.

Nejčastější chyby v odpovědích

Ze 14 oslovených ČD center jsme dostali 12 odpovědí. Jak je to možné, když 3 ČD centra vůbec nezareagovala? Z Kolína jsme totiž dostali odpovědi 2x, ale pokaždé je sepsal někdo jiný. Celkově však lze posuzovat jen 10 ČD center, neboť z Brna nám sice odpověděli, ale nikoliv na naše otázky (viz. výše). Proto musíme na začátku ocenit těch 10 ČD center, která odpověděla, i když často se vyskytly drobné či větší chyby. Jedná se o Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec, Prahu Libeň, Hradec Králové, Plzeň, Kolín (vybrali jsme ten e-mail, který přišel dříve), Zlín, Cheb a Pardubice.

V porovnání s předchozím průzkumem lze konstatovat, že jsme na odpověď čekali celkově mnohem delší dobu, ale vyskytovalo se méně chyb, a to jak faktografických, tak gramatických. Ke zlepšením došlo také ve stylistické úpravě a dodržování alespoň základních pravidel při vyřizování písemné korespondence (oslovení, rozloučení, podpis apod.)

Z Prahy do Vídně a zpět za 593 Kč, jízdní řád Praha - Vsetín e-mailem 5x, vlakem po poledni v 17:07 hod., TGV jsme nenašli, se SONE+ ne v IC/EC/SC...

Pokud bychom se měli držet výše uvedených odpovědí, tak by nás ve většině případů čekalo zklamání. Nyní se vrátíme k jednotlivým otázkám a uvedeme nejčastější chyby, které se vyskytovaly:

 1. Všechna ČD centra na námi zadanou otázku jako první nabídla nejvýhodnější typ jízdenky, a to SONE+. Většinou ale byla opomenuta možnost cestovat s touto jízdenkou i ve vlacích IC/EC/SC s předem zakoupenou místenkou.
 2. U slevy eLiška se ani u jednoho ČD centra nevyskytly vážnější problémy, informace byly kompletní, většinou byl uveden i odkaz a informace o kontingentu.
 3. U spojení z Prahy do Vsetína uvedla většina ČD center jak EC 127 Fatra (12:07 hod.), tak R 623 Bečva (12:55 hod.). Jako velmi nepraktické se ukazálo oznámení "spoje Praha - Vsetín zasílám v dalších mailech", kdy jsme obdrželi dalších 5 e-mailů z info@idos.cz. A z jednoho ČD centra jsme dostali na otázku pro spoje po poledni odpověď na vlaky v 17:07 a 20:06 hod., což vyznělo tak, že do té doby žádný přímý vlak z Prahy do Vsetína nejede. U odpovědí 2 ČD center chyběl úplně vlak EuroCity.
 4. Řada chyb se objevila u vlaku EuroNight 352/353. Chyby se vyskytovaly jak u cen jízdenek (nezohledněny SparNighty, příp. špatně uvedeny ceny zlevněných jízdenek), tak i u řazení vlaku. Dále chybělo důležité upozornění o omezeném počtu zlevněných jízdenek. Dvě ČD centra reagovala i na dotaz k TGV a uvedla, že se s napojením počítá v budoucnu, ale zatím nenašli v JŘ žádný spoj kategorie TGV, který by navazoval na vlak EN ve Frankfurtu nad Mohanem (o napojení Česka na síť TGV prostřednictvím EN se napsalo hodně, ale čtenáři ŽP jistě ví, jaká je skutečnost).
 5. Asi nejvíce chyb se objevilo u nejvíce propagovaného produktu Českých drah SuperCity Pendolino. Ani jedno ČD centrum neodpovědělo tuto otázku bezchybně. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že jízdenka z Prahy do Vídně stojí 593 Kč včetně místenky bez omezení, či zpáteční jízdenka z Prahy do Vídně vlakem pendolino na In-kartu stojí 1.438 Kč. Většina ČD center upřednostňovala nabídku CityStar před Wien SCspezial, ale u City Star zapomínala připočíst cenu povinných místenek. Z jednoho ČD centra přišla odpověď, že Wien speciál zpáteční stojí 1.358 Kč, naopak někde vytvářeli takové kombinace typu a), b), bi), bii), že jsme to po mnohém přečtení dosud nepochopili. Určitě oku a peněžence lahodilo, když z jednoho ČD centra přišla odpověď, že zpáteční jízdenka na slevu Wien SCspecial stojí 593 Kč a v jedné z odpovědí jsme obdrželi dokonce 4 typy cen za jízdenku Praha - Vídeň (pro 1 osobu 1.140 Kč, s In-kartou 787 Kč, zpáteční za 1.728 Kč a s In-kartou 1.220 Kč, ale o Wien SCspezial ani zmínka).

Vše je v lidech

Wasteels v žst. Praha hl. n. - záruka kvality Celkově lze konstatovat, že druhý průzkum byl zaměřen na běžné otázky z řad cestující veřejnosti, přesto se v odpovědích vyskytovala řada chyb a omylů. Navíc jsme čekali na odpovědi v porovnání s prvním průzkumem podstatně delší dobu. Za nejhorší lze považovat skutečnost, že 3 ČD centra se s odpovědí ani nenamáhla a vůbec nezareagovala a naopak u jednoho ČD centra řešili jeden e-mail hned dvakrát. České dráhy by v každém případě měly zlepšit vzdělávání pracovníků v ČD centrech a osobních pokladnách, neboť jejich znalosti jsou ve většině případů nedostatečné. Jako autoři průzkumu budeme i nadále při cestách do zahraničí raději využívat služby pobočky Wasteels Praha a při cestování po České republice si potřebné informace zjistíme na internetu. Na informace z ČD center se zatím stoprocentně spolehnout opravdu nedá, což potvrzují oba provedené průzkumy. A jistě zajímavé budou i výsledky analýzy ČD, která je zaměřena na činnost ČD center.

zdroj: Vlastní průzkum prováděný ve dnech 12. - 17.12.2006, České dráhy, ČD centra


CSPSV | 24.12.2006 (20:17)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Služby Tarify

Další z regionu Česká republika (celá)


  1 2      Zpráv na stránku:   
registrovaný uživatel Busman 
27.12.2006 (13:26)  
ČD centra jsou kapitola sama o sobě a proto občas zkusím přímo největší odborníky ČD schované někde v kancelářích - přes web ČD - kontaktní formulář - kliká se na obálku vlevo dole (anebo přes O nás/Kontakty - email management), ovšem zpravidla s nepoužitelným výsledkem:

Na jeden svůj takto položený dotaz z oblasti cen mezinárodních jízdenek čekám již více než 1 měsíc, ačkoliv po odeslání zprávy vyskakuje noticka, že dotaz byl "zaevidován" a vyřízen bude do 30 dnů. Tomu říkám operativní komunikace - kde vzali to lhůtu? To je snad podle správního řádu - to jsou pak ČD úřad nejtvrdšího kalibru. Abych nekřivdil - MOŽNÁ jsem se překlepl při vyplňování majlové adresy kam mají písnout odpověď, ale když si berou takovou dobu na rozmyšlenou, odpověď už může být passé...

A tak, pokud chci získat fundovanou a rychlou informaci, majluju do Wasteelsu, odkud do 24 hodin obdržím odpovědi na mé dychtivé otázky - což mi je dost trapné, protože nejsem Pražák ani režijkář, abych se mohl následně za nimi vypravit a realizovat své požadavky do podoby konkrétních jízdenek. Naopak se vyzbrojen těmito cennými informacemi vypravím do nejbližšího ČD centra (Jihlava, nebo Pardubice - dle situace), kde nedám pokoj, dokud nedostanu přesně to, co ve Wasteelsu poradili, což občas bývají krušné chvilky - zvlášť, když se začíná za mnou tvořit fronta...
27.12.2006 (12:49)  
Souhlasim s npme.Kritizovat má jen odborník.Pokladníci za tento paškál nemohou.Kritizuji systém,né pěšáka dole co za to nemůže.
dopisovatel nebo člen ŽP Payus  mail  
27.12.2006 (8:55)  
registrovaný uživatel npme 
26.12.2006 (11:34)  
Milý pane "cspsv", když už tak kritizujete ČD centra, že Vám neodpověděly, tak si nejprve zameťte před svým prahem. Po předchozím testu jsem na Vás v květnu(!!) 2006 vznesl dotaz, jak jste spočítali cenu jízdenky a lůžkového lístku.Cituji:
Ještě bych Vás požádal o podrobný výpočet ceny
jízdenek a lůžkového lístku u otázky č. 5.
Podle mých výpočtů je cena dle CIV pro dvě osoby tato (ceny podle kurzu,
platného v té době):
Praha hl.n. - Kiev Pass jízdné 3 628 Kč + lůžkový lístek (20 € za osobu) 1
280 Kč = 4 908 Kč
Kiev Pass - Praha hl.n. jízdné 3 628 Kč + lůžkový lístek (20 € za osobu) 1
280 Kč = 4 908 Kč
Celkem 9 816 Kč
Vy udáváte cenu 8 536 Kč, (jedna cesta polovinu). Nijak mi to nevychází.

Odpověď mi dosud dlužíte.Já vím proč, nechcete přiznat, že jste udělal chybu. Když chci ale někoho testovat, tak musím danou problematiku perfektně ovládat.
registrovaný uživatel nxau  mail  
25.12.2006 (23:34)  
to násoska:
Mno, to co jsem psal o Těšínu určitě nezní jen a pouze negativně - tak jsem to ani o nich nemyslel! Napsal jsem jen jednu negativní zkušenost, a pak dále že odpověď přes mail blesková a jasná bez mlžení a zjištění nejvýhodnější ceny jízdenky na Slovensko taky na jedničku. Takže celkově jsou na tom dobře, řekl bych že ty dotazy které jsou nejčetnější zvládají dobře, se "špeky" už je to horší. Tak nějak obdobně to asi funguje na většině center ČD bych řekl. Ale jinak bych ČD centru v Těšíně dal 8/10 bodů....
25.12.2006 (20:21)  
Myslím si, že podstatné je na koho narazíte, Český Těšín je tu zmiňovaný negativně, já mám naopak zkušenost netypicky kladnou, když jsem se odebral psát stížnost na ujetí přípoje o necelých pět minut zpoždění kvůli pomalé jízdě z důvodu horka, kdy při změně během platnosti JŘ přidal do něj nejakej chitrolín puntík.
Slečna byla ochota sama, zjistila mi z vlastní iniciativy i důvod zpoždění a sypala z rukávu další potřebné údaje, které jsem potřeboval. Alternativní spojení mi vyhledala taky naprosto briskně a zajistila potřebné potvrzení o zpožnění.
registrovaný uživatel Semík  mail  
25.12.2006 (18:21)  
Já mám zkušenosti hlavně ze Zlína a můžu říct, že z počátku to byla tragédie. Nebyly schopni ani poskytnout ceny jízdenek, že musím k mezinárodní pokladně. Naštěstí se to začíná rok od roku zlepšovat.
25.12.2006 (14:11)  
No nic pěkného, ale dalo se to čekat. Ovšem mám zkušenost třeba z Drážďan a tam kolikrát taky nabídnou špatnou cenu a navhrh jim dělá velké problémy komunikovat i v jednoduché angličtině.
Co se týče zaměstnanců vy se divíte když jejich mzda mnohdy nedosahuje ani úrovně signalisty někde na mezi po kterém se nechtějí ani poloviční znalosti natož ještě jazyk?!
registrovaný uživatel fajo 
25.12.2006 (13:16)  
Celkom zaujimavé čítanie, rád by som vedel ako by dopadli slovenské zakaznické centrá? Neuvažujete o tom ako na tom stoja slovenské aj keď niesu veľa? To by bolo porovnanie!! :-)
registrovaný uživatel mispy 
25.12.2006 (12:06)  
AD ČD centra/Wasteels. Fakt nechci dělat reklamu Wasteelsu, protože se o něm píše už dost a mám strach, že tam bude chodit ještě více lidí, než teď :-) Každý rok tak 2x cestujeme v počtu 7-12 lidí do ciziny vlakem, při nákupu jízdenek + místenek si tak dělám kažoročně test pokladen 1.Mezinárodní pokladna Pha-Holešovice, ČD centrum hl.n. a Wasteels. Sitace za poslední cca 4 roky nemění. Na pokladnách ČD při zadání požadavku na spáteční jízdenku, případně přes jiné přechody, začínáme vždy na plné ceně pro všechny a teprve když zaměstnance informuji o mezinárodních slevách dostáváme se až k poloviční částce (Z 60tis/30tis je to docela darda) a ještě mi s úsměvem sdělí jak výhodně mi to tedy zjistili :-) Většinou stejně jak píše "mic" v ČD centru na hlaváku se zasekneme na nějaké částce, která je vyšší než mnou akceptovatelná a prý nic ví s tím nejde dělat :-( Ve Wasteelsu, i když tam je spousta turistu, vždy se mi věnují, sami bez ptaní vyzkouší několik možností tarifů, při problému nákupu místenek na spoje začínající mimo ČR není problém dosáhnout poždovaný počet použitím druhého počítače. Ještě mne zaujal předpis ČD (nemožnost vydat mezinárodní jízdenku až z hraničního bodu ??) Ve Wasteelsu nikdy nebyl problém. Jinak pro nástřel na ceny mezinárodních jízdenek doporčuji : http://travel.valek.net/tips.cgi
  1 2      Zpráv na stránku:   

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Logowanie
 
 
  
 
   Zarejestruj się

© 2001 - 2021 ŽelPage - administratorzy


Info
informacni okenko