..: Kterak Česko železničním eurozměnám utíká :..

peníze Praha — Měsíc prosinec si většina lidí — alespoň tedy těch, kteří s železnicí přicházejí do kontaktu častěji, než jen zastavením auta před přejezdem — spojuje zejména se změnou jízdního řádu. Málokdo ale ví, že letošní prosinec pro železnice v celé Evropské unii přinese daleko více, než jen změny spojů a občasné tarifní rošády. Snažíte–li se teď vzpomenout si na nějakou zprávu z uplynulých dnů, která by o převratných změnách na evropských kolejích informovala, snažíte se marně. Základy chystané malé železniční revoluce totiž sahají o celé dva roky zpět, do října 2007. Na zasedání rady ministrů dopravy, telekomunikací a energetiky všech 27 členských států EU bylo tehdy schváleno přijetí dvou evropských nařízení, které ve stejném roce odsouhlasili poslanci Evropského parlamentu. Obě se zásadním způsobem týkají železniční dopravy, obě začínají platit zítra, 3. prosince 2009, a obě díky promptní intervenci vlády i krajů české občany minou. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1370/2007 a 1371/2007 některým zájmům v Česku nehrají do karet, a tak se politici rozhodli utíkat.

Direktivy, nařízení a co všechno si Brusel nevymyslí…

Odkazovat vše možné i nemožné na Brusel se za dobu více než padesátileté existence sjednocené Evropy stalo víceméně tradicí. Je ovšem zajímavé sledovat, jak si i osoby ve funkci hejtmana často pletou pojmy. Dva kousky evropské legislativy, o kterých dnes mluvíme, spadají pod nařízení (regulations) – tedy pravidla, jež jsou na celém území EU přímo aplikovatelná a vymahatelná. To je zároveň jejich hlavní odlišností od "direktiv" - směrnic - jež určují pouze základní rámec pravidel a nechávají na národních parlamentech, aby své zákony upravily k plnění stejného účelu. Je navíc dobré nezapomínat, že "Nařízení Evropského parlamentu a Rady" je přesně tím, co říká název: je výsledkem hlasování přímo volených poslanců EP a zástupců jednotlivých členských států - v tomto případě ministrů dopravy (případně stálých zástupců zemí při EU). Jakkoliv jednoduché je hodit cokoliv na "eurobyrokraty", bez souhlasu těchto dvou institucí by tato pravidla nikdy nemohla vzniknout.

810.271-7 - při poslední jízdě zastavila v Lobodicích u vitrínky na jízdní řád kterou vyrobili obyvatelé bývalé staniční budovy, foto: Kolmix Tyto dvě nové normy se přitom věnují dvěma zcela rozdílným problémům železniční dopravy: první definuje nová pravidla pro objednávání a zajišťování základní dopravní obslužnosti vlakovou a autobusovou dopravou, zatímco druhá stanovuje práva a povinnosti cestujících v železniční dopravě. Společné mají vlastně pouze to, že přinášejí konkrétní výhody jednotlivému cestujícímu nebo nepřímý přínos daňovému poplatníkovi - a to je kombinace, která dokázala postavit do pozoru nejen Ministerstvo dopravy, ale i Parlament i kraje. Ty za necelé tři měsíce - rychlost na středoevropské poměry nevídaná - dokázaly ve vzácné shodě přijmout taková opatření, které příchod nových evropských pravidel do Česka co nejvíce zdrží. Zatímco nejvyšší politická patra sáhla po metodách tradičních a časem ověřených, o poznání kreativněji se projevily krajské úřady, jež se rozhodly platnost evropského nařízení předběhnout. To se jim i povedlo - navíc tak těsně, že v přímém srovnání dynamika dramatických úniků Davida Copperfielda vypadá trochu jako řada 810 na koridoru. Výsledné skóre je následující: cestující mají nově na pět let smůlu a České dráhy na deset let naprostý klid.

Kvalitní regionální doprava? Výběrová řízení!

Mosty u Jablunkova, 460 063-1, foto: Duhy O úmyslech Nařízení Parlamentu a Rady 1370/2007 mluví již samotná preambule textu: ta pragmaticky konstatuje, že kvalitní dopravní obslužnost všech území by v mnoha oblastech Evropy mohla jen stěží fungovat na komerční bázi, a je proto logické, že státy nebo regiony objednávají tuto veřejnou službu u dopravců za cenu větších či menších subvencí, jež překlenují mezeru mezi náklady a příjmy z jízdného. K ceně nákladů pochopitelně objednavatel musí přihodit "něco navíc", aby takový kontrakt byl pro dopravce rentabilní - to vše působí jako nepotřebné opakovaní naprosto samozřejmých faktů, byť televizní debaty uplynulých dnů dokazují, že nejeden politik i novinář tento model ne tak úplně chápe. Úvodní ustanovení nařízení však pokračuje vyslovením myšlenek, které již v letitých strukturách někdejších ČSD rezonují jako kacířské: např. konstatování, že otevřená hospodářská soutěž dává objednavateli na výběr z několika možností, které si vzájemně konkurují cenou i kvalitou. Šok! Když to přeci existuje jinde, ještě to nemusí znamenat, že to bude fungovat i v dopravě, míní odpůrci. Nebo ano? Řekněme rovnou, že jen úvod citovaného textu zabírá celých pět stran bruselské verbální omáčky - nicméně ne nezajímavé. Zaznívají zde dokonce argumenty proti zbytečně dlouhým kontraktům, aby dopravci neztráceli motivaci ke zlepšování pod vlivem vidiny dlouhodobé jistoty objednávek; nezapomíná se ovšem ani na nákup nových vozidel, který by naopak byl příliš krátkými smluvními obdobími značně zkomplikován. Řeknete si, co je tak zvláštního na tak naprosto běžných ekonomických tvrzeních? Pravděpodobně to, že nejeden úřad v evropských zemích si dosud pojmy dopravy a ekonomiky zatím příliš nespojuje. Ostatně, modrá armáda tady přece je primárně proto, aby vytvářela zaměstnanost a aby domácí výrobci měli co vyrábět, ne? Možnost volného výběru dopravců má proto jednu zásadní vadu: volný výběr dopravců. Ten totiž nejde dost dobře napasovat pod logo ČD, ZSSK, MÁV…; hrozí, že začne měnit tarify, nebude uznávat režijky, nebo že si dokonce objedná vozidla ze zahraničí! Při takové představě dodnes mnoha lidem vstávají vlasy na hlavě, jako kdyby vedle nich zrovna nečekaně zabrzdila jednotka řady 460.

Nařízení 1370/2007 v tomto směru mírně vystupuje z průměru evropské legislativy především tím, že příliš nemluví v hádankách nebo kompromisně vybojovaném „eurospeaku“. Možná proto, že oblast, kterou pokrývá, může mít docela jasně definované priority: dosažení modelu dopravní obslužnosti, v němž jsou spoje častější, bezpečnější, a komfortnější pro všechny cestující. Doprava je jednou z mála oblastí, kde se dosažení těchto parametrů dá celkem snadno vyhodnotit: tak třeba taková 810 a Desiro. Šlo by to rozepsat, ale… není třeba.

O čem tedy nařízení mluví?

Myšlenková alfa a omega nařízení 1370/2007 je obsažena v jeho článku 5: právě zde je zakotvena tolik obávaná povinnost objednavatelů dopravy zadávat zakázky na ZDO na základě veřejných tendrů s jasně definovanými podmínkami. Nelze ale říct, že by tato úprava nenabízela krajům a ministerstvům určitou flexibilitu: mohou dokonce sáhnout po přímém zadání zakázky, mají–li k dispozici vlastního "interního" dopravce (klidně ve formě veřejno–soukromého partnerství), nebo v případě menších balíků objednávek (do milionu eur nebo 300.000 km výkonů), malých regionálních dopravců (do 23 vozidel), čímž jsou pokryty opravdu marginální lokálky. A myslí se samozřejmě také na případy, kdy by problém s tendrem mohl v regionu způsobit ohrožení dopravní obslužnosti – v takové situaci může být přímo zadána objednávka až na dva roky. Žádná z těchto možností ovšem nepokrývá aktuálně využívaný český a slovenský model – přímé zadání bez ohledu na cokoliv, ale s častými odkazy na nedostatek financí na dopravu.

Když už je tendr jednou vyhlášen, může být doprava objednána na období maximálně 10 let u autobusů, nebo 15 let u drážních (nikoli pouze vlakových) provozů. I zde je ale objednavatelům ZDO umožněna určitá flexibilita: zahrnuje–li poskytování veřejné dopravní služby významné investice do vozového parku nebo infrastruktury, může být objednávka jednorázově prodloužena o 50 % její původní doby platnosti. Dopravcům se tak pootevírají dveře pro získání výhodnějších úvěrů na nákup nových vozidel. Patnáctileté maximum stanovuje pouze horní hranici pro veřejné zakázky v oblasti ZDO a objednavatelé si mohou dobrovolně zvolit období kratší.

Nezní to zase tak špatně, ne? Pravda, více dopravců v tendru může znamenat, že nevyhraje ten nejoblíbenější, ale vstupní podmínky jsou stejné - a speciálně v Česku bylo z „Nábřeží“ několikrát hlasitě připomínáno, že České dráhy nejsou veřejnoprávní instituce, ale komerční akciová společnost, která je odhodlaná pokořit svou konkurenci obchodně. Tak tedy proč ten děs z nových, transparentnějších pravidel? Podívejme se na článek 4 našeho nařízení: objednávka výkonů v rámci závazku veřejné služby musí obsahovat:

  • jednoznačnou definici povinností a závazků dopravce a geografické vymezení poskytování služby,
  • předem stanovený model finančních kompenzací,
  • vyhrazení dopravní exkluzivity v daném regionu.

Klíčovým bodem jsou zde – tradičně – peníze. Nová evropská pravidla totiž vyžadují, aby v případě vyplácení subvencí dopravce byl schopen jednoznačně vyčíslit své náklady a příjmy z jízdného. I nadále se přitom počítá s určitým nadhodnocením subvencí tak, aby kromě pokrytí zbylých nákladů tyto finance přinášely dopravci i přiměřený zisk. Právě s jednoznačným vyčíslením nákladů je však v našich končinách problém – a tu a tam na toto téma narážely i kraje samotné. Mezi oblíbené univerzální odpovědi na frustraci nad nepřehledným financováním patří zejména: integrované dopravní systémy, změny cen energií a paliv nebo meziregionální povaha spojů – můžete si vybrat. Tento problém byl v české kotlině vždycky prezentován jako prakticky nepřekonatelný, jenomže Brusel, Štrasburk, a vlastně ani členské státy toto přesvědčení nějak nesdílí.

Poslední oblastí, kde se nařízení snaží naučit kraje a ministerstva novým kouskům, je transparentnost a informace: nejenže samotná výběrová řízení musí případným zájemcům poskytnout všechny potřebné informace pro zapojení se do tendru, ale rovněž členské státy musí průběžně Evropskou komisi informovat o postupu zavádění liberalizace přístupu k službám veřejného závazku. Všichni ostatní by podle nových pravidel měli mít lepší přehled o tom, za co jejich kraj nebo ministerstvo z jejich daní vlastně platí a co za to mohou očekávat.

Evropským zemím je přitom při přechodu na systém volných tendrů ponecháno docela velkorysé přechodné období: v platnosti i nadále zůstávají starší objednávky veřejné dopravy, a to ještě 10, resp. 30 let, podle způsobu jejich zadání. Otevřená soutěž se však vyžaduje pro všechny nové zakázky od 3. prosince letošního roku – a právě zde je zakopaný pes.

Proč do toho ta Unie vrtá?

EasyJet,PRG, foto: Josef Petrák Nastal podzim 2009 a na odborech dopravy jednotlivých krajů zemí českých a moravských začalo být rušno. Více než dva roky po svém schválení se obávaná 1370/2007 blíží ke svému vstupu do platnosti, a tak se musela najít cesta, jak s novými evropskými pravidly na krku žít bez toho, abychom museli cokoliv zásadního měnit. Jednoduchá odpověď byla nasnadě: když se nová legislativa nedá obejít, dá se předběhnout! S dvouletým náskokem to ostatně ani není tak těžké. No a jak dosáhnout, aby železniční europravidla zůstala stát za dveřmi co nejdéle? Vyčkáváním do poslední chvíle, přeci! V posledních listopadových a prvních dvou prosincových dnech roku 2009 tak má najednou právní odbor ČD napilno: z ničeho nic se mu na stole shromáždilo třináct smluv, které jsou od sebe pochopitelně zcela nezávislé, pouze s tím, že jejich obsah je nápadně podobný a všechny jsou uzavřeny na dobu deseti let. A tak i zůstanou, neboť díky svému dramatickému last–minute vstupu na tento svět ještě stihly obsadit kolonku "přechodné období", jak ho Nařízení definuje v článku 8. "Tak, Brusele, na českou železnici ještě desetiletí nesahat!" vzkazují hejtmani, "vždyť ono to nějak jezdit bude, stejně jako doteď."

Vrácení jízdného a svačina za zpoždění? Zapomeňte.

Když kraje svou práci v zájmu státních drah odvedly tak příkladně, nemohla celonárodní politická reprezentace zůstat pozadu. Vlastně se k činu rozhýbala ještě dřív, a celá ta tradiční cesta ministerstvo - vláda - sněmovna - senát - prezident proběhla tak hladce, jako to vidíme jen málokdy. Trnem v oku jim bylo opět nařízení Evropského parlamentu a Rady, a opět z 23. října 2007, které - jak asi uhodnete - začíná platit rovněž 3. prosince 2009. To musel být v Bruselu zase jednou produktivní den, řeknete si. Faktem je, že s kulisou chladného říjnového belgického deště byla přijata jen hrstka nových předpisů, ale tyto dva železniční jsou z nich bezpochyby nejvýznamnější. Posuňme tedy číselník evropské legislativy o jednu pozici výš na 1371/2007 a dočteme se, co nás čeká… a prozatím minulo.

Název mluví za sebe: o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. Pokud se vám při těchto slovech vybavuje starší soubor opatření na ochranu práv cestujících v letecké dopravě, jste na správné stopě. To, co se na jedné straně jeví jako zbytečná nadstavba běžných tarifních a přepravních podmínek, je ve skutečnosti součástí širší snahy určit jednotné minimální standardy toho, co si dopravci vůči pasažérům mohou dovolit, ale také co se od samotných cestujících může žádat. Na debatu o výhodách nebo nevýhodách "zglajchšaltování" těchto podmínek pro celou Evropu na tomto místě není prostor, a tak se raději rovnou podívejme, jaké změny 1371/2007 cestujícím v Evropě - kromě Česka - od čtvrtku přinese.

Nařízení staví na již existujících úmluvách o osobní železniční dopravě - CIV a COTIF. Oproti prvnímu z dvojice železničních eurozákonů je formulováno citelně obecněji a v některých bodech nechává na členských zemích tolik zásadních rozhodnutí, až působí skoro bezzubě. Jednotlivým státům dokonce dává možnost většinu jeho bodů odsunout až o deset let, nebo z něj dokonce zcela vyjmout příměstské a regionální spoje. České ministerstvo dopravy - snad povzbuzeno spolubydlícími ve své budově - na něm přesto několik zákeřných zoubků nachází: řekněme, že nikomu na vltavských březích a nábřežích nebude vadit obsah článku 5, podle něhož mají dopravci umožňovat přepravu jízdních kol, jsou–li na to podmínky. Jak dobře víme, magické písmeno mají u nás ve svém označení i vozy, u nichž se inženýrům o přepravě kol ani nezdálo, takže tady má dráha před Bruselem dokonce náskok. Pak ale přicházejí články 7 a výše, které začínají požadavky konkretizovat.

Výčet začíná povinností poskytovat informace o zrušených spojích předem a pokračuje zajištěním prodeje cestovních dokladů, odpovědností dopravce za uložená zavazadla, odškodněním úmrtí a zranění nebo povinným pojištěním dopravců proti mimořádným událostem, až se dostává k článku 15, který je z pohledu mnoha lidí v tomto textu nejdůležitější:

V případě, kdy je důvodné očekávat, že zpoždění příjezdu do cílového místa podle přepravní smlouvy bude delší než 60 minut, má cestující neprodleně možnost výběru mezi

  1. náhradou plné ceny přepravního dokladu za podmínek, za nichž byl zakoupen, za neuskutečněnou část nebo části své cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, nemá-li cesta již žádný význam vzhledem k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, spolu s případnou zpáteční přepravou do první výchozí stanice při nejbližší příležitosti.
  2. pokračováním nebo přesměrováním do cílové stanice při nejbližší příležitosti za srovnatelných podmínek přepravy,
  3. pokračováním nebo přesměrováním do cílové stanice později podle přání cestujícího za srovnatelných podmínek přepravy

Zatím se pohybujeme víceméně v standardních mezích SPPO. A teď přichází noční můra dopravců: odškodnění za zpoždění. Ve zkratce, je-li spoj opožděn o

  • více než 60 minut, má cestující nárok na vrácení 25 % ze zaplacené ceny jízdenky
  • více než 120 minut, má cestující nárok na 50 % zaplacené částky.

bezpráví7, foto: Tomáš Kubovec V obou případech má navíc cestující nárok na bezplatné jídlo a občerstvení "v množství odpovídajícím čekací době", případně ubytování s transferem z železniční stanice, je-li na místě nutný pobyt přes noc, a samozřejmě přepravu z uvízlého vlaku na nejbližší železniční stanici. Nutno ovšem podotknout, že tyto sankce nejsou vůči dopravcům nijak drakonické: každý bod je doplněn magickou formulací ve stylu "je-li to uskutečnitelné", a i v případě vyplácení kompenzací nejsou dráhy pod žádným tlakem: náhrady totiž musí vyplatit až do 30 dnů, a navíc se tak může stát nepeněžní formou - v případě ČD třeba připsáním částky na elektronickou peněženku nebo poskytnutím poukazu na nákup jiných cestovních dokladů.

A tím jsme novinky pro široké masy cestujících prakticky vyčerpali. Nařízení se v následující kapitole obsáhle věnuje právům cestujících se sníženou pohyblivostí a informování cestujících o jejich právech, nicméně tato ustanovení se nijak zásadně neliší od každodenní reality ČD, a to i v detailech, jako je povinnost nahlásit přepravu cestujícího na vozíku v 48-hodinovým předstihu. Aplikace těchto pravidel v ČR by tedy měla být docela přímočará… ale ministerstvo dopravy nesouhlasí a poslanci mu přikyvují.

Jak již bylo zmíněno, členské státy mají možnost platnost většiny bodů nařízení plošně odložit o pět let, a následně tento odložený termín platnosti odložit ještě jednou, znovu na pět let. Čeští zákonodárci zatím absolvovali „level 1“: vládní návrh přišel do Sněmovny v polovině září, již 7. října hladce prošel senátem a 20. k němu připojil podpis i prezident Klaus. Hlavním argumentem předkladatelů je probíhající rozsáhlá stavební činnost, kvůli které vlaky nutně nabírají zpoždění. S ohledem na nová pravidla by údajně ČD záplavu žádostí o odškodnění nemusely ustát. Při zamyšlení se nad tímto výrokem musí běžného cestujícího obejít hrůza, jakou pociťovali snad jen tradicionalističtí šotouši při spatření najbrtího brejlovce: má to znamenat, že samotný objednavatel dálkové železniční dopravy v ČR počítá s pravidelnými zpožděními v řádu hodin? A vůbec, proč jsou jízdní řády vlastně konstruovány tak, jako by se na tratích nedělo vůbec nic, a spoje kategorie EC pak jezdí rok s pravidelným půlhodinovým zpožděním, nebo raději rovnou rozdělené na dva? (Pozn. redakce: jedná se o první ranní spoj z Žiliny do Prahy, R 146/EC 146 Jan Perner.)

Odpověď se pravděpodobně nedozvíme. S jistotou víme jen to, že příštích deset let bude na českých kolejích zřejmě vypadat tak, jako kdyby nová evropská legislativa vůbec neplatila. Krajské tratě budou brázdit stroje s logem ČD a narazíte–li na vaší trase na výluku, zásobte se bagetami předem. Nutno přitom zdůraznit, že celý tento přehled není namířen proti Českým drahám jako takovým. Jedná se pouze o pohled na krajskou i celostátní politiku dopravy, která bude z principu změnám odolávat co nejdéle, třebaže tím hodně prodělá a nevyužije šanci pro zlepšení podmínek hromadné dopravy - a než by novinkám měla čelit, raději před nimi bude utíkat. Za necelé dva týdny vstupuje do platnosti nový jízdní řád. Tuto zimu ovšem nebude nejžhavějším tématem.

Plné znění obou nařízení lze najít v Úředním věstníku EU

Zdroj: Úřední věstník EU, Finanční noviny [1], [2], [3], Penize.cz


Juraj Kováč Poslat mail autorovi Ohodnotit na Flattru | 2.12.2009 (11:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Dopravci Legislativa

More from Česká republika (celá)


 Zpráv na stránku:   
Registered user Sim 
11.12.2009 (11:37)  
MZ > ja mel celou dobu za to, ze duvodem nevyjeti RT bylo nevpusteni na hlavni nadrazi - musely by jet ze Smichova a hlavni minout. Kvuli kapacite hlavniho behem prestavby.
10.12.2009 (21:54)  
Josef Petrák : patrně jste odpověděl na otázku, proč Plzeňský kraj nakonec uzavřel smlouvu s ČD. ČD nebyly ochotny uzavřít s krajem smlouvu jen na rok 2010 (jízdní řád 2009/2010, případně 2010/2011), ale pouze na delší časové období.
Každá smlouva je kompromisem mezi vzájemným „vydíráním". I smlouva s bankou je „vydíráním" věřitele ze strany banky ... úvěr vám poskytneme jen když budete mít smlouvu s krajem na deset let ...
Na ČT 1 v pátek v ostravské mutaci pořadu Události v regionech sdělil pan Jančura, že ČD chtějí za vlakový km 93,60 Kč, zatímco jeho společnost požaduje „jen" 91 Kč. No nekupte za tu cenu „zajíce" v pytli.
V témže příspěvku sdělil podhejtman, že základním důvodem podpisu smlouvy byla skutečnost, že po dobu dvou let by neměl dopravu kdo zajišťovat ...

Dusanh : důchod neberu a dlouho nebudu ... Jakou smlouvu o převodu nádraží na ČD prohlásil Ústavní soud za neplatnou.
Nádraží, zřejmě míníte budovu a prostory sloužící pro uspokojování potřeb cestujících, byly v majetku ČD a.s., coby právním nástupci Českých drah zřízených zákonem číslo 9/1993 Sb., coby právním nástupci státní organizace Československé státní dráhy zřízené zákonem číslo 68/1989 Sb.
Předcházející výčet způsobu nabytí vlastnického práva k těmto nemovitostem je velmi složitý a má svoje kořeny již v období c.k. Rakousko-uherské monarchie týkající se postátňování soukromých drah ... (stát vykoupil akcie společnosti).
Soud (možná) prohlásí smlouvy za neplatné.
Co bude následovat. Z toho vyplývá povinnost vrátit si vzájemně plnění ze smlouvy, tedy to co bylo neplatnou smlouvou získáno. To je nereálné, protože kraj by byl povinen vydat neoprávněné obohacení, které získal tím, že mu byla poskytována ZDO ...
Může být však důvodem neplatnosti smlouvy skutečnost, že jí nepředcházelo výběrové řízení (veřejná obchodní soutěž) na smluvního partnera ? Od čeho by pan Jančura nebo společnost RegioJet odvodil aktivní legitimaci k podání žaloby o neplatnost smlouvy mezi ČD a „krajem". Od toho je snad ÚHOS, nikoli obecný soud kraje. Něco jiného je stížnost poslaná do Bruselu. Na tu má samozřejmě právo každý občan EU...

M : To zhruba platilo v roce 2008.
ČD měly v I. pololetí 2009 průměrný přepočtený stav 28 706 pracovníků, nezapočítávejte do toho dceřinné společnosti, ty hospodaří zcela samostatně a nemohou na nákladech ČD nic ovlivnit. Přesněji řečeno, jako 100 % akcionář dceřinek si mohou stáhnout dividendy a sanovat tak svoje hospodaření.
V roce 2008 činil průměrný přepočtený stav 34 685 pracovníků při celkových osobních nákladech 15 426 366 000. V kontextu těchto čísel by se pak osobní náklady v roce 2009 měly pohybovat na úrovni cca 13 miliard, zhruba asi 50 % nákladů. (Zdroj výroční zpráva ČD 2008, pololetní zpráva ČD 2009.)

Vít Špinka : okolím myslíte koho ? Zahraničí ? No tam neexistuje konkurence v představě "žlutého pána". Západní Evropa si v železniční dopravě nekonkuruje, ale spolupracuje...

MB : V Německu je konkurence ? Kde - těch několik vlaků např. Adorf - Berlin (Arriva / Vogtlandbahn), které "konkurují" DB. Tam, kde je rozdělen trh > dálkovou dopravu DB, regionální "jiný dopravce" (např. Hamburg - Westerland Sylt DB + NOB), Uelzen - Hannover - Hamburg > DB dálková, regionální METRONOM, platí : "Máte-li síťovou jízdenku nebo mezistátní jízdenku, jedete s kýmkoli ... " Tím spíše, že jízdenkové automaty jsou DB, tarify dopravních svazů, platné v regionální dopravě jsou levnější než tarif DB ... Zhruba do vzdálenosti se jezdí v rámci „dopravního svazu" svazový tarif, dálková doprava obsáhne to ostatní. Nicméně vlaky provozované DB Regio jezdí na neskutečně dlouhých vozebních ramenech přesahujících území jedné spolkové země.

Ve Švýcarsku je to ovšem jedno.

babilon : RT - Expresy. Zajímavé, přidělené trase (kapacitě dráhy), která nikdy nebyla využita, byly umravněny polohy vlaků dopravce ČD .... RT Expresy nevyjely především proto, že dopravce neměl lokomotivy, jimiž by je mohl dopravovat. "Viníkem" nebyly kupodivu ČD, ale DÚ, který údajně slíbil schválení lokomotiv (údajně řada 189 DB), ale ty stále mohou jen do Děčína.
Registered user eton11 
05.12.2009 (14:05)  
V ČR se skutečně rozkecá naprosto všechno :-)
Registered user M 
05.12.2009 (13:52)  
471.015
Jo, urcite to bude tim, ze nekdy driv tam ti dva pracovali a soucasni zamestnanci nereknou ani sluvko. Uniky z policejnich vysetrovani ostatne taky vynasi pouze byvali policiste (dokonce vynasi i veci, ktere vznikly az po jejich odchodu) atd...
Registered user eton11 
05.12.2009 (12:03)  
471.015:

Ohledně té práce u konkurence... Podle českého zákoníku práce je konkurenční doložka možná na dobu nejvýše jednoho roku, ALE! Po odchodu ze zaměstnání je firma povinna vyplácet bývalému zaměstnanci náhradu mzdy ve výši minimálně původní mzdy po celou dobu trvání konkurenční doložky. Pokud tuto náhradu neproplácí, konkurenční doložka pozbývá platnosti.

Možná jsem to nezformuloval úplně přesně, nejsem právník, pouze jsem tuto situaci nedávno sám řešil. Měl jsem ve smlouvě konkurenční doložku na jeden rok, ale díky tomu, že původní zaměstnavatel mi (samozřejmě) odmítl proplácet roční náhradu mzdy za nic, nemohla mi doložka bránit v odchodu ke konkurenci.
Registered user 471.015  mail  
05.12.2009 (11:20)  
Co je zajímavé a co tu ještě nikdo nezmínil je to, jak Jančura došel k přesným číslům, za kolik to odjezdí ČD a za kolik by to odjezdil on a kolik se tak za 10 let může "ušetřit". Myslím si, že je jasné, kde k nákladovým číslům od ČD mohl přijít, když pánové Paroubek a Schmidt u ČD chvíli dělali ...

Divím se, že u takovýchto velkých firem nepodepisuje zaměstnanec nějakou konkurenční doložku, která by po odchodu z firmy po určitou dobu bránila jít dělat do jiné firmy ve stejném oboru. Ale u ČD se asi nelze divit ničemu.
Registered user Web 
04.12.2009 (11:52)  
MB: Jak chcete konkurovat dotovaným vlakům? Nepamatujete si, proč ČD zavedly eLišku? Proč zahustily spoje? A to nakonec žádnej soukromník nevyjel. To by se s ČD začlo jezdit Ova-Pha zadarmo a těma nejlepšíma vláčkama s trojitou zálohou (sic by všude jinde jezdilo B)...

Mimochodem (na někoho jiného) říct že Pendolína nejsou dotována a zároveň že jsou ve hluboké ztrátě :-D
Registered user M 
04.12.2009 (3:11)  
MB - Mzdove naklady skupiny CD jsou asi 22 miliard. Rekneme, ze tisic lidi bere milion korun (rocne:-). Dovolim si tvrdit, ze je to dostatecne velky polstar. Kdyz tihle lide budou brat nulu, tak se usetri 5 (slovy pet) procent ze mzdovych nakladu, coz jsou asi 2 (slovy dve) procenta nakladu celkovych. Pricemz plati, ze top management "SA" by patrne taky nedelal za 15 hrubyho.

Zaver? Platy pracovniku GR se ztratovosti nebo ziskovosti trate do Ostravy (a asi zadnou) nesouvisi...

PS: U CD pracuje zhruba 50 tisic lidi, u DB asi 190 tisic. CD rocne obslouzi asi 175 milionu lidi, DB asi 2.7 miliardy lidi. Jeden pracovnik CD teda za rok obslouzi 3500 zakazniku, jeden pracovnik DB jich musi zvladnout 14 tisic. Ano, zpusob vypoctu muze byt zcela odlisny, ano, mozna je to uplne pitomy srovnani. Navzdory tomu si myslim, ze ziskovost trate na Ostravu nestoji a nepada na platech top managementu...
04.12.2009 (1:00)  
MB: O.k., trasu máte. Teď zkuste vymyslet jízdní řád tak, abyste rozumně prokličkoval mezi současnými vlaky (dotované vlaky mají při přidělování dopravní cesty přednost a kvůli nějakému soukromníkovi se s nimi rozhodně nebude šoupat). A i kdybyste ho našel, tak nemáte jistotu, že bude volný dalších 15 let, aby si ten vlak na sebe vydělal. To je taky jeden z důvodů, proč nevyjel RT-Expres.
Registered user MB 
04.12.2009 (0:20)  
babilon: No, já bych řekl že trať Ova-Pha by měla být zisková, pokud by někdo poskytl tak skvělé ceny a kvalitu. To by snad měl minimálně ze 70% naplněnou kapacitu. Navíc jak říká pan Jančura s minimálním managementem by to mělo jít, tedy nesměl by žrát tolik co ty hovada na GŘ. Opravdu nejsem zastánce ČD, protože nemám na výběr tak jsem nucen je využívat, ale opravdu s velmi malým nadšením. Těžko říct, chtělo by to průzkum, ale jezdím minimálně dvakrát týdně Olo-Pce a musím říct že i ty zahnojený a drahý vlaky jsou dost plný. Já proti konkurenci nic nemám, ale chtělo by to prostě začít. Bohužel já po krachu RT-expressu nemám k podobným projektům moc důvěru:( Konkurenci bych uvítal, mělo by to přinést zlepšení, stejně jako v Německu.
04.12.2009 (0:10)  
MB: Mohl byste uvést příklad nějaké ziskové tratě? Podotýkám, že jediné vlaky, na které ČD nedostávají dotaci, jsou Pendolina, a ta jsou v hluboké ztrátě.
Registered user M 
03.12.2009 (23:01)  
MZ 03.12.2009 (18:47) prvni odstavec
Tak to je taky supr argument. Vyhlasi se VR na stavbu D3 od Budejovic. Skanska se jen tak mimochodem dozvi, ze v pozadavcich bude, ze stavet se ma - dle smlouvy - od zitrka, takze tam predem posle techniku a lidi.
Potom se bude konat "vyberove" rizeni. Firmy predlozi sve nabidky, Skanska bude nejdrazsi. Pak "Slamecka" rekne "vitaz je jasny, ale malem by som zabudol, stavet se ma zacit zajtra, jste pripraveni firmu XY"? A protoze firma XY nebude, tak to vyhraje Skanska, ktera jako jedina pripravena bude...
Takze i takto se da parafrazovat ten "argument", proc vyberove rizeni na vlaky neni mozne (protoze kdyz se nashcval nechce, tak to jit nemuze). Ostatne v podobnem duchu mluvil Martinek v tom rozhovoru v UK...
Pane hejtmane, proc neudelate vyberove rizeni, diky kteremu by slo usetrit? -- Odpoved: Usetrit nelze (cili odpoved na jinou otazku)
Registered user M 
03.12.2009 (22:53)  
train50 - ja to myslel obecne (ne vsechny smlouvy jsou takhle verejne) a hlavne k reakci na MZ, ktery lituje, ze Jancuruv navrh neni vyveseny (jakoby smlouva s CD vyvesena byla)
Registered user MB 
03.12.2009 (22:28)  
Já nemám nic proti konkurenci, ale proč nelze ošetřit to, aby objednavatel dal balík navazujícich spojů s přesně danými podmínkami, jako jsou cena poskytované služby, výše dotací, kvalita vozidel, četnost souprav a to vše napevno s tím, že v případě porušení smlouvy zaplatí firma takovou nehoráznou pokutu že by krachla (max. se zohledněním růstu cen energií a platů)? Pochopitelně s vyloučením firem které neručí do výše svého majetku, u s.r.o. by to v případě krachu stejně platil stát.
Ohledně pana Jančury, prohlašoval kdysi že by dokázal jezdit s prázdnými vlaky s dotacemi, proč to nezkusí s plnými vlaky bez dotací, myslím na ziskových tratích, na neziskových to bez dotací nejde nikde v Evropě. Doufám že teď když už o nic nejde tak zveřejní svou nabídku kterou podal (tuším v Plzni jste říkali, ne?), jen tak pro zajímavost.
Registered user Dusanh 
03.12.2009 (21:26)  
Ad M.Z. a další z okřídlených vět "obávám se, že si Jančura těžko bude nárokovat ušlý zisk. Musel by prokázat, že ke dni podepsání "
Jančura samozřejmě napadne, že mu PŘEDEVŠÍM VŮBEC NEBYLO UMOŽNĚNO se té soutěže zúčastnit. Doufám že to udělá a peníze místo do kampaně proti KSČSSD vloží do těch nejlepších právníků. Odsud trochu teoreticky: pokud to vyhraje, tak soudy prohlásí smlouvy krajů s ČD za neplatné. A pak začne tóčo, které především odse... cestující. Jančura totiž může tvrdit, že mu ušel ten 5% zisk, na který má prakticky "paušálně" nárok.

Ale, vlastně máte možná pravdu. Žijeme totiž ve státě, kde Ústavní soud prohlásí smlouvu (o převodu nádraží na ČD) za neplatnou a co se stane? Nic. Pak jsme my všichni (kromě Vás, protože Vy už - při vší úctě - předpokládám pobíráte důchod) zacálovali 12GKč, které se nasypaly zase do Černé Díry, pokolikáté už??? Proboha kdy tohle šílenství skončí?
03.12.2009 (20:49)  
Ad M: smlouvy jsou třeba tady: http://www.mdcr.cz/cs/Verejna-doprava/Smlouvy+o+ZVS/
U krajů nevím, nemám čas se hrabat v jejich webech, ale pokud byste nejen psal, ale taky četl, dozvěděl byste se, že smlouvy kraje v rámci svobodného přístpu k informacím poskytují.
03.12.2009 (20:07)  
Taky bych si rád přečetl, co v těch smlouvách ve skutečnosti je. Takhle se dozvídám jen útržky, např. Jiří Schmidt (RJ) se v rozhovoru na iDnes zmínil, že V přímo uzavřené smlouvě s ČD mají ČD podmínku nasadit nové vozy až v roce 2018.
Registered user M 
03.12.2009 (19:58)  
MZ - ano, 100 stranek v PDF neni problem vystavit. Kde se tedy daji stahnout ty smlouvy s CD? Vystavit to snad nemuze byt problem. A na rozdil od navrhu Jancury, tohle se statnich penez uz skutecne tyka a nemuze to byt vazano mlcenlivosti.

Jinak kam v Cesku na mezinarodni jizdenky jezdite? Nebo proste starost o cizince, kteri, az by jeli z Plzne na vylet do Klatov, tak by museli platit extra? Jak empaticke...
Beru zpet - tohle je ten nejpitomejsi duvod, co sel vymyslet. Ale je fakt, ze kdyz dojdou duvody normalni, tak nastupuji ty nenormalni...
03.12.2009 (18:54)  
Miroslav Zikmund: a když dnes přijde kraj za ČD a řekne "víte co, od 13.12.2009 nejezděte s 810, ale vemte něco nového nízkopodlažního, asi tak 50 kusů - cenu příslušně navýšíme", jak to dopadne?

Jančura nikdy netvrdil, že začne jezdit ze dne na den. Tyhle smlouvy se _vždy_ musí dělat s dostatečným předstihem.

A mezinárodní jízdenky - tohle je fakt zástupný problém. Který soukromý dopravce v našem okolí je neuznává?
03.12.2009 (18:52)  
MZ) Výběrovka v Plzni ale nebyla na tento JŘ, ale na období 2011-2026 a vše tratě neelektrifikované.
03.12.2009 (18:47)  
Dusanh : obávám se, že si Jančura těžko bude nárokovat ušlý zisk. Musel by prokázat, že ke dni podepsání "protiprávní smlouvy" s kraji měl vozidla, s nimiž by mohl dopravu zajišťovat, že k témuž dni měl podepsánu smlouvu se SŽDC s.o. o přístupu na železniční dopravní cestu provozovanou státem.
Mně by nesmírně zajímalo, kdyby plzeňský kraj řekl třebas 29.10.2009 - pane Jančuro fajn, nám se vaše nabídka líbí, tady je jízdní řád, který jsme sice projednali s ČD, ale riskneme to, smlouvu nepodepíšeme s ČD (i když riskujeme nějaké odškodné, které budeme muset ČD zaplatit) - od 13.12.2009 to můžete jezdit vy... tady je návrh smlouvy podle vašich představ ... co by pan Jančura dělal.

Bublina by praskla a ukázalo by se, že "Žlutý pán" blamuje prázdnou skořápkou, ke 13.12.2009 není schopen zajistit nic, ke 12.12.2010 to nemůže zaručit, protože nabízená vozidla v provedení 25 kV 50 Hz nebo 3 kV = nejsou schválena pro provoz na tratích SŽDC, takže by musela projít schvalovacím procesem.
Na střídavinu existuje FLIRT jezdící v Maďarsku, ale to ještě neznamená, že vyhovuje "špecifikám" tratí SŽDC, ale "žlutý leták" zobrazuje elektrické Desiro ... Slovinci mají elektrické Desiro na 3 kV, ale zase jsou zde "špecifiká" ...

M : vás mezistátní jízdenka možná nezajímá, mne ano. Aby "Žlutý pán", pokud operuje Evropou, hlavně tou západní, nedělal ostudu, že jeho mezistátní jízdenky apod. nezajímají. Měl by pracovat se stejnými pravidly hry. ˇ
Škoda, že nabídka krajům neexistuje někde veřejně vyvěšená. 100 stran v PDF není zase tak velký soubor.
03.12.2009 (18:14)  
xAnri05:Klobouk dolů.Jedinej,kterej pochopil,o co tu vlastně kráčí a o co ve skutečnosti jde celýmu slavnýmu panu Jančurovi.
Jinak žasnu,kolik se tady vyskytuje "odborníků" na železniční dopravu,zadávání zakázek apod.Proč,když jste tak dobří a máte v tom tak jasno,neděláte něco pro to,aby se to zlepšilo?KAŽDEJ strojvedoucí u ČD i jinde by to uvítal.Aby svou těžkou a zodpovědnou prací nemusel živit všechny ty manažerský pijavice a vydělávat jim na jejich nehorázný platy,odměny a bůhvíco ještě.
Zlatý časy,kdy to stálo za hovno.
Registered user M 
03.12.2009 (11:08)  
Web - je to trochu v kontextu Janotovi snahy ohodnocovat sefy statnich firem podle vysledku. Sice si myslim, ze je to blbost, ale Zaluda je asi jedinej ztratovej, tak holt bude chtit vyrobit zisk jinak, pripadne vydelat bokem:-)

Jeste ze to NENI NAS problem...
Registered user Web 
03.12.2009 (10:38)  
K těm hrozinkám:
...Já nechápu, jak by on zabezpečil dopravní obslužnost, když dává nabídky jen na vybrané tratě. Kdo pak bude dělat to ostatní," pokračoval Žaluda...
http://ekonomika.idnes.cz/sef-drah-zaluda-o-jancurovi-mystifikator-ktery-se-chce-jen-soudit-pyb-/ekonomika.asp?c=A091203_085607_ekonomika_fih
03.12.2009 (10:30)  
Je pravda, že u mezinárodních vlaků u nás odškodní bude vypláceno? Říkal to Český rozhlas.

Ode dneška budou vlakoví dopravci vyplácet odškodné za zpoždění některých vlaků. Na odškodné mají nárok lidé, kteří cestují mezinárodním vlakem. Pokud je spoj opožděný o více než hodinu, dopravce musí pasažérům vrátit čtvrtinu z ceny jízdenky. Pokud je zpoždění větší než dvě hodiny, náleží cestujícím odškodné ve výši poloviny jízdného.
U vnitrostátní dopravy platí zatím pětiletý odklad nových pravidel, včetně uplatnění práva na odškodné. Ministerstvo dopravy to zdůvodňuje velkým počtem oprav a výluk.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/665696
03.12.2009 (10:25)  
V souvislostí s RegioJet SA jsem si vzpomněl na Railtrans http://www.zelpage.cz/zpravy/3495
A na mysl mi přišlo rčení:
Nikdo Vám nemůže dát to, co já Vám mohu slíbit.
03.12.2009 (10:06)  
Mimochodem, s informacemi z vedlejšího článku o tom, co bude PARS nově prasit, už máte jasnou představu, jak bude prostřednictvím krajů probíhat ten tunel na peníze daňových poplatníků, což mě jako jednoho z nich začíná pěkně s...
03.12.2009 (7:38)  
Mám za to, že skouromník na železnici byl znám ještě před panem Jančurou. Vzpomeňme na Jizerskou dráhu, která pozvedla dopravu na tamních tratích, určených do té doby výhledově ke zrušení. Jen se do vlaků vrátili cestující, ČD jim to opět sebraly - tehdy mohly velmi snadno. A teď najednou o zrušení nepadne ani slovo.

Podle mě by neškodila ani změna výběrových řízení z jednotlivých tratí a jejich svazků přímo na jednotlivé potřebné linky a jejich svazky. Myslím, že mnohde zcela nesmyslně přežívá vazba spojů na konkrétní trať, ačkoli přepravní proudy se často přelévají mezi tratěmi. Pokud by dopravci provozovali linky, mohli bychom se na jedné trati setkat s různými dopravci a získali různá potřebná přímá spojení. Vhodná by ovšem byla jejich přísnější koordinace a integrace ze strany (zástupce) objednatele, nejlépe s víceúrovňovou kontrolou (stát/kraj/obec), aby nedocházelo k cílené likvidaci veřejné dopravy.
Registered user Sim 
03.12.2009 (1:17)  
xAnri05 > Plzen byla cela prapodivna. Vyhlasili VR, zadani primo poslali dvema (tusim CD a SA), dalsi dva (mam dojem ze Arriva a CSAD) si vyzvedli podklady za poplatek. Nabidky byly predlozeny a pote bylo VR zruseno s tim, ze to dostanou CD.

Pokud by to nekdo zrusil jeste pred prijetim nabidek, je to sice taky blby, ale da se to pochopit - mohla tam byt klidne nejaka fatalni chyba v zadani nebo tak neco. Jenze takhle to vypada, ze se nekdo snazil delat neco pro lidi a skoro to stihnul... kdyz uz si myslel, ze ma vyhrano, prislo zrejme politicke rozhodnuti shora...

Edit: ha, byl jsem pomalejsi :-)
03.12.2009 (1:07)  
Plzeň byla zrušena až po podání nabídek. O dalších nabídkách bych se neodvážil cokoli usuzovat, neviděl jsem je a vy patrně taky ne. Držme se toho, co je prakazatelné.
Registered user xAnri05  mail  
03.12.2009 (0:47)  
train50: pokud vim, plzen byla zrusena pred terminem, tusim bez nabidek. A u ostatnich predlozil mozna nejaky "car papiru", do VR to neslo. To uz s jistotou vedel, ze VR nebudou, protoze o 10 lete smluve se mluvi asi 10 mesicu. Takze mu o nic neslo :)

M: prozrel jsem ze soucitu k tobe, uz davno jsem si rikal: nekdo mu o musi napsat. fnuk, fnuk :)
Registered user M 
03.12.2009 (0:46)  
Anri - a co zes nahle procitl a prozrel?

Jinak dovolim si citovat tu "kultovni" vetu: Skoro to na mne, panove (Anri a train), pusobi, ze jeden z vas uplne nemluvi pravdu...
03.12.2009 (0:32)  
Výjimka čl. 5 odst. 6 bohužel platí, může to ale být upraveno vnitrostátním právem (připravovaný zákon o veřejné dopravě). Jediná odchylka od dosud platného nařízení je v čl. 7 ost. 2 - povinné zveřejnění rok předem, proto ten kvalt ČD a krajů. Přesto zbývá ještě hodně materiálu pro stížnosti k EK a žaloby k ESD, myslím, že soukromníci uspějí, potom se dotace vracejí - mmch. teď to hrozí DSB a je to za 700 mil €.
Důvody, proč odst.6: v EU vládne Německo (=DB) a Francie (=SNCF), tak čemu se divit.

ad xAnri05: nemáte pravdu, Jančura se zúčastnil (zrušeného) výběrového řízení Plzeňského kraje a předložil přímé nabídky v Brně, Ústí a Olomouci.

ad M: smlouvy jsou veřejné, můžete si je vyžádat na základě zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Funguje to.
Registered user xAnri05  mail  
03.12.2009 (0:16)  
Zajimave na techto medialnich tahanicich je to, ze celou vec se "soukromymi vlaky" rozpoutala Student Agency. Bez ni by vetsina zde diskutujici spise uvazovala, jak obnovit vozovy park CD, jak CD podporit, nebot by netusila, ze nejake "soukrome vlaky" jsou a mohly by tu jezdit. (Samozrejme predpokladam, ze ted se "potrefeni" zacnou byt v prsa, ze i bez Jancury vse vedeli a volali po konkurenci davno).
Nicmene proc to pisu - existuji skutecne realne domenky, ze Student Agency ve skutecnosti nemely v planu nikdy zadne sve vlaky zavadet a nic podobneho rozjizdet. Nasvedcuje pro to nekolik indicii. Jancura nepredlozil nikdy zadnou konkretni smlouvu, i kdyz tvrdil ze vlaky uz se vyrabeji, nikdy do zadneho vyberoveho rizeni nenastoupil (ani s nabidkou), vzdy se na posledni chvili vymluvil na nejakou velmi nepravdepodobnou okolnost. Osobne si myslim, ze konkurovat CD modernimi rychlymi mene kapacitnimi soupravami na trase OVA-PHA jde i dnes. Bez ohledu na jakekoliv dotace komukoliv.
Jancura je genialni medialni mag, ktery na ukor CD na sebe strhl pozornost, jakou nikdo jiny nema, ziskal levnou reklamu, a v dobe krize snadno rozsiruje a plni sve autobusove spoje a rozjizdi svuj bussiness v dalsich oblastech. Vsichni - me nevyjimaje - jsme mu to zrali i s naviakem. Me alespon muze tesit, ze jsem tomu neveril od zacatku. Ostatnich je mi lito. Dobrou noc.
Registered user M 
03.12.2009 (0:10)  
BTW - taky takova zmena - i bez Bruselu:-)
http://domaci.ihned.cz/c1-39302890-drahy-planuji-tazeni-na-bezdomovce
Doted se rikalo, ze je vyhnat nejde, protoze je to verejny prostor. A vono to asi pude:-)
Registered user M 
03.12.2009 (0:03)  
A velice podstatna vec - bylo by fajn, kdyby smlouva kraju (nebo statu, nevim, kdo presne je smlouvni strana) byla verejna. Komplet cela. Ostatne jako vsechny smlouvy, kde nejakou roli hraje stat (a jeho "organizacni slozky"), protoze tady zadna obchodni tajemstvi nemohou existovat. Bohuzel, ve skutecnosti je to spise naopak. Hlavne ze na to mame i urady...

A jednim dechem - Jancura muze ukazat ty svoje navrhy (beztak mu ted jsou k nicemu), at teda verejnost dojme. Billboardy jsou pekny, ale myslet si o nich muzu cokoliv. Pokud rekne i to, o co "jsme prisli", tak si kazdej (teda krome tech, jejichz to neni problem) bude moct rict, ze to jsou pekny bludy nebo bude mit opravdovej duvod tem billboardum verit*

*Coz tedy castecne lze i ted, protoze kritika ma spocivat v nevypsani VR, ne v tom kdo jej "vyhral"
Registered user M 
02.12.2009 (23:56)  
MZ - nevim, kdo je tady trapny, fakt ne... Jak by to bylo s mezinarodnimi jizdenkami je mi uplne, ale uplne jedno, protoze to, co mne zajima nejsou cizinci jezdici na osobacich v Cesku, ale Cesi... Nemluve o tom, ze by se to poresilo vysoce pravdepodobne uplne stejne jako jizdne CD-RJ. Predpokladam, ze pokud ten navrh mel kolem 100 stran, tak to snad nepsal Benda a nejsou tam jen nadpisy.

Jo a ze s Jancurou nechce nikdo uzavrit smlouvu (resp. to mi nevadi, vadi mi zpusob, jakym se smlouvy uzavrely) neni jeho problem, ale NAS problem. Stejne jako je NAS problem to, ze mame drahy dalnice. Stejne jako je NAS problem opencard atd.
A hlavne je NAS problem, ze mezi nami jsou takovi, kterym to vubec nevadi. Giga za opencard, no co. X giga za smlouvu s CD, no boze, my to prece neplatime...

PS: Vidim, ze skoro totez pozdeji napsal i Dusanh, ale mazat to nebudu:-) Uz proto, ze nekterym by to meli pribouchnout nad postel...


cert - a KDE to jako ten nekdo mel ukazat? To co umi... Tohle neni fotbal, kde se da predvest v krajskym preboru (a potom v divizi a potom v lize), ze jsem dobrej trener. Tady je jenom reprezentace a nic jinyho se trenovat neda. Vytykat nekomu, ze nic nepredvedl je ubohost a naprosta absence argumentu. Je to jako neprijmout kuchare, protoze neumi varit (ovsem soucasne mu, pro jistotu, ani nevydat povoleni varit).
02.12.2009 (23:35)  
ekoter: áno, už to vidím, ale hneď za tým sú potom poistky v čl. 7. Preto by som čl. 6 vnímal len ako klauzulu pre prípady, keď súťaž z nejakého dôvodu nie je možná, pretože na základe zásah primárneho práva sa vždy dá argumentovať preferenciou voľnej hospodárskej súťaže. A ČD vo vzťahu k MDČR do definície interného dopravcu nespadnú, pretože nie sú verejnoprávnym subjektom. Ministerstvo síce môže mať ľudí v správnej rade, a ČR má v ČD vlastnícke práva, ale stále je to a.s., ktorá nespadá do priamej rozhodovacej kompetencie ministerstva.
02.12.2009 (23:34)  
ekoter: To jsou stejně pravidla platná až ode dneška, ne? Mně přijde, že jediná šance je přes zákon o (ne)mrhání svěřenými prostředky.
02.12.2009 (23:30)  
Možná trochu OT, ale yajímalo bz mě, jak to je s dlouhodobými smlouvami a VŘ na Slovensku...
02.12.2009 (23:05)  
Ad Georgo: Ještě jednou
čl. 5: Uzavírání smluv o veřejných službách

odst. 3:
Každý příslušný orgán, který se obrátí na třetí osobu jinou,
než je vnitřní provozovatel, musí uzavřít smlouvy o veřejných
službách na základě nabídkového řízení, s výjimkou případů uvedených
v odstavcích 4, 5 a 6. ...

odst. 4: malý rozsah a malé podniky

odst. 5: mimořádné situace

odst. 6: železnice

Navíc si myslím, že vzhledem k MD ČR (tedy státu) by ČD splnilo definici tzv. vniřního provozovatele, a tedy v dálkovce nemusí být výběrové řízení už vůbec.

Samozřejmě i mě to mrzí, ale mám pocit že EU nám nepomůže, a že ty smlouvy na 10 let jsou plně dle tohoto nařízení.
02.12.2009 (22:43)  
JP: a v Plzeňském kraji to bylo jak? Pokud se nemýlím, výběrové řízení zrušil kraj (respektive si vybral nabídku ČD, vzhledem k tomu že na to měl nárok jí zvolit bez výběrového řízení)
02.12.2009 (22:38)  
AD Jakub Gregor bohužel ukázala zatím jen že když se příhlásí tak nabídku nepodá resp. naposlední chvíli se odhlásí,ale v mediích se bude prezentovat jako chudák kterému bylo jasné že nevyhraje.Takže zatím všichni viděli hodně prezentací hodně slov,ale skutek žádný.Dobrá reklama na jiné obory podnikání jinak nic.
02.12.2009 (21:34)  
Tedy předvést na své podnikatelské riziko, že něco umím - prostor je na to dost bohatý.

Tak já myslím, že nejmenovaná soukromá firma už to mimo sféru železniční dopravy ukázala, na železnici jí to zatím umožněno nebylo. Na druhé straně nejmenovaný státní podnik (pardon, a.s. samozřejmě) už tu má 20 roků a bohatý prostor na to, aby na železnici předvedla, že něco umí, ale nějak se nemůžu zbavit dojmu, že se jí to moc nedaří. Třeba je ale ten můj dojem mylný...
Registered user cer.t 
02.12.2009 (21:06)  
Díky Raqueli - zapadl jste do stále stejné mediální písničky.
Nejlepší odpověď - nehlásí se do výběrových řízení, protože ví, že to nemá smysl - hm, to ty firmy těžce, ale velmi těžce podceňujete, těmito kartami nehrají - to přenechte jiným domácím borcům, aby se zase někdo neurazil, že jmenuji :-).
Cenové nabídky žádné nemám, ale již jsem si x-krát přečetl v novinách za kolik se kdo bije v prsa, že bude jezdit.
Víte co je na tom to špatné, mimo mediálních bublin zde nebylo ještě ani jedno jediné reálné předvedení toho co umím - tedy mimo spousty tiskovek a zapózovaných fotografií - naposledy HN včera.
Tedy předvést na své podnikatelské riziko, že něco umím - prostor je na to dost bohatý.
Víte správný podnikatel nenabízí pouze zajíce v pytli, ví že s ním moc kupců nenajde, ale snaží se své schopnosti prezentovat trochu více skutečným zajícem, ne jen virtuálním, schovaným v pytli.
Doufám, že všechny evropské státy vypsaly výběrová řízení na zajištění železniční dopravy v rámci veřejné služby nebo, že by ne! že není ČR jediná?
02.12.2009 (19:53)  
cer.t: Ten článek opakuje známá mediální klišé, ale neodpovídá na otázky:
Proč se do výběrových řízení, těch pár pokusů, kterých bylo, nehlásí cizí dopravci?

Protože vidí, že to nemá smysl - výběrová řízení se skoro nevypisují a když se vypíšou, tak se z politických důvodů zruší bez otevření obálek. Na ty světlé výjimky, které byly dovedeny až do cíle, se velké firmy povětšinou přihlásily, alespoň zpočátku (a jedno z nich vyhrála Arriva).

Proč Regiojet nepodniká v okolních státech kde při vyšším jízdném a někdy i více než dvojnásobné dotaci měl několikanásobně větší zisk než v ČR.
Proč jsou v okolních státech dotace na km vyšší i více než dvojnásobně než v ČR, při vyšším jízdném a stejné ceně vozidel a energie, rozdílná je pouze cena práce - tedy otázka mají cizí firmy v těchto státech o tolik vyšší zisky placené z veřejných zdrojů?

V ostatních zemích je třeba podstatně vyšší cena dopravní cesty (v Německu asi 2,5 EUR/km plus ošupné nádraží, na Slovensku cca 2 EUR/km - u nás cca 8 Kč/km), což pro-ČD-agitátoři "zapomínají" poznamenat. Takže někde v Německu jsou prostě vyšší náklady, nastavení "přiměřeného zisku" bude podobné (nejsou tak blbí, aby to bylo výrazně víc, nemějte obavy). Navíc ČD dostávaly v minulosti spoustu peněz někde bokem (třeba "prodej majetku SŽDC" v účetní hodnotě 3,2 miliardy a tržní skoro nula za 12 miliard).

A nebo je to tak, že cena té kvalitné služby po které šilháme je přeci jen o dost vyšší než nám se snaží Regiojet, ČSAD Jablonec a podobní namluvit?
Vy máte k dispozici cenovou nabídku ČSAD Jablonec, že víte, co se nám snaží "namluvit"? A co se nám snažily namluvit ČD svou nabídkovou cenou 17 Kč/km za rychlíky Plzeň-Most?

Kolik by vlastně km bylo možné za tu kvalitnější službu zaplatit?
Ono docela záleží na tom, co si kraje objednají. Pokud chtějí topkvalitu, bude to drahé. Pokud chtějí něco cenově přijatelnějšího, tak je po Evropě třeba spousta motoráků z osmdesátých let, které se dnes vyměňují za nové (pro nás nepředstavitelné, že). Zajímavé ovšem je, že kraje nejspíš chtějí za draho stávající šajsdrek - tam asi nepůjde o zájmy cestujících a daňových poplatníků, ale hlavně o to, že se přes ČD dá vydojit nějaká ta miliarda pro p. Romana (Škoda Transportation = Appian = Martin Roman) a ten určitě nezůstane ČSSD dlužen...

Není to hra - vyhraji výběrové řízení dejme tomu za 60 Kč na km - tedy dotace, po roce řeknu ouha - spletl jsem se, ono to je poněkud dražší - zaplaťte 150 Kć za km nebo končím, pokud budu mít trochu větší obsluhu území, bude kraj tak řekněme v úzkých co teď - a bude zde spásné řešení - jo občané kvalitní služba něco stojí, tak k vám nepojede 10 spojů, ale pouze 5
Pěkně popisujete realitu minulých let v podání ČD - podepsání "nějaké" smlouvy, řev po půl roce že to nestačí, vydírání "zaplaťte víc nebo to zrušíme", odborářské vyhrožování stávkami, no a nakonec vyřvání dodatečných peněz od státu.
02.12.2009 (19:21)  
Miroslav Zikmund: jisté problémy začíná pociťovat i Arriva, která sice vyhrála výběrové řízení na osobní dopravu na trati Rybniště - Zittau - Liberec pro období 2010/2011 a dále, ale v podstatě nemá žádné technické zázemí. Těžko lze očekávat, že jí ČD postoupí část libereckého depa, když tak pronájem za úplatu, pokud to bude vůbec technicky (stavebně možné)
To asi budou jen nějaké tamtamy "jedna modrá guma povídala" na Pobřeží Chujoviny, pro které čím hůř, tím líp. Arriva se zakoupila v Görlitz v bývalých dílnách DB (ano, oni je nenechají v rámci boje proti třídnímu nepříteli alternativnímu dopravci radši spadnout tak jako ČD). Ono to desiro není potřeba polovinu jeho provozní doby opravovat tak jako nějaké 810 a brejlovce.
V Liberci bude potřebovat Arriva maximálně hnojovou kolej, jejíž služby možná v rámci dělání naschválů ČD "prodávat" nebuou nebo je předraží, ale pak stačí najmout nějakého místního fekálníka s příslušnou nástavbou.
A jinak ve většině libereckého depa se už dnes prohání jen vítr, neprovozovat ČD taková šrotoidní vozidla by už bylo dávno zavřené. Nebudou-li ho chtít pronajmout, můžou si ho klidně vetknout.
02.12.2009 (19:19)  
cer.t: ste pod správnym článkom? Vidíte v tom niekde jedinú zmienku o RegioJete? Alebo bol zvolený postup "prečítam nadpis - preskočím obsah - píšem komentár"?

ekoter: toto je možné len v rámci uvedených podmienok - teda mimoriadne situácie, malí dopravcovia a veľmi obmedzené výkony (milión €/300.000 vlkm)

junkrs: ak niekde čaká 60min prípoj, tak je to už s dovolením neschopnosť dopravcu. Keď som naposledy kvôli vykoľajeniu v Bratislave prichádzal do Žiliny posledným rýchlikom s +140, tak na každý prípojný smer bola pristavená mimoriadna 813, ktorá ľudí rozviezla. Predstaviť si, že by tam pravidelné osobáky nechali trčať do noci, je desivá.
Registered user Dusanh 
02.12.2009 (18:39)  
Ad M.Z.: trapná je vaše obava o to, zda bude RJ uznávat Interrail a mezinárodní jízdenky. Jak sláma z bot z toho kouká obava, zda bude uznávat i režijky. Nastavení těchto neuvěřitelně detailních tarifních podmínek a podrobností by nepochybně bylo součástí smlouvy.

Mnohem důležitější než nějaký Interrail je to, co udělá Jančura a následně český (evropský) soud. To může klidně skončit tak, že kraje budou (rozumějte MY budeme!!) někomu platit z našich daní ušlý zisk - buď ČD za to, že smlouvy nemohly dojet do konce a z toho mají finanční újmu anebo Jančurovi za to, že mu bylo znemožněno podnikat. V každém případě se prachy místo za vlaky a dopravu vyhodí oknem. A to je nejpodstatnější poučení z tohoto příběhu.
Opakuji, co jsem napsal na K-čku: vsadím se o basu kvasnicového Primátora, že to dopadne tak, jak jsem popsal výše :-((
02.12.2009 (17:58)  
ad 3) Cena za dopravní cestu je v okolních státech mnohonásobně vyšší a tvoří tak (na rozdíl od nás) podstatnou část dotací.
02.12.2009 (17:52)  
Nabyl jsem dojmu, že žijeme v komediálním státě. FRK
02.12.2009 (17:44)  
cer.t, pokúsim sa odpovedať, pri RJ sú to ale len moje domnienky.

ad 1 - nebude to náhodou ich kamarátšaftom s miestnym monopolom?
ad 2 - zrejme sa RJ cíti najlepšie a najodbornejšie na domácej pôde
ad 3 - poznám akurát situáciu z Rakúska - dopravu na hlavných a väčšine regionálnych tratí nerobí nikto iný ako štátny monopol. Monopol = spravidla vysoká neefektivita
ad 4 - ide opäť o monopol, ktorý nie je ničím nútený zefektívniť sa a z X korún odviezť nie 10 alebo napr. 12 vl.km.
ad 5 - toto je nutné zmluvne doriešiť. Obdobou Vašej výčitky je napr. to, že zoberiem si úver na 10 rokov, budem mesačne splácať 1000 Kč a zo dňa na deň si bude banka pýtať 2500 Kč mesačne. Celé je to absurdné.
02.12.2009 (17:36)  
Hezky a čtivě zpracováno.

Zajímavá je formulace "V obou případech má navíc cestující nárok na bezplatné jídlo a občerstvení v množství odpovídajícím čekací době".
Podle platných směrnic pro poskytování ochranných nápojů (ve smyslu nařízení vlády 361/2007 Sb.) má pracovník, není-li na pracovišti přístup k pitné vodě, nárok na 1,5 litru balené pitné vody při 8 hodinové směně ... analogický nárok bude mít i "postižený cestující", nebude-li přístup k pitné vodě.
Pokud se týká bezplatného jídla, literu směrnice naplní i krajíček suchého chleba ...vycházeje z doporučení ve smyslu zdravého životního stylu - "snídani sněz sám, o oběd se poděl s nepřítelem, večeři nech nepříteli".
Pravda, z hlediska přístupu k váženému zákazníkovi poněkud urážlivé ...

Podmínka "je-li to uskutečnitelné" je klíčová. Skončí-li (přeruší-li) vlak svoji jízdu ve stanici dálkově řízené, přičemž jediným pracovníkem dopravce bude strojvedoucí, těžko lze očekávat, že tento pracovník bude schopen cokoli jiného než předpisové zajištění vozidla proti ujetí.

"Žlutý pán" je poněkud trapný. Mimo nekonkrétního tvrzení o lepších službách a levnějším jízdném ještě neřekl, jak by to například bylo s platností jízdenky Interrail ve vlacích společnosti RailJet, s mezistátními jízdenkami apod., když se tak ohání zahraničím.
I kdyby náhodou po několika letech sporů u Evropského soudu uspěl a domohl se vypsání výběrového řízení, tak lze ty podmínky nastavit tak, aby sice nikoho nediskriminovaly, ale současně byly nesplnitelné. Například doložit fyzickou existenci nebo smluvní zajištění technického zázemí pro údržbu kolejových vozidel spojeného s nakládáním s nebezpečnými látkami a odpady ... (chápeme, že nemáte svoje "depo" s výzbrojním zařízením nafty odpovídajícím požárním i ekologickým předpisům, se zařízením pro ekologické vyprazdňování fekálních jímek a ekologickou likvidaci odpadů, ale můžete si to zajistit smluvně ... že s vámi nikdo nechce uzavřít smlouvu ... váš problém).

Tamtamy bubnují, že jisté problémy začíná pociťovat i Arriva, která sice vyhrála výběrové řízení na osobní dopravu na trati Rybniště - Zittau - Liberec pro období 2010/2011 a dále, ale v podstatě nemá žádné technické zázemí. Těžko lze očekávat, že jí ČD postoupí část libereckého depa, když tak pronájem za úplatu, pokud to bude vůbec technicky (stavebně možné) nebo za poskytované služby tvrdě platit. Další možností, pokud to je technicky možné, je bývalé depo DB v Zittau. Arriva by také ráda strojvedoucí. Ono to také může skončit tak, že Arriva si bude najímat ČD ...
Registered user junkrs 
02.12.2009 (17:30)  
Cer.t : To je taky fakt. Že se stovky souprav Jančury a jiných už dávno neprohání po kolejích železničně vyspělých států jako je Německo, Francie, Švýcarsko a další a už dávno nevytlačily státní dopravce DB, SNCF, SNCB atd.??? Za takový peníze, co nabízejí tady, by jim určitě utrhali ruce!!! Ó, ti jsou ale hloupí!!!
Registered user cer.t 
02.12.2009 (17:13)  
Ten článek opakuje známá mediální klišé, ale neodpovídá na otázky:
Proč se do výběrových řízení, těch pár pokusů, kterých bylo, nehlásí cizí dopravci?
Proč Regiojet nepodniká v okolních státech kde při vyšším jízdném a někdy i více než dvojnásobné dotaci měl několikanásobně větší zisk než v ČR.
Proč jsou v okolních státech dotace na km vyšší i více než dvojnásobně než v ČR, při vyšším jízdném a stejné ceně vozidel a energie, rozdílná je pouze cena práce - tedy otázka mají cizí firmy v těchto státech o tolik vyšší zisky placené z veřejných zdrojů? A nebo je to tak, že cena té kvalitné služby po které šilháme je přeci jen o dost vyšší než nám se snaží Regiojet, ČSAD Jablonec a podobní namluvit?
Kolik by vlastně km bylo možné za tu kvalitnější službu zaplatit?
Není to hra - vyhraji výběrové řízení dejme tomu za 60 Kč na km - tedy dotace, po roce řeknu ouha - spletl jsem se, ono to je poněkud dražší - zaplaťte 150 Kć za km nebo končím, pokud budu mít trochu větší obsluhu území, bude kraj tak řekněme v úzkých co teď - a bude zde spásné řešení - jo občané kvalitní služba něco stojí, tak k vám nepojede 10 spojů, ale pouze 5, což je sice taky součást kvality služby a významná, ale nyní se o ní taktně mlčí.
Registered user junkrs 
02.12.2009 (17:09)  
Georgo: Ano i čekání více než 60 min jsem zažil např. u posledního večerního spoje.
Jinak ty peníze by dopravci vracely ať by bylo zpoždění z jakýchkoliv důvodů nebo jenom jednalo-li by se o zpoždění způsobené dopravcem? Osobně si myslím, že jestli se vracení peněz zavede, budeme na to doplácet stejně všichni ze svých daní.
02.12.2009 (16:49)  
1370/2007, čl. 5 odsr. 6:
Není-li to zakázáno vnitrostátním právem, mohou příslušné
orgány rozhodnout o přímém uzavření smluv o veřejných službách,
pokud se týkají přepravy po železnici, s výjimkou jiných
druhů drážní dopravy, jako jsou metro nebo tramvaj. Odchylně
od čl. 4 odst. 3 nesmí být takové smlouvy uzavřeny na dobu delší
deseti let, pokud se nepoužije čl. 4 odst. 4.

Nevím, ale mně z toho plyne, že i dle EU můžeme vesele dále uzavírat přímo - pletu se?
02.12.2009 (15:41)  
Jakub Košmider: posledné varovanie. Článok síce do politiky zasahuje hodne, ale to neznamená, že sa toto diskusné vlákno zvrhne v štýle iDNES. Naviac ešte budete mať príležitosť politické emócie vytasiť, máme toho za dnešok pripraveného viac...

junkrs: čakanie na prípoj 60 min? To snáď nie...
02.12.2009 (14:22)  
Kde se tu vzal ČD4ever? 2 roky tu nebyl. Jinak jak ten článek začíná, lidí kteří znejí železnici jenom z křížení na přejezdu bude přibývat. A o to v českém Kocourkově celou dobu jde.
Registered user myrha  mail  
02.12.2009 (14:10)  
Aneb: Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat… A tak je to tady se vším:(
Registered user xAnri05  mail  
02.12.2009 (14:02)  
Fajn. I bez tohoto clanku tedy zustane svet na zeleznici stejny (-nejen v CR!). To snad prekvapuje jen pana Jancuru. Chudaka. Jeste pro nas maji priznivci liberalizace na zeleznici nejake dalsi katastrofalni informace??? Ne?! Tak nashle za 10 let :)
Registered user SzKT  mail  
02.12.2009 (13:58)  
Semík: Záleži kraj od kraje a něco málo se s evropskou dotací kupovat bude. Např. ve Středních Čechách chtějí koupit v několika následujích letech 4-5 jednotek City Elephant a blíže neurčený počet Regionov. Co bude v dalším programovacím období 2014-2021 těžko říct, ale je jisté, že bez dotace z EU se budou počty nově pořízených vozidel pohybovat v řádu jednotek. prostě Nový rok 2020 přivítají česká nádraží z 90% se stejným vozovým parkem, který tam je k vidění už teď. Minimálně v některých případech jsou totiž sazby, které kraje drahám zaplatí, vypočtené tak zvláštně, že to s bídou pokryje provoz, ale těžko už obnovu vozového parku.
Situaci ve zlínském kraji neznám (estování s ČD se snažím minimalizovat na absolutní minimum, takže do Zlína jedině žlutým autobusem), ale kde nejezdí City Elefanty, nejnovější vozidla představují motoráky řady 843 (r.v. 1996) resp. 842 (r.v. 1992).
Registered user junkrs 
02.12.2009 (13:58)  
To Jakub Košmider:
Tak to mi tedy poraď koho volit, když je to jedna verbež vedle druhý pouze se schovávající za svoje modré, oranžové, zelené, červené a kdoví jaké ještě barvy!!!!! Zatím to vypadá, že "záchranou" pro naši rozkradenou republiku by mohla být současná vláda, které nejde o nějaké sliby a bezmyšlenkovité plkání.
..... a následkem výše uvedeného, to na dráze vypadá, tak jak to vypadá. Peníze se prošustrujou a není na řádné zajištění služeb, nákup moderních vozidel atd.
Vracení částek za zpoždění by s sebou přineslo asi hlavně jedno velké negativum: V přestupních stanicích by se přestalo na zpožděné vlaky čekat, aby se zpoždění dále nepřenášelo (to by jistě "ocenili" cestující).
02.12.2009 (13:50)  
Mimochodem, kdyby se vzalo v každé trakci mediánové vozidlo co do věku, byl by to Ešus nebo 450/460/560, byl by to Žlutej hnus nebo Šukafon? Bylo by to u vozů Bmz/Bpee nebo B/Bt? To je jen k tomu obvinění, že na fotkách jsou stará vozidla a nikoliv ta, která jsou pro ČD "typická". Bohužel množiny "starých" a "typických" mají u ČD dost velký průnik.
02.12.2009 (13:46)  
Přidávám se s palcem nahoru za obsáhlý, výstižný a čtivý článek. A teď mě omluvte jdu si z mističky zobat "rozinky" v jogurtu - ať mám aspoň z něčeho dobrý pocit.
Registered user MuDr.  mail  
02.12.2009 (13:40)  
ad Jakub Košmider
Alespoň víte koho nemáte za půl roku volit
Fakt jo? :) Netahej prosím alespoň na tento web tu zavšivenou politiku... Než něco plácneš, prvně se zkus podívat na složení vládnoucích koalic v krajích.
Maucta
Registered user Semík  mail  
02.12.2009 (13:40)  
Chápu, to tak, že teď, když má ČD dlouhodobé smlouvy, že bude kupovat nová vozidla, nebo si to jen myslím? Chtěl bych se zeptat znalců. Jaké je nejnovější vozidlo provozované ve Zlínském kraji na regionálních spojích? Myslím termín výroby, ne předělání. Dík za info.
02.12.2009 (13:28)  
Je to hrůůza no! ČSSD už mi začíná líst na nervy ještě více než kdy jindy! Alespoň víte koho nemáte za půl roku volit ...
02.12.2009 (13:09)  
Ve spojení s článkem o Martinu Romanovi a jeho kámoších, na který je dole v diskuzi odkaz, to tedy znamená, že železniční doprava v českých zemích nikdy nebude dosahovat světové úrovně. ČD budou nuceny nakupovat vozidla lecky pochybné kvality (Regionova) u Škoda Holding (a je jedno u které jeho části) a jiného dopravce, který by koupil vozidla jinde, sem politická reprezentace (ze všech stran) nepustí. I to výběrové řízení se dá zmanipulovat. A odhaduji, že skoro každá politická reprezentace, která by nahradila tu současnou, se nechá uplatit, případně jinak přimět, aby pokračovala v nastoleném trendu.

P.S. Teď nevím, jestli z faktu, že loňských 12 miliard se prožralo a nekoupily se za to nová vozidla, jak bylo v plánu (samozřejmě u Škodovky), je vlastě pozitivní (Romanovi z toho přiteklo jen hodně málo), nebo negativní (peníze jsou pryč a skoro nic za ně). :-)
Registered user kobros 
02.12.2009 (13:05)  
eh, ten odkaz na clanek o Skodovce v Hospodarskych novinach.... No, nevim. V tomto pripade by stalo se zamyslet nad tim, kteremu panovi patri Hospodarske noviny (a pridruzena periodika). Je to pan, ktery Romana vyslovene nema rad. To jen tak pro poradek. (Krome toho nema rad CD a oboji ciste z obchodnich pricin).
Jinak nic proti nutne konkurenci na siti SZDC.
Registered user ČD4ever  mail  
02.12.2009 (13:04)  
M: Všichni co s Vámi nesouhlasí jsou vtipálci? Nebo jak mám Vašemu příspěvku rozumět?
Registered user M 
02.12.2009 (12:53)  
ČD4ever je dobrej vtipek, u Komercaka si ale nejsem jistej, jestli to jako vtip myslel. Na jednu stranu to muze byt o to pusobivejsi na druhe strane (pokud by to myslel vazne) trosku strasidelne
Registered user ČD4ever  mail  
02.12.2009 (12:44)  
Kraje provedly správný krok, správným směrem... Jančura ani nikdo podobnej na tom už nic nezmění (ten ať si dělá tu svou trapnou reklamu proti ČSSD) Jen doufám, že se za 10 let vymyslí podobná věc, aby se tato situace udržela co nejdéle....

Jinak článek se mi zdá jednostranně zaměřený a i když tvrdí, že ne, tak je silně orientovaný proti Českým Drahám (například fotky starých vlaků, podceňování moderních vozidel Regionova a CityElefant atd.)

Vždy jsem myslel, že Želpage je nestranná, ale toto byl velký krok zpět... Styďte se!!!!
Registered user waszyn 
02.12.2009 (12:43)  
Dotaz na nějakého přítomného zaměstnance ČD a.s. To o těch hrozinkách to vám někdo vykládá na nějakých školeních? Nebo na schůzích odborů? Nebo jak je možný, že se vždycky najde nějaký s prominutím blbec s tímto tisíckrát vyvráceným argumentem a po tisíciprvé zase začne tu o hrozinkách. A to nejen tady ale i na všech možných i nemožných diskusích napříč fanouškovskými i zpravodajskými servery. Fakt mi to hlava nebere jak by mohlo tolik lidí vymyslet stejný nesmysl. Přečtěte si proboha něco o financování veřejné dopravy.
02.12.2009 (12:33)  
komerčák,
ad 1 požaduje sa vypísanie verejnej súťaže na dopravcu (t.j. dopravca navrhne o.i. aj cenu, za ktorú navrhuje stanovený rozsah výkonov odviezť; dotácia sa skladá z rozdielu medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a tržbami; EON = vlastné náklady + primeraný zisk) = argument typu - o využívané trate bude bitka a lokálky nebude chcieť nikto voziť je nezmysel, pretože všade sa uvažuje s primeraným ziskom dopravcu
ad 2 Nekompletnosť služieb - v kraji bude dopravu zabezpečovať viac subjektov => komplikácie pre cestujúceho. A čo bráni kraju (alebo celému štátu) mať vlastný jednotný tarifný systém, aby bolo cestujúcemu jedno vo vozidle akej firmy sa vezie? Veď je tu čiastočne už aj dnes - IDS. Éra marketingovej politiky dopravcu voči cestujúcim by pri dotovaných spojoch vo verejnom záujme mala skončiť.
Registered user Tepich 
02.12.2009 (12:17)  
Mám jenom drobnou ilustrativní příhodu k náhradám za zpoždění.
Kamarád žijící v Británii jel loni pendolínem Virginu a kvůli nějaké poruše na vlaku dorazil do cílové stanice se zhruba dvouhodinovým zpožděním. Podle přepravních podmínek měl nárok na vrácení plného jízdného, tak si o to požádal. Asi za dva týdny mu přišel dopis se šeky na 116 liber, tj. dvojnásobek toho, co za jízdenku zaplatil. Šeky mohl vyměnit buď za hotovost nebo za jízdenky podle svého uvážení. Holt jinej kraj, jinej mrav.
Registered user komerčák  mail  
02.12.2009 (12:14)  
Děkuji z velmi objasňující článek poněkud chaotickou situaci na českých kolejích. Myslím si že postup Vlády ČR je to nejmenší zlo jaké může vzniknout! Nevěřím soupeřícím dopravcům o železniční dopravu že by se ně globálně cestování na kolejích zlepšilo. Jsou zde jasné signály upřednostňování otázky kapitálové před otázkou koleje pro lidi. Ano lukrativní tratě popřípadě spoje by dozajista byly na dračku ale co s ostatními? Protože žádný dopravce není schopen zabezpečit komplexní služby v cellém kraji, na všech tratích v požadované kvalitě, je jasné že jakési byť zákonné úmysly EU by byly železniční dopravě v Česku okamžitým zavedením naškodu. Můj názor je pochopitelně ovlivněn 30letým působením ve službách ČSD a ČD určitě bych svou službu vykonával raději na moderních vozidlech, to dá rozum. Pokud však vidím snahy externích dopravců zejména v nákladní doipravě o vyzobávání hrozinek, jsem přesvědčen že podobné manýry mají všichni ti Jančurové a spol v osobní dopravě.
A nebo je to vše jinak?
Registered user M 
02.12.2009 (11:58)  
waszyn - Skodovka je prece ryze ceska firma, ne?:-))
Correspondent or Member of ŽelPage Payus  mail  
02.12.2009 (11:57)  
Parádní článek...v něm se i nezáživná témata záživně čtou..thumbs up ;-)
Registered user M 
02.12.2009 (11:55)  
Pekny clanek. Na jednom miste chybi slovo "kol":-)

Jinak v clanku je to trochu zmineno, narazi na to i waszyn
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411000371130-udalosti-komentare/obsah/94254-zivy-vstup/
Jsou tam pekny dve veci - jednak oba pany ma Veselovsky docela na haku (rekl bych, ze veta "panove, skoro mam pocit, ze jeden z vas lze" ma sanci stat se kultovni), druha (pravda, ta vlastne ani moc pekna neni) - Martinek nekolikrat dostane otazku, proc nevypsali vyberove rizeni a ani jednou na ni neodpovi. Vzdy rekne, ze postupovali v souladu se zakonem. Jenze na to se jej nikdo neptal...
Registered user Jenki 
02.12.2009 (11:48)  
Waszyn napsal : znovu bych tedy položil otázku komu patří plzeňská škodovka, kolem toho se v české dopravě točí téměř vše...
Kuk sem : http://ekonom.ihned.cz/c1-33176780-romanova-kolonie
Registered user waszyn 
02.12.2009 (11:43)  
szkt: je to obrovská tragédie pro českou železnici, zabilo se několik much jednou ranou. Podaří se čerpat dotace, přes škodověnku přitečou kam je potřeba, cestujícím se zalepí huba regionovama, elefanty a dá-li bůh jednou poloelefanty, díky koordinovanému postupu nebude v žádném kraji jezdit nic lepšího, takže chudák neinformovaný cestující si bude myslet, v jakém že nejezdí moderním vozidle. A že by za své daně mohl mít plně něco jiného mu bude šumák. Sladká nevědomost..
Registered user SzKT  mail  
02.12.2009 (11:23)  
Waszyn: Ty smlouvy jsou nastavené tak, že stejně ta "nová vozidla" budou s největší pravděpobností Regionovy. U pár jednání na toto téma jsem byl a všichni zůčastnění (včetně těch od ČD) si libovali, že vlakem přece nikdo z nich nejezdí, tak je to přece jedno- a Regionoha přece dobře vypadá...
Předpověď dalšího vývoje je jednoduchá: tyhle smlouvy spolehlivě zajistí, že v roce 2019 na českých kolejích bude jezdit jen a pouze to, co teď: Cityelefanty v řádu jednotek a několik zbastlených prototypů ze Škodovky to nezachrání.
Registered user SzKT  mail  
02.12.2009 (11:17)  
Perfektně zpracovaný článek, plně vystihující trudnou realitu železniční dopravy na českých železnicích. Jen doplním, že jedním z podružných důvodů pro desetileté smlouvy ČD s kraji na zajištění ZDO je paradoxně kvůli možnosti nakupovat vozidla z evropských dotací: bez dlouhodobé smlouvy na ZDO by to totiž nešlo. A než riskovat v tento moment výběrové řízení s nejistým výsledkem (byť by ho nejspíš ČD "objektivně" vyhrály s nejnižší cenou: s 810-814 si to můžou dovolit), tak je lepší si pohodlně uzavřít smlouvy "postaru" v poslední možný moment. Ať žije nezávislá, svrchovaná a ve všech oblastech specifická ČR! :-(
Registered user waszyn 
02.12.2009 (11:16)  
Zajímalo by mně kolik těch slíbených nových vozidel ČD nakoupí mimo ŠKODA TRANSPORTATION. Tipuju správně, že nula? O tom to totiž celé je. Ne o politických stranách, ale o těch 20 miliardách, z níchž něco ukápne i mamlasům typu Martínek, koukal jsem na něj v událostech komentářích, povědomí o ZDO naprosto nulové, z perel co vypustil z úst mně asi nejvíce zaujalo asi to, že ČD jsou "veřejnoprávní podnik", ale fundovaně rozhodl den před platností evropské směrnice o něčem co kromě toho, že smrdí korupcí, dokonce o 7 let překračuje jeho mandát.. Ale nedělám si iluze, že za jiného zastupitelstva by to bylo jinak. Znovu bych tedy položil otázku komu patří plzeňská škodovka, kolem toho se v české dopravě točí téměř vše... Dokonce se na dalších 10-15 let zazdí naprosto neutěšený současný stav a v době kdy se i na balkáně prohání moderní vozidla budeme mít tu čest svézt si zadek v hypermoderních a hyperlevných 471 i na tratích, kam se vůbec nehodí. Musíme přece počkat až se v Plzni něco zbastlí.. Vždyť už to je do očí bijící..
02.12.2009 (11:14)  
Jasné, stručné a trefné. Výlukové jízdní řády (často i ty běžné) jsou cárem papíru, kterým se stejně nikdo neřídí, cestující mají plno povinností, kdežto dopravci v podstatě žádné... Takže nás (cestující, objednavatelé) monopol zvaný ČD může dál ojebávat bez jakýkoliv sankcí. Je mi z toho šlouf a jen doufám, že Jančura se stížností na chování českých úřadů uspěje a ledy se konečně pohnou
 Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko