..: Jaké byly oslavy Dne železnice na Karlovarsku :..

354.195 při odjezdu z Nejdku do Johanngeorgenstadtu, foto: Jiří Randa, JRtrain Karlovy Vary — V sobotu 26. září 2009 proběhly na různých místech naší republiky oslavy Dne železnice. České dráhy spolu s dalšími organizátory připravily různý program v podobě jízd historických vlaků, výstav lokomotiv, otevřených dveří v depech a dalších prostorách běžnému smrtelníkovi nepřístupných. Já se rozhodl, zejména s ohledem k mému bydlišti, navštívit oslavy Dne železnice v Karlových Varech, jízdu parního vlaku ke 110. výročí Krušnohorského semmerinku - trati K. Vary - Potůčky - Johanngeorgenstadt a modelářskou výstavu Ostrovská kolejnice v Ostrově nad Ohří. Původně jsem plánoval využít nabídky ČD SoNe+, ale vzhledem k absenci vlaků jsem nakonec opět zvolil drobné přibližovadlo, vlastní automobil. A aby toho nebylo málo, ráno jsem po probdělé noci poněkud zaspal a tak původní itinerář vzal za své.

110 let trati Karlovy Vary - Nejdek - Potůčky - Johanngeorgenstadt

Po probuzení telefonem, kdy modelářští kolegové z Mostecka již stepovali na karlovarském dolním nádraží, jsem hbitě vyběhl z postele, vzbudil synka a po rychlé snídani jsme vyrazili na Nejdek. Protože okolo Sokolova až ke Karlovým Varům probíhá výstavba rychlostní silnice R6, zrychlený přesun byl poněkud bržděn právě různými objížďkami, zúžením a kolonami aut. Přesto nakonec, i vzhledem k neznalosti, kde že to nádraží v Nejdku vlastně je, se podařilo přijet na místo "za pět minut dvanáct", resp. v 10:35. V 10:40 byl plánován odjezd historického vlaku v čele s parní lokomotivou 354.195 a protože nejdecké nádraží není veliké, z jednoho konce, u kterého se podařilo najít místo k zaparkování, jsme se rychlým krokem přemístili na druhý, ke stavědlu na potůčkovském zhlaví. Přestože jsem pořídil několik snímků před odjezdem i při něm, zachytit pěkný snímek se nakonec nepodařilo. Obsypán drobnými kuličkami z vysoké trávy a křoví z příkrého svahu u stanice, jsem se vydal prohlédnout nabídku programu ve zdejší stanici. Překvapivě tu byli hned čtyři prodejci železničních modelů, literatury a drobných suvenýrů s železničních tématikou, známí převážně z výměnných setkání konajících se pravidelně v pražské Menze Jednota. V Nejdku bylo možné zakoupit i perníčky s logem výročí - 110. Ačkoli byla propagována výstava železničních vozidel a ukázky drezín, vystavena byla pouze jedna lokomotiva ČD Cargo 753 757-4 a šlapací drezína. Ta byla vytrvale v obležení dětí, pro které bylo mimo jiné připraveno i divadelní představení. Ještě nutno dodat, že zde byla doplněna voda do parní lokomotivy a na konec vlaku připojen jeden vůz společnosti Railtransport spolu s postrkovou dieselovou lokomotivou 716 505-3, zvanou klikošlap. Na původně plánovanou návštěvu výstavy "Krušnohorský Semmering 1899 – 2009" v nejdeckém muzeu a výstavu fotografií "Traťováci" ve zdejší galerii Zelená sedma, kvůli rannímu zpoždění nezbýval čas a tak jsem vyrazil do Karlových Varů na výstavu lokomotiv.

Klikošlap 716 505 na postrku při odjezdu z Nejdku, foto: Jiří Randa, JRtrain Šlapací drezína v Nejdku, foto: Jiří Randa, JRtrain Brejlovec ČD Cargo v Nejdku, foto: Jiří Randa, JRtrain Stará vodárna v Nejdku, foto: Jiří Randa, JRtrain

Modelářští přátelé, aniž bychom se stihli setkat, odjeli následovat parní vlak do Nových Hamrů a Potůčků, kde na rozdíl ode mne pořídili několik použitelných záběrů parního vlaku. V každé stanici (Nová Role, Nejdek, Nové Hamry, Pernink, Horní Blatná) probíhal nějaký kulturní program, včetně vítání Císaře Pána s družinou v dobových kostýmech.

Parní vlak do Potůčků - Nové Hamry, foto: Jan Šedivý Parní vlak do Potůčků, na postrku klikošlap - Nové Hamry, foto: Jan Šedivý Parní vlak do Potůčků, foto: Jan Šedivý Parní vlak do Potůčků, foto: Jan Šedivý Parní vlak do Potůčků, foto: Jan Šedivý

Jak později referovali mí přátelé, v Perninku, kde také probíhal drobný kulturní program a vítání Císaře Pána, byli připraveni i hasiči s vodou, která se nakonec nedoplňovala. Po pořízení několika snímků, včetně regionovy spolu s klikošlapem, se rychle přesunuli do Horní Blatné. Zde došlo po odjezdu vlaku k zahoření vysušeného travního porostu jiskrou z lokomotivy. Vznikající požár byl promptně uhašen za pomoci větví a obuvi zde přítomných a po delší pauze bylo požářiště pro jistotu prolito hektolitry vody přispěchavších hasičů, kteří přijeli z Potůčků se svou Tatrou T 815 8×8 osazenou mohutnou radlicí. V Potůčkách odstoupil vůz Railtransportu i s klikošlapem a parní vlak odjel do konečné stanice Johanngeorgenstadt. Zde se bylo možno vydat na prohlídku starobylého horního města proslaveného těžbou rud a poté rukavičkářstvím.

Parní vlak na viaduktu při vjezdu do Perninku, foto: Bohumil Voříšek Klikošlap po boku Regionovy - Pernink, foto: Bohumil Voříšek Parní vlak při odjezdu z Horní Blatné, foto: Bohumil Voříšek Parní vlak při vjezdu do Johanngeorgenstadtu, foto: Bohumil Voříšek

Karlovy Vary dolní nádraží

Karlovy Vary dolní nádraží, foto: Jiří Randa, JRtrain Na dolním nádraží v Karlových Varech byla při příležitosti oslav výročí připravena malá výstava lokomotiv. Detailně jsme si zde mohli prohlédnout dvě historické dieselové lokomotivy - hektora T 435.0145 a karkulku T 444.030. Výstava byla doplněna prodejem drobných suvenýrů v historickém voze zvaném rybák. V depu, kam jsem měl možnost se podívat, byl ještě odstaven brejlovec T 478.3101. Nutno zmínit, že lokomotiva T 444.030, po několikaletém odstavení z důvodu závady na motoru, byla nedávno opravena a zprovozněna v PJ Cheb členy sdružení Plzeňská dráha.

Na "dolňáku", jak se dolnímu nádraží v Karlových Varech říká, je docela čilý a zajímavý provoz. Kromě tradičních vozidel Českých drah zde můžeme o víkendech potkat Regiosprintery Vogtlandbahn provozované společností Viamont (v trati Mariánské Lázně - K.Vary - Sokolov - Kraslice - Zwickau) a Desira DB Regio (Karlovy Vary d.n. - Potůčky - Zwickau). Z Mariánských Lázní sem také přijel motorový vůz 810 s předvolební reklamou ČSSD. Je zvláštní, že i když z voleb sešlo, a bilboardy a reklamy by se měly stáhnout, tak reklama na vozech zůstala.

Karlovy Vary dolní nádraží, foto: Jiří Randa, JRtrain Výstava lokomotiv v K. Varech d.n., foto: Jiří Randa, JRtrain Brejlovec T 478.3101, foto: Jiří Randa, JRtrain Hektor T 435.0145, foto: Jiří Randa, JRtrain Karkulka T444.030, foto: Jiří Randa, JRtrain Karlovy Vary d.n. - depo, foto: Jan Šedivý Kocour 742 201-7, foto: Jiří Randa, JRtrain Desiro 642 701-7 DB, foto: Jiří Randa, JRtrain Zátiší v depu, foto: Jiří Randa, JRtrain 810 v barvách jistot a nadějí ČSSD, foto: Jiří Randa, JRtrain Karlovy Vary d.n. - desiro a regiosprinter, foto: Jiří Randa, JRtrain Karlovy Vary d.n. - desiro a regiosprinter, foto: Jiří Randa, JRtrain

Zajímavé záběry pořídil jeden kolega v neděli, kdy členové sdružení Plzeňská dráha odváželi karkulku s rybákem zpět do chebského depa. V té době do Karlových Varů přijel německý zájezd s motorovým vlakem 758 (VT 57).

Zájezd z Německa, foto: Jan Šedivý Karkulka a motoráky z Německa, foto: Jan Šedivý Karkulka při cestě zpět do Chebu, foto: Jan Šedivý Německý zájezd, foto: Jan Šedivý

Vlečka do "škodovky" v Ostrově nad Ohří

Ostrov nad Ohří - vlečka, foto: Jiří Randa, JRtrain Po krátké návštěvě Karlových Varů jsme se vydali k Ostrovu. Ještě před tím, než jsme navštívili modelářskou výstavu ve zdejším Domě dětí a mládeže, jsme se zastavili na ostrovském nádraží a prohlédli si zbytky vlečky do bývalé Škody Ostrov, původně trati z Ostrova nad Ohří do Jáchymova. Na té byl ukončen provoz v 50. letech minulého století. Provoz na vlečce byl ukončen v roce 2004 a v říjnu téhož roku byly ze škodovky zachráněny dvě vlečkové lokomotivy řad T 211 a T 212, které měly být původně sešrotovány. Tehdy, za pomoci plzeňských sběratelů vojenské techniky a šenovského KPL, byly vykoupeny a převezeny do Kamenického Šenova. Původní trať do Jáchymova kromě pár zbytků kolejí připomíná i osiřelá budova železniční zastávky v centru Ostrova.

Ostrov nad Ohří - vlečka, foto: Jiří Randa, JRtrain Ostrov nad Ohří - bývalá zastávka, foto: Jiří Randa, JRtrain Ostrov nad Ohří - bývalá zastávka, foto: Jiří Randa, JRtrain Ostrov nad Ohří - vlečka, foto: Jiří Randa, JRtrain Ostrov nad Ohří - vlečka, foto: Jiří Randa, JRtrain

V září tohoto roku došlo ke snesení trati, kdy město již některé uvolněné části vlečky využívá k propojení ulic. Těleso trati by mělo v budoucnu sloužit pro výstavbu cyklostezky, která již nyní vede v některých částech mezi Ostrovem a Jáchymovem. Koleje nyní končí na nultém kilometru u nádražní budovy a po kolejích zbyl jen srovnaný štěrk. V místech křížení s místními komunikacemi zatím části kolejí zůstávají do doby jejich rekonstrukce.

Ostrovská kolejnice

Výstava Ostrovská kolejnice - modely ve velikosti 0, foto: Jiří Randa, JRtrain Po té jsme navštívili výstavu modelů. V provozu bylo velké kolejiště velikosti H0, které zdejší modeláři staví již několik let. Původně německy orientované kolejiště (díky německému sponzoru), se nyní postupně přestavuje na české a to ať již typickými českými stavbami, nebo provozovanými vozidly. Zajímavostí, mimo jiné, je i model bývalého nádraží v Jáchymově, který je umístěn v kolejišti. Kromě zmíněného kolejiště zde byla vystavena další, např. miniaturní kolejiště velikosti Z (1 : 220) zabudované v kytaře, nebo modulové kolejiště ve velikosti 0 (1 : 45). Ve vitrínách pak byly k vidění mnohé modely lokomotiv a vagónů v různých modelových velikostech, nejčastěji H0. Po přátelské debatě s ostrovskými kolegy, kde jsme diskutovali nad modelářstvím i připravovanou soutěží, a též po setkání s kolegy z mostecka, kteří nás mezitím "dohonili", jsme se odebrali k domovu s příjemným pocitem dobře prožité soboty.

Výstava Ostrovská kolejnice - kolejiště, foto: Jiří Randa, JRtrain Výstava Ostrovská kolejnice - ovládací pult, foto: Jiří Randa, JRtrain Výstava Ostrovská kolejnice - kolejiště, foto: Jiří Randa, JRtrain Výstava Ostrovská kolejnice - modely ve vitrínách, foto: Jiří Randa, JRtrain Výstava Ostrovská kolejnice - dioramata, foto: Jiří Randa, JRtrain Výstava Ostrovská kolejnice - kolejiště velikosti Z v kytaře, foto: Jiří Randa, JRtrain

Na závěr bych chtěl zmínit, že o výstavě a také o soutěži Ostrovská kolejnice, která proběhne 30. a 31. října tohoto roku, si zcela jistě budeme ještě povídat v některé z příštích reportáží.

fotografie: Jiří Randa, Bohumil Voříšek, Jan Šedivý


JRtrain Poslat mail autorovi | 28.10.2009 (15:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Reportáže Modelová železnice

More from ČR Karlovarský


30.10.2009 (11:59)  
Můžu jen tiše závidět - v Ostravě zase nic.
28.10.2009 (16:56)  
Pěkná a obsáhlá reportáž, to se musí nechat :).

Já byl na skok na Dni železnice v Braníku a bylo mi docela smutno při pohledu na to, jak se přednádražní prostor proměnil v jedno velké parkoviště, odkud do stanice přicházela velká část, ne-li přímo většina návštěvníků. Rodinky s dětmi vyskákaly z automobilů, prolezením nádraží "oslavily den železnice" a zase naskákaly do automobilů. Pravda, ani do Braníka není lehké se - zvláště při některých těžko uvěřitelných nepřípojích - vlakem dostat, nicméně tady naštěstí ještě funguje ostatní veřejná doprava. A tak jsem si řekl, zda je vůbec co slavit, když ani v úseku Modřany - Praha není stále frekvence hodná polohy tratě.

A pokud jde o Ostrov, i tady bych si dovedl představit nápaditější využití kolejí než jejich vytrhání a zalití tělesa asfaltem pro kolaře - vždyť trať spojuje nádraží, cenrtum a sídliště a v její těsné blízkosti jsou navíc tři "supermarkety"...

Opravdu nevím, zda je za ta léta stagnace, kdy se udělá jednou za rok zábavní program, ale nedostatky přes četná prohlášení přetrvávají, co slavit. Ale nerad bych vám ostatním kazil jinak jistě příjemné zážitky.

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko