..: Není vlak, jako vlak. A není systém, jako systém. (část I.) :..

Logo BR, pozdejsi National Rail, foto: National Rail, prava neomezena Dorset — Vzpomenete si, kolikrát byla ona otázka diskutována v příspěvcích? Jistě lze namítnout, že nelze aplikovat zahraniční zkušenosti díky odlišnosti trhu. Na to se však dá odvětit: proč ne? Jde–li to jinde, musí to jít i u nás. Je vůbec možné dojít ke kýženému výsledku? Nejspíš nikoliv. Navíc si můžeme pokládat mnoho dalších otázek jako: Potřebujeme vůbec změny na železnici? Pokud ano, tak proč? Co přinese zákazníkům? Jak dalece by případné změny ovlivnily nás, zaměstnance stávajících dopravců? Proč vlastně nejsme spokojeni se stávajícím stavem? A co vlastně cítíme – nespokojenost? Spokojenost? Mnoho otázek, na něž se odpovědi nehledají snadno. Paradoxem stávajícího systému je fakt, že na každé straně názorového spektra existuje reálný základ pro pravdu. Naštěstí dnešní doba skýtá jiné možnosti – například můžeme přímo srovnávat různá systémová řešení, diskutovat o nich a hledat shodu. Já si vám dovolím pro začátek nabídnout výlet mezi městy Bournemouth a Poole v jihozápadní Anglii. Jsou od sebe vzdáleny necelých 10 kilometrů, jízda vlakem trvá deset minut. Ideální příležitost nakouknout pod pokličku regionální železniční dopravy v turisticky atraktivní části Velké Británie. Tak tedy – šťastnou a inspirující jízdu!

Tento miniseriál je koncipován jako pohled na alternativní možnosti řešení a řízení železniční dopravy k systému v České republice. Protože žiji ve Velké Británii, je vcelku pochopitelné, že si vám dovolím představit právě zdejší systém.

Objektivně? Jistě, pane ministře…

yes minister, foto: BBC S dovolením jsem si vypůjčil název známého komediálního seriálu z produkce BBC, abych demonstroval, jak složité je hledání objektivity. Můžu stokrát hanět redaktory jakéhokoliv média ze zaujatosti. Do okamžiku, než jsem sám postaven před problém, jak objektivně popsat problematiku dvou dopravních systémů, z nichž jeden se mne přímo dotýká a jeho hodnocení je přímo úměrné kvalitě, kterou posuzuji. Subjektivně.

Ve svých pohledech na danou problematiku chci být maximálně objektivní a nezaujatý. Ovšem upřímně doznávám, že objektivita v tomto případě bude velmi složitá. Proto vás, čtenáře, prosím o shovívavost a vyzývám vás k diskusi nikoliv o (ne–)objektivitě, kterou přiznávám, ale na téma systémového řešení služby jako takové.

Části miniseriálu budou celkem tři: v prvním díle se zaměřím na pojmenování požadavků, jež cítím jako důležité pro provozování osobní železniční dopravy, v druhé části vás pozvu na malý výlet po železnici ve Velké Británii, včetně hodnocení mnou konzumované služby a ve třetím díle se zaměřím na podrobný popis systémového řešení osobní železniční dopravy ve Velké Británii. Zároveň položím i několik dotazů, které se k tomuto tématu nabízejí. Jste připraveni?

Prosím Vás, nevíte, kudy vede cesta?

Ještě než přejdu k samotné konkretizaci provozu železnice ve Velké Británii, předložím vám několik bodů, které považuji za stěžejní, a budu se jim věnovat v dalších částech:

  1. Železniční doprava nemusí být nutně zajištěna provozovatelem, který je řízen a vlastněn exekutivou státu. Není k tomu žádný důvod — vyjma situací, jež jsou vyžadovány bezpečnostním hlediskem obrany státu.
  2. Železniční doprava nemusí být nutně zajišťována pouze jedním, případně majoritním provozovatelem. Lze říci, že případná kombinace obého může být pro danou službu pokud ne smrtící, pak rozhodně velmi komplikovaná a ve své podstatě i ekonomicky neúnosná.
  3. Provozovatelé musí nést výraznou zodpovědnost za přesnost služby, její úroveň, dostupnost a nejvyšší možnou bezpečnost. Stejně nutné je státem vymezený rozsah požadavku veřejné dopravy vůči jakémukoliv dopravci a takový závazek striktně vyžadovat s požadavkem na patřičný postih v případě, že služba veřejně garantované dopravy není plněna dle sjednaných smluv. Cenové tarify jednotlivých dopravců musí respektovat přenositelnost jízdního dokladu mezi zúčastněnými dopravci v daném segmentu bez restrikce cestujících.
  4. Pokud přijmeme tato hlediska jako realizovatelná, pak zodpovědnost státní exekutivy by měla spočívat zejména v:
    1. zajištění provozní údržby dopravní cesty bez ohledu na fakt, kdo je provozovatelem vlastní železniční dopravní služby a požadovat řádné úhrady za používání takových služeb od všech dopravců, jichž se daná situace týká a kteří daného rozsahu služeb aktivně využívají,
    2. poskytnutí souvisejících služeb s provozováním železniční dopravy provozovatelům za úplatu bez ohledu na fakt, kdo je provozovatelem vlastní železniční dopravy (provoz nádražních a obslužných budov by měl být plně v péči garanta dopravní obslužnosti),
    3. působit nad trhem železniční dopravy jako dozorový orgán a arbitr, který není organizačně, majetkově ani žádnou jinou formou zainteresován na vlastním výkonu služby, jejíž funkčnost dozoruje.

Bournemouth interchange, foto: rpet Pokud se rozhodnu takové podmínky označit za přijatelné a z provozního hlediska funkční (prosím, nehledejme nyní konkrétní možnosti, dojde na ně později), mohu si položit onu na první pohled jednoduchou otázku: funguje to vlastně někde? A odpověď bude k nemalému zděšení mnoha příznivců „české cesty“ neúprosná: ano, funguje. Skeptikům navdory. Nevěříte?

V tom případě se máte opravdu na co těšit. CrossCountry a SouthWest Trains — dva významní hráči na poli dálkové a regionální dopravy v jižní a jihozápadní Anglii — jsou připraveni nabídnout nám své služby. Netušíc, že je pro potřeby našich diskusí otestuje sebevědomý, arogantní a sarkasmem nešetřící individuum, tvrdě vymáhající ono otřepané klišé „za svý peníze chci odpovídající servis“. A věřte, že ve Velké Británii je zákazník skutečně ten, kdo udává tempo jakéhokoliv tanečku.

Otázka otravného cestujícího tedy bude znít: „co dneska tancujem, čardáš, nebo waltz?“

Zdroj: Wikipedia.de - WSSB


rpet Poslat mail autorovi Ohodnotit na Flattru | 10.9.2010 (20:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Dopravci

More from Spojené království


Registered user Busman 
11.09.2010 (12:15)  
Michal Drábek:

Tak já jsem opravdu rád, že rpet zatím nezpochybňuje základní východisko, že veřejná správa (stát, kraj) má koordinovat a zajistit obsluhu svého území veřejnou dopravou.

Dle mého názoru veřejná správa - stát, kraje, města - mají mít zpracovánu koncepci dopravní obsluhy svého území. Mají mít představu o relacích, kde je perspektivní tuto obsluhu zajistit železniční dopravou, kde velkými autobusy, kde malými autobusy a kde třeba linkovými taxi. Mají mít představu o kvalitě a rozsahu provozu. Tuto představu mají dovést ve spolupráci s operátorem infrastruktury až do jednotlivých koncesí na zajištění provozně ucelených výkonů, o které jednotliví dopravci soutěží. Kvalita je definovaná a vítězí nejnižší nabídková cena. Pokud je vysoutěžená výkonová cena vyšší než tržby/km, pak nastupuje vyrovnávací platba od objednatele.

Ale už asi přebíhám do dalších dílů článku...
11.09.2010 (10:57)  
Pokud tento rozsah a kvalitu nejsou dopravci schopni samostatně ekonomicky zajistit, pak přichází na řadu institut závazku veřejné služby, ten však je prý přežilý...
Nevím, jestli je přežilý, ale je děsně "o lidech".
Když je objednávka dopravní obslužnosti tvořena schopnými lidmi, jsou dopravci "popoháněni" k lepším službám. Ale když tam sedí někdo, kdo jedná jen ve shodě s legislativou a lidi jsou mu u zadku, tak se lokálkou v polích prohání 5 lidí včetně fíry, aby o kus dál praskal ranní autobus ve švech (protože na další spoj nezbyly prachy...)

V tomto smyslu jsem taky zvědavý na to, s čím rpet vyrukuje.
Ale jako inženýr jsem vůči zcela volnému trhu v železniční osobní dopravě značně skeptický.
Podle mého názoru, aby to fungovalo, musí se správce infrastruktury kromě řádné údržby stát i koordinátorem jízdních řádů po technologické stránce - sled vlaků, obsazení staničních kolejí atd. (tu "obchodní" mají na starosti dopravci, popř. v ČR objednatelé, ale třeba se tu ujmou obě možnosti...).
Taky by měl, jak rpet píše, mít na starosti stanice, a podle mého názoru v ideálním případě i nestranně zajišťovat prodej lístků pro všechny dopravce.

Manažer infrastruktury by se tedy měl stát jakýmsi "dědicem unitární dráhy" (a teď do mě, liberálové). Bohužel management naší SŽDC na to v současnosti nemá, nezvládaje ani tu údržbu. Ano, toky peněz jsou nejisté, ale ani s tím, co mají, se zatím moc nepředvedli. Teď nemluvím o stavbách, za jejich nekoncepčnost můžou tak trochu i naši objednatelé, ale o oné nepopulární "preventivní údržbě" - kdepak se vzaly ty pomalé jízdy na dokončených koridorech ;-) ? Schopní odborníci v řadách SŽDC mě doufám pochopí a neurazí se.
Registered user M 
10.09.2010 (23:30)  
V poslednim slove chybi T:-)
Registered user Busman 
10.09.2010 (22:10)  
honzatvs:
mohlo by se to skrývat v prvním bodu 3:
"státem vymezený rozsah požadavku veřejné dopravy vůči jakémukoliv dopravci a takový závazek striktně vyžadovat s požadavkem na patřičný postih v případě, že služba veřejně garantované dopravy není plněna dle sjednaných smluv..."
Pokud tento rozsah a kvalitu nejsou dopravci schopni samostatně ekonomicky zajistit, pak přichází na řadu institut závazku veřejné služby, ten však je prý přežilý, takže se těším na pokračování. Zatím nemám výhrady.
10.09.2010 (20:31)  
No jsem zvědav co bude dál... :-)
V tom seznamu základních bodů nevidím ten, na kterém jsme se minule neshodli - tj. jestli stát musí a má osobní železniční dopravu dotovat- alespoň na části tratí (u nás na většině- dle mého názoru).
Registered user thingie  mail  
10.09.2010 (20:08)  
Vzpomenete si, kolikrát byla ona otázka diskutována v příspěvcích?

Bohužel ani po přečtení celého článku nevím jaká. Takže ne, nevzpomenu. Jistě, ano, mohu to vytušit, ale popravdě, mám asi deset různých tipů. Dost odlišných. Vážně by tak bolelo to tam napsat?

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko