..: Návštěva TVE - Transrapid Versuchsanlage Emsland :..

Lathen - Od středy 15. března do čtvrtka 13. dubna 2006 pořádala společnost Transrapid International již po několikáté prezentační jízdy pro veřejnost na zkušebním okruhu TVE u Lathenu v oblasti Emsland (spolková země Niedersachsen) na německo-holandské hranici. V sobotu 8. dubna 2006 se prezentační jízdy Transrapidem 08 zúčastnili i dva redaktoři ŽelPage (CSPSV). Dojmy z návštěvy TVE přinášíme v následujícím článku.

TVE - Prezentační jízdy pro veřejnost se konaly necelý jeden měsíc, vždy od středy do soboty v době od 9:30 do 15:00 hodin. Tyto jízdy navázaly na speciální vánoční nabídku v době od 21. do 23. prosince 2005, které byly za zvýhodněnou cenu 12€ (běžná cena činí 18€).

Jako dopravní prostředek do Lathenu jsem tentokrát zvolili automobil, kvůli lepší dosažitelnosti. Cesta trvala 8 hodin (vzdálenost cca 900 km). Vlakem je cesta delší, musí se několikrát přestupovat a vzdálenost TVE od nádraží je 5 km. Vzhledem k tomu, že jsme cestovali autem, navštívili jsme i Naarden, Amsterdam, Bourtagne, Brémy a loděnice v Pappenburgu. V oblasti Emsland jsme strávili 3 dny.

Nejvíce jsme se těšili na sobotu 8.4.2006 14. hodinu, kdy začala naše návštěva TVE. Transrapid nám odjížděl ve 14:30 hod. a jednalo se o předposlední jízdu dne, tudíž jsme měli možnost nafotit Transrapid i během jízdy (viz. doprovodné fotografie) a celkem jsem strávili na TVE více než 2 hodiny.

Na úvod vysvětlíme 2 základní pojmy:

Magnetická dráha = perspektivní systém vlakové dopravy rychlostí 400 – 500 km/h; aerodynamické soupravy až s deseti články na magnetických podvozcích, na segregované (většinou mostové) trati, dosáhnou rychlosti 300 km/h už po 5 km (běžné vlaky potřebují 30 km), pohon lineárním elektromotorem; perspektivně mají nahradit leteckou dopravu do 1.500 km a jsou ověřeny 3 způsoby:

a) vozidla (kabiny) nadnášené vzájemným odpuzováním permanentních magnetů na spodku vozidla a trati, zkoušeno na experimentální magnetické dráze v Berlíně a Birminghamu,

b) elektrodynamický způsob nadnášení, supravodivé magnety na vozidle indikují za jízdy nad 80 km/h ve vodivých cívkách dráhy elektrický proud a jeho elektromagnetické pole se odpuzuje s polem magnetů, systém má být využit v Japonsku ke stavbě dráhy Tokio – Ósaka s rychlostí 500 km/h,

c) elektromagnetický závěs užívají německé jednotky – Transrapid; podvozkové magnety se přitahují k ocelovým kolejnicím na okraji betonové mostovky a současně slouží jako sekundární části lineárního elektromotoru.

Transrapid = německý systém nekonvenční magnetické dráhy, vyvíjený od roku 1971; podobu hliníkových aerodynamických jednotek schopných v magnetickém závěsu vyvinout pomocí lineárního dlouhostatorového pohonu rychlost až 450 km/h dostal v roce 1983, od kdy jsou prototypy zajížděny na polygonu v Emslandu.

Historie

Patent na bezkolové vozidlo, pohybující se po magnetickém poli, získal již v roce 1934 německý inženýr Hermann Kemper. V roce 1971 byl představen první vůz schopný přepravovat cestující na magnetické dráze dlouhé 660 m v Ottobrunnu (4 místa k sezení, max. rychlost 90 km/h). O 7 let později bylo založeno konsorcium „Magnetbahn Transrapid“, TVE (Transrapid Versuchsanlage Emsland). V této době byly odstraněny problémy s inherentní nestabilitou. Široké veřejnosti se Tranrapid poprvé představil během výstavy IVA 1979 v Hamburku, kdy během 3 týdnů přepravil Transrapid 05 (délka 26 m, hmotnost 30,8 t, 68 míst k sezení, max. rychlost 75 km/h, délka zkušební dráhy 908 m) 50.000 cestujících.

O rok později byla zahájena stavba první části zkušební magnetické dráhy u Lathenu a byl započat vývoj Transrapidu 06, který byl do provozu uveden v roce 1983 (2 sekce, délka 54 m, hmotnost 102 t, 192 míst k sezení, max. rychlost 400 km/h). V roce 1984 byla první část stavby ukončena a s druhou částí stavby bylo započato v roce 1985. O 2 roky později byl celý zkušební okruh v délce 31,5 km uveden do provozu a dodnes je nejdelším svého druhu na světě. T 06 dosáhl při otevření okruhu rychlosti 392 km/h. Roku 1988 dosáhl T 06 světového rychlostního rekordu při jízdě na magnetické dráze – 412,6 km/h a ve stejném roce byl během výstavy IVA 1988 Hamburk představen prototyp Transrapid 07 (2 sekce, délka 51 m, hmotnost 92 t, max. rychlost 500 km/h). Před vánoci 1989 dosáhl T 07 rychlosti 436 km/h a spolková vláda rozhodla o stavbě magnetické dráhy mezi letišti v Düsseldorfu a Kolíně nad Rýnem / Bonnu. Tento projekt se nikdy neuskutečnil.

Na počátku 90. let 20. stol. zařadila spolková vláda mezi projekty v dopravě i stavbu 292 km dlouhé magnetické dráhy mezi 2 největšími německými městy – Berlínem a Hamburkem. V roce 1993 dosáhl T 07 nového rychlostního rekordu (450 km/h) . O rok později podpořila vláda výstavbu magnetické dráhy mezi Berlínem a Hamburkem za pomoci financování PPP (Public Private Partnership) a o 3 roky později převzaly Deutsche Bahn AG roli odběratele i následného provozovatele Transrapidu. V roce 1998 je založena společnost Transrapid International, jejímiž společníky jsou Adtranz, Siemens a ThyssenKrupp, o 5 měsíců později vzniká i Transrapid International USA. Roku 1999 byl dodán Transrapid 08 (3 sekce, délka 78,8 m, šířka 3,7 m, výška 4,2 m, 311 míst k sezení, max. rychlost 500 km/h), ve kterém se dnes konají prezentační jízdy pro veřejnost. V ten samý rok je také podepsána dohoda o spolupráci Transrapid International s Čínou.

Černým rokem pro Transrapid je rok 2000, kdy byl zrušen projekt na výstavbu první magnetické dráhy v Německu mezi Berlínem a Hamburkem. Avšak o 23 dní později (28.2.) vyjmenovala vláda další možné projekty, u kterých lze uvažovat o výstavbě magnetické dráhy - propojení letiště v Mnichově (Franz J. Strauss) a v Berlíně (Schönefeld) s centrem města, Metrorapid v Severním Porýní-Vestfálsku, spojení severního Německa s Nizozemskem a spojení letišť ve Frankfurtu nad Mohanem a Hahnu. K pozitivnímu obratu, ne však v Německu, došlo na sklonku roku, kdy bylo rozhodnuto o stavbě magnetické dráhy mezi centrem Šanghaje a letištěm Pudong. Zároveň německá spolková vláda určila 2 prioritní projekty pro provoz Transrapidu - Mnichov a Metrorapid.

Již v roce 2001 je zahájena stavba dráhy v Šanghaji a v USA či Nizozemsku se připravují další projekty (např. Pittsburgh – Washington – Baltimore; Zuiderzee). O rok později byly vyčísleny náklady na výstavbu magnetických drah v Německu – Mnichov (550 mil. €), Porúří (1,75 mld. €) a uskutečnila se první jízda s cestujícími v Šanghaji. Rok 2003 je spjat s novým světovým rekordem, který byl dosažen v Šanghaji a činí 501 km/h. 29. prosince je zahájen komerční provoz Transrapidu pro širokou veřejnost. V Německu odmítla spolková země Severní Porýní-Vestfálsko projekt Metrorapid, avšak byla zadána studie proveditelnosti na výstavbu magnetické dráhy mezi mnichovským hlavním nádražím a letištěm Franze J. Strausse. V roce 2004 přepravil Transrapid v Šanghaji 1 mil. cestujících, o rok později další 4 miliony pasažérů (v provozu je 14 hodin denně od 7 do 21 hod. v taktu 15 min.).

Kritikové Transrapidu vyčítají, že má vysoké investiční náklady a nelze ho navzájem propojit s běžnou osobní a nákladní kolejovou dopravou.

Princip

Jakmile se do cívek zabudovaných podél trati pustí trojfázový proud, přitáhnou se podvozkové magnety k ocelovým pásům na okraji betonové dráhy, takže vozidlo se mírně zdvihne a pod jeho trupem zbývá mezera cca 1 dm. Podvozkové magnety se snaží chytit běžící vlny elektromagnetického pole, které je současně táhne i tlačí ve zvoleném směru. Rychlost a brzdění neřídí strojvedoucí, nýbrž operátor u pultu napájecí stanice změnou kmitočtu napájecího napětí. Strojvedoucí zasáhne do řízení v případě výpadku proudu. Vozidlo se v takovém případě udrží několik minut v závěsu proudem z vlastních akumulátorů a dobrzdí se nouzovými lyžinami po hladké betonové mostovce.

Itinerář naší jízdy - 8.4.2006

14:30:00 – nástup cestujících, odjezd od návštěvnického centra

Cestující se seřazují u terminálu, následuje kontrola jízdenek (na každou jízdu jiná barva), odbavení a nástup do T 08, před odjezdem jsou cestující informováni o základních faktech.

14:40:00 – odjezd T 08

Po odjezdu od návštěvnického centra se vlak pomalu rozjíždí, přejede výhybku od depa a po zhruba 10 km míjí druhou výhybku (rychlost 200 km/h), odbočuje doprava, projede obloukem (rádius 1.690 m) a vrací se zpět na dlouhou rovinku, kde dosahuje těch nejvyšších rychlostí (přes 400 km/h). Prolétne (330 km/h) okolo návštěvnického centra, vjíždí do druhého oblouku (rádius 1.000 m) a vrací se zpět na dlouhou rovinku. T 08 se s cestujícími vznáší stejnou trasou ještě jednou a po 63 km zastavuje opět u návštěvnického centra.

14:46:04 – dosažení nejvyšší rychlosti, tj. 408 km/h ve vzdálenosti 27 km od startu

15:00:35 – T 08 ukončuje jízdu (2 zkušební okruhy, 63 km ujeto za 20 min 35 sec 07 set

V uplynulých letech se prezentačních jízd v rámci zkušebního provozu zúčastnilo více než 600.000 zájemců. Testovací jízdy začaly v Transrapidu 06, probíhaly v Transrapidu 07 a nyní se konají v Transrapidu 08.

Interiér T 08

Po odbavení vstupují cestující prvními dveřmi přední sekce a mohou si sami vybrat vhodné místo. Sedačky jsou modré barvy (stejný typ jako ve vlacích RE), uspořádány jsou ve 2 řadách po 3. Celková kapacita je 311 míst, ale veřejnosti zatím slouží pouze 2/3. V zadní části T 08 se nachází testovací centrum. Kabina strojvedoucího je veřejnosti nepřístupná. Fotografování je možné pouze před zavřenými dveřmi. Nepodařilo se nám zjistit, kde se nachází úložný prostor pro zavazadla a toalety jsme také neviděli. Na nohy není příliš místa a odkládací prostor nad sedačkami je minimální. Na začátku i na konci každé sekce je displej, na kterém jsou aktuální informace o rychlosti.

Srovnání: Transrapid (dále jen T) x ICE 3

T zvládne stoupání až 10 %, oproti ICE 3, kde je maximální stoupání 4 %. Rychlosti 300 km/h dosáhne T po ujetí vzdálenosti 5 km, ICE 3 potřebuje o 25 km více. Největší zábor plochy zaujímá ICE (14 m2/m), následuje trať T vedená po zemi (12 m2) a mostová konstrukce T (jen 2 m2).

Zajímavé je srovnání nákladů na výstavbu 1 km dvoukolejného úseku (popř. cesty). Výstavba trasy včetně infrastruktury (bez nádraží a vozidel) pro ICE Hannover – Berlín (152 km, údaj k roku 1997) by stála 17 mil.€ a projektovaná trasa pro Transrapid včetně infrastruktury (bez nádraží a vozidel) v úseku Berlín – Hamburk (292 km, údaj k roku 1998) by stála také 17 mil.€ (je ale 2x delší).

Komerční provoz

První komerční projekt provozu Transrapidu byl spuštěn v Šanghaji a spojuje centrum města s letištěm Pudong 14 hodin denně, v době od 7 do 21 hod. v 15-minutovém taktu. Dvouproudá trať je dlouhá 30 km, avšak 2,5 km z celkového úseku jsou jednoproudé. Vybudování trati přišlo na 1,2 mld.€ a byla postavena za 20 měsíců. Na trati jsou 2 stanice a operují zde 3 jednotky (5 sekcí), které dosahují rychlosti 430 km/h a trasu urazí za 7,5 min.
Od změny jízdního řádu 1.12.2005 zajišťuje Transrapid přípoje na 70 % odlétajících a přistávajících letadel a od zahájení provozu 29.12.2003 již zdolal více než 2 miliony km a přepravil 5 mil. pasažérů. Každý den cestuje se společností Shanghai Maglev Transportation Development Company (SMTDC) průměrně 8.000 cestujících. Prodej měl i své stinné stránky – čínští inženýři okopírovali technologii Transrapidu a vyvíjí své vlastní vozidlo. Za tuto skutečnost je zažaloval Edmund Stoiber (CDU/CSU).

Projekty

Nejvíce propagovaným projektem, kde by měl začít jezdit Transrapid, je bavorská metropole Mnichov. Zde by T zajišťoval spojení centra města z hlavního nádraží (koleje 11 – 12) na letiště Franze J. Strausse. V případě, že bude projekt podpořen a uskuteční se, bude trať dlouhá 38 km - z toho bude 7 km ve 3 tunelech (v tunelu má T maximální rychlost 250 km/h), 12 km na povrchu a 19 km na pilířích.
Jízdní doba bude 10 min. a spoje budou jezdit v 10-minutovém taktu. Maximální rychlost bude činit 350 km/h, průměrná rychlost bude o 130 km/h nižší. Na trati budou 2 stanice a provoz bude zajišťovat 5 vozidel (2 sekce, 148 míst k sezení).

Předpokládá se, že by Transrapid přepravil 7,86 mil. cestujících ročně. V současné době odbaví mnichovské letiště 25 mil. cestujících, do 10 let se očekává zvýšení o 100 %.

O zavedení Transrapidu do provozu se uvažuje i v Nizozemsku. Trať by byla dlouhá 186 km s 8 stanicemi a jízdní dobou 59 min.

Nejvíce projektů je zpracováno v USA. Uvažuje se o trasách Baltimore – Washington D.C. (63 km, 19 min.), Pittsburgh – Greensburg (87 km, 35 min.), Las Vegas – Primm (56 km, 11 min.) a v okolí Los Angeles (87 km, 32 min.). Většina projektů počítá se začleněním letišť do plánovaných tras, čímž dojde k propojení železniční a letecké dopravy.

Praktické informace

Návštěvnické centrum

Pro zájemce o Transrapid je v bezprostřední blízkosti zkušební dráhy zřízeno návštěvnické centrum, kde jsou podávány základní informace. Pasažéři si zde mohou zakoupit suvenýry a zdarma odebrat plakáty, pohledy či samolepky. Uprostřed se nachází 2 makety Transrapidu (mnichovská a šanghajská) a propagační materiály s připravovanými projekty.

Otevírací doba
Pondělí 09:00 – 16:30 (zavřeno v případě, když v sobotu před pondělím probíhají zkušební jízdy)
Út – Pá 09:00 – 16:30
Sobota 09:00 – 16:30 (pouze, když probíhají zkušební jízdy, ty jsou v sobotu určeny pouze pro skupiny – cestovní kanceláře)
Ne + státní svátky – zavřeno

Kontakty
E-mail: TVE@transrapid.de
Adresa: TVE Besucherzentrum, Hermann-Kemper-Str. 23, D-49762 Lathen / Ems

Kino
Součástí návštěvnického centra je i kino, kde se promítají filmy o Transrapidu. Začíná se každý den v 9 hodin a jeden cyklus trvá 50 minut. Začátky jsou vždy v celou hodinu, poslední vysílání začíná v 15 hodin.

Program pořadů
9:00 – 9:07 Transrapid Versuchsanlage Emsland
9:08 – 9:25 Transrapid Story
9:26 – 9:35 Die Hochtechnologie für den Flug in Höhe Null (Lety ve výši nula)
9:36 – 9:41 Die Weltpremiere – Transrapid Shanghai
9:42 – 9:50 Transrapid München

Výstava v Transrapidu 07
Kromě kina mohou zájemci navštívit i vyřazený prototyp T 07. Shlédnout zde mohou kabinu strojvedoucího, vybavení interiéru, makety a základní informace o tomto typu. U vstupních dveří se nachází tabulka se základními technickými informacemi.

T 07 byl nasazen na zkušební jízdy v letech 1989 – 1999. Je 51,7 m dlouhý, 3,7 m široký, 4,1 m vysoký a váží 112 t. Nejdelší jízdu bez přerušení vykonal 6.6.1993 a urazil vzdálenost 1.674,05 km při maximální rychlosti 450 km/h. Kino i T 07 lze navštívit zdarma.

V blízkosti návštěvnického centra se nachází i technologické zázemí, kde je T 08 deponován a parkoviště pro návštěvníky.

Nejbližší termíny

Testovací jízdy: od poloviny července do poloviny září 2006; rezervace je nutné provést v dostatečném časovém předstihu (někdy až 1 rok), protože se jedná o velmi známou a oblíbenou turistickou atrakci.

Konference: 13. – 15. 9. 2006 TU Dresden, 19. – 22. 9. 2006 InnoTranns Berlin

Další informace o Transrapidu lze najít na internetové stránce Transrapid International (psáno německy, anglicky a čínsky).

Zdroje: Internetové stránky společnosti Transrapid International
Tůma, J.: 100 největších zajímavostí o železnici, Columbus, Praha, 2005, 107 str.
Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie a/ž, Diderot, Praha, 1996 – 1998
Propagační materiály společnosti Transrapid International


CSPSV | 5.5.2006 (14:47)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Vozidla Reportáže

More from Německo


Registered user áďa 
05.01.2007 (15:01)  
model je supééér
Correspondent or Member of ŽelPage Hawkey  mail  
05.05.2006 (21:19)  
jeste dooplnim, clanek je ot zajimavy, ale po odborne strance, by to chtelo trosku vysperkovat. Prece jen terminus technikus ohlende Transrapidu je mi dostatecne mire znama. V Lathenu jsem byl pred rokem.
Correspondent or Member of ŽelPage Hawkey  mail  
05.05.2006 (21:05)  
No Lathen neni primo na hranici, do Holandska je to jeste kousek :)

05.05.2006 (16:46)  
Niedersachsen je Dolni Sasko :)
Registered user Mato 
05.05.2006 (16:17)  
Tak mně napadá, po přečtení článku, že by bylo asi dobré závést novou sekci ve fotogalerii:) Myslím si, že takové typy vláčků by si to zasloužili, než to aby je třeba někdo příplácnul do sekce cizí železnice->Německo, nemo Ostatní:)

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko