..: Přehled plánu modernizace vozového parku osobní dopravy ČD :..

Ilustrační obrázekPraha - Představenstvo Českých drah a následně i Dozorčí rada společnosti schválily 3. dubna materiál Koncepce rozvoje vozidlového parku vozidel osobní dopravy – dodávky vozidel a modernizace stávajících vozidel. Tento dokument se zabývá plánem obnovy vozového parku v osobní dopravě Českých drah až do roku 2020. ČD tím tak deklarují své priority a vytvářejí plán modernizace. Obnova se postupně stává neodkladnou, životnost mnoha vozů pomalu končí. Do jaké míry však tyto plány dojdou naplnění, to bude záviset především na množství získaných finančních prostředků.

Dokument má charakter obecné studie a je rozdělen do čtyř částí. V první části je analyzován současný stav, ve druhé se zabývá předpokládáným vývojem železniční dopravy, následuje návrh vozového parku a nakonec jsou uvedeny možnosti financování.

Analýza současného stavu

Ilustrační obrázekÚvod se zabývá analýzou současného stavu vozového parku, jeho stářím a strukturou (viz Tab. 1). Z přehledu jasně vyplývá značná zastaralost vozidel v majetku ČD, neboť průměrný věk motorových vozů je 26 let, elektrických jednotek 27 let a elektrických lokomotiv dokonce 28 let. O něco lépe jsou na tom pouze motorové lokomotivy s 25,5 roky a osobní vozy s 25 lety (bez přípojných vozů, které mají průměrný věk 23 let). Problémem je ovšem nejen technická a fyzická zastaralost, ale snad ještě větší zastaralost morální. Například vozy dodávané začátkem 90 let sice již měly moderní podvozky GP 200 pro maximální rychlost až 160 km/h, ale jejich interiéry za úrovní cestování běžnou v západní Evropě zaostávají. Jedná se zejména o vozy s osmi místy v kupé a koženkovými sedačkami. Mezi typické představitele této morální zastaralosti patří například řada Bdmtee, která byla dodávána v letech 1989 - 1991.

Tab. 1 : Stáří a struktura vozidel osobní dopravy
 Přes 30 let 20 až 30 let 10 až 20 let Modernizované do 10 let
Vozy klasické stavby 953 719 589 212 62
Přípojné vozy 199 651 0 79 43
Elektrické jednotky 79 0 2 0 34
Motorové vozy 144 453 68 72 0

Předpokládaný vývoj železniční dopravy

Ilustrační obrázekVelký nárůst zájmu by měly v budoucnu zažít především dálkové spoje, a to nejen díky výhodám železniční dopravy na střední a dlouhé vzdálenosti, ale i díky zrychlení dopravy na koridorových tratích mezi velkými městy. U mezinárodních spojů je třeba brát v potaz také projekty ostatních železničních správ, jako je například nákup vratných souprav Railjet, které nakupují ÖBB a budou je provozovat s lokomotivami Taurus. DB zase rozvíjí provoz vlaků ICE 3 a ICE-T. Další oblastí ve které se očekává prudký nárůst zájmu o železniční dopravu je příměstská doprava ve velkých aglomeracích, kde díky vzniku satelitních měst a problémům s přetíženou silniční sítí může tento druh dopravy využít své výhody. Zde se přepokládá náhrada klasických souprav v podobě moderních elektrických a motorových jednotek.

Tento celoevropský trend lehkých jednotek je patrný zejména v regionální dopravě. Odstraňuje se s tím velmi neekonomický provoz klasických souprav složených z 2-3 osobních vozů tažených výkonnou a těžkou lokomotivou. Další problém je v cílových stanicích s dlouhými obraty a nutností objíždění takových souprav hnacím vozidlem, nehledě na potřebu dodatečného personálu a infrastruktury.

Uvažovaná skladba vozového parku

Ilustrační obrázekPředpokládané elektrické a motorové jednotky mají být nízkopodlažní, s velkým zrychlením a vysokým brzdným účinkem, aby mohly efektivně zkracovat jízdní doby vlaků s velkou intenzitou zastávek. Jednotky mají být modulární s umístěním jednotlivých zařízení v kontejnerech, aby se při údržbě a opravách mohlo vadné zařízení v kontejneru nahradit jiným, nebo vadné zařízení opravit bez nutnosti odstavení celé soupravy. Mezi další požadavky patří také vybavení automatickými spřáhly, které umožní pružně reagovat na změnu poptávky po přepravní kapacitě v sedle a naopak v dopravní špičce. Navíc tento systém umožňuje vést tzv. křídlové vlaky, u kterých část trasy jede několik jednotek spojených a po jejich rozpojení může mít každá jinou cílovou stanici.

Ilustrační obrázekS koncepcí elektrických a motorových jednotek se počítá pro všechny segmenty regionální osobní dopravy. Tedy nejen pro spoje projíždějící velkými aglomeracemi jako je Praha, Brno nebo Ostrava, ale i pro oblasti s řadou středně velkých sídel a venkovské oblasti mimo velká města. Pro regionální dopravu se počítá s dvou- až čtyřvozovými nízkopodlažními jednopatrovými jednotkami, které budou v elektrickém provedení vybaveny nejen pro české napájecí systémy 3 kV ss a 25 kV 50 Hz, ale i pro systém 15 kV 16,7 Hz používaný v Německu a Rakousku. Do velkých aglomerací se počítá s jednotkami dvoupatrovými. Součástí plánů je nejen nákup nových jednotek, ale i modernizace současného vozového parku. Dobrým příkladem je v současnosti probíhající dodávka jednotek 814, která má být dokončena v roce 2010, přičemž tyto jednotky mají obsluhovat především regionální tratě. Předpokládaná životnost modernizovaných jednotek řady 814 je 15 - 20 let.

Ilustrační obrázekDalší plány na modernizace se týkají také osobních vozů. Těch mají ČD ve svém stavu celkem 2500, pro rekonstrukce se však počítá především s asi pěti stovkami těch, které byly dodány na přelomu 80. a 90. let a jsou často vybaveny podvozky GP 200. Pro jejich efektivní provoz se počítá také s dodávkami odpovídajících řídicích vozů, které budou používány nejen u vybraných regionálních vlaků, ale také u vlaků dálkové dopravy. Například na vozebním rameni Praha - Ústí nad Labem - Cheb, na nemž musejí na ústeckém hlavním nádraží projíždět úvratí.

Klasické soupravy zůstanou zejména na nočních spojích a expresních vlacích do vybraných destinací. Nové vagony mají svým vybavením a komfortem odpovídat posledním dodávkám těchto vozů. Klimatizace, uzavřený systém WC či zásuvky na 230 V mají být samozřejmostí.

Ilustrační obrázekPro klasické soupravy se počítá jednak s modernizovanými lokomotivami Škoda druhé generace, které mají mít výkon zvýšený na 3,5 až 3,8 MW a rychlost na 160 km/h, ale také s novými lokomotivami řady 380. Tyto lokomotivy mají plánovaný výkon 6,4 MW a rychlost 200 km/h. V současné době je objednáno 20 těchto lokomotiv, ale do budoucna bude nutné nakoupit další nové, podobně výkonné lokomotivy.Ilustrační obrázekPro některé expresní spoje je navrhováno pořídit nové třísystémové jednotky s kapacitou 300-350 cestujících a rychlostí do 200 km/h. U těchto jednotek se v současné době neuvažuje o vybavení naklápěcím systémem, ovšem toto se může změnit s ohledem na aktuální situaci na dopravním trhu. V tomto případě může jít i o mezinárodní projekt, jakým jsou třeba společnosti Cisalpino a Thalys.


Tab. 2 : Předpokládané označení nových vozidel
Řada vozidla Popis
471dvoupodlažní třívozová elektrická jednotka , 140 km/hod., příměstská doprava, základ stavebnice pro možnost odvození dalších vozidel jedno – i vícesystémových s možností max. rychlosti 120, 140, 160 a 200 km/h a s možností dosadit libovolné uspořádání interiéru (3 kV DC, uspořádaní E(lektrický) - V(ložený) - Ř(ídicí))
Ilustrační obrázek
671dvoupodlažní třívozová vícesystémová elektrická jednotka pro příměstskou, případně podle vybavení interiéru i pro regionální dopravu na kratší vzdálenosti, 160 km/h (3 kV DC / 25 kV AC / 15 kV 16,67 Hz, E - V -Ř)
Ilustrační obrázek
445jednopatrová nízkopodlažní třívozová jednosystémová elektrická jednotka pro regionální dopravu ve složení (3 kV DC, E - V - E)
Ilustrační obrázek
446čtyřvozová varianta ř. 445 (E - V - V - E)
Ilustrační obrázek
644dvouvozová varianta ř. 445 ve vícesystémovém provedení (3 kV DC / 25 kV AC / 15 kV 16,67 Hz , E - E)
Ilustrační obrázek
645třívozová varianta ř. 644 (E - V - E)
Ilustrační obrázek
646čtyřvozová varianta ř. 644 (E - V - V - E)
Ilustrační obrázek
805úzkorozchodný motorový vůz (760 mm) – náhrada za úzkorozchodné lokomotiv ř. 705 a úzkorozchodných přípojných vozů ř. 005 používaných na trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha
Ilustrační obrázek
844dvouvozová jednopatrová nízkopodlažní motorová jednotka pro regionální dopravu, 120 km/h
Ilustrační obrázek
845třívozová varianta ř. 844
Ilustrační obrázek
665elektrická jednotka pro dálkovou dopravu, 330 až 350 míst k sezení, 200 km/h, třísystémová bez naklápění skříně (3 kV DC / 25 kV AC / 15 kV 16,67 Hz)
Ilustrační obrázek
361modernizované lokomotivy ř. 162, 163, 363 na 160 km/h, 3,5 až 3,8 MW, (3 kV DC / 25 kV AC)
Ilustrační obrázek
961řídicí vůz k lokomotivám ř. 361, eventuálě i pro jiná vozidla
Ilustrační obrázek

Možnosti financování

Součástí konceptu je i analýza finanční náročnosti a možností získávání patřičných finančních prostředků. Hrubým odhadem na základě známých kontraktů a cen v zahraničí lze říci, že do modernizace vozidlového parku bude v letech 2008 až 2020 třeba investovat celkem 95 miliard Kč. Kromě zdrojů z vlastní podnikatelské činnosti lze také využít státní programy na obnovu vozidlového parku, z nichž se v současnosti financují dodávky jednotek 814 a 471. Další možností je financování prostřednictvím organizace Eurofima, jejichž členem jsou i České dráhy. Posledním zdrojem financí může být i komerční leasing a finanční zdroje z Regionálních operačních programů Evropské unie, z kterých by ČD mohly získat až 5,5 miliard Kč. Pro tento účel se již připravují projekty a jedná se s kraji o možnostech čerpání těchto zdrojů. V sousedním Polsku se pomocí těchto programů EU podařilo zmodernizovat několik desítek starých elektrických jednotek a osobních vozů. České dráhy by ovšem tyto prostředky chtěly využít především pro nákup nových regionálních jednotek.

zdroj: Železničář 28/2007, Škoda, Pars Nova, Alstom


JiříK. | 11.8.2007 (4:16)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Vozidla

More from Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5 ... 8      Zpráv na stránku:   
07.10.2009 (16:16)  
Ta 961 mě zaujala nejvíc. Měla by být používána na nějaká EC?

Jinak, tak souprava pod lokomotivou 380, ta by měla být v naší republice taky? Děkuji za odpovědi:-)
Registered user pepe151  mail  
17.08.2009 (19:55)  
zajimalo by me co udělaji do budoucna s bananama, jsou to svym zpusobem takove zvlaštni lokomotivy.
Registered user 362.118-2  mail  
20.10.2008 (19:12)  
Ta 361, myslíte že to bude i na rychlíky nebo na regionální dopravu? Já myslím asi na tu regionální když k nim mají být řídící vozy řady 961. 844 bude určitě Desiro, 671 bude něco jako ty pro Litvu, řídící vůz 961 bude na způsob Bmz. Ještě nevíte někdo jestli těm 361 vymění řídící pulty nebo je jenom zmodernizují.
Registered user kraken 
31.07.2008 (11:33)  
Nevýhoda je v tom, že ty obrázky jsou šedé. Mohl by někdo alespoň změnit barvu těch obrázků?
Registered user mat.mt  mail  
07.07.2008 (10:40)  
Návod na výrobu 805:
1) Vemte nějaký vůz 810
2) odstraňte sedačky a pohon
3) podélně jej uprostřed rozřížněte
4) z každé části odřízněte cca35cm
5) svařte to
6) přerozchodujte podvozek a vraťte ho tam
7) narvěte zpět sedačky
8) HOTOVO!!! teď si zkuste najít někoho, kdo si to koupí
28.03.2008 (22:29)  
Nová vozidla jsou blbosti,starý jsou stokrát lepší.Proč takových zbytečností.Přece 471 a 445.To jsou jen příklady,je toho mnohem víc.Nová vozidla jsou vobyčejně strašně poruchový.Příklad 471,680 atd.Jo ale starší jako například 141,121,451-452 byly a jsou docela v pohodě.Takový co se mi zdá nejnormálnější je 361+961.Jo ale proč 671,644,645,646 a další jednotky jako vopravdu dost dobře nechápu.Doufám že to vymyslej nějak líp než je tohle........
Correspondent or Member of ŽelPage Špáňa  mail  
02.02.2008 (18:27)  
Ta 805 mně skutečně dostala :-D Nechtělo by rovnou i elekrtickou jednotku pro trať Tábor-Bechyně na 1.5kV ?!?!
21.01.2008 (15:02)  
zigzaja:ten 061 očividně pochází z Bmz
Registered user Martin Š.  mail  
06.01.2008 (11:37)  
Tak tohle mi přde, než jak přehled plánu modernizace, přehled přání ČD, ale dejme tomu:
471/671 - Mohla by být podle mě i 571
844/444/644 - Nelíbí se mi, že se budou dělat jednotky, podle mě by bylo lepší udělat motorové & elektrické vozy, jinak si myslím, že 444 & 644 je zbytečnost, když budeme mít 671 & 471, mohly by se řadit v dvojvozovém provedení a podle mě by to bylo lepší, protože čím víc jedné řady vozů, tím se lépe schánějí náhradní díly.
665 - Jak je tu psáno mohla by to spíše být 675
805 - To bych nechal ať si JHMD vyřeší sami a druhou uzkoroschodku bych taky prodal.
361/961 - Dobrý nápad, ale ještě by se hodily 061
Ještě bych chtěl napsat, že ČD potřebují konkurenci jako koza drbání,pokud nebude nikdo, kdo ČD ukáže, že se musí snažit, tak se nic nezmění.
Registered user Fabio  mail  
28.11.2007 (5:11)  
x71- vyreseno, mame vlastni
4/64x- muze byt Flirt, po mensich upravach
805-blbost
844/5-desiro
665- proc mit dva rychlovlaky kdyz uz mame pendolino

zajimave ze tu nevidim 675, coz myslim mela byt asi 5-6 vozova 471 i s bistrem na meziregionalni dopravu, kterou jsem videl pred nejakyma dvema lety
  1 2 3 4 5 ... 8      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko