..: Jednotka 680.001 ČD :..

Poslední aktualizace 13.10.2005 - doplněny oběhy v GVD 2005/06, zkoušky v Německu a u Pardubic

Roll-out v Saviglianu, zkoušky v Itálii, transport do ČR

ROLL-OUT první jednotky se uskutečnil v Itálii ve výrobním závodě Alstomu v Saviglianu dne 26.3.2003 v Saviglianu a poté se rozběhly zkoušky v Itálii. Tyto zkoušky navštívila část redakce Železničáře, aby pořídila fotoreportáž a aby se svezla touto jednotkou. Moc štěstí neměli, protože jednotka byla často porouchaná (ladění soupravy je obtížné).


Dne 16.6. odjelo pendolino z Itálie. Parametry přepravy jsme nezjistili. Přes rakouské území jela jednotka jako součást pravidelného nákladního vlaku, ale s omezením rychlosti na 60 km/h. Dne 18.6.2003 dopoledne měla být v Horním Dvořišti. Ale u Lince nastaly komplikace. Vinou brždění vypadlo převodní spřáhlo z háku ochranného vozu před jednotkou a jednotka najela na nárazníky ochranného vozu, které se zabořily do jejího čela. Při nehodě byla poškozena část čela kolem spřáhla. (malé kryty v poloze, kde vozy mají nárazníky). Musela se provést oprava poškozeného převodního spřáhla, ale pak se zjistilo, že na druhé (nepoškozené) straně je závada ve spřáhle Pendolina (unikal vzduch) a tak se musela jednotka otočit na trianglu a jela dál do ČR za spřáhlo na poškozené straně. Pro převoz v České republice byl stanoven zvláštní režim. Souprava byla v ČR přepravována jako zvláštní vlak (Sv 1.nsl 272) ze Summerau do ČB čmelák + 4*B + Es + 680, z ČB do Prahy 363 + 4*B + Es + 680. Z ČB jednotka odjela krátce před půlnocí dne 18.6.2003, na hranicích Prahy se ukázala po třetí ráno dne 19.6.2003 a přes hlavní nádraží projelo ve 4:05.


Průjezd žst. Praha hl.n. 19.6.2003 ráno - viz VIDEO


Původně měla jednotka jet přímo do Vršovic, ale aby se nemuselo složitě přepřahat, jelo se odklonem přes Malešice - Libeň a hl.n. Od 20.6. 8:00 až do 22.6. 11:00 bylo čelo opravováno v ONJ Praha z dílů, které došly z Itálie a při souhře pracovníků ČD (3) a Alstomu (6). Oprava byla velmi složitá, protože bylo měněno celé čelo 681 001. Z Itálie přišlo navíc nenastříkané, tak se stříkalo v Praze. Nakonec se vše podařilo celkem rychle...

Představení pendolina veřejnosti

V úterý 24.6.2003 bylo pendolino oficiálně představeno "vyšší i nižší" veřejnosti a týž ten v 17:53 odjela jednotka z hlavního nádraží rovnou na zkušební okruh do Cerhenic, kde začaly zkoušky.

pendolino v Praze hl.n.
čelo 682 001
podvozek jednotky
detail

údaje o brzdách "nejsou známy"...
... ani údaje o ruční brzdě "nejsou známy" ale je vidět, kam jednotka patří
zasunovací spřáhlo

Interiér jednotky

první třída
druhá třída
barový oddíl
kabina strojvedoucího

Spojení jednotky s žehličkou + odjezd do Velimi

pohled na převodní spřáhlo před spojováním 680tky s žehličkou (17:23)
žehlička najíždí
spojeno

souprava pomalu opouští Prahu hl.n. rychlostí 5 km/h (17:49 - 17:53)

Průjezd seřaďovacím nádražím v Praze Strašnicích (19:00)

Přesun jednotky ze ŽZO do Nymburka dne 19.1.2004

Dne 19.1.2004 probíhal převoz jednotky řady 680 ČD ze ŽZO Cerhenice do Nymburka na přesoustružení kol na profil UIC. Jednotka vyrazila z Velimi po desáté hodině dopolední a v Nymburce byla po jedenácté hodině. Martin Hanzal zastihl jednotku v Kolíně a mezi Kolínem a Nymburkem. Děkuji za skvělou fotoreportáž.
Zpět na ŽZO se jednotka vrátila po polední dne 22.1.2004

Stanice Kolín, cesta do Nymburka a Nymburk


První zkoušky jednotky na trati Praha - Děčín

Dne 12.7.2004 se konala přeprava jednotky 680.001 ze ŽZO Cerhenice do DKV Praha PJ ONJ. Jednotka byla tažena strojem 162.012. Kolem půl jedné odpoledne byly zahájeny testy jednotky, při kterých se testovalo naklápění při rychlostech až 130 km/h. Během testů, které probíhají zpravidla na 2. traťové koleji a 2. staničních kolejích je vyloučen provoz na sousedních kolejích.

Pendolino jezdí úsek Praha-Bubeneč - Kralupy n.Vlt. bez zastavení a vždy přímým směrem za 12 - 16 minut. Pro srovnání rychlík jede tento úsek 16 minut.

 • 12. - 14.7.2004 se konaly zkušební jízdy mezi stanicemi Praha-Bubeneč - Kralupy n.Vlt.
 • 15. - 16.7.2004 se konaly zkušební jízdy mezi stanicemi Roztoky u Prahy - Kralupy n.Vlt.

12.7.2004


13.7.2004


14.7.2004


Trať 090/091

 • 12. - 14.7.2004 mezi žst. Praha-Bubeneč - Kralupy n.Vlt.
 • 15. - 16.7.2004 mezi žst. Roztoky u Prahy - Kralupy n.Vlt.
 • 19. - 20.7.2004 mezi žst. Roztoky u Prahy - Kralupy n.Vlt.
 • 21. - 23.7.2004 mezi žst. Praha-Bubeneč - Kralupy n.Vlt.
 • 26. - 30.7.2004 mezi žst. Hněvice - Vraňany s max. rychlostí 166 km/h.
 • 02. - 06.8.2004 mezi žst. Bohušovice n.O. - Ústi n.L. jih s max. rychlostí 141 km/h.
 • 09. - 13.8.2004 mezi žst. Ústí n.L. sever - Děčín hl.n. s max. rychlostí 147 km/h.

Trať 260

 • 31.8. - 3.9. 2004 mezi žst. Svitavy - Letovice (jen uvedený směr) s max. rychlostí 135 km/h.
 • další zkoušky probíhaly v blíže neupřesněné dny v říjnu 2004.

Rychlostní jízdy mezi Hrušovany u Brna a Břeclaví 15. - 19.11.2004

Nejzajímavější část zkoušek se odehrávala mezi stanicemi Břeclav - Hrušovany u Brna - Břeclav jen po druhé traťové koleji, která byla na rychlostní zkoušky speciálně upravena.

Konaly se zde rychlostní zkoušky, dále se dělaly brzdové zkoušky a také se testovala součinnost sběrače a troleje.

Při jízdě z Břeclavi do Hrušovan byla jednotka z Břeclavi vytlačena dieselovou lokomotivou až pod měnírnu trati. Zde se lokomotiva odpojila a pendolino se rozjíždělo na rychlost 160 km/h. Po průjezdu stanice Podivín zvyšovalo na cílovou zkušební rychlost, které dosáhlo mezi stanicemi Zaječí a Šakvice. Před průjezdem Vranovic jednotka opět zpomalila na 160 a postupně brzdila do Hrušovan.

Při jízdě z Hrušovan u Brna se jednotka rozjížděla vlastní silou na rychlost 160 km/h, po průjezdu stanice Vranovice jednotka začala zrychlovat na cílovou zkušební rychlost, které dosáhla poblíž stanice Zaječí. Před stanicí Podivín jednotka opět začala zpomalovat tak, aby stanicí projela opět "jen" 160 km/h a postupně dojela do Břeclavi přednádraží.

Plán jízd a rychlostí:

 • 15.11.2004 160 a 180
 • 15.11.2004 190 a 200
 • 17.11.2004 210 a 220
 • 18.11.2004 až 230

Realita posledního dne ale byla jiná. První pár se jel rychlostí cca 220 km/h, druhá jízda byla o něco zajímavější. Během jízdy Břeclav - Hrušovany se jelo až 229,4km/h, během jízdy Hrušovany - Břeclav se jelo dokonce až 237,04 km/h.

Tento rekord nebude zřejmě hned tak překonán. Příští překonání se předpokládá na rok 2009, kdy by jednotka řady 680 měla jet 253 km/h (max. rychlost jednotky 230km/h+10%).

Snímky Milana Vojtka z 15. a 16.11.2004


Video z jízd dne 17.11.2004 u žst. Šakvice

2. jízda první série a druhá série jízd [Karel Chýla]: 6,5MB DivX

Pendolino na zkouškách v Německu - červenec/srpen 2005

Dne 20.7.2005 odjelo Pendolino 680.001 ke zkušebním jízdám do Německa. V areálu DB Systemtechnik v Mnichově proběhly nejprve některé stacionární zkoušky a následně také příprava jednotky na zkušební jízdy. V rámci nich se na trati München Nord - Maisach za přítomnosti zástupců Výzkumného ústavu železničního, a. s., Českých drah, a. s., DB Systemtechnik a výrobce – společnosti Alstom - jednotka pendolino podrobila zkouškám elektromagnetické kompatibility.

Následovaly pak brzdové zkoušky při maximální rychlosti 220 km/h a měření na trakčním vedení, s cílem ověřit „spolupráci“ trolejového drátu se sběračem. Tyto zkušební jízdy probíhaly na trati Hamburg – Berlín (v úseku Wittenberge - Ludwigslust).

Od pondělí 15. srpna 2005 pak probíhaly zkoušky jízdních vlastností a jízdní bezpečnosti do maximální rychlosti 220 km/h. Ty se uskutečnily nejprve na trati Augsburg – Donauwörth, následující týden pak na trati Bamberg - Lichtenfels (v okolí Norimberka) (zde max. 160 km/h).

Zkušební jízdy byly ukončeny 29. srpna 2005, kdy se jednotka pendolino vrátila přes hraniční přechod Furth im Wald / Česká Kubice zpět do ČR k pokračování dalších zkoušek.

Rychlostní testy pod 3 kVss - říjen 2005

Téměř po roce si jednotka vyzkoušela vysoké rychlosti. Konkrétně mezi Pardubicemi hl.n. a Zámrskem se od pondělí 10.10. do pátku 14.10.2005 konaly rychlostní zkoušky EJ 680.001. Během testů dosáhla jednotka rychlosti až 230 km/h.

Tyto testy jsou důležité - jakou součást TBZ, která má podmínku, že se rychlostní testy musejí vykonat na všech proudových soustavách, které pendolino bude využívat. Pod 25 kV 50Hz se zkoušky konaly v listopadu 2004, pod 15 kV 16,7Hz se konaly v červenci 2005 a srpnu a pod 3kVss se konaly v říjnu 2005.

Plán jízd:

pondělí 160 a 170 km/h, úterý 180 a 190 km/h, středa 200 a 210 km/h, čtvrtek 220 a 230 km/h, pátek byl rezervní den pro případ, že se některá část zkoušek nestihne. Ve směru Zámrsk - Pardubice mělo pendolino nejvyšší povolenou rychlost 210 km/h.

Časové trasy:

Pardubice - Zámrsk 10:00 - 10:15, 11:50 - 12:05

Zámrsk - Pardubice 10:50 - 11:05, 13:45 - 14:05, případně 14:55 - 15:10

Autoři fotografií na této straně: Redakce Železničáře, Tomáš Bareš, Martin Hanzal, Ondřej Janiš, Karel Chýla, Igorus, Adam Tatar, Marian Pácer; video H@WKEY.


Karel Chýla Poslat mail autorovi | 31.7.2004 (11:58)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Vozidla

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Přihlášení
 
 
  
 
   Zaregistrovat

© 2001 - 2019 ŽelPage - správci


Info
informacni okenko